gece modu

Said Nursi Sözleri

Said Nursi söylediği en güzel sözler. Bediüzzaman Said Nursi yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. / Said Nursi
Paylaş
Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir. / Said Nursi
Paylaş
Dünyalık dostlar ve rütbeler, ancak kabir kapısına kadardır! / Said Nursi
Paylaş
Harama nazar, nisyan (unutkanlık) verir. / Said Nursi
Paylaş
Zahiren çirkin perdeler altında, gayet güzel neticeler var. / Said Nursi
Paylaş
Biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz. Dinsiz dünyada hayır yoktur. / Said Nursi
Paylaş
Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz mazide, birimiz müstakbelde, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsak biz birbirimizle beraberiz. / Said Nursi
Paylaş
İnsan bilmediği ve yetişemediği şeye düşmandır. / Said Nursi
Paylaş
Ahireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden; aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. / Said Nursi
Paylaş
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. / Said Nursi
Paylaş
Biz, hizmetle mükellefiz. neticeleri ve muvaffakıyet, cenab-ı hakk'a aittir. / Said Nursi
Paylaş
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. / Said Nursi
Paylaş
Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir. / Said Nursi
Paylaş
Sen, ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin! Fahirlenme; salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. / Said Nursi
Paylaş
Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam (son derece düzenli) şu memleket hakimsiz olur? / Said Nursi
Paylaş
Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur. / Said Nursi
Paylaş
Ve ziyaretgah-ı ebedisi olan Cennete çağırılıyorsunuz. Öyleyse, kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. / Said Nursi
Paylaş
Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. / Said Nursi
Paylaş
İki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır. / Said Nursi
Paylaş
Yakın bir istikbalde kahhar bir el size cezanızı tamamen vermekle, masumların intikamını alacaktır. / Said Nursi
Paylaş
Ben ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz yaşayamam. / Said Nursi
Paylaş
Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. / Said Nursi
Paylaş
İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalp eder. / Said Nursi
Paylaş
Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. / Said Nursi
Paylaş
Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. / Said Nursi
Paylaş
Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarma ya koşuyorum. / Said Nursi
Paylaş
Sanatlı bir eser, Sanatkarı icab eder. / Said Nursi
Paylaş
Gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi: dar-ı saadette edebi bir gençliktir. / Said Nursi
Paylaş
Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. / Said Nursi
Paylaş
Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. / Said Nursi
Paylaş
Herkesin, bu alemden bir alemi var. Direği, kendi hayatıdır. / Said Nursi
Paylaş
Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır, hem sadırlara şifa, mü'minlere hüda ve rahmettir. / Said Nursi
Paylaş
Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslamiyet'in olacaktır. / Said Nursi
Paylaş
Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. / Said Nursi
Paylaş
Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. / Said Nursi
Paylaş
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: 'Fanîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim, gayrı istemem. / Said Nursi
Paylaş
Ey insan! İnsan isen, şu güzelliklere, tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma; çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma! / Said Nursi
Paylaş
Allah'a abd ve hizmetkar olana, her şey hizmetkar olur. / Said Nursi
Paylaş
İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak Ve hâkim, hakaik-i Kur'aniye ve imaniye olacak. / Said Nursi
Paylaş
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın karı değil. / Said Nursi
Paylaş
Mü'minin ruhunda adâvet, kin, vahşet yoktur. / Said Nursi
Paylaş
Başla yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. / Said Nursi
Paylaş
Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl. Amin! / Said Nursi
Paylaş
Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mûcidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. / Said Nursi
Paylaş
Küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. / Said Nursi
Paylaş
İnadın gözü, meleği şeytan görür. / Said Nursi
Paylaş
Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. / Said Nursi
Paylaş
Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. / Said Nursi
Paylaş
Bir şey ya bizzat güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir. / Said Nursi
Paylaş
TAŞ gibi kadınların, TOPRAK olacağı bir gün gelecek ! Sizler baktınız. Günahlardan başka ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim? / Said Nursi
Paylaş
Büyük işlerde yalnız kusurları gören, cerbezelik (hilekarlık) ile aldanır veya aldatır. / Said Nursi
Paylaş
Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. / Said Nursi
Paylaş
Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. / Said Nursi
Paylaş
Nasihat istersen ölüm yeter. evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. / Said Nursi
Paylaş
Evet, Kur'ân'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden, ebede gidecektir. / Said Nursi
Paylaş
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. / Said Nursi
Paylaş
İnsanın en fazla ihtiyacını temin eden, kalbine mukabil bir kalbin bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübâdele etsinler ve lezâizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde yek diğerine muâvin ve yardımcı olsunlar. / Said Nursi
Paylaş
Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. / Said Nursi
Paylaş
Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme. / Said Nursi
Paylaş
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın karı değil. / Said Nursi
Paylaş
Başkasının kusuru, insanın kusuruna senet ve özür olamaz. / Said Nursi
Paylaş
Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları 'Bismillâh' der, sert olan taş ve toprağı deler, geçer. / Said Nursi
Paylaş
Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. / Said Nursi
Paylaş
İslamiyette imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. / Said Nursi
Paylaş
Risale-i Nur'un hedefi doğrudan doğruya ahirettir. Dünya ile alışverişi yoktur. / Said Nursi
Paylaş
Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur. / Said Nursi
Paylaş
Kadere iman eden kederden emin olur. / Said Nursi
Paylaş
Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müflis olarak kabre gidiyorum; keşke aklımı başıma alsaydım. / Said Nursi
Paylaş
Kabrin arkası için çalışınız, hakiki saadet ve lezzet ondadır. / Said Nursi
Paylaş
Dünya ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. / Said Nursi
Paylaş
Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşrû dairedeki keyfe iktifa ediniz; o, keyfinize kâfidir. / Said Nursi
Paylaş
Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et ta çok gelsin. / Said Nursi
Paylaş
Bazen, ateş sudan daha iyi temizlik yapar. / Said Nursi
Paylaş
Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç, ihtiyar farkı yoktu. / Said Nursi
Paylaş
Şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder. / Said Nursi
Paylaş
Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. / Said Nursi
Paylaş
Dost istersen Allah yeter. Evet, o dost ise her şey dosttur. / Said Nursi
Paylaş
Ramazan orucu hakiki ve halis azametli ve umumi bir şükran anahtarıdır. / Said Nursi
Paylaş
Ölüm beni ahbabımdan ayırmıyor, belki yüzde doksan dokuz ahbabın bulunduğu güzel bir aleme götürüyor. / Said Nursi
Paylaş
Ben kimin sanatıyım; bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. / Said Nursi
Paylaş
İnsanın en birinci üstadı annesidir. / Said Nursi
Paylaş
Kadere iman eden, kederden kurtulur. Kudsi düsturun kendine rehber et! Hevesli akılsız çocuklar gibi, geçici, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma! / Said Nursi
Paylaş
Kaderin her şeyi güzeldir hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır çirkinlik de güzeldir. / Said Nursi
Paylaş
Gururu bırak, aczini anla. Malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren. / Said Nursi
Paylaş
Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. / Said Nursi
Paylaş
İnce bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez. / Said Nursi
Paylaş
Saçlarım adedince başlarım bulunsa, hergün biri kesilse, hakikat-i Kur'âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. / Said Nursi
Paylaş
Kimin için Allah var, ona herşey var; ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, hiçtir. / Said Nursi
Paylaş
Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor. / Said Nursi
Paylaş
Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. / Said Nursi
Paylaş
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! / Said Nursi
Paylaş
Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur. / Said Nursi
Paylaş
Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza'a iltica etmemek gerektir. / Said Nursi
Paylaş
Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, islamın sadaşı olacaktır / Said Nursi
Paylaş
Kur'an kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara sıfadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. / Said Nursi
Paylaş
Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-i kur'andır. / Said Nursi
Paylaş
Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır. / Said Nursi
Paylaş
Azametli bahtsız bir kit'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmın reçetesi; ittihad-ı işlâmdir . / Said Nursi
Paylaş
Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. / Said Nursi
Paylaş
Milletimin imanını selamette görürsem, cehennem'in alevleri arasında yanmaya razıyım! / Said Nursi
Paylaş
En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa'y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. / Said Nursi
Paylaş
Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. / Said Nursi
Paylaş
İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur.! / Said Nursi
Paylaş
Sivrisineğin gözünü halkeden, güneş'i dahi o halketmiştir . / Said Nursi
Paylaş
Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. / Said Nursi
Paylaş
Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin. / Said Nursi
Paylaş
Cenâb-i hakk'i bulan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır. / Said Nursi
Paylaş
Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm. / Said Nursi
Paylaş
Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. / Said Nursi
Paylaş
Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. / Said Nursi
Paylaş
Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettub-ü neticede, tevekküldür. / Said Nursi
Paylaş
Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Ye's, dalalet i fikrin; zulmet-i kalb, ruh sıkıntısının menba'idir. / Said Nursi
Paylaş
Allah'im madem sen varsın ve bâkışın, giden gitsin, sen bana yetersin. / Said Nursi
Paylaş
Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. / Said Nursi
Paylaş
Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır. / Said Nursi
Paylaş
Bîçare hakikatlar, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. / Said Nursi
Paylaş
Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır. / Said Nursi
Paylaş
İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler. / Said Nursi
Paylaş
Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir . / Said Nursi
Paylaş
Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın. / Said Nursi
Paylaş
Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil. / Said Nursi
Paylaş
İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ümitsizliktir. / Said Nursi
Paylaş
İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar! / Said Nursi
Paylaş
Yapılan Yorumlar [3 adet]
Serkan:
Hem ihtimal var ki, mübarek soba, benim teessüratımı ve tazarruatımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım bana haber veriyor ki: "Bu zindan ve hapishaneden gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı."
said i nursi 14.şua
Selim:
said matriksi
kurşun geçirmeyen ilk ve son kürt. neden toptaşı tımarhanesine tıkıldı acaba diye soranlara cevabımız olsun.
bir kez öyle oldu ki: aynı dakikada 3 kurşun birden geldi bana. tam ölecek yerlere yöneldi kurşunlar. sonra bana üçü de isabet ett
Ramazan BALCIOĞLU:
Hakikatı gösterecek ve kurtuluşa eriştirecek olan nüthiş sözler...
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Gezmek, mutlaka uzağa gitmeyi gerektirmez; tarihe ve beyinlere yapılan seyahatler büyüleyici olanlardır.
Theodore Zeldin Sözleri
Savaş sırasında winston churchill her zaman 9'da yatarmış. Biri ona sormuş; 'sayın churchill dışarıda savaş var siz neden yatıyorsunuz?' o da demiş ki 'ingiltere'nin yarın sağlam ve dinç bir churchill'e ihtiyacı var.
Winston Churchill Sözleri
Bütün kainat aşık, ya rab bu ne haldir? Feryatlar ayyuka çıkıyor, sanki kıyamettir.
Esrar Dede Sözleri
Bir sokak çocuğunun, ekmeğe olan düşkünlüğü gibi sevdik bazı insanları.
Osman Nuri Ünsal Sözleri
Adaletsizlik sonsuza kadar hükmedemez.
Lucius Annaeus Seneca Sözleri
Bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin; ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun? Gurur.
Can Yücel Sözleri
Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.
Hz Ömer Sözleri
Aşk, bir kuyunun kıyısında susuzluktur.
Amin Maalouf Sözleri
İnsanın tüm sorunu kalbi ile ruhu arasındaki uçurum kadardır.
Uğur Koşar Sözleri
Tarih, geçen zamanların şahididir. Onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamınıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.
Marcus Tullius Cicero Sözleri
Yalnızlık, adam olmayanın vereceği sevgiden, saygıdan yeğdir.
Mevlana Sözleri
Rüya, durmadan konuşan bir karı; uyku, sessizce ıstırap çeken bir kocadır.
Tagore Sözleri
Aşk hiç bitmez, aşk tükenmez aslında. Aşk en derinimizde keşfedilmeyi bekler sadece ve özgürce yaşanmak ister.
Mehmet Coşkundeniz Sözleri