Lenin Sözleri

Bu sayfada 25 adet Lenin söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Vladimir İlyiç Lenin alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kısımda Lenin sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Lenin alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Lenin Sözleri ( 25 adet )
Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları, genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin göz / Lenin
Sınıfların karşılıklı ilişkisini açığa çıkarmak devrimci partinin baş görevidir. / Lenin
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Parlamento burjuvazinin ahırıdır. / Lenin
Küçük hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır. / Lenin
Teorinin olmayışı, devrimi bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder. / Lenin
İşçiler ve tüm emekçiler aç, çıplak, bitmiş ve tükenmiş bir durumda iken saf demokrasiden, genel olarak demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten söz etmek, emekçiler ve sömürülenler ile alay etmek demektir. / Lenin
Mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir Marksistin bunu unutması suçtur. / Lenin
Din, sermaye kölelerinin insancıl düşlerini, insana daha yaraşan bir yaşam isteklerini içinde boğdukları bir çeşit ruhsal içkidir. / Lenin
Sandıkları yakacak kadar gücünüz yoksa boykotun da bir anlamı yoktur. / Lenin
Devrimler olmaksızın sözde demokratik bir barış, dar kafalı bir ütopyadan başka bir şey değildir. / Lenin
Pazarlar uğruna, yabancı ülkeleri yağmalama özgürlüğü uğruna mücadele; ayrı ayrı ülkelerde devrimci proletaryanın devrimci hareketine ve demokrasiye son verme eğilimi; burjuvazinin yararına, ücretli köleleri birbirine karşı kışkırtarak bütün ülkelerin proleterlerini aldatma, bölme ve katletme eğilimi: işte savaşın biricik gerçek anlamı budur. / Lenin
Bir örgüte karakterini veren eylemin muhtevasıdır. / Lenin
Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır. / Lenin
İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin, tarım emekçilerinin, köylülerin, asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz. / Lenin
İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de. / Lenin
Devlet varsa özgürlük yoktur. özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. / Lenin
Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere. / Lenin
Biz devlet dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı. / Lenin
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır. / Lenin
Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. / Lenin
Komünizm zorla kabul ettirilemez. / Lenin
Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır. / Lenin
Şiddet, elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır. / Lenin
Yorumlar ( 3 Adet ) 💬
Marxist-LeninistMarxist-Leninist
Dünyanın kayıtsız şartsız en iyi lideri!
Metallica fanıMetallica fanı
Saygıdeyer lider. Rusya Vladimirleri seviyor sanırım
ÖztürkÖztürk
Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin göz
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
0💬
Hz Hasan Hz Hasan