gece modu

Hz Ali Sözleri

Hz Ali söylediği en güzel sözler. Hz Ali Halife yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Senin olmadığın yerde seni savunanlar, gerçek dostlarındır. / Hz Ali
Paylaş
Şu iki insanı asla unutmayın: İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı. / Hz Ali
Paylaş
Allah'ın beni sevdiğini, istediğim her şeyi vermemesinden anlıyorum. / Hz Ali
Paylaş
Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. / Hz Ali
Paylaş
Güzel ahlak, en güzel dindarlıktır. / Hz Ali
Paylaş
Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay giderilmez. / Hz Ali
Paylaş
Kalpler iyilikle kazanılır. / Hz Ali
Paylaş
Hırs seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı. / Hz Ali
Paylaş
Elde edeceğin servet yitireceğin şerefe değmez. / Hz Ali
Paylaş
Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. / Hz Ali
Paylaş
Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır. / Hz Ali
Paylaş
Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır. / Hz Ali
Paylaş
Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. / Hz Ali
Paylaş
Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali
Paylaş
İmanınızı sadakayla, mallarınızı zekatla koruyunuz. Bela dalgalarını da dua ile savınız. / Hz Ali
Paylaş
Zulmün iki unsuru vardır: zalim ve mazlum. Zalim, zulmettiği için; mazlum da zulme rıza gösterdiği için hesaba çekilir. / Hz Ali
Paylaş
Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. / Hz Ali
Paylaş
Arkadaşa kavuşmak hüznün dağılışı, sevgiliye kavuşmak kalbin cilasıdır. / Hz Ali
Paylaş
Herkesi affedin ama vatan hainlerini asla affetmeyin! / Hz Ali
Paylaş
Bir yoksul aç ise bunun nedeni, zenginin zevk ve sefa içinde yaşamasıdır. Nerede bir bolluk görsem, onun yanı başında mutlaka çiğnenmiş bir hak görmüşümdür. / Hz Ali
Paylaş
Kötülerle arkadaşlık etmekten sakın. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. Allah'ı yücelt ve Allah'ın dostlarını sev. / Hz Ali
Paylaş
Nimetin başlangıcı size ulaştığında, şükürsüzlükle sonunu ürkütüp kaçırmayınız. / Hz Ali
Paylaş
Açlığın için onurundan vazgeçersen, açlığın geçer ama onursuzluğun baki kalır. / Hz Ali
Paylaş
Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de, küçücük bir gönülden içeri giremezsin. / Hz Ali
Paylaş
Midenizi hayvan mezarlığına çevirmeyin. / Hz Ali
Paylaş
Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme; fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. / Hz Ali
Paylaş
Haksızlıklara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. / Hz Ali
Paylaş
En güzel cömertlik, imkanlar kısıtlıyken yapılandır. / Hz Ali
Paylaş
Kar etmek istiyorsan dünyayı ahirete sat! / Hz Ali
Paylaş
Nefsini hesaba çeken kazanır; nefsinden gafil kalan ise kaybeder. Çekinen, tedbir alıp güvende kalır. Öğrendiklerinden ibret alanın ise gözü açılır. Gören anlar ve anlayan da bilir. / Hz Ali
Paylaş
İçine bir şey koyulan kalp daralır. Bilgi kabı müstesna. Ona bilgi konuldukça genişler. / Hz Ali
Paylaş
Geçip giden zaman değil, ömürdür. / Hz Ali
Paylaş
İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik. / Hz Ali
Paylaş
Yer ile gök arası, bir mazlumun ahı kadardır. / Hz Ali
Paylaş
Sizler ahiret adamı olun. Dünya adamı olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. / Hz Ali
Paylaş
İyilik ediniz onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz. / Hz Ali
Paylaş
Küçüklüğünde soru soran kimse, büyüdüğünde cevap veren biri olur. / Hz Ali
Paylaş
Zenginliğin en yücesi dilekleri terk etmektir. / Hz Ali
Paylaş
Ölç, biç, sonra kes; düşün, taşın, sonra söyle; anla, bil, sonra yap. / Hz Ali
Paylaş
Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül et. Onları hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde bir düşmanlık besleme; hiç kimseye hiddet ve şiddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de 'insan-ı Kamil' mertebesine erersin. / Hz Ali
Paylaş
