gece modu

Bertrand Russell Sözleri

Bertrand Russell söylediği en güzel sözler. Bertrand Arthur William Russell yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İnançlarım için asla ölmem, çünkü yanılıyor olabilirim. / Bertrand Russell
Paylaş
Çağımızın en büyük sorunu; akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir. / Bertrand Russell
Paylaş
Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir. / Bertrand Russell
Paylaş
İnsanlığın başına gelen en büyük kötülük, insanların aslında yanlış olan kimi şeylerin doğruluğundan kesinlikle emin olmasıdır. / Bertrand Russell
Paylaş
Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır. / Bertrand Russell
Paylaş
Bizim gerçeklik hakkındaki görüşlerimiz daha önceki yanlışların sürekli olarak düzeltilmesiyle gelişir. O yanlışların tümü sonlu veya sınırlı bir şeyi sanki tam ve bütün olabilirmiş gibi ele alarak haksız bir soyutlama yapmaktan doğmaktadır. / Bertrand Russell
Paylaş
Korkusuzca özgür eğitilmiş bir neslin bizde olduğundan daha yaygın ve cesur umutları olacaktır. / Bertrand Russell
Paylaş
Pek çok insan, düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında, ölürler de. / Bertrand Russell
Paylaş
Din, aklımızın bebeklik döneminden kalma bir şeydir, biz mantık ve bilimi rehber olarak aldıkça yok olacaktır. / Bertrand Russell
Paylaş
Bir mucize olup da herkes başkalarının düşüncelerini okuyabilseydi, nice dostlukların, güneş altındaki kar gibi yok olacağından şüphe etmiyorum. / Bertrand Russell
Paylaş
Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur. / Bertrand Russell
Paylaş
Bir çocuk bir ağaca çıkmak ister ve siz de yasaklarsanız çok öfkelenir. Eğer tırmanamayacağını kendisi anlarsa fiziksel olanaksızlığı kabullenir. Öfkeyi önlemek için, özü itibariyle zararlı olan şeylere izin vermek çoğu kez yerinde olur. / Bertrand Russell
Paylaş
Birinden, bir ulustan ya da bir inançtan nefret etmeden mutlu olabilen pek az insan vardır. / Bertrand Russell
Paylaş
Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz. / Bertrand Russell
Paylaş
Hem dinlerin zarar verdiğinden hem de yalan olduklarından çok eminim. / Bertrand Russell
Paylaş
Korku batıl inançların temel kaynağıdır. Zulmün de birçok kaynağından biridir. Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. / Bertrand Russell
Paylaş
Dinin en büyük kötülüğü, insana vicdan azabı duymadan acı çektirme fırsatı vermesidir. / Bertrand Russell
Paylaş
Sağlık konusundaki gelişmelerle, insanın yaşam süresindeki artış, çağımızın en önemli özelliklerinden biridir. İnsanın mutluluğu için başka hiçbir şey yapmamış olsaydı bile, yalnız bu yönü, bilime büyük bir borçluluk duymamız için yeterdi. Dinsel öğretilerin büyük yararına inananlar, dinin insan soyuna sağlamış olduğu aynı ölçüde bir gelişmeyi göstersinler. / Bertrand Russell
Paylaş
İşinizin çok önemli olduğunu düşünüyorsanız, bu sinirlerinizin ciddi bir şekilde bozulduğunun açık bir göstergesidir. / Bertrand Russell
Paylaş
İnsanlar, hakikati kendilerinin bildiklerini sandıkları için birbirlerine zulmederler. / Bertrand Russell
Paylaş
Aptal cennetinde yaşayanların mutluluğuna imrenmeyin, çünkü sadece aptallar bunun mutluluk olduğunu düşünür. / Bertrand Russell
Paylaş
Mutlu bir hayat büyük ölçüde sessiz bir hayat olmalıdır. Zira gerçek keyif ancak bir sessizliğin atmosferinde yaşama katılabilir. / Bertrand Russell
Paylaş
Bir kitabı okumanın iki sebebi vardır; biri sevdiğin için; diğeri hava atmak için. / Bertrand Russell
Paylaş
Üç tutku yönlendirdi hayatımı. Sevgi açlığı, bilgi arayışı ve insanlığın acılarına yönelik dayanılmaz bir merhamet. Aşk ve bilgi göklere yükseltti; ama merhamet beni her seferinde çekip yere indirdi. İşte hayatım böyle geçti, yaşanmaya değer bulduğum. / Bertrand Russell
Paylaş
Sağlık konusundaki gelişmelerle, insanın yaşam süresindeki artış, çağımızın en önemli özelliklerinden biridir. İnsanın mutluluğu için başka hiçbir şey yapmamış olsaydı bile, yalnız bu yönü, bilime büyük bir borçluluk duymamız için yeterdi. Dinsel öğretilerin büyük yararına inananlar, dinin insan soyuna sağlamış olduğu aynı ölçüde bir gelişmeyi göstersinler. / Bertrand Russell
