gece modu

Sokrates Sözleri

Sokrates söylediği en güzel sözler. Socrates'in yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Düşüncelerinizin ya da yaşam biçiminizin yanlış olduğu, asla ve asla, çoğunluğun görüşleriyle ters düştüğümüz görüşünden yola çıkılarak kanıtlanamazdı. / Sokrates
Paylaş
Bu dünyada üç tip insan olduğunu fark ettim: bir şeyleri yapanlar, bir şeylerin yapılmasına seyirci kalanlar ve neler olduğunu merak edenler. / Sokrates
Paylaş
Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan daha iyidir. / Sokrates
Paylaş
Koparılması mümkün olmayan tek bağ anne ile evlat arasındaki bağdır. / Sokrates
Paylaş
Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan daha akıllıyım. / Sokrates
Paylaş
Ben bilemediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım. / Sokrates
Paylaş
Güvendikçe yenildim, yenildikçe değiştim. / Sokrates
Paylaş
Değişimin sırrı, eski ile savaşmak değil, tüm enerjini yeniyi inşa etmeye odaklamaktır. / Sokrates
Paylaş
Kötü insanlar yeyip içmek için yaşarlar. İyi insanlar ise yaşamak için yeyip içerler. / Sokrates
Paylaş
Ben kimseye bir şey öğretemem, yalnızca düşünmeye yöneltebilirim. / Sokrates
Paylaş
Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum. / Sokrates
Paylaş
Maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz. / Sokrates
Paylaş
İnsan ruhunun üstlendiği veya katlandığı her şey, bilgeliğin rehberliği altında olduğu zaman mutluluğa sağduyudan yoksun kaldığında da, felakete götürür. / Sokrates
Paylaş
Ey Atinalılar! Beni dinsizlikle suçluyorusunuz; oysa bilgisizlik daha büyük bir günah değil midir? / Sokrates
Paylaş
Tek gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir. / Sokrates
Paylaş
Bir şey, Tanrı emrettiği için mi doğrudur; yoksa doğru olduğu için mi Tanrı onu emreder? / Sokrates
Paylaş
Tüm insanların ruhları ölümsüzdür ama dürüst olanların ruhları hem ölümsüz hem de ilahidir. / Sokrates
Paylaş
Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil; hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin. / Sokrates
Paylaş
Atlar at olarak doğar; insanlar insan olarak doğmaz, insan olunur. / Sokrates
Paylaş
Kimse biIe biIe kötü değiIdir. Her kötüIük, yanIış yargıIar ve yanIış düşünceIer, biIgi sanıIan biIgisizIikten doğar. / Sokrates
Paylaş
Bütün sözIerinizi ve hareketIerinizi övenIeri değiI; hataIarınızı nazikçe eIeştirenIeri sadık kabuI edin. / Sokrates
Paylaş
İnsan bildiğini öğrenir. / Sokrates
Paylaş
Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez. / Sokrates
Paylaş
Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer? / Sokrates
Paylaş
Dürüst bir insan daima çocuk kalır. / Sokrates
Paylaş
Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin. / Sokrates
Paylaş
Ama şimdi ayrılma zamanı geldi, ben ölüme ve siz yaşamlarınıza. Hangimiz için daha iyi olduğunu ancak Tanrı bilir. / Sokrates
Paylaş
Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum. / Sokrates
Paylaş
Güzelliğin anlamı gereği güzel olan her şey güzelleşir. / Sokrates
Paylaş
Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez. / Sokrates
Paylaş
En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. / Sokrates
Paylaş
Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün. / Sokrates
Paylaş
Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır. / Sokrates
Paylaş
Felsefe hayretle başlar. / Sokrates
Paylaş
Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur. / Sokrates
Paylaş
Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk. / Sokrates
Paylaş
Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. / Sokrates
Paylaş
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. / Sokrates
Paylaş
Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim. / Sokrates
Paylaş
İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır. / Sokrates
Paylaş
Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır. / Sokrates
Paylaş
Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız. / Sokrates
Paylaş
Fazilet, ruhun güzelliğidir.Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. / Sokrates
Paylaş
Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz,yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz. / Sokrates
Paylaş
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır. / Sokrates
Paylaş
Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın. / Sokrates
Paylaş
Savaşlarda çok kez görülür, bir kimse silahlarını atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden. / Sokrates
Paylaş
Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir. / Sokrates
Paylaş
Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter.. / Sokrates
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
isa taş:
Bize fiIozofIuk Iazim deqiI deryada birdamIa kadar mutIu oIak yeter
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bize kalmayacak dünya için, bize kalacak günahlar biriktiriyoruz.
Malcolm x Sözleri
İnsanlara bastonlarımı değil, gözlerimi vermek istiyorum. Takipçiler, itaatkar insanlar değil; anlayışlı dostlar, yol arkadaşları istiyorum.
Osho Sözleri
Oysa ne çok cümlem vardı benim. Her şeye inat, yüreğimi ısıtan ne çok hayalim.
Ahmet Haşim Sözleri
Okumak, iki ruh arasında âsıkane bir mülâkattır.
Cemil Meriç Sözleri
Vegas'ta nasıl yaşayacağınızı biliyorsanız en iyi zamana sahip olabilirsiniz.
Tony Curtis Sözleri
Delilik anı yaşayan biriyle asla tartışmamalısın. Bu işleri ancak daha da kötüleştirir.
Jennifer McMahon Sözleri
İnsanlar çok değişti, dikkat etmek lazım. Biriyle el sıkıştıktan sonra beşi de yerindemi diye parmaklarını saymak zorundasın.
Tolstoy Sözleri
Allah adalet sahibidir. Derdini ona intikal ettiren, Neticesini en doğru zamanda mutlaka alır.
Remzi Karakuş Sözleri
Bir ailede insanlar birbirlerini olduğu gibi kabul ediyorsa, aile ilişkileri can cana ilişkilerden oluşuyor demektir. Can cana ilişki içinde olan insan doğaldır, içinden geldiği gibi konuşur ve davranır. Bu tür ailelerde insanlar birbirlerine güler yüz gösterirler, şaka yaparlar, birbirlerinin arkasından konuşma gereği duymazlar, çünkü istediklerini o anda karşıdakinin yüzüne rahatlıkla söyleyebilirler. O ailede kişiler art niyetli değildir ve varoluş stresi azdır.
Doğan Cüceloğlu Sözleri
Evlilik orduya yazılmak gibidir. Kışlada herkes şikayet eder ama tezkere bırakıp, kalanların sayısı o kadar çoktur ki.
James Garner Sözleri
Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır.
Hz Muhammed Sözleri
İnsanın hayatta esas işi, kendi kendini doğurmak, potansiyel olarak neyse, o olmaktır.
Erich Fromm Sözleri
Mecnun değilim dost; lakin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığında 'kim o?' dersen; ben olmam kapında sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki,yola yük olmam,yol olur gelirim.
Mevlana Sözleri