gece modu

İmam Şafii Sözleri

İmam Şafii söylediği en güzel sözler. İmam Şafii yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sabah sabah insanını denedim, dünyanın cimrilikle dolu deriler yürüyordu. Başka bir şey göremedim. Sonra kanaat kınından bir kılıç çektim, keskin tarafıyla onlardan ümitlerimi kestim. / İmam Şafii
Paylaş
Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. / İmam Şafii
Paylaş
Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir. / İmam Şafii
Paylaş
Allahü teâlâyi bilen necat (kurtuluş) bulur. Dininde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. / İmam Şafii
Paylaş
Allahü teâlâyi sevdiğini söylersin, halbuki, ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, allahü teâlâya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder. / İmam Şafii
Paylaş
Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla, nefsimin ateşi sönüp gitti. Başımda beyaz saçların yanmasıyla, benim gecem oldu. (çünkü bunlar, ölümün habercileri idi.) İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra, ben nasıl rahat yaşarım, insanın ömrünün en iyi kısmı, ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki, gençliği yok olan bir nefs, yok olmuş demektir, insanın rengi sararıp, saçları ağardığı zaman, güzel ve tatlı günleri de, o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacaktır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyada zahid ol, dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol, onun için çalış! Her işinde allahü teâlâyi hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan âlimden fayda gelmez. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm, kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi allahü teâlânin yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat, bir kere allahü teâlânin hükmü gelince, feza bile dar gelir. Ölümün asla devası (ilacı) yoktur. / İmam Şafii
Paylaş
Müslümanların önderi imam-ı a'zam ebu hanife memleketleri ve içerisinde yaşayanları, ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve küfe'de onun bir eşi yoktur. Allahü teâlâ ona rahmet eylesin. / İmam Şafii
Paylaş
Resulullahtan sonra insanların en üstünü hz. Ebu bekir, sonra hz. Ömer, sonra hz. Osman, sonra hz. Ali'dir. / İmam Şafii
Paylaş
Senden daha çok mali ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle olur. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeye değmez. / İmam Şafii
Paylaş
İnsanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile, ahlakın; iyilik, cömertlik ve vefa sözünde durmak olsun, iyilik ve cömertliğin ile, hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde, susuz kimseye şu yoktur. / İmam Şafii
Paylaş
İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima rabbını razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Bir kavmın büyüğünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmın makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmın büyüğüdür. / İmam Şafii
Paylaş
Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır. / İmam Şafii
Paylaş
Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. / İmam Şafii
Paylaş
Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev. / İmam Şafii
Paylaş
Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın: 1- günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2- midesini pek fazla doyurmasın. 3- şefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4- ilimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. / İmam Şafii
Paylaş
Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünya) işe; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır. / İmam Şafii
Paylaş
İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen, elbette felah bulur, kurtulur. / İmam Şafii
Paylaş
Gururlanıp böbürlenmek, adı ve bayağı kimselerin vasfıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Hizmet edene, hizmet edilir. / İmam Şafii
Paylaş
İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz. / İmam Şafii
Paylaş
İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür. / İmam Şafii
Paylaş
Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. / İmam Şafii
Paylaş
Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. / İmam Şafii
Paylaş
Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir. / İmam Şafii
Paylaş
Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. / İmam Şafii
Paylaş
Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz. / İmam Şafii
Paylaş
Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür. / İmam Şafii
Paylaş
Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyandır. / İmam Şafii
Paylaş
Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama! / İmam Şafii
Paylaş
Resulullahin ve esbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine doğruluğunu kabul etmem. / İmam Şafii
Paylaş
Şefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hayırlıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı ölan düşmanlık böyle değil. / İmam Şafii
Paylaş
Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. / İmam Şafii
Paylaş
Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayı etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur. / İmam Şafii
Paylaş
Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme. Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez. / İmam Şafii
Paylaş
İlim öğrenmek için üç şart vardır: hocanın maharetli, talebenin zeki olması ve uzun zaman. / İmam Şafii
Paylaş
İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir. / İmam Şafii
Paylaş
Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. / İmam Şafii
Paylaş
Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünya sevgisi ile allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak, yalandır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibadete yönelmelidir. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyayı ve yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır. / İmam Şafii
Paylaş
İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. / İmam Şafii
Paylaş
İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalblerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur. / İmam Şafii
Paylaş
İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akibetlerine bak da kalbini topla. / İmam Şafii
Paylaş
Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. / İmam Şafii
Paylaş
Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. / İmam Şafii
Paylaş
Yapılan Yorumlar [2 adet]
neslihan:
ödevime çok yardımcı oldu çok teşekkürler
sebil:
alim adam allah ona rahmet etsin
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Onur, kazanılacak değil, kaybedilmemesi gereken bir şeydir.
