Said Nursi Sözleri

Bu sayfada 123 adet Said Nursi söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Bediüzzaman Said Nursi alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kısımda Said Nursi sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Said Nursi alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Said Nursi Sözleri ( 123 adet )
Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. / Said Nursi
Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir. / Said Nursi
Dünyalık dostlar ve rütbeler, ancak kabir kapısına kadardır! / Said Nursi
Harama nazar, nisyan (unutkanlık) verir. / Said Nursi
Zahiren çirkin perdeler altında, gayet güzel neticeler var. / Said Nursi
Biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz. Dinsiz dünyada hayır yoktur. / Said Nursi
Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz mazide, birimiz müstakbelde, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsak biz birbirimizle beraberiz. / Said Nursi
İnsan bilmediği ve yetişemediği şeye düşmandır. / Said Nursi
Ahireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden; aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. / Said Nursi
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. / Said Nursi
Biz, hizmetle mükellefiz. neticeleri ve muvaffakıyet, cenab-ı hakk'a aittir. / Said Nursi
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. / Said Nursi
Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir. / Said Nursi
Sen, ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin! Fahirlenme; salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. / Said Nursi
Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam (son derece düzenli) şu memleket hakimsiz olur? / Said Nursi
Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur. / Said Nursi
Ve ziyaretgah-ı ebedisi olan Cennete çağırılıyorsunuz. Öyleyse, kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. / Said Nursi
Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. / Said Nursi
İki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır. / Said Nursi
Yakın bir istikbalde kahhar bir el size cezanızı tamamen vermekle, masumların intikamını alacaktır. / Said Nursi
Ben ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz yaşayamam. / Said Nursi
Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. / Said Nursi
İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalp eder. / Said Nursi
Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. / Said Nursi
Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. / Said Nursi
Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarma ya koşuyorum. / Said Nursi
Sanatlı bir eser, Sanatkarı icab eder. / Said Nursi
Gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi: dar-ı saadette edebi bir gençliktir. / Said Nursi
Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. / Said Nursi
Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. / Said Nursi
Herkesin, bu alemden bir alemi var. Direği, kendi hayatıdır. / Said Nursi
Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır, hem sadırlara şifa, mü'minlere hüda ve rahmettir. / Said Nursi
Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslamiyet'in olacaktır. / Said Nursi
Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. / Said Nursi
Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. / Said Nursi
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: 'Fanîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim, gayrı istemem. / Said Nursi
Ey insan! İnsan isen, şu güzelliklere, tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma; çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma! / Said Nursi
Allah'a abd ve hizmetkar olana, her şey hizmetkar olur. / Said Nursi
İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak Ve hâkim, hakaik-i Kur'aniye ve imaniye olacak. / Said Nursi
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın karı değil. / Said Nursi
Mü'minin ruhunda adâvet, kin, vahşet yoktur. / Said Nursi
Başla yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. / Said Nursi
Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl. Amin! / Said Nursi
Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mûcidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. / Said Nursi
Küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. / Said Nursi
İnadın gözü, meleği şeytan görür. / Said Nursi
Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. / Said Nursi
Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. / Said Nursi
Bir şey ya bizzat güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir. / Said Nursi
TAŞ gibi kadınların, TOPRAK olacağı bir gün gelecek ! Sizler baktınız. Günahlardan başka ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim? / Said Nursi
Büyük işlerde yalnız kusurları gören, cerbezelik (hilekarlık) ile aldanır veya aldatır. / Said Nursi
Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. / Said Nursi
Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. / Said Nursi
Nasihat istersen ölüm yeter. evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. / Said Nursi
Evet, Kur'ân'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden, ebede gidecektir. / Said Nursi
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. / Said Nursi
İnsanın en fazla ihtiyacını temin eden, kalbine mukabil bir kalbin bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübâdele etsinler ve lezâizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde yek diğerine muâvin ve yardımcı olsunlar. / Said Nursi
Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. / Said Nursi
Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme. / Said Nursi
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın karı değil. / Said Nursi
Başkasının kusuru, insanın kusuruna senet ve özür olamaz. / Said Nursi
Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları 'Bismillâh' der, sert olan taş ve toprağı deler, geçer. / Said Nursi
Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. / Said Nursi
