gece modu

Sokrates Sözleri

Sokrates söylediği en güzel sözler. Socrates'in yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Düşüncelerinizin ya da yaşam biçiminizin yanlış olduğu, asla ve asla, çoğunluğun görüşleriyle ters düştüğümüz görüşünden yola çıkılarak kanıtlanamazdı. / Sokrates
Paylaş
Bu dünyada üç tip insan olduğunu fark ettim: bir şeyleri yapanlar, bir şeylerin yapılmasına seyirci kalanlar ve neler olduğunu merak edenler. / Sokrates
Paylaş
Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan daha iyidir. / Sokrates
Paylaş
Koparılması mümkün olmayan tek bağ anne ile evlat arasındaki bağdır. / Sokrates
Paylaş
Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan daha akıllıyım. / Sokrates
Paylaş
Ben bilemediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım. / Sokrates
Paylaş
Güvendikçe yenildim, yenildikçe değiştim. / Sokrates
Paylaş
Değişimin sırrı, eski ile savaşmak değil, tüm enerjini yeniyi inşa etmeye odaklamaktır. / Sokrates
Paylaş
Kötü insanlar yeyip içmek için yaşarlar. İyi insanlar ise yaşamak için yeyip içerler. / Sokrates
Paylaş
Ben kimseye bir şey öğretemem, yalnızca düşünmeye yöneltebilirim. / Sokrates
Paylaş
Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum. / Sokrates
Paylaş
Maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz. / Sokrates
Paylaş
İnsan ruhunun üstlendiği veya katlandığı her şey, bilgeliğin rehberliği altında olduğu zaman mutluluğa sağduyudan yoksun kaldığında da, felakete götürür. / Sokrates
Paylaş
Ey Atinalılar! Beni dinsizlikle suçluyorusunuz; oysa bilgisizlik daha büyük bir günah değil midir? / Sokrates
Paylaş
Tek gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir. / Sokrates
Paylaş
Bir şey, Tanrı emrettiği için mi doğrudur; yoksa doğru olduğu için mi Tanrı onu emreder? / Sokrates
Paylaş
Tüm insanların ruhları ölümsüzdür ama dürüst olanların ruhları hem ölümsüz hem de ilahidir. / Sokrates
Paylaş
Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil; hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin. / Sokrates
Paylaş
Atlar at olarak doğar; insanlar insan olarak doğmaz, insan olunur. / Sokrates
Paylaş
Kimse biIe biIe kötü değiIdir. Her kötüIük, yanIış yargıIar ve yanIış düşünceIer, biIgi sanıIan biIgisizIikten doğar. / Sokrates
Paylaş
Bütün sözIerinizi ve hareketIerinizi övenIeri değiI; hataIarınızı nazikçe eIeştirenIeri sadık kabuI edin. / Sokrates
Paylaş
İnsan bildiğini öğrenir. / Sokrates
Paylaş
Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez. / Sokrates
Paylaş
Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer? / Sokrates
Paylaş
Dürüst bir insan daima çocuk kalır. / Sokrates
Paylaş
Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin. / Sokrates
Paylaş
Ama şimdi ayrılma zamanı geldi, ben ölüme ve siz yaşamlarınıza. Hangimiz için daha iyi olduğunu ancak Tanrı bilir. / Sokrates
Paylaş
Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum. / Sokrates
Paylaş
Güzelliğin anlamı gereği güzel olan her şey güzelleşir. / Sokrates
Paylaş
Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez. / Sokrates
Paylaş
En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. / Sokrates
Paylaş
Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün. / Sokrates
Paylaş
Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır. / Sokrates
Paylaş
Felsefe hayretle başlar. / Sokrates
Paylaş
Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur. / Sokrates
Paylaş
Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk. / Sokrates
Paylaş
Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. / Sokrates
Paylaş
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. / Sokrates
Paylaş
Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim. / Sokrates
Paylaş
İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır. / Sokrates
Paylaş
Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır. / Sokrates
Paylaş
Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız. / Sokrates
Paylaş
Fazilet, ruhun güzelliğidir.Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. / Sokrates
Paylaş
Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz,yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz. / Sokrates
Paylaş
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır. / Sokrates
Paylaş
Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın. / Sokrates
Paylaş
Savaşlarda çok kez görülür, bir kimse silahlarını atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden. / Sokrates
Paylaş
Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir. / Sokrates
Paylaş
Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter.. / Sokrates
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
isa taş:
Bize fiIozofIuk Iazim deqiI deryada birdamIa kadar mutIu oIak yeter
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bu zamanın imtihanı, namaz kıldığı halde yalan söylemekten utanmayan müslümandır.
Nurettin Yıldız Sözleri
Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.
Hz Muhammed Sözleri
Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise allah'ın dışındaki her yerde gariptir.
Abdülkadir Geylani Sözleri
İyi bir yara izi, en iyi nasihatten daha değerlidir.
Paulo Coelho Sözleri
Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği seydir.
Hz Ali Sözleri
Cehennem, umudunu kaybetmektir.
Archibald Joseph Cronin Sözleri
İstediğin kadar uzağa git ! Hep aynı gökyüzünü paylaşacağız .
Yılmaz Odabaşı Sözleri
Etraftaki bütün kızları öpmek zorunda değilsiniz. Pek çok karlı hisseyi kaçırmış olsanız da, borsa ortalamasının çok üzerine çıkmayı başarabilirsiniz.
Peter Lynch Sözleri
Herhangi bir çözümün ortaya çıkması için öncelikle kendimizi değiştirmemiz gerekmektedir. Oluş seviyesinde en küçük bir değişikliği bilinçli olarak gerçekleştirmesini bilen kişi, dağları yerinden oynatabilir ve kendisini dış dünyaya bir dev görüntüsünde yansıtabilir.
Stefano E. D'Anna Sözleri
Felsefeye doğru atılan ilk adım, inançsızlıktır.
Denis Diderot Sözleri
Hiçbir sorun yaratıldığı düzlemde çözülemez. Sorunların çözümünü görebilmek farklı bir düzlemden bakmayı gerektirir.
Albert Einstein Sözleri
Kişi gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini gösterir.
Mevlana Sözleri
Biri beni dövdüğü zaman, ona karşı kendimi kolaylıkla savunabilirim; ancak, biri beni övdüğü zaman, ona karşı tamamen savunmasızım.
Freud Sözleri