gece modu

İmam Şafii Sözleri

İmam Şafii söylediği en güzel sözler. İmam Şafii yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sabah sabah insanını denedim, dünyanın cimrilikle dolu deriler yürüyordu. Başka bir şey göremedim. Sonra kanaat kınından bir kılıç çektim, keskin tarafıyla onlardan ümitlerimi kestim. / İmam Şafii
Paylaş
Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. / İmam Şafii
Paylaş
Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir. / İmam Şafii
Paylaş
Allahü teâlâyi bilen necat (kurtuluş) bulur. Dininde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. / İmam Şafii
Paylaş
Allahü teâlâyi sevdiğini söylersin, halbuki, ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, allahü teâlâya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder. / İmam Şafii
Paylaş
Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla, nefsimin ateşi sönüp gitti. Başımda beyaz saçların yanmasıyla, benim gecem oldu. (çünkü bunlar, ölümün habercileri idi.) İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra, ben nasıl rahat yaşarım, insanın ömrünün en iyi kısmı, ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki, gençliği yok olan bir nefs, yok olmuş demektir, insanın rengi sararıp, saçları ağardığı zaman, güzel ve tatlı günleri de, o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü, bir müddet sonra bu yer, seni de içine çekip alacaktır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyada zahid ol, dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol, onun için çalış! Her işinde allahü teâlâyi hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan âlimden fayda gelmez. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm, kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi allahü teâlânin yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat, bir kere allahü teâlânin hükmü gelince, feza bile dar gelir. Ölümün asla devası (ilacı) yoktur. / İmam Şafii
Paylaş
Müslümanların önderi imam-ı a'zam ebu hanife memleketleri ve içerisinde yaşayanları, ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve küfe'de onun bir eşi yoktur. Allahü teâlâ ona rahmet eylesin. / İmam Şafii
Paylaş
Resulullahtan sonra insanların en üstünü hz. Ebu bekir, sonra hz. Ömer, sonra hz. Osman, sonra hz. Ali'dir. / İmam Şafii
Paylaş
Senden daha çok mali ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle olur. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeye değmez. / İmam Şafii
Paylaş
İnsanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile, ahlakın; iyilik, cömertlik ve vefa sözünde durmak olsun, iyilik ve cömertliğin ile, hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde, susuz kimseye şu yoktur. / İmam Şafii
Paylaş
İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima rabbını razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Bir kavmın büyüğünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmın makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmın büyüğüdür. / İmam Şafii
Paylaş
Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın. Çünkü o, büyük bir yılandır. Kabirlerde, kahraman ve cesur kimselerin bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinip, dilinin kurbanı giden nice kimseler vardır. / İmam Şafii
Paylaş
Hiç bir vakit yoktur ki, ilim mütalaası, hüzün ve kederi yok etmesin, ilmi mütalaa, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. / İmam Şafii
Paylaş
Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev. / İmam Şafii
Paylaş
Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın: 1- günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2- midesini pek fazla doyurmasın. 3- şefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4- ilimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. / İmam Şafii
Paylaş
Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek içmek (dünya) işe; kıymeti, bağırsaklarından çıkardığı kazurat kadardır. / İmam Şafii
Paylaş
İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen, elbette felah bulur, kurtulur. / İmam Şafii
Paylaş
Gururlanıp böbürlenmek, adı ve bayağı kimselerin vasfıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Hizmet edene, hizmet edilir. / İmam Şafii
Paylaş
İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil bir olmaz. / İmam Şafii
Paylaş
İlim öğrenmek, nafile ibadetten üstündür. / İmam Şafii
Paylaş
Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. / İmam Şafii
Paylaş
Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. / İmam Şafii
Paylaş
Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir. / İmam Şafii
Paylaş
Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. / İmam Şafii
Paylaş
Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz. / İmam Şafii
Paylaş
Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür. / İmam Şafii
Paylaş
Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse, kendisini her türlü kötülükten koruyandır. / İmam Şafii
Paylaş
Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama! / İmam Şafii
Paylaş
Resulullahin ve esbabının yolunda olmayanı havada uçar görsem, yine doğruluğunu kabul etmem. / İmam Şafii
Paylaş
Şefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hayırlıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı ölan düşmanlık böyle değil. / İmam Şafii
Paylaş
Dostlar ile yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. / İmam Şafii
Paylaş
Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayı etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de, zulmetmiş olur. / İmam Şafii
Paylaş
Senden görüşünü istemeyene, görüşünü verme. Çünkü böyle yaparsan, övülmediğin gibi, görüşün de o kimseye fayda vermez. / İmam Şafii
Paylaş
İlim öğrenmek için üç şart vardır: hocanın maharetli, talebenin zeki olması ve uzun zaman. / İmam Şafii
Paylaş
İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir. / İmam Şafii
Paylaş
Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. / İmam Şafii
Paylaş
Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünya sevgisi ile allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak, yalandır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibadete yönelmelidir. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. / İmam Şafii
Paylaş
Dünyayı ve yaradanını bir arada sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır. / İmam Şafii
Paylaş
İlim, ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. / İmam Şafii
Paylaş
İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalblerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. / İmam Şafii
Paylaş
Kanaatkâr olmak, rahatlığa kavuşturur. / İmam Şafii
Paylaş
İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akibetlerine bak da kalbini topla. / İmam Şafii
Paylaş
Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. / İmam Şafii
Paylaş
Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. / İmam Şafii
Paylaş
Yapılan Yorumlar [2 adet]
neslihan:
ödevime çok yardımcı oldu çok teşekkürler
sebil:
alim adam allah ona rahmet etsin
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bir kere ihanete uğradın mı, anılar sana bataklık olur yeğen. Hatırladıkça çekerler seni içeri. Hatırladıkça affetmek istersin yeğen. Çünkü affetmek, unutmak demek! Öncesini hatırladıkça sonrasını unutmak istersin.
Tuncel Kurtiz Sözleri
Büyük bir gücün veya bir yaratıcının varlığına dair tek bir bilimsel kanıt dahi yokken, ben bir Tanrı'ya inanamam.
Jodie Foster Sözleri
Hangisi daha beter, cehennem mi, hiçlik mi?
Chuck Palahniuk Sözleri
İzin verin, çocuğunuz yaşamını tribünlerde seyirci olarak değil, sahada oyuncu olarak geçirsin.
Doğan Cüceloğlu Sözleri
Yeryüzünde söylenmiş her söz doğrudur.
Tahir Musa Ceylan Sözleri
Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, tanrı bize kendi dilimizde seslenir.
Mahatma Gandhi Sözleri
Bir kızın ruhuna düş gibi süzülüp girmek bir sanattır; çıkmak ise bir başyapıt.
Kierkegaard Sözleri
Ama bu çok açık ofsayıt, hakemlerin bunu görmesi lazım artık. (Arjantin-Meksika maçında, ofsayt olan ilk gol sonrası)
Ömer Üründül Sözleri
Bazen, ateş sudan daha iyi temizlik yapar.
Said Nursi Sözleri
Baş ucuna ilişti hayat, sen uyurken tattı yalnızlığı. Sana bakarken gördü umudu, saçlarını okşarken tanıdı aşkı.
Sezgin Kocabaş Sözleri
Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.
Cenap Şahabettin Sözleri
Diğer insanların iyiliği için ne kadar çok kaygılanırsak, birbirimizle empati kurmaya o kadar yaklaşırız.
Dalai Lama Sözleri
Her fanide bakiye giden bir yol var, yürümek isteyene.
Ömer Sevinçgül Sözleri