Arthur Schopenhauer Sözleri
Biz halkımızın hizmetindeyiz!
Yusuf Aslan Sözleri
Düzenli bir toplum içerisinde yaşamak isteyen insanın, tek kılavuzu akıl olmalıdır.
Alexander Pope Sözleri
Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır.
Yılmaz Güney Sözleri
Kolay diyorsun, gel bir de sen yasa sensizliğimi..
Attila İlhan Sözleri
Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.
Uğur Mumcu Sözleri
Bir insanın aklının biraz kıt olduğunu, en iyi, başkalarına zarar vermeden espri yapamamasından anlarsınız.
Fernando Pessoa Sözleri
Fakat dostum, insanın ruhu yazı tahtası değildir ki üstündekileri sildikten sonra yerine yenilerini yazmak mümkün olsun.
Peyami Safa Sözleri
Neden yalnızlıktan şikayetçidir ki insan. Ne yani, mutlu olması için bir sevgiliye mi muhtaçtır her zaman.
Oğuz Atay Sözleri
Halden anlamayana susarak sadaka verin.
Sinan Yağmur Sözleri
Gerçek olan her zaman yapılacak olan şeyi bilmenizdir. Zor olan yapmanızdır.
Norman Schwarzkopf Sözleri
Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.
Yunus Emre Sözleri
Aşağılık kötü kişilerin huyu budur: sen ona iyilik ettin mi o sana kötülük eder. İşte nefsini de sabırla bük. Çünkü o alçaktır, kötüdür; ona iyilik etmeye gelmez. Nerede bir gönül varsa, sabırla cilalanır. Sabır sıkıntının anahtarıdır sırrına ermek için gülerek, hoşlanarak onun derdini çek. Cihan gah sabredip gah şükrettikçe, bağlar bahçeler gah giyinir; gah çırılçıplak kalır. Mademki rızkı dağıtan Allah?tır; şikayet imansızlıktır; sabır gerektir. Sabır genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Kedi delikten rızıklanır da onun için delik başında bekler durur. Vay o kuşa ki kanadı büyümeden yücelere uçmaya kalkışır da tehlikeye düşer. Şüphe yok, yavaş iş rahmandan, acele iş ise şeytandandır. Önüne bir lokma atsan, köpek bile köpekliğiyle önce koklar da sonra yer. A ihtiyatlı adam. O burnuyla koklar; biz aklımızla koklarız. Henüz kanadı çıkmayan kuş uçmaya kalkışırsa yırtıcı kedinin lokması olur. Sabret, sabır güçlüklerin, sıkıntıların anahtarıdır. Sabır adamı maksadına çabucak ulaştırır. Sabırlı kuş bütün kuşlardan daha iyi uçar. Şimdilik ayakkabı dikiciliğe razı ol sabret. Yoksa sabretmez isen, yamacı, eskici olur kalırsın. Eskicilerde sabır olsaydı hepsi de öğrenir, yeni ayakkabı diker, ayakkabıcı olurlardı. Sabretme acısını çekmedikçe karşılığında bir hayır ve ödül elde edemezsin.
Mevlana Sözleri