gece modu

Lenin Sözleri

Lenin söylediği en güzel sözler. Vladimir İlyiç Lenin yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin gözlerini açın! / Lenin
Paylaş
Sınıfların karşılıklı ilişkisini açığa çıkarmak devrimci partinin baş görevidir. / Lenin
Paylaş
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Paylaş
Parlamento burjuvazinin ahırıdır. / Lenin
Paylaş
Küçük hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır. / Lenin
Paylaş
Teorinin olmayışı, devrimi bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder. / Lenin
Paylaş
İşçiler ve tüm emekçiler aç, çıplak, bitmiş ve tükenmiş bir durumda iken saf demokrasiden, genel olarak demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten söz etmek, emekçiler ve sömürülenler ile alay etmek demektir. / Lenin
Paylaş
Mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir Marksistin bunu unutması suçtur. / Lenin
Paylaş
Din, sermaye kölelerinin insancıl düşlerini, insana daha yaraşan bir yaşam isteklerini içinde boğdukları bir çeşit ruhsal içkidir. / Lenin
Paylaş
Sandıkları yakacak kadar gücünüz yoksa boykotun da bir anlamı yoktur. / Lenin
Paylaş
Devrimler olmaksızın sözde demokratik bir barış, dar kafalı bir ütopyadan başka bir şey değildir. / Lenin
Paylaş
Pazarlar uğruna, yabancı ülkeleri yağmalama özgürlüğü uğruna mücadele; ayrı ayrı ülkelerde devrimci proletaryanın devrimci hareketine ve demokrasiye son verme eğilimi; burjuvazinin yararına, ücretli köleleri birbirine karşı kışkırtarak bütün ülkelerin proleterlerini aldatma, bölme ve katletme eğilimi: işte savaşın biricik gerçek anlamı budur. / Lenin
Paylaş
Bir örgüte karakterini veren eylemin muhtevasıdır. / Lenin
Paylaş
Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır. / Lenin
Paylaş
İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz. / Lenin
Paylaş
İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de. / Lenin
Paylaş
Devlet varsa özgürlük yoktur.özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. / Lenin
Paylaş
Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere. / Lenin
Paylaş
Biz devlet dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı. / Lenin
Paylaş
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Paylaş
Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır. / Lenin
Paylaş
Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. / Lenin
Paylaş
Komünizm zorla kabul ettirilemez. / Lenin
Paylaş
Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır. / Lenin
Paylaş
Şiddet,elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır. / Lenin
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Öztürk:
Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin göz
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Yüzüne gözüne hasret kalmadım ki ben. Kalbine hasret kaldım kalbine.
Sezgin Kocabaş Sözleri
Senin gibi olmak vardı; ama allah beni 'insan' olarak yarattı.
Yılmaz Erdoğan Sözleri
Adil Düzen; istihsalde kapitalist, istihlâkte(tüketimde) komünist, ticarette liberalist, tedavülde (kredileşmede) sosyalist, üretimde teşebbüsçü, imarda plâncıdır. İnsanlıkta devlet, il, bucak ve ocaklar vardır ve bunların merkezleri vardır. Yerinden yönetim vardır. Merkez hâkim değil, hâdimdir. Aile var, evlilik var, ancak, evlenme ve boşanma serbesttir. Din var, ama dinde zorlama yoktur. Özel mülkiyet var, ancak tekelcilik yoktur. Para kurallara bağlı olarak herkes tarafından çıkarılmaktadır. Devlet ve bankalar kurallara uyup uyulmadığını denetlemektedirler. Adil Düzen; yok edici değil, düzenleyicidir. Dengeleyicidir, koruyucudur, zararlarını gidericidir.
Süleyman Karagülle Sözleri
Dünyadaki her şey: delilik ve bilgelik, zenginlik ve yoksulluk, sevinç ve acı; bunların hepsi boştur, hiçtir. İnsan ölüp gider ve ardında hiçbir şey kalmaz. Ve bu saçmadır.
Arthur Schopenhauer Sözleri
Bana bir kapitalist gösterin, ben de size bir kan emici göstereyim.
Malcolm x Sözleri
Az biraz sus be zihnim. Yeminle kocakarı gibisin. Artık bırak da kalbim konuşsun.
Emre Tuncer Sözleri
Ne kadar silersen sil ya yırtılır defterin .yada izi kalır cümlelerin.
Elif Şafak Sözleri
Bizi farklı kılan şey , tarihte , doğada veya doğanın arkasında hiçbir tanrı'yı tanımamamız değildir. Bizi farklı kılan , tanrı diye hürmet edileni tanrı'ya benzer bulmamamızdır.
Friedrich Nietzsche Sözleri
İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar. Ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar.
Konfüçyus Sözleri
Herkes sizi seviyorsa, bir şeyler yanlış demektir. Herkesi memnun edemezsiniz.
Paulo Coelho Sözleri
Ahlakın ana temeli iyi niyettir ki,o da tabiatı gergi yanlızca doğruya yönelik olabilir.
Johann Wolfgang von Goethe Sözleri
Babam bana hep söyle derdi: 'insanlar bir şirket için değil, başka insanlar için çalışırlar.'
Marlo Morgan Sözleri
İnsanı herhangi biri kırabilir; ama bir tek sevdiği acıtabilirmiş.
Can Yücel Sözleri