Bir haber duyduğunuz zaman onu nakletmek için değil, ona uymak için iyi anlayıp düşünün! Çünkü ilmi rivayet edenler çoktur, fakat riayet edenler pek azdır. / Hz Ali
Paylaş
Derdin kendindendir bilmiyorsun, derman yine sendedir görmüyorsun, koskoca alem içinde yerleştirilmiş, sen kendini hala küçük bir şey mi zannediyorsun. / Hz Ali
Paylaş
Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim. / Hz Ali
Paylaş
Ey oğullarım, size vasiyet ederim. Dünyaya rağbet etmeyiniz. Benim için ağlamayınız. Doğruluktan hiç bir zaman ayrılmayınız. Allah?ın Kitabı ile iş görünüz. Zalimlere düşman, mazlumlara yardımcı olunuz. / Hz Ali
Paylaş
Bir nimete eriştiğinizde şükredin. Nimetiniz iki kat artacaktır. / Hz Ali
Paylaş
Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. / Hz Ali
Paylaş
Yumuşak huyluluk ve aceleci olmamak adeta ikiz kardeştirler. Her ikisi de kişideki üstün ahlaka işaret eder. / Hz Ali
Paylaş
Kalbinde, halka karşı şefkat ve sevgi hissi uyandır, onlara iyi davran. / Hz Ali
Paylaş
İnsanlara önce hakkı öğretiniz. Onu öğrenen, batılı tanır. / Hz Ali
Paylaş
Eğer namaz kılan kimse kendini çevreleyen İlahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı. / Hz Ali
Paylaş
Toprakta gelen insanın toprak üstünde böbürlenip kibirlenmesi ne acı! / Hz Ali
Paylaş
İyilik yapandan şüphelenmek, haksızlıkların en çirkini ve günahların en büyüğüdür. / Hz Ali
Paylaş
Herkesin kıymeti iyiliği kadardır. / Hz Ali
Paylaş
Gıybet, acizin çabasıdır. / Hz Ali
Paylaş
Cimrilerin hali ne gariptir; fakirler gibi yaşar, zenginler gibi hesap verirler. / Hz Ali
Paylaş
Allah ihtiraslara değil, ihtiyaçlara cevap verir. / Hz Ali
Paylaş
Bilmediğin şeyler hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et. / Hz Ali
Paylaş
Rabbim, sana kul olmam bana övünmek için yeterlidir... / Hz Ali
Paylaş
İnatçılık, savaş ve düşmanlığa yol açar. / Hz Ali
Paylaş
Dünya hüzün yeridir. Gariplerin sıkıntısı bitmez. / Hz Ali
Paylaş
Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır. / Hz Ali
Paylaş
Kaba adamın elinden hayat suyu da olsa içme. / Hz Ali
Paylaş
Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır. / Hz Ali
Paylaş
Cahilin kalbi dudağında, alimin ağzı kalbindedir. / Hz Ali
Paylaş
Her türlü fenalıktan uzak durmak istiyorsanız dilinizi tutun. / Hz Ali
Paylaş
Gerçek dost ayıbını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. / Hz Ali
Paylaş
Kim ölümün yokluk olduğunu zannederse, onun yokluğu yaşamıyla başlamıştır. / Hz Ali
Paylaş
Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de sürükleyebilir. / Hz Ali
Paylaş
Sana kötülük yapanı iyilik yaparak cezalandır. / Hz Ali
Paylaş
İyiliğe karşı kötülük eden insanın evinden sefalet eksik olmaz. / Hz Ali
Paylaş
Sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke, insanın tiynetini ortaya çıkarır. / Hz Ali
Paylaş
Alimin hatası , geminin delinip batması gibidir; kendisiyle birlikte başkalarınıda boğar. / Hz Ali
Paylaş
Dünya dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, ahiretini dünyasına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da âhiretini dünyâsına satar. / Hz Ali
Paylaş
Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder. / Hz Ali
Paylaş
Ahlak'ın ahlaksızların elinde oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme. / Hz Ali
Paylaş
Haddini bilen kimse, hakaret görmez. / Hz Ali
Paylaş
Her şey akla muhtaçtır, akılda eğitime. / Hz Ali
Paylaş
Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zinettir. / Hz Ali
Paylaş
Herkes tarafından sevilen adam münafıktır. / Hz Ali
Paylaş
Günahsız geçen her gün bayramdır... / Hz Ali
Paylaş
Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar, dünya için de ahiret için de gereklidir. / Hz Ali
Paylaş
Rabbim bana öyle bir eş nasip et ki, onun müslümanlığının mükemmelliğine bakıp, kendi müslümanlığıma çeki düzen vereyim. / Hz Ali
Paylaş
Affetmekte geç kalmayın, cezalandırmakta acele etmeyin. / Hz Ali
Paylaş
Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın! / Hz Ali
Paylaş
Sevgiliye verilen en güzel hediye sadakattir. / Hz Ali
Paylaş
Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. / Hz Ali
Paylaş
Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. / Hz Ali
Paylaş
Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. / Hz Ali
Paylaş
İnsanlar yaşarken uyur, olurken uyanırlar. / Hz Ali
Paylaş
Kanaat tükenmez maldir. / Hz Ali
Paylaş
Kudret altında olan her aziz, zelildir. / Hz Ali
Paylaş
Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alım olurdu. / Hz Ali
Paylaş
Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. / Hz Ali
Paylaş
Mü'min kişi gününü üç zamana ayırır: bir bölümünde rabbiyle münacat eder. O'na ibadet eder; bir bölümünde kendi nefsini muhasebe eder; bir bölümünde de helal ve güzel lezzetlerle meşgul olur. / Hz Ali
Paylaş
En iyi ibadet, sabır, sükut ve kurtuluşu (imam mehdi'nin zuhurunu) beklemektir. / Hz Ali
Paylaş
Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz. / Hz Ali
Paylaş
Nice kan vardır ki onu dil döker. / Hz Ali
Paylaş
İnsanların en âçizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha âcziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir. / Hz Ali
Paylaş
Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdir, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten. / Hz Ali
Paylaş
Hâin kişilere vefâda bulunmak, allah'a hiyânette bulunmaktır; hâinlere gadretmekse, allah'a vefâ etmek demektir. / Hz Ali
Paylaş
Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrûmiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın. / Hz Ali
Paylaş
Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir. / Hz Ali
Paylaş
Bütün kitapların özü kur'an'da toplanmıştır. Kur'an'ın özü, ilk sûre olan fatiha süresi 'dir. Fatiha'nın özü 'besmele'dir. Besmelenin özü işte bu (be) harfıdır. Ben de, işte bu (be) harfinin altındaki noktayım. / Hz Ali
Paylaş
İki şey halkı yok eder: fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek. / Hz Ali
Paylaş
Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz. / Hz Ali
Paylaş
Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, allah korkusuyla ağlasın. / Hz Ali
Paylaş
Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin. / Hz Ali
Paylaş
Kişinin değeri yaptığı bağıştadır. / Hz Ali
Paylaş
Bildiğim, tanıdığım andan beri hakkı inkâr etmedim. Bana gösterildiği andan beri hakta şüpheye. Düşmedim, yalan söylemedim. Kimse de benim yalan söylediğimi söylemedi. Ben ne yolumu sapıttım, ne de benim yüzümden biri yolunu sapıttı. / Hz Ali
Paylaş
Akıl tamamlandı mı söz azalır. / Hz Ali
Paylaş
Başkalarının açılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir. / Hz Ali
Paylaş
İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır. / Hz Ali
Paylaş
Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma. / Hz Ali
Paylaş
Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır: o işi işlemek suçu, o ise razı olmak suçu. / Hz Ali
Paylaş
Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması'da çirkindir. / Hz Ali
Paylaş
Hikmet mu'minin yitik malıdır; bu mal, şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir. / Hz Ali
Paylaş
Sorun beni yitirmeden; çünkü andolsun allah'a, kur'an'da hiç bir âyet yoktur ki niçin ve kimin hakkında indi, nerede indi, düzlükte mi, dağlıkta mı, hepsini de en iyi bilenim ben. Gerçekten de rabbim bana, anlayan bir akıl, söyleyen bir dil ihsan etmiştir. / Hz Ali
Paylaş
Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir. / Hz Ali
Paylaş
Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür. / Hz Ali
Paylaş
İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar. / Hz Ali
Paylaş
Sabır iki çeşittir: musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, allah'ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir. / Hz Ali
Paylaş
Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali
Paylaş
Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır. / Hz Ali
Paylaş
Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al. / Hz Ali
Paylaş
Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ. Ona bilgi kondukça genişler. / Hz Ali
Paylaş
Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma. / Hz Ali
Paylaş
İçi temiz dostlar edinmelisin; çünkü onlar bollukta sus sıkıntıda yardımcı olurlar. / Hz Ali
Paylaş
İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense mali korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır. / Hz Ali
Paylaş
İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür. / Hz Ali
Paylaş
Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar. / Hz Ali
Paylaş
Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür.inanan kişinin günde üç işi vardır: bir zaman rabbiyle münâcât eder, ona kullukta bulunur; bir zaman geçimi için çalışır; bir zamanı da vardır, helâl ve güzel lezzetlerle zevklenir. Akıllı kişi, ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, âhiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzet elde etmek için. / Hz Ali
Paylaş
Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır. / Hz Ali
Paylaş
Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir. / Hz Ali
Paylaş
Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. / Hz Ali
Paylaş
Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır. / Hz Ali
Paylaş
Uzun arzulu olan, ameli unutur. / Hz Ali
Paylaş
Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. / Hz Ali
Paylaş
Üç şeye riayet eden mesut olur: nimet ulaştığında şükretmek, rizik kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok la havle vela kuvvete illa billah demek. / Hz Ali
Paylaş
İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir. / Hz Ali
Paylaş
Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir. / Hz Ali
Paylaş
İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir. / Hz Ali
Paylaş
Büyük günahların kefâreti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır. / Hz Ali
Paylaş
Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür. Ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur. / Hz Ali
Paylaş
Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet. / Hz Ali
Paylaş
İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın. / Hz Ali
Paylaş
Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak. / Hz Ali
Paylaş
Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir. / Hz Ali
Paylaş
Babanın, misafirin ve mazlumun duaları geri çevrilmez. / Hz Ali
Paylaş
Batıla yardım eden, hakka zulmeder. / Hz Ali
Paylaş
Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin. / Hz Ali
Paylaş
Cenneti arzulayan bir kimse, mutlaka dünyada sehvetlerinden fedakarlık etmelidir. / Hz Ali
Paylaş
Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. / Hz Ali
Paylaş
Yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir. / Hz Ali
Paylaş
Ey âdemoğlu, kendi nefsinin vaşîsi ol da malında, senden sonra ne yapmalarını istiyorsan şen yap. / Hz Ali
Paylaş
Rizik, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela işe sabrın payıdır. / Hz Ali
Paylaş
Dostları yitirmek, gurbete düşmektir. / Hz Ali
Paylaş
Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur. / Hz Ali
Paylaş
Sabrın imandaki yeri, basın vücuttaki yeri gibidir. Sabri olmayanın imanı olmaz. / Hz Ali
Paylaş
Ey âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin. / Hz Ali
Paylaş
Emaneti, peygamberlerin evladının katıline ait olsa bile sahibine geri verin. / Hz Ali
Paylaş
İman gönülle tanımak, dille ikrâr etmek, âzâ ile de kullukta bulunmaktır. / Hz Ali
Paylaş
Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur. / Hz Ali
Paylaş
İman, kabul olan söz dil ile şehadet etmek, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir. / Hz Ali
Paylaş
En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir. / Hz Ali
Paylaş