Paylaş
Çağlar boyu harcanan tüm çabalar, tüm adanmışlıklar, tüm esinlenmeler, insan dehasının tüm parıltısı, güneş sisteminin engin ölümünde tükenmeye yazgılıdır, ve ... insanlığın başarılarının tüm anıtları kaçınılmaz olarak yıkılıp giden bir evrenin enkazı altında kalmak zorundadır; bütün bunlar, tartışmasız olmasa bile o denli kesindir ki, bunları yadsıyan bir felsefenin ayakta kalma umudu yoktur. Ruhun barınağı bundan böyle, yalnızca bu gerçekler çerçevesinde, yalnızca bu amansız umutsuzluğun sarsılmaz temeli üzerinde güvenle inşa edilebilir. / Bertrand Russell
Paylaş
Cehennemi ancak katı yürekli insanlar uydurmuş olabilir. İnsanca duyguları olanlar, yaşadığı toplum ahlakının cezalandırdığı suçları işleyenlerin, öldükten sonra bile sonsuz işkenceler çekmesine razı olmazlar. Kendini bilen hiç kimse böyle bir görüşü kabul edemez. / Bertrand Russell
Paylaş
Kollektif korku 'sürü psikolojisini' arttırır ve bu sürüye ait olmadığı düşünülenlere karşı şiddet yaratır. / Bertrand Russell
Paylaş
Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşkuya açık olmasıdır. / Bertrand Russell
Paylaş
Ya bu din adamları bize diyorlar ki müthiş bir ahenk var bu ne ahenktir ki herkes birbirini yiyor. / Bertrand Russell
Paylaş
Dinsizliği erdemsizlikle suçlayanlara söylüyorum; sizin erdem dediğiniz şey aslında cennet hayalleriyle dünyadaki mutluluğa vurulan darbedir. / Bertrand Russell
Paylaş
İnsanlar ön yargılarıyla doğar, kuşku duymayı daha sonra öğrenirler. / Bertrand Russell
Paylaş
Arzu edilen şeyin sadece yaşamak olgusu olmayıp, yüce şeyler üzerinde düşünerek yaşamak sanatı olduğunun hatırlanmasında yarar vardır. / Bertrand Russell
Paylaş
Filozofun gerçek işlevi evreni değiştirmek değil, onu anlamaktır. / Bertrand Russell
Paylaş
Dünyada mantıklı düşünen hiç kimsenin şüphe duymayacağı kadar kesin doğrulukta bir bilgi var mıdır? ilk bakışta pek de zor görünmeyen bu soru, gerçekte, sorulabilecek en zor sorulardan biridir. Kaçamaksız ve inanılır bir yanıtın yoluna çıkan engelleri saptadığımız anda felsefe çalışmalarına iyice girmiş oluruz çünkü felsefe böyle en uç soruları yanıtlama girişiminden başka bir şey değildir ve bunu bizim günlük yaşamda, hatta bilimde yaptığımız gibi gelişi güzel ve dogmatik biçimde değil, eleştirici bir görüşle, bu tür soruları çözülmez yapan her şeyi açıkladıktan ve bizim sıradan düşüncelerimizin altında yatan belirsizlik ve karışıklığı saptadıktan sonra yapar. / Bertrand Russell
Paylaş
Dogmatizm de şüphecilik de bir anlamda mutlak felsefelerdir; birisi kesin bilme, diğeri kesin bilmemedir. Felsefe ise kesinliği yok etmelidir; ister bilmeye, ister bilmemeye dair olsun. / Bertrand Russell
Paylaş
İnsanlara rasyonel olmayı öğretmeyi bir ölçüde biliyoruz: Eğitimden sorumlu olanların her konuda uyguladıklarının tam tersini yapmak bunun için yeterlidir. / Bertrand Russell
Paylaş
Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı. / Bertrand Russell
Paylaş
Harcamaktan keyif aldığınız zaman boşa harcanmış zaman değildir. / Bertrand Russell
Paylaş
Dünyada mutlu dediğimiz insanların en göze çarpan özeIIikIeri, kendiIerinde yaşama zevki oImasıdır. / Bertrand Russell
Paylaş
Eğer insanIar bir başkasının mutsuzIuğu peşinde koşmak yerine kendi mutIuIukIarının peşine düşmeyi öğrenirIerse, bu bekIenti hemen yarın gerçekIeşebiIir. Bu, hiç de uyguIanmayacak kadar sert bir ahIak töresi değiIdir; ama benimsenmesi dünyayı cennete dönüştürebiIir. / Bertrand Russell
Paylaş
Ben dine hastalık olarak bakıyorum. İnsan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı. / Bertrand Russell
Paylaş
Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez. / Bertrand Russell
Paylaş
Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması. / Bertrand Russell
Paylaş
Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin tekeline sahip olması gerekir. / Bertrand Russell
Paylaş
Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir konudur. / Bertrand Russell
Paylaş
Hem dinlerin zarar verdiğini hem de yalan olduklarından çok eminim. / Bertrand Russell
Paylaş
Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz. / Bertrand Russell
Paylaş
Ne yazık ki çoğu insan daha önce mutlu olduğunu ancak mutsuzluğa düştüğü zaman anlıyor. / Bertrand Russell
Paylaş
Mutluluğun sırrı, dünyanın korkunç ,korkunç bir yer olduğu gerçeğiyle yüzleşmektir. / Bertrand Russell
Paylaş
Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz. / Bertrand Russell
Paylaş
Bilimde gerçek yalnızca bir an'dır. / Bertrand Russell
Paylaş
Her istediğini elde edememek, mutluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. / Bertrand Russell
Paylaş
Tek kitaplı adamdan kork. / Bertrand Russell
Paylaş
Kendi refahımızı, herkesin refahının güvence altına alınmasının dışında bir yolla güvence altına alamayız. Kendinizin mutlu olmasını diliyorsanız, başkalarının da mutlu olmasına rıza göstermek zorundasınız. / Bertrand Russell
Paylaş
Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur. / Bertrand Russell
Paylaş
İnsanların öteki hayvanlardan farklı yani, yaşamak ve çoğalmak arzularının dışında, sınırsız arzulara yönelmiş olmasıdır. İnsanoğlunun sınır taşımayan isteklerinin en önemlisi iktidar ve sandır. / Bertrand Russell
Paylaş
Günümüzde en büyük sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır . / Bertrand Russell
Paylaş
Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır. / Bertrand Russell
Paylaş
Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı. / Bertrand Russell
Paylaş
Tarih ders kitaplarında her ulus yalnızca kendini yüceltmeyi amaçlar. / Bertrand Russell
Paylaş
Kişinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır , ne kadar az bilirsen o kadar çok kızarsın . / Bertrand Russell
Paylaş
Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır. Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır. Her ikisi de birbirine yararlı olur. / Bertrand Russell
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Hakan:
Hem dinlerin zarar verdiğinden hem de yalan olduklarından çok eminim. Bertrand Russell
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Biz türküz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız.
Hüseyin Nihal Atsız Sözleri
Ötekini anlamak için, ötekini kendine katmak değil, ona gitmek gerekir.
Hallacı Mansur Sözleri
Ne zaman bir başkasına uzansam, kendim eksiliyorum.
Irvin Yalom Sözleri
Kimse biIe biIe kötü değiIdir. Her kötüIük, yanIış yargıIar ve yanIış düşünceIer, biIgi sanıIan biIgisizIikten doğar.
Sokrates Sözleri
Koleksiyon olarak, kendimi topluyorum.
Emrah Serbes Sözleri
Ben sahada 5 kişiyi nasıl geçecegimi değil, o beş kişinin beni nasıl durduracağını düşünürüm.
Michael Jordan Sözleri
Benim Tanrım Hristiyan değildir, bir Hindu ya da Yahudi de değildir. Benim Tanrım; bir kişi değil, yalnızca varoluştur. O; çiçekten ziyade, kokuya benzer. Kokuyu duyarsın ama yakalayamazsın. Onunla dolup taşarsın ama sahiplenemezsin. Benim tasavvurum ve deneyimlememdeki Tanrı; sinagoglarda, tapınaklarda, camilerde, kiliselerde, Himalayalarda, manastırlarda aranmaz. O; oralarda değildir. O; her daim buradadır. Ve sen sürekli dışarılarda bir yerlerde Onu arıyorsun.Tanrı; hayat ile aynı anlamdadır. Tanrı?dan başka bir şey yoktur.
Osho Sözleri
Bil ki, ancak kendin, kendi kendine, hiçbir başkasının yönlendirmesi, öğüt ve salık vermesi olmaksızın, kendin olabildiğin zaman, kendin olabileceksin.
Oruç Aruoba Sözleri
Benim büyütülecek gibi bir çocukluğum yoktu ,benim büyümüş ve küçülmek isteyen yaşlı yanlarım vardı yalnızca.
Meral Meri Sözleri
Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.
Alparslan Türkeş Sözleri
Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. Özleyecekse özlenen, özlemek güzeldir. Ve sevecekse sevilen; O hayat herşeye bedeldir.
Özdemir Asaf Sözleri
Başarının sırrı amaçtaki istikrardır.
Benjamin Disraeli Sözleri
Şu iflas etmiş dünyada, en geçerli para birimi; kendin gibi bir insanla paylaştığın duygulardır.
Pablo Neruda Sözleri