Nizamülmülk Sözleri

Bu sayfada 31 adet Nizamülmülk söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Nizamülmülk alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kısımda Nizamülmülk sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Nizamülmülk alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Nizamülmülk Sözleri ( 31 adet )
Bütün ümitler ümitsizliğin arkasından gelir. / Nizamülmülk
Endişeye mahal yok, Hakk şerleri hayr eyler, güneş bir doğsun, Allah'ın yardımı bize erişecek ve dediklerimi yerine getirirseniz inşallah hayırsıyla muradımız üzre devredecektir felek. / Nizamülmülk
Kızgınlığın aklına değil, aklının kızgınlığına galip gelmesi lazımdır. / Nizamülmülk
Padişah insaflı ve adil olunca, reayanın işi hep sükun bulur. En iyisini Allah bilir... / Nizamülmülk
Yönetici, yapacağı her işte Allah'ın rızasını gözetmeli, O'nun emrine boyun eğerek, yoluna ve kuluna hizmet etmelidir. / Nizamülmülk
Hakk, şerleri hâyr eyler, güneş bir doğsun, Allâh'ın yardımı bize erişecek... / Nizamülmülk
Hükümdar diğer hükümdarlardan daha şerefli ve itibarlı olmak dilerse kendi ahlakını iyi hasletlerle donatıp süslemelidir. / Nizamülmülk
Eğer bir kimse bir şey söylerse, tahkik edinceye kadar onu işitmeyiniz. Zira, bu işte acale edenler, ondan sonra pişman olurlar, o zamand da fayda etmez. / Nizamülmülk
Kişioğlunun olgunluğu ve aklı, kendisini öfkelenmemekte gösterir. / Nizamülmülk
Öyle insanlar vardır ki, dostlukları ile düşmanlıkları arasında bir fark yoktur. En iyisi, bu tür insanlardan uzak durmaktır. / Nizamülmülk
Bir kimse kendini çok akıllı bilir de, kimse ile istişare etmezse, en akılsızların dahi yapmayacağı yanlışı yapar, utanacağı işleri işlemekten kendini kurtaramaz. / Nizamülmülk
Nimete küfran eyleyenlerin kökünü kazıyarak dine dost küfre hasım olur. Hakkın dinine destek olarak Allah'ın izniyle nefsani arzulara ve sapkınlıklara kök söktürür. / Nizamülmülk
Bugün fırsat var iken iyilik eyleyelim çünkü yarın acizlik ve çaresizlik dedikleri çetin gün çatar da fırsat kaçar. / Nizamülmülk
Son nefesime kadar bu iyiliğinizi unutmayacak size teşekkürü daima bir borç bileceğim. / Nizamülmülk
Devlet adamı zulmetmemeli, zulmetmiyorsa bile vazifelendirdiği adamların zulmedip etmediğini bilmelidir. Yoksa mazlumların ettiği ah, eninde sonunda dönüp kendisini bulacaktır. / Nizamülmülk
Yiyecek ekmeğim var ise hayatımın geri kalanını selamet içinde geçireyim. / Nizamülmülk
Dünyada hiçbir iş cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir... / Nizamülmülk
Hükümdarı diğerlerinden ayıran fark onun hükmünün geçmesidir. / Nizamülmülk
Bir şeyin sayısı arttıkça değeri düşer ve saygınlığı azalır. / Nizamülmülk
Eğer imamın namazı bozuk olursa, bütün o kavmin namazı bozuk olur... / Nizamülmülk
Padişahların zekâlarının keskinliği bin kişilik ordudan daha evladır. / Nizamülmülk
Bir kişiye birden fazla iş yükleyip, onlarca kişiyi işsiz bırakmak akıl kârı değildir. / Nizamülmülk
Acele karar vermek, kudretli kişilerin değil, zayıfların işidir. / Nizamülmülk
Şu cihanda bana ilimden daha yakın bir dost bulunmaz. İlim hazineye bedeldir; zira hazineyi sen muhafaza edersin, ilim ise seni muhafaza eder. / Nizamülmülk
Devletin vazifelendirdiği birisi, mazlumun, yetim ve fukaranın hakkını yerse, vay o devletin haline! / Nizamülmülk
İnsanın mükemmelliği ve aklı kızmasındadır; eğer kızarsa kızgınlığın aklına değil aklının kızgınlığına galip gelmesi lazımdır. / Nizamülmülk
Adalet mülkün temelidir. / Nizamülmülk
İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer. / Nizamülmülk
Mazdek, ?mal insanlar arasında ortaktır' diyordu. Çünkü insanlar, tanrı'nın kulları ve adem'in çocuklarıdır. Her biri ihtiyacına göre ötekinin malını kullanmalı ve hiç kimse bu haktan yoksun kalmamalıdır. Herkes malca eşit olmalıdır. Mazdek'in bu sözleri üzerine herkes malını ortaklığa koymuştu. / Nizamülmülk
Bütün insanların kabiliyetlerine göre bir işi olmalı, bunun aksine hareket edilmesine padişah izin vermemeli. / Nizamülmülk
Ordu, devlet başkanının emrine her zaman amade olmalıdır. / Nizamülmülk
Yorumlar ( 0 Adet ) 💬
Henüz yorum yazılmamış.

İlk yorum yazan sen ol!

Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
0💬
Emrah Emrah
2💬
Bruce Lee Bruce Lee