Tamah seni kul etmesin, allah seni hür yarattı. / Hz Ali
Paylaş
Suse ve ziynete heves eden erkekler, erkektir ; ama mert değillerdir. / Hz Ali
Paylaş
Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz. / Hz Ali
Paylaş
Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men'eder. / Hz Ali
Paylaş
Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz. / Hz Ali
Paylaş
Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. / Hz Ali
Paylaş
Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. / Hz Ali
Paylaş
Kabe 'nin rabbina yemin olsun ki ben kazandım. Son sözleri. / Hz Ali
Paylaş
İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar. / Hz Ali
Paylaş
Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir. / Hz Ali
Paylaş
Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır. / Hz Ali
Paylaş
Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir. / Hz Ali
Paylaş
Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir. / Hz Ali
Paylaş
Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarşiniz. Halbuki içinizde koca bir evren saklıdır. / Hz Ali
Paylaş
Sabır en güzel huy, ilim en güzel sus eşyasıdır. / Hz Ali
Paylaş
Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. / Hz Ali
Paylaş
Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz. / Hz Ali
Paylaş
Söyleyene bakma, söylenene bak. / Hz Ali
Paylaş
Şehvetle kul olan parayla alınmış koleden de aşağılıktır. / Hz Ali
Paylaş
Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış. / Hz Ali
Paylaş
Makamın, benim nazarımda keçi sumuğu kadar değeri yoktur. / Hz Ali
Paylaş
Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir.senden hoşlanmayana rağbet etmenşe alçalmandır. / Hz Ali
Paylaş
Yoksulluk bir insan olsaydı, onu katlederdim. / Hz Ali
Paylaş
Kötülükte bulunanları iyilik edene mukâfat vererek payla, yola getir. / Hz Ali
Paylaş
Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu. / Hz Ali
Paylaş
Dostların kalplerini insana işindiran, düşmanların kalplerinden kini gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca güler yüzlü olmak, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmaktır. / Hz Ali
Paylaş
Oğulcuğum, benden dört şey belle, işlediğin zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut: zenginliğin en üstünü akıldır; yoksulluğun en büyüğü ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir; soyun-sopun en yücesi güzel huy. Oğulcuğum, ahmakla eş dost olmaktan sakin; sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Nekesle eş dost olmaktan sakin; ona en fazla muhtâc olduğun zaman yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle eş dost olmaktan sakin; o, pek az bir şeye seni satar gider. Yalancıyla eş dost olmaktan sakin; çünkü o, şerâba benzer; uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. / Hz Ali
Paylaş
Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun. / Hz Ali
Paylaş
Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir / Hz Ali
Paylaş
Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde. / Hz Ali
Paylaş
Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin. / Hz Ali
Paylaş
Âlim ölü olsa bile diridir, câhil diri olsa bile ölü. / Hz Ali
Paylaş
Her sayılan biter her beklenen gelir. / Hz Ali
Paylaş
Allah'ın bir meleği vardır, her gün bağırır; doğun ölüm için. Toplayın yok olmak için, yapın yıkılmak için. / Hz Ali
Paylaş
İnananın yüzünde güleclik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü her şeyden geniştir, nefsi her şeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı guşsası uzundur, düşünmesi derin. Susması fazladır; vakti yoktur. Çok şükreder, çok sabreder. Düşünceye dalmıştır, ihtiyâçi olanları görünce kendi ihtiyâçini hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref ve din bakımından serttir, huy bakımından küldan alçak. / Hz Ali
Paylaş
Akıllının zanni, câhilin yakıninden daha doğrudur. / Hz Ali
Paylaş
Herşeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir. / Hz Ali
Paylaş
Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. / Hz Ali
Paylaş
Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken; başkasını ayıplamandır. / Hz Ali
Paylaş
Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır. / Hz Ali
Paylaş
Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum. / Hz Ali
Paylaş
Kuduz köpeği bile katletme. / Hz Ali
Paylaş
İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik. / Hz Ali
Paylaş
Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir. Eğer bir gün dünyaya ait derdin olursa rabbine dönüp'rabbim çok büyük derdim var'deme; derdine dönüp çok büyük rabbim var'de. / Hz Ali
Paylaş
Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış. / Hz Ali
Paylaş
Dua mü'minin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur. / Hz Ali
Paylaş
Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir. / Hz Ali
Paylaş
Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. / Hz Ali
Paylaş
Düşünce sâf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmenşe edep olarak yeter sana. / Hz Ali
Paylaş
Halk ile dostluk ve samimiyeti, allah'ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu. / Hz Ali
Paylaş
Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et. / Hz Ali
Paylaş
Hilim yumuşak huyluluk gibi üstünlük yoktur. / Hz Ali
Paylaş
Namaz, her temiz kişinin allah'a yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Herşeyin zekâti vardır; bedenin zekâti da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir. / Hz Ali
Paylaş
Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. / Hz Ali
Paylaş
Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anlamaz. / Hz Ali
Paylaş
Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir. / Hz Ali
Paylaş
İnsan, dilinin altında gizlidir. / Hz Ali
Paylaş
Susmak hükmettir; susmak selamettir; sır saklamak, saadetin bir köşesidir. / Hz Ali
Paylaş
Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım. / Hz Ali
Paylaş
İnsanlarla öyle geçinin ki oldunuz mu ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için. / Hz Ali
Paylaş
Perde kaldırılırsa bile yakınım artmaz benim. / Hz Ali
Paylaş
Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannini gerçekleştir. / Hz Ali
Paylaş
Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak. / Hz Ali
Paylaş
Tutumluluk, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır. / Hz Ali
Paylaş
Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. / Hz Ali
Paylaş
Kanaat et (kısmetine razı ol), aziz olursun. / Hz Ali
Paylaş
İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir. / Hz Ali
Paylaş
Zikir de allah'ı hatırlamak iki çeşittir: musibet vakti zikretmek, bu iyi ve güzeldir; bundan daha güzeli ise insanı allah'ın haram kıldığı şeylere yönelmekten alıkoyan zikirdir. / Hz Ali
Paylaş
Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği seydir. / Hz Ali
Paylaş
Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. / Hz Ali
Paylaş
Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. / Hz Ali
Paylaş
Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam. / Hz Ali
Paylaş
Suçların en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir. / Hz Ali
Paylaş
Tedbir gibi akıl yoktur. / Hz Ali
Paylaş
Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır. / Hz Ali
Paylaş
Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. / Hz Ali
Paylaş
Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür. / Hz Ali
Paylaş
Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin. / Hz Ali
Paylaş
Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. / Hz Ali
Paylaş
Her musibetin bir zamanı vardır, o zaman mutlak yaşanmalıdır; o musibet birinizin başına geldiğinde, zamanı gelip geçene kadar teslim olup sabretsin. Zira musibetin yöneldiği zaman onu gidermek için çare aramak, onun zorluğunu çoğaltır. / Hz Ali
Paylaş
