gece modu

Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani söylediği en güzel sözler. Abdulkadir Geylani yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Yerini bilmeyene kader yerini öğretir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
İmanı kuvvetli olanın, imtihanı ağır olur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sıkıntı çekmeyen insanda hayır yoktur. Sıkıntılar Allah'ın kırlangıç kuşlarıdır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Her kapının önünde hevesle bekleyenler; hiçbir kapıdan içeri giremeyenlerdir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kalbin dünya'ya bağlı olduğu müddetçe mutlu olacağını sanma, sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömür ise kısadır, korkarım uyandığın vakit sabah olmuştur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Halinizi iyi düşünün, şimdi belli şey yok; yarın toz kalkar, kimin atlı ve kimin yaya olduğu görülür. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ey arşının örtüsünde büyüklüğünü ve şânını izhar eden Allah'ım! Hiçbir mevcûdun yüceliğine ulaşamayacağı sıfatların hürmetine, Senden kader sırrının karşıma çıkardığı her şeyde, fikir soğukluluğunun izlerini silip süpüren bir yakınlık niyâz ederim. Öyle ki, bütün vaktim seninle güzelleşsin, bütün vaktimi senin rızan için güzelleştireyim. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Mürid tevbesinin gölgesinde, mürâd ise rabbının inayetinin gölgesinde kâimdir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Tövbe, yönetim değişikliğidir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bâtin bilgisi, seninle rabbin arasındaki ışıktır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kur'an'ın iki yönü vardır: o'nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatidir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise allah'ın dışındaki her yerde gariptir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfîlerin yolculukları hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bir şeyi hatırlamak allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Eğer o'nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da o'nun gayrisini o'nun vasıtasıyla bilirdiniz. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele rabbınızın kapısından hiç ayrılmayınız. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da rablerinden bilir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Zâhır fikhini öğren, sonra bâtin fikhina yönel. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, allah erlerinin ağzından alınır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkâni yok, ahireti sevmiş olamaz. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Allah'ı tanıyan o'nu sever. O'nu seven o'na uyar. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Herşeyde o'nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi o'nun ismindendir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Resulullah hariç her mahluk perdedir; resulullah ise kapıdır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ey rabbim! Bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ârif, allah'a her an bir öncekine göre daha yakındır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakıyı unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir! / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sâlihlerden birisine 'neyi arzu ediyorsun?' Diye sorulduğunda, 'arzu etmemeyi arzu ediyorum.' Diye cevap verdi. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Belâlar kula cenab-ı hakk'in kapısını çalmayı öğretir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Allah'ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp ışıtır, ne de kulağına ayıp gider. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfîler ahırete göre akıllı, dünyaya göre delidirler. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bu işin başı allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu allahü teâlânin kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ahireti isteyene dünyada zuhd gerekir; allah'ı isteyene ise ahirette zuhd gerekir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Tasavvuf yolu zâhırî ve bâtinî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kur'an'dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Allah'ı bilen kimsenin o'na karşı iradesi kalmaz. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi allahü teâlâdir. Senin düşüncen, rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları ortucu ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfîlerden biri demiş ki: fâsığın yüzüne ancak ârif kullar güler. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, allah ise seni senin menfaatin için ister. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kalp kitab ve sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Allah'a ancak, o'ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise şükûn. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına hakk'in zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi rabbını zikreder. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Şöyle denilmiştir: 'şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zindikliktir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Allah'tan başka herşey puttur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfîler allah teâlâ'nin kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahsedeni, halkı değil hâlik'i isterler. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ey mümin! Ne oluyor ki, seni, komşunu; yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki, bu senin imanını zayıflatır. Mevlânin yanında kıymetin kalmaz. Seni, allahü teâlânin gazabına uğratır. Hz. Muhammed; "allahü teâlâ, hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır, buyurdu" diye bildirmiştir. Resul-i ekrem bir hadis-i şerifte; "ateş ödünü yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer" buyurdu. Sen, haset ettiğin kimseyi, hangi ve ne hususta haset ediyorsun. Onun kısmeti için mi, yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu, allahü teâlânin ona kısmet olarak verdiği şeyde haset ediyorsan, ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse, allahü teâlânin kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu, allahü teâlânin bu ihsanından dolayı haset etmekle, ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu, sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki allahü teâlâ sana zulmetmez. Allahü teâlâ senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini, senden alıp başkasına vermez. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Teslim ol, rahat bul. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i ekrem; hayat, ahiret hayatıdır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
İnsan allah'a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Zâhır ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtin ilimleri ise görünmeyen kısmın. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfî bâtınını ve zâhırını allah'ın kitabına ve resulunun sünnetine uyarak aritandır. O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarini terkeder. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Rabbınızın kereminden dileyin, icabet etse de etmese de o'ndan isteyin. Çünkü o'ndan istemek ibadettir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfîler niçini, nasılı, yap yapma'yı unutarak, kendilerini rablerinin önüne atmışlardır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfîlerden biri demiş ki: insanlar hakkında allah'a uy, allah hakkında insanlara uyma! / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kulun kalbi rabbine erince rabbi onu kimseye muhtaç etmez. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, allahü teâlâdandir. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsil olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için resul-i ekrem; "mümin, müminin aynasıdır" buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sabır, hayrin temelidir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; "mümin kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sıddık gözünün, güneş ve ayın değil, allah'ın nuruyla bakar. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Derdi de yaratan o'dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah'ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Allah'ın takdirini o'nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, allah ise sırların sevgilisidir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, hak (c.c.) da bir topluluğa aittir. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen âlimlere sor. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
O'nu tanısaydınız, o'nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Kalp sırra, sır da hakk'a itimat ederek şükûn bulur. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Ey rabbim! Bütün şükretme acizliğimle sana şükretmek istiyorum. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Allah teâlâ rizıkların taksimini bitirmiştir. Rizikta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. / Abdülkadir Geylani
Paylaş
Yapılan Yorumlar [5 adet]
İnsan:
Allah'ın adını büyük yazın lütfen. Niye bu inat.
Hiç:
Her şeye canını sıkma ey gönül ne bu dertler kalıcı nede bu ömür.
joseph:
Allah'ın adını büyük yazın lütfen. O'dan daha özel yoktur.
iman:
Allah razı olsun geylani hz.lerinden
Ramazan Balcıoğlu:
Biliyoruz ama gene de aldanıyoruz; dünya fani!
Bize rehber olacak güzel şeyler söylüyor Geylani!
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Başka insanların sırlarını sevmiyorum. Ama, itirafları beni ilgilendiriyor.
Albert Camus Sözleri
Hakkımı ver gideyim adalet
Sagopa Kajmer Sözleri
Kadın susarak gider. Eğer bir kadın şikayet ediyorsa, erkek bilmelidir ki, o ilişkiden hala ümidi vardır kadının. ne zaman ümidini o ilişkiden kestiyse, o zaman sevgisi de yara almış demektir. Bir kadının çığlıklarından, kavgalarından korkmamak gerekir, çünkü kadının gidişi sessiz ve asıldır.
Cemal Süreya Sözleri
Seni anlatan cümleler kurmaktan geliyorum. Harf yorgunuyum... İzin ver aklına yatayım.
Son Cengiz Aydın Sözleri
Hiç kimse derisinin rengi, dini ve düşünceleri sebebiyle dışlanamaz. Bu sebeplerden dolayı birine nefret beslememelisiniz.
Nelson Mandela Sözleri
Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir.
Guy de Maupassant Sözleri
Soytarı olan ben değilim, deliliğini gizlemek için ciddiyet oyunu oynayan şu aklın, mantığın alamayacağı ölçüde sinsi toplum.
Salvador Dali Sözleri
Ordu'yu açıklayıcı olarak kullanmak, ahmakçadır. Ordu açıklanmaya muhtaçtır.
Yalçın Küçük Sözleri
Ben aşkı arıyordum sende. İhaneti buldum! Keşke bulduğum gibi değil, aradığım gibi kalsaydın.
Kahraman Tazeoğlu Sözleri
Kendini beğenmiş ve kibirli insanlar 'bunu biliyorum' der ve yola devam eder. Kendine güvenen ve olumlu insanlar, 'bunu ne kadar iyi biliyorum' diye sorar ve kendilerini geliştirmeye çalışır.
Jeffrey Gitomer Sözleri
Saklama yeteneği yüksek olan, güçlü biriyim. Hatta gözlerimden yaşlar düştüğünde bile şu iki kelimeyi söylerim: ben iyiyim.
Yılmaz Erdoğan Sözleri
Affetmek geçmişi değiştirmez; ama geleceğin önünü açar.
Paule Boese Sözleri
Canavarlarımın keskin dişleri yok, ama beni korumak için her şeyi yaparlar.
Lady Gaga Sözleri