gece modu

Lenin Sözleri

Lenin söylediği en güzel sözler. Vladimir İlyiç Lenin yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin gözlerini açın! / Lenin
Paylaş
Sınıfların karşılıklı ilişkisini açığa çıkarmak devrimci partinin baş görevidir. / Lenin
Paylaş
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Paylaş
Parlamento burjuvazinin ahırıdır. / Lenin
Paylaş
Küçük hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır. / Lenin
Paylaş
Teorinin olmayışı, devrimi bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder. / Lenin
Paylaş
İşçiler ve tüm emekçiler aç, çıplak, bitmiş ve tükenmiş bir durumda iken saf demokrasiden, genel olarak demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten söz etmek, emekçiler ve sömürülenler ile alay etmek demektir. / Lenin
Paylaş
Mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir Marksistin bunu unutması suçtur. / Lenin
Paylaş
Din, sermaye kölelerinin insancıl düşlerini, insana daha yaraşan bir yaşam isteklerini içinde boğdukları bir çeşit ruhsal içkidir. / Lenin
Paylaş
Sandıkları yakacak kadar gücünüz yoksa boykotun da bir anlamı yoktur. / Lenin
Paylaş
Devrimler olmaksızın sözde demokratik bir barış, dar kafalı bir ütopyadan başka bir şey değildir. / Lenin
Paylaş
Pazarlar uğruna, yabancı ülkeleri yağmalama özgürlüğü uğruna mücadele; ayrı ayrı ülkelerde devrimci proletaryanın devrimci hareketine ve demokrasiye son verme eğilimi; burjuvazinin yararına, ücretli köleleri birbirine karşı kışkırtarak bütün ülkelerin proleterlerini aldatma, bölme ve katletme eğilimi: işte savaşın biricik gerçek anlamı budur. / Lenin
Paylaş
Bir örgüte karakterini veren eylemin muhtevasıdır. / Lenin
Paylaş
Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır. / Lenin
Paylaş
İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz. / Lenin
Paylaş
İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de. / Lenin
Paylaş
Devlet varsa özgürlük yoktur.özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. / Lenin
Paylaş
Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere. / Lenin
Paylaş
Biz devlet dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı. / Lenin
Paylaş
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Paylaş
Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır. / Lenin
Paylaş
Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. / Lenin
Paylaş
Komünizm zorla kabul ettirilemez. / Lenin
Paylaş
Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır. / Lenin
Paylaş
Şiddet,elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır. / Lenin
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Öztürk:
Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin göz
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Yaşamda başarının sırrı, fırsat çıktığında ona hazır olmaktır.
Benjamin Disraeli Sözleri
Umut gerçeğin çıplaklığını gizlemek adına doğal bir perdedir.
Alfred Nobel Sözleri
İnsanlar konuşa konuşa yalnızlaşırlar
Metin Üstündağ Sözleri
Doğru, yanlış kişinin ağzında bile doğruluğundan bir şey yitirmez.
Erol Anar Sözleri
Av ve zafer için tutkuyla donanan görkemli yırtıcı hayvan, sarışın canavar görmezlikten gelinemez. Bu gizli temel, zaman zaman patlar, hayvan tekrar vahşete döner. Romalı, arap, alman, japon soyluluğu, homeros'un kahramanları, iskandinav vikingleri .. Tümü de bu gereksinimi paylaşıyorlardı.nereye gitseler arkalarında "barbar" kavramını bırakan bu soylu ırklar, en yüksek kültürlerinde bile, bunun bilinçliliğini gösteriyor, gururunu taşıyorlardı. İnsanlar doğar,büyür,yaşar ve ölürler önemli olan çok yaşamak değil yaşadığı sürece fazla birşeyler yapabilmektir.
Friedrich Nietzsche Sözleri
Fil ile fareye aynı hukuku uygulamak hem file zulümdür hem fareye.
Friedrich Nietzsche Sözleri
'Yürü be adam' dedi! Yürüdüm! Ruhum yoruldu, kalp kapaklarım sancıda! Nefes darlığı çekiyor Aşk!
Murat Keçeci Sözleri
Tanrı sadece kalbi verir! İçini sen doldurursun.
Sedat Balun Sözleri
Ahlaklılığın en büyük düşmanı duygusuzlaşmaktır.
Albert Schweitzer Sözleri
İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.
Aristoteles Sözleri
Keşke burada, yanımda olsa da, yağmur birlikte yağsa üzerimize. Keşke orada, yağmur yağmasa üzerine de, ıslanmasa.
Oruç Aruoba Sözleri
Zengin insanların mutlu olduğuna dair bir emare yok ancak mutlu olan kişinin zengin olduğu aşikardır. Her şeye sahip olduğunu düşünen ve bunun bilincinde olan kişiyse tamdır. Bir şeye ihtiyaç duymaz. Elinde olandır ona yetecek olan.
Eddi Anter Sözleri
Bir insan nasıI değişir kendisi istemezse.
Uygar Karakaya Sözleri