Giremediğin gönül senin değildir,gönül yalnız gönül vermekle alınır,gönül istiyorsan ,önce gönlünü vereceksin! / Hz Ali
Paylaş
Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma. / Hz Ali
Paylaş
Tamah cahillerin kalplerini hafifleştirir, yerinden söker; arzular, onu rehin alır; hileler, onu bağlar. / Hz Ali
Paylaş
Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir. / Hz Ali
Paylaş
En büyük günah, haksız yere müslüman bir kimsenin malını gasbetmektir. / Hz Ali
Paylaş
Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz. / Hz Ali
Paylaş
Dünyâ dört şey üstünde durur: bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeşlikte bulunmayan cömert, âhiretini dünyâsina satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeşlik ederse yoksul da âhiretini dünyâsina satar. / Hz Ali
Paylaş
Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır. / Hz Ali
Paylaş
Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir. / Hz Ali
Paylaş
Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldır. / Hz Ali
Paylaş
Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir. / Hz Ali
Paylaş
Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür. / Hz Ali
Paylaş
İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur. / Hz Ali
Paylaş
İlim hakiki bir mürşiddir. / Hz Ali
Paylaş
Hoş geçinmek aklın yarısıdır / Hz Ali
Paylaş
Takva, imanın temelidir. / Hz Ali
Paylaş
Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır. / Hz Ali
Paylaş
Dostlarının gönlünü kırma. Düşmanlarının arzularını yapmış olursun. / Hz Ali
Paylaş
Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi. / Hz Ali
Paylaş
Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun. / Hz Ali
Paylaş
Bilgiyle dirilen, ölmez. / Hz Ali
Paylaş
Kendinize allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır. / Hz Ali
Paylaş
Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; mü'minin amel defterinin nisanesi güzel ahlakidir. / Hz Ali
Paylaş
Biziz peygamber'in elbisesi, onun dostları, ona hizmette bulunanlar, ona varılacak kapılar. Evlere ancak o kapılardan girilir; kapılardan başka yerden girenler hırsızdır; cezâya çarpılır. / Hz Ali
Paylaş
Yapılan Yorumlar [5 adet]
Okur:
Merakım şu bu adamın resmi niye yok?
Okuyucu:
Merakdan Aliden önce yaşıyanların resmi heykeli var nedense bu alinin yada ömerin yada omanın yada ebubekirin yada muhuammedin hiç resmi heykeli yok neden? acaba bunlar gerçekte yokmuydu sadece birer masal kahramanı olmasınlar diyede aklıma gelmiyor değil. anlamak istemeyen hemen cevab verecek o dönem fotograf yoktu yalanın batsın ulan heykel yapan resim cizende mi yoktu? bir heykel bu seferde islam dini heykele karşı resime karşı dersin iyide aga bu islam dini neye karşı değil? desene islam dini ve bütün dinler insanlığa yaşama hayata huzura mutlu olmaya sanata karşılar o zaman atın şunları tarihin çöp sepetine bize lazım değil bunlar...
Vegab:
Midenizi hayvan mezarlığına çevirmeyin. Hz Ali
Ramazan Balcıoğlu:
Okuduklarımın şudur ki meali:
İlim beldesinin kapısıdır Hz. Ali.
nejLa:
elhamdülillah çok şükür YARAB sen bizi onun sefaatine nail et. (Amin)
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Düşmanımızın gün gelip dostumuz, dostumuzun da gün gelip düşmanımız olabileceğini unutmaksızın yaşamalıyız.
Jean de La Bruyere Sözleri
2004 değişikliğinden sonra cinsel tercihleri tartışmak veya toplumun nefretini bunun üzerine çekmek suç oldu. Bunun aleyhinde tahkir edici propagandalar yapılamaz. İnsanın cinsel tercihlerde bulunma hakkı varsa onları eleştirme hakkı da olmalı. Cinsel tercihte bulunan insan bu tercihini evrensel doğru olarak empoze edemez.
Ali Bulaç Sözleri
Dünya hayatı sonsuzluğa açılmış bir parantezdir. Görmeyi başar.
Nevzat Tarhan Sözleri
Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimseler ile dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır.
İmam Şafii Sözleri
Ne kadar okursan oku; bir bilgine yakışır şekilde davranmadığın sürece, cahilsin demektir.
Sadi Şirazi Sözleri
Türkiye her meselesini Şeriat ile halleder. İktisadi kalınmasını da halleder, Kürt ayrılıkçı düşünceyi de halleder, her şeyi halleder İslam. Huzuru, sükunu, saadeti, refahı sağlar. Bir şeyi halledemez; Aleviliği! Şeriat'ta gelse bunlar devam eder. Ey Müslümanlar, Kıyamet'e kadar sürecek başınızdaki en büyük bela Alevilik'tir. Asla ve kat'a bunu düzeltemezsiniz. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. İşte İran! Arkasınad İran desteği vardır. Yavuz, babasıyla niye harbetti, Şahkulu İsyanı yüzünden. Kırdı geçirdi ortalığı on binlerce insan öldü. 'Baba, sen bu tehlikeyi görmediğin için bunlar oldu' dedi Yavuz. Ve Yavuz'un babası II. Bayezit, Şahkulu Tekkesi'ne hediye gönderiyordu. On binlerce insan öldü isyan yüzünden. Bakın Şahkulu 'Ben falanım' demiyor, 'Şah'ın kuluyum' diyor. Bütün Alevi isyanlarının arkasınad İran vardır. Tardih ortada. Osmanlı Rum'a karışmamış, Ermeni'ye karışmamış, Şeytan'a tapan Ezidilere bile karışmamış, Allah'a inanmayana bile karışmamış. Din'de zorlama yok. Müsülmansan statün bu, değilsen bu. Adaletle muamele görülsün. İnanıp inanmamakta serbestsin. Alevi'yi niye ezmiş, isyan ettiği için ezmiş. Yahu oğlu isyan ettiği zaman öldürüyorda, Alevi isyan ettiği zaman onu bağışlayacak mıydı? Osmanlı, İsyancı Alevi'yi kesince kusur sayılıyor. O zaman bugünük hükümet için de Pkk ile mücadele etmek kusur sayılır. Böyle bir mantık olamaz. Her meşru idare, kendisine kafa kaldıranın, gücü yetyiorsa kafasını ezer. Yetmiyorsa terki hayat eder. Kendi yerini ona terk eder. Şunu bilin ki en zor işiniz Aleviliktir! Kat'iyyen ve Katibeten bunun kökünü kazıyamazsınız, kanser hücresi gibidir. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. Bazıları 'Ben Ehli Beyt mezhebindenim' diyor. Böyle bir mezhep mi var? Ehli Beyt'e Ehli Sünnet'ten kim yan bakıyor. Bütün camilerde Hz. Ali'nin ismi yok mu? Allah onlara hidayet versin. Ehli Küfür'den, Haçlılardan daha tehlikelidir bu bir iç kanamadır. İç kanama tehlikelidir. Dıştaki yara kolay tedavi edilir. Benim yaptıklarımda bir ananın uçuruma giden evladı karşısında çaresizliğinden bir çığlık yükseltmesinden farksızdır.
Kadir Mısıroğlu Sözleri
Bazen içindeki ağlamaları gizlemek için, yüzünde sahte gülüşler taşır insan.
Kahraman Tazeoğlu Sözleri
Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.
Epiktetos Sözleri
Düş, bir kule gibi oluşmuştu, sonsuz sayıda yükselen ve sonsuzlukta yitip giden ya da tam tersi, basık daireler halinde alçalan toprrağın sinesinde yitip giden tabakalardan oluşuyordu. Peşinden sürüklendiğimde,sarmal başladı ve bir labirentti bu sarmal. Ne çatısı, ne tabanı, ne çeperleri, ne de geri dönüşü vardı. Ama kesin bir belirginlikle yinelenen temalar vardı.
Julio Cortazar Sözleri
sormaya korktum meleğim nerde ?] (Farkettim ki) Kalbimin her bi küçük odasında meleğim sen varsın
Sagopa Kajmer Sözleri
Artık kendimi savunacak yaşları geçtim, tehlikeye girmeyecek yaşlara geldim.
Tahir Musa Ceylan Sözleri
Yaşam diken ekilmiş bir tarla gibidir ne kadar çabuk ekersen o kadar az acı çekeriz.
Voltaire Sözleri
Genel istem yok edilemez.
Jean Jacques Rousseau Sözleri