Muhiddin Arabi Sözleri

Bu sayfada 76 adet Muhiddin Arabi söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz ibni Arabi alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Muhiddin Arabi
Bu kısımda Muhiddin Arabi sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Muhiddin Arabi alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Muhiddin Arabi Sözleri ( 76 adet )
Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar. / Muhiddin Arabi
Hiç bir şeyin hakikatini idrak ediyor değilim Nasıl edeyim ki, ben de o şeyin bir parçasıyım. / Muhiddin Arabi
Sakın başkalarının ayıpları ile meşgul olup da kendini unutma. Bu hal, kalp körlüğü getirir. / Muhiddin Arabi
En yüksek makam bilgi, en yüksek hal ise sevgidir. / Muhiddin Arabi
Bizler kirlenmemekle değil, temizlenmekle yükümlüyüz. / Muhiddin Arabi
Sınanmanın sebebi, kimden meydana gelirse gelsin, iddianın varlığıdır !
İddia her nerede bulunursa , sınanma orada gerçekleşir.
Kim kendini bir özellikle nitelerse , o özelliğe göre sınanır! / Muhiddin Arabi
Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz oğul, Allah kimin yanındaysa O kazanır. / Muhiddin Arabi
Dünya hayatına meyledenler deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler. / Muhiddin Arabi
Her eylem, her hareket ilahi bir amaç için olmalıdır. / Muhiddin Arabi
Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar. / Muhiddin Arabi
Eğer aşığın sevgisinde herhangi bir akıl kırıntısı kalmışsa o akıl,
Aşığı Sevgilisinden alıkoyar, başkasını düşünmeye fırsat verir.
Bu sevgi saf ve gerçek değil ancak nefsindendir.
Bir sufi şöyle demiştir: Akıl ile irade edilen sevgide hayır yoktur. / Muhiddin Arabi
Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil, ruhunla insansın. / Muhiddin Arabi
Üç şeyden kork: Allah'tan, nefsinden ve Allah'tan korkmayandan. / Muhiddin Arabi
Bilmediği konuda sorması gerektiğini bilmemek de cahilliğin bir parçasıdır. / Muhiddin Arabi
Parmakla gösterilmeye heves etme.
Seni kimse tanımazsa tanımasın.
Allah'ın seni bilmesi kafidir. / Muhiddin Arabi
Utanma duygusuna önem ver. Çünkü Allah Hayy'dır. Allah'tan haya etmek, O'nun razı olmadığı şeyi terk etmekle olur. / Muhiddin Arabi
Allah ilmi sadece sevdiğine, hali sevdiğine ve sevmediğine verir. Çünkü ilim sabit, hal gidicidir. / Muhiddin Arabi
Hakiki nasihat edenin dostu az olur. / Muhiddin Arabi
Hayırlı bir şey söylemiş veya hayırlı bir şeye delalet etmiş isen evvela onu kendin işle. İlk nasihati nefsine yap. İnsanlar, evvela insanın işine bakarlar, sözlerine değil. / Muhiddin Arabi
Kazanmak istiyorsan, önce çalış. Hürmet görmek istiyorsan, önce hürmet et. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi öğren. / Muhiddin Arabi
Umarım bu aşkı yüreğime yerleştiren kudret, Birgün bir yerlerde karşılaştırır bizi. / Muhiddin Arabi
Hitap, konuşanın değil dinleyenin değerine göre ortaya çıkar. / Muhiddin Arabi
Duman çekilince görürsün, bindiğin at mıdır, eşek midir. / Muhiddin Arabi
Parmakla gösterilmeye heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın. ALLAH'ın seni bilmesi kafidir. / Muhiddin Arabi
Kiminle konuşursan konuş, konuştuğun kimseyle değil, konuşulan şeyle berabersin... / Muhiddin Arabi
Kudret doğruluğa aittir. / Muhiddin Arabi
Hakiki nasihat edenin dostu az olur. / Muhiddin Arabi
Üç şeyden kork ; allah'tan, nefsinden, allah'tan korkmayandan. / Muhiddin Arabi
Faydasız ilim, sıfasız ilaca benzer. Güzel ilim, çalışma ile beraber olandır. / Muhiddin Arabi
Her söz sâdir olduğu kalbin kisvesine bürünmüş hâlde ortaya çıkar. / Muhiddin Arabi
Terk ettiğin kabahatleri bir daha yapmamaya kararlı ol. İşlemekte bulunduğun hayırlı içleri de ölünceye kadar sürdür, sakin bırakma. / Muhiddin Arabi
Devletin büyüklerine dil uzatma. Hataları olursa onlara aittir. Senin tutumun, emirlere uymak, düzeni bozmamak olmalı. Eğer tenkit edeceksen, sıfatı tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet. / Muhiddin Arabi
Allah teâlâ, kulların sâlih amel işleme arzusunun az olduğunu bildiği için ibadeti farz kılmış ve onları farziyet zincirlerine vurarak cennetine sevk etmiştir. / Muhiddin Arabi
Allah sana servet ihsan etmişse, onu Allah'ın razı olacağı yerlere sarfet. İnsan, nimeti arttıkça, şükrünü artırmalı. Şükür etmeyenlerin kalbine dalgınlık gelir. Bunların dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura kavuşamaz. / Muhiddin Arabi
Gizli yapılan faydalı işler, ihlasın en büyük göstergesidir. / Muhiddin Arabi
Sır tutmasını bil. Sırrın sorumluluğu çok önemlidir. / Muhiddin Arabi
Bir makamdan, ona yenice gözlerini çevirip bakan kişi de bahsedebilir, o makama çoktan ulaşmış kişi de. Bu ancak basiret ehline açık bir farktır. / Muhiddin Arabi
Her halinde iyi niyetli olmağa gayret et. İbadetin başı, niyettir. / Muhiddin Arabi
Sâlik, vâridat ve ilhamlarını anlatmamalıdır. Bu, hem vâridatın tesirini azaltır hem de onun hakk'a karşı şadâkatine mânî olur. / Muhiddin Arabi
İbadetlere neş'eli olarak başla. / Muhiddin Arabi
Daima bilgili kişileri dinle. Bir işi bitirince, yeni bir işe başla. / Muhiddin Arabi
İnsanları hayırlı işlere teşvik edenler, sevaba ortak olurlar. / Muhiddin Arabi
Farz ibadetlerin îfâsi, sen onları erteleyip durmayasın diye belli vakitlerle sınırlandırılmış; senin irade payın olsun diye de genişçe bir zamana yayılmıştır. / Muhiddin Arabi
Nâfilelerde acele edip, farzlarda tembel davranmak hevâya uymanın alâmetlerindendir. / Muhiddin Arabi
İnsanın kendi şahsına rahmeti, başkasına rahmetinden daha büyüktür. / Muhiddin Arabi
Eğer söz sahibi isen, hak ile şöyle, hak ile hükmet. Heva ve hevese uyma. / Muhiddin Arabi
Borcuna sadık ol. Sözünden dönme ve yerine getiremeyeceğin vaatlerde asla bulunma. / Muhiddin Arabi
Söylediğin söze dikkat et. Örneğin, bir insan mümin kardeşine kafir dese, o kelime dediği yere gider. Eğer dediği gibiyse, orada kalır, değilse söyleyene geri gelir. / Muhiddin Arabi
Abdest, başlı basma bir ibadettir, abdestli bulun. / Muhiddin Arabi
Hakikat erbabının ifadeleri ya vecdlerinin coşkunluğu sebebiyle ya da müridi irşâd etmek kastıyladır. Birincisi sulûk ehlinin, ikincisi ise tahkik ve temkin ehlinin hâlıdır. / Muhiddin Arabi
Ehlinin kalbî nurları sözlerinden önde gider. Böylece nurlandırdıkları yere sözlerinin tesiri de ulaşmış olur. / Muhiddin Arabi
Söz ve ibareler dinleyenler topluluğu için azık mesabesindedir. Senin o azıktan nasibin ancak yediğin kadarıdır. / Muhiddin Arabi
İhtiyacı olanların yardımına, karşılık beklemeden koş. / Muhiddin Arabi
Bazen istikameti kemâle ermemiş kişi, kerametle riziklandırılabilir. / Muhiddin Arabi
Sakin ola ki iki kişinin arasını bozma. Bu durum dini yıkar. / Muhiddin Arabi
Allah'im maksadım sensin ve senin rızan da arzumdur. / Muhiddin Arabi
Bazen ârif kişi ihtiyacını allâh'a bile arz etmekten hayâ eder. Çünkü onun takdiriyle yetinmektedir. Bu böyleyken allâh'in kullarına nasıl olsun da arz-ı ihtiyaç etsin. / Muhiddin Arabi
Bilmediklerini bilenden öğren. Bildiklerini de bilmeyenlere öğret. / Muhiddin Arabi
Dünyadaki her şeyin allah katında belirlenmiş bir ecele kadar devam ettiğini bilmemiz, benliğimize izzet kazandırır. / Muhiddin Arabi
Mânevî tabir için izin verilmiş kişinin sözleri dinleyenler tarafından anlaşılır ve onun işaretleri insanlara gayet açık görünür. / Muhiddin Arabi
Evlere izinsiz girmeyin. / Muhiddin Arabi
Bir kişi kendi ihsan ve iyiliğinin bolluğundan bahsedip duruyorsa elinden çıkıveren bir kötülük onu mahçup edip susturuverir. Ama allâh'in ona ihsanının bolluğundan bahsedip duran kişi, elinden kötülük de zuhur etse susmaz allâh'in ihsanından bahsetmeye devam eder. / Muhiddin Arabi
Bazen namazda veya oruçta bulamadığın feyzi, belâ ve mihnette bulursun. / Muhiddin Arabi
Üç kişi bir yerde iken, ikisinin gizli konuşmağı veya üçüncünün bilmediği bir dil ile konuşmaları doğru değildir. / Muhiddin Arabi
Vasıflarını o'nun sıfatlarından yardım gelecek şekilde tahakkuk ettir. Zilletini o'nun izzetini celbedecek şekilde, acziyetini o'nun kudretinden imdat gelecek şekilde ve zaafını o'nun havl ve kuvvetinden yardım görecek sûrette düzelt ve tahakkuk ettir. / Muhiddin Arabi
İnsanlardan bir şeyler almak için elini uzatma. Ancak onların sûretinde verenin allah teâlâ öldüğünü görürsen alabilirsin. Bu takdirde de ilmin sana mübah kıldığı kadarını al. / Muhiddin Arabi
İki iş arasında mütereddit kaldığın zaman nefse daha ağır gelenini tercih et. Zira nefse haktan gayrisi ağır gelmez. / Muhiddin Arabi
Sağlığını ve boş zamanlarını en kıymetli hazine olarak bil. Allah'ın razı olacağı işlerde, ölçülü bir şekilde değerlendir. / Muhiddin Arabi
Cenâb i hak sana hizmeti ibadeti farz kılmakla aslında cennetine girmeyi farz kılmıştır. / Muhiddin Arabi
Sıkıntılar mevhibelerin sergisidir. / Muhiddin Arabi
Bazen, izhar etmene izin verilmeyen sırlar, sana nurları sönük bir hâlde görünür. / Muhiddin Arabi
Üstüne ilâhî mevhibelerin yağmasını istiyorsan, fakr ve ihtiyaç hâlini ıslah et. Sadakalar ancak fukara içindir. / Muhiddin Arabi
Allâh'in, kendisini şehvetten kurtarıp gafletten uyandırmasını uzak gören kimse, hâsâ- o'nun ilâhî kudretini âciz görmüş olur. Allah teâlâ her şeye muktedirdir. / Muhiddin Arabi
Cenâb i hak sürekli olarak bir işi senin için neticelendirip semerelendiriyorsa, bu, allah teâlâ'nin seni o iş üzere ikâme ettiğinin delilidir. / Muhiddin Arabi
Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz. / Muhiddin Arabi
Hürmetler karşılıklıdır. Sabırla öfkesini yutanın kalbine emniyet ve imanın dolacağını da unutma. / Muhiddin Arabi
Yorumlar ( 4 Adet ) 💬
Arif ŞengülArif Şengül
Büyük sözler, büyüklerin sözleri gerçekten
Songül GucluyakanSongül Gucluyakan
Günümuz insanlarına ne kadar da uygun söylenmis.tek kelimeyle bayıldım
omer taskinomer taskin
Gercek Universite eğitimi diyorum
ramazan akdenizramazan akdeniz
güzel sözler. faydalanmak gerek
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
6💬
Bob Ross Bob Ross
7💬
Napolyon Napolyon