İslamiyette imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. / Said Nursi
Risale-i Nur'un hedefi doğrudan doğruya ahirettir. Dünya ile alışverişi yoktur. / Said Nursi
Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur. / Said Nursi
Kadere iman eden kederden emin olur. / Said Nursi
Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müflis olarak kabre gidiyorum; keşke aklımı başıma alsaydım. / Said Nursi
Kabrin arkası için çalışınız, hakiki saadet ve lezzet ondadır. / Said Nursi
Dünya ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. / Said Nursi
Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşrû dairedeki keyfe iktifa ediniz; o, keyfinize kâfidir. / Said Nursi
Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et ta çok gelsin. / Said Nursi
Bazen, ateş sudan daha iyi temizlik yapar. / Said Nursi
Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç, ihtiyar farkı yoktu. / Said Nursi
Şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder. / Said Nursi
Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. / Said Nursi
Dost istersen Allah yeter. Evet, o dost ise her şey dosttur. / Said Nursi
Ramazan orucu hakiki ve halis azametli ve umumi bir şükran anahtarıdır. / Said Nursi
Ölüm beni ahbabımdan ayırmıyor, belki yüzde doksan dokuz ahbabın bulunduğu güzel bir aleme götürüyor. / Said Nursi
Ben kimin sanatıyım; bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. / Said Nursi
İnsanın en birinci üstadı annesidir. / Said Nursi
Kadere iman eden, kederden kurtulur. Kudsi düsturun kendine rehber et! Hevesli akılsız çocuklar gibi, geçici, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma! / Said Nursi
Kaderin her şeyi güzeldir hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır çirkinlik de güzeldir. / Said Nursi
Gururu bırak, aczini anla. Malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren. / Said Nursi
Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. / Said Nursi
İnce bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez. / Said Nursi
Saçlarım adedince başlarım bulunsa, hergün biri kesilse, hakikat-i Kur'âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. / Said Nursi
Kimin için Allah var, ona herşey var; ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, hiçtir. / Said Nursi
Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor. / Said Nursi
Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. / Said Nursi
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! / Said Nursi
Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur. / Said Nursi
Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza'a iltica etmemek gerektir. / Said Nursi
Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, islamın sadaşı olacaktır / Said Nursi
Kur'an kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara sıfadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır. / Said Nursi
Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-i kur'andır. / Said Nursi
Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır. / Said Nursi
Azametli bahtsız bir kit'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmın reçetesi; ittihad-ı işlâmdir . / Said Nursi
Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor. / Said Nursi
Milletimin imanını selamette görürsem, cehennem'in alevleri arasında yanmaya razıyım! / Said Nursi
En bedbaht, en muzdarib, en sıkıntılı; işsiz adamdır. Zira atalet ademin biraderzadesidir; sa'y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. / Said Nursi
Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur. / Said Nursi
İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur.! / Said Nursi
Sivrisineğin gözünü halkeden, güneş'i dahi o halketmiştir . / Said Nursi
Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. / Said Nursi
Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin. / Said Nursi
Cenâb-i hakk'i bulan, neyi kaybeder? Ve onu kaybeden, neyi kazanır. / Said Nursi
Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm. / Said Nursi
Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. / Said Nursi
Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. / Said Nursi
Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettub-ü neticede, tevekküldür. / Said Nursi
Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Ye's, dalalet i fikrin; zulmet-i kalb, ruh sıkıntısının menba'idir. / Said Nursi
Allah'im madem sen varsın ve bâkışın, giden gitsin, sen bana yetersin. / Said Nursi
Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. / Said Nursi
Arzı ve bütün nucum ve sumuşu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dava-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira herşey, herşeyle bağlıdır. / Said Nursi
Bîçare hakikatlar, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. / Said Nursi
Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, hakka bir nevi haksızlıktır. / Said Nursi
İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler. / Said Nursi
Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nâdir değildir . / Said Nursi
Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın. / Said Nursi
Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil. / Said Nursi
İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ümitsizliktir. / Said Nursi
İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar! / Said Nursi
Yorumlar ( 3 Adet ) 💬
SerkanSerkan
Hem ihtimal var ki, mübarek soba, benim teessüratımı ve tazarruatımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım bana haber veriyor ki: "Bu zindan ve hapishaneden gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı."
said i nursi 14.şua
SelimSelim
said matriksi
kurşun geçirmeyen ilk ve son kürt. neden toptaşı tımarhanesine tıkıldı acaba diye soranlara cevabımız olsun.
bir kez öyle oldu ki: aynı dakikada 3 kurşun birden geldi bana. tam ölecek yerlere yöneldi kurşunlar. sonra bana üçü de isabet ett
Ramazan BALCIOĞLURamazan BALCIOĞLU
Hakikatı gösterecek ve kurtuluşa eriştirecek olan nüthiş sözler...
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
1💬
Zata Zata
3💬
Sofokles Sofokles