gece modu

Yusuf Has Hacib Sözleri

Yusuf Has Hacib söylediği en güzel sözler. Yusuf Has Hacib yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar;kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bilim ve bilgi değeri anlaşılmış; Güvenilir bir rehberdir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bilim adamlarının bilmi, halkın yolunu aydınlatır; Bilim, bir meşale gibidir; geceleri yanar ve insanlığa doğru yolu gösterir. Bu nedenle Bilim adamlarına hürmet göstermek ve bilimlerinden yararlanmaya çalışmak gerekir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir. İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla mutluluğu bulur; insanı dil kıymetten düşürür ve insanın, dili yüzünden başı gider. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Tecrübe edilmiş ve güvenilir insana iyice yapış, böyle insandan sen zevk duyarsın. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
İnsanın bunca zahmet çekmesi, hep boğazı ve sırtı içindir; mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey adil olmalıdır. Ey Hakim ! Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen; kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Helalin adı kaldı onu gören yok, Haram kapışıldı hala duyan yok. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Binlerce dostun olsa bile daima biri eksiktir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve uçup göğe çık. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey tok gözlü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmalıdır. Gözü aç adam hiç bir şey ile doymaz; aç gözlülük, ilacı ve devası bulunmayan bir hastalıktır; onu bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey çok ihtiyatlı ve çok da uyanık olmalı; beyler ihmalkar olurlarsa, bunun cezasını başkaları çeker. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır. Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asıl tabiatlı olmalıdır. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Halk için beyin cesur ve kahraman olması iyidir; büyük işleri ancak bu meziyetler ile karşılamak mümkündür. Cesur, gözü pek olan insan için mal eksik olmaz, ak doğan için de yem eksik olmaz. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulunda yoludur. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey adil olmalıdır. Ey hakim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa. İşte doğru insan odur. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
İnatçılık insan için ağır bir yüktür; inatçılıktan kendini kurtar ve onunla savaş. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bir bey için fena olan şeylerden birisi inatçılıktır. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Ok düz olmasaydı düz gitmezdi. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey sabırlı ve sakin olmalıdır. Sabır ve sükunet bey için bir ziynettir; bunlar beyliğin başta gelen meziyetleridir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey adı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig'in lamı giderse, beg adı kalır. Bey halkı bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmazsa aklı ise yaramaz. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Ey bilgili insan, her işte itidalden ayrılma. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey haya sahibi ve insanların seçkini olmalı;haya sahibinin tavır ve hareketi eksilmeyen bir bütündür. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey mütevazı ve alçak gönüllü olmalı, suçlu kimselerin de suçunu affetmelidir. Bey mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalı; beyler büyüklük taşlar ve kibirli olurlarsa, ey oğul onlar şüphesiz itibar görmezler. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Sözün güçsüzlere göz olsun. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır. Beyin gönlü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar. Avam tabiatının beye yakın olması uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
İnsandan insana miras olarak söz kalır. Vücudun nasibi hep ağızdan girer; ruhun nasibi ise sözdür ve kulaktan girer. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey takva sahibi ve temiz olmalıdır; eğer bey takva sahibi ve temiz kalpli olmazsa, hiç bir vakit temiz ve isabetli hareket edemez. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere arslan kesilir. Eğer arslanlara köpek baş olursa, o arslanların hepsi köpek gibi olur. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
İnsan inciyi denizden çıkarmayı bilmezse, o, ha inci olmuş, ha çakıl taşı! / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Uçan kuş bile eşini bilir ve sürüsünü bulur. Sen insansın. İçine karışacağın adamları iyi seç. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Halkın zengin olması için, doğru kanunlar konulmalıdır. Hangi bey memlekette doğru kanun koydu ise, memleketini tanzim etmiş ve gücünü aydınlatmıştır. Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak işlerden uzak durmalıdır. Seçkin bir bey olabilmek için fazilete kıymet verilmelidir. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Memleketin direği, temeli, sağlamlığı, esası ve koku iki şeye bağlıdır. Bunlardan biri halkın hakkı olan kanun, diğeri de hizmette bulunanlara dağıtılan gümüştür. .parayı görerek, hizmet edenlerin.yüzleri gülmelidir. Hangi bey askerini memnun etmezse, kılıç da kınından çıkmaz. / Yusuf Has Hacib
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Öztürk:
Bilim adamlarının bilmi, halkın yolunu aydınlatır; ?Bilim, bir meşale gibidir; geceleri yanar ve insanlığa doğru yolu gösterir. Bu nedenle Bilim adamlarına hürmet göstermek ve bilimlerinden yararlanmaya çalışmak gerekir.
Yusuf Has Hacip
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.
Gaius Cornelius Tacitus Sözleri
Ah benim patavatsız, kör cahil sevgilim, bizi dünyanın hakimi kılan yeteneğimiz budur: Geçmişi yeniden kurmak. Böylece kanılarımızın değişkenliğini, sevgilerimizin beyhudeliğini kanıtlamış oluruz.
Joaquim Maria Machado de Assis Sözleri
Susan bir bilgin, bir sözcük söylemeyen aptaldan farksızdır.
Moliere Sözleri
Vücudu öldürenden korkmayınız; ruhu öldürenden korkunuz.
Denis Diderot Sözleri
Kendimi bana hiçbir şey kazandırmayan insanlar için harcamaktan tiksiniyorum.
Simone de Beauvoir Sözleri
Sabit kalan tek şey, değişimin kendisidir.
Bob Dylan Sözleri
Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.
Fatih Sultan Mehmet Sözleri
Dostlarım, şimdi ben size büyük bir şey söyleyeceğim. Sakın kıyametin kopmasını beklemeyin, o hergün kopmaktadır.
Albert Camus Sözleri
Kendimizde her zaman, başkalarının acısına dayanacak gücü buluruz.
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Anladım insanlardan geldiğini kederin; uzak, herkesten uzak bir hayat süreceğim. Benim bu inzivama taarruz edenlerin, yüzüne hakaretle, kinle tüküreceğim.
Sabahattin Ali Sözleri
Açlık insanı öldüren, partileri yaşatan bir olaydır.
Özdemir Asaf Sözleri
Mutlu insanlar; her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir.
Charles Bukowski Sözleri
İşim gücüm sen ol benim. Ben seninle çok güzelim.
Ali Lidar Sözleri