gece modu

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk söylediği en güzel sözler. Atatürk yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bağımsızlık, ölmeyi göze alan milletlerin hakkıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Efendiler, bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve hakimiyeti için fedakar bir halktır; bunu ispat etti. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Lafla, politika ile, düşmanın aldatıcı vaadlerine kulak vermekle askerlik görevi yapılamaz. Omuzlarında ve özellikle kafalarında askerlik sorumluluğunu yüklenecek kadar kuvvet bulunmayanların feci sonuçlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Öğüt verdiğiniz şeyleri eylemlerinizle destekleyin, o zaman inandırıcı olursunuz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Kara bağnazlık seni parçalamaya bile kalksa, başını vereceksin fakat eğilmeyeceksin! / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Vaatlerinizi yerine getirmez, milletin refahına hizmet vermezseniz, bugün sizi alkışlayan bu topluluk yarın sizi yuhalar. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Prensiplerimiz, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Biz, daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça, ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. Tarih yazmak; tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa; değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Benimle beraber yola çıkanlar, kendi görüş ufuklarının sonuna erince, birer birer beni bıraktılar. Ufuklara kadar görüyoruz. Onun ötesini görmeye çalışacağız. Uygarlık yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulamaya, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı yeniliğe bağlıdır. Hayat ve yaşayışa hakim olan kanunların, zamanla değişmesi, gelişmesi ve yenilenmesi zaruridir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Uygar olmayan kimseler uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır. Uygarlık öyle güçlü bir ateştir ki ona uzak kalanları yok eder. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken bir diğer organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Biz sadece din işlerini devlet ve millet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Tabiata saygı, aklın vicdanıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Savaş için,düşmanı ordugahımızda beklemektense, onu uzaktan karşılamak yeğdir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Medeniyet şahikasının merdiveni, sanattır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bir toplum erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin! / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir, adeta halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçilmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış ne sağduyulu mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne karşı çıkmasına yol açmalıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Gerçekte dinleri konusunda halkın hiçbir fikri yoktur; Din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık amallara kör bağlılıktan başka bir şey değildir. Tarih bize öğretir ki, bütün dinler milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utamaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur. Tüm dönemlerde toplumun kutsallaştırdığı boş düşüncelerden tehlikesizce sıyrılmak imkansızdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Savaşırken ölenleri kahraman yapan ölümleri değil, ölümlerinin sebepleridir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ölülerden medet ummak uygar bir toplum için lekedir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bazı kimseler asri olmayı kafir olmak sanıyorlar, asıl küfür bunların zannıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Devrimin amacını anlamış olanların, onu korumaya her zaman güçleri yetecektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Zaman süratle ilerliyor. milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümlerin geldiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz; yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan bolluk, rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milletimizin saf karakteri kabiliyetle doludur. Ancak bu tabii kabiliyeti geliştirecek usullerle donanmış vatandaşlar lazımdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milli benliğini yitirmiş uluslar, başka milletlerin avıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi gerektiği gibi anlaşılır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerleşin. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ordu, türk ordusu.. Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Arkadaşlar! Gidip , toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tutuyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milletime söz verdim hatay'ı alacağım. Namusum üzerine söylüyorum ki, o türk toprağını fransızlara bırakmayacağım. Ben sözümü yerine getiremezsem, milletimin önüne çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem, yenilirsem bir dakika yaşayamam! / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ülkeniz sizindir, türklerindir. Bu ülke, tarihte türktü bugün de türktür ve sonsuza dek türk olarak yaşayacaktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Kırk asırlık türk yurdu, yabancı elinde kalamaz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Halk müreffeh, müstakil, zengin olmak istiyor. Komşuların refahını gördüğü halde, fakir olmak pek ağırdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ulusal ekonominin temeli tarımdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
İstiklalin tamamiyeti ancak istiklal-ı mali (ekonomik bağımsızlık) ile mümkündür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ekonomik kalkınma, türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı türkiye idealinin belkemiğidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türkiye'mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milletin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milleti'ndenim diyen insan, herşeyden evvel ve mutlaka türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk dili'nin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet teşkilâtimizin, dikkatli, ilgili olmasını isteriz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk milleti dindar olmalıdır yani, bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.. Din şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz, kasde ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere fırsat vermeyeceğiz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dilerim. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, türk ilinin gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Zabıtan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz , bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı.. Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve behemehal muvaffak olacaksınız. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milli ahlâkimiz, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, türk milleti, türk sanatı, iktisadiyatı, türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkısaf eder. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
İstanbul'da çıkan bir gazeteyi kaşgar'daki türk de anlayacaktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki , cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,fenndir.ilim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir,dalalettir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak'alar bu hakikatin delilidirler. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Biz ne bolşevikiz, ne de komünist: ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkar bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bizim dinimiz en tabi ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dine tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Devrimin amacını anlamış olanların onu korumaya her zaman güçleri yetecektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Devlet ve milletin mukadderatinda milli irade amil ve hakimdir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Biz türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, allah ile kul arasındaki bağlılıktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Biz doğrudan doğruya millet severiz ve türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı türk topluluğudur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ey kahraman türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk şoförü en asıl duygunun insanıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Kılıç ve şaban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne amerikanlaşacak, ne batılılaşacaktır. O, sadece özleşecektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka mahv-i perişan edeceklerdir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
İstikbal göklerdedir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Dünyada hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve danışmadan ibarettir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ben sizlerden biriyim. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milletim beni nereye isterse oraya gömsun. Yeter ki beni unutmasın. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Benim fıtratımda bir gayritabıılık varsa, türk olarak dünyaya gelmemdendir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: ileri, daima ileri. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yüksek bir insan topluluğu olan türk milleti'nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ne münasebet! Olur mu öyle şey?! Sanatçı el öpmez! Bilakis, sanatçının eli öpülür! / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkısaf ettirmek milli ülkümüzdür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, türk milletine canımı vereceğim. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yüksek türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk, esirlik kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ordumuz, türk birliğinin, türk kudret ve kabiliyetinin, türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Ne mutlu Türk'üm diyene! / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Biz türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bu memleket tarihte türk'tü, o halde türk'tür ve ebediyen türk olarak yaşayacaktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Benim hayatta yeğâne fahrim, servetim türklükten başka bir şey değildir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk kuvvet ve zekâsinin yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Büyük şeyleri büyük milletler yapar. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asıl kanda, mevcuttur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
İyi biliniz ki, türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bir türk dünyaya bedeldir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Hayatta en hakiki mürşid ilimdir,fendir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bütün ümidim gençliktedir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yurtta sulh, cihanda sulh. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Zafer zafer benimdir diyebilenindir. / Mustafa Kemal Atatürk
Paylaş
Yapılan Yorumlar [11 adet]
Metallica fanı:
Atam benim aynı burcda doğmaktan qrur duyuyorum
Yorum yapan kimse:
Sen bin yasa adam gibi adam
Selma :
Ne güzel söylemiş ATAMIZ
Atamıza bak Atamıza
Yahya:
Süperrrr 😘😘😘🖐👍
isimsiz:

Mustafa Kemal Atatürk Sözleri
Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk Sözleri
Geçmişini hatırlamayanlar, onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar.
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk Sözleri
Bağımsızlık, ölmeyi göze alan milletlerin hakkıdır.
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk Sözleri
Efendiler, bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve hakimiyeti için fedakar bir halktır; bunu ispat etti.
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk Sözleri
Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ed
Zeynep:
Yurtta barış dünyada barış
mahmut demirkollllu:
sezgin efendi. sen ateist hatta insan dışı bir mahluk olabilirsin. lakin Tek din olan islama aykırı düşüncen safsata. insan =fiziki bedinin yanı sıra bir ruha . ruhda bir dine(inanca) sahiptir. Sen fani bir yaratıksın. insan değilsin
emir:
bunlar bi harğka sözler
Sezgin:
Atatürkün iki dönemi vardır. Dini öven yazılarını, sözlerini orda burda görürseniz, şaşırmayın tarihde bu şekilde çok düşünür vardır. Atatürk dinlerin yalan uydurma olduğunu fark etmiş, ve gereğini yapmış ve söylemiştir. Aydınlanmış bir insanın, tekrar k
Mustafa:
En önemli sözü yok?

Ne mutlu türk olana değil, Ne mutlu Türküm diyene!
Berk:
Ne mutlu Türküm diyene!
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar?
Franz Kafka Sözleri
İki alem vardır: İlki varlık alemi, ikincisi manâ alemi. Varlık alemi gündüz gibidir, olanı biteni açıkça görürsün, kendini kolayca ele verir. Manâ alemi ise gece gibidir, onu bulmak için mutlaka gönül ışığını yakman gerekir.
Mevlana Sözleri
Tanrım, gözlerimi bulandırma ve telaş içine sokma! Tanrım, bana bütün hilelere, gösterişli işlere, yarım yamalak yapılan ve tamamlanmayan işlere karşı sessiz ve dinmeyen bir öfke ver! Tanrım, hesapladığım sonuçlar gözlemlediğim sonuçlara uyana ya da yüce bir sevinç içinde kendi hatamı keşfedip üstüne gidene kadar, ne uyku yüzü göreceğim ne de övgüleri kabul edeceğim bir huzursuzluk ver! Tanrım, bana Tanrı'ya inanmama kudreti ver!
Sinclair Lewis Sözleri
Karşısındakini boğmadan, bunaltmadan, özgürlüklerini kısıtlamadan da sevemez mi insan?
Canan Tan Sözleri
Şunu anladım ki, iyi bir reklam hakkında yazmak iyi bir reklam yazmaktan çok daha kolay.
Leo Burnett Sözleri
Düşüncelerinin kökleri kalbine uzanmıyorsa, sürekli dilinde kalmaya mahkumdur.
Halil Cibran Sözleri
Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim şu, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak.
Hz İsa Sözleri
Sözcükler, tek başlarına insanı kırmaz oysa. Yaralayan bunun arkasına saklanan ikiyüzlülüktür.
Susanna Tamaro Sözleri
Kendimizi ne zaman yaşayacağız!
Sedat Balun Sözleri
Rabbisini zikreden, Cenâb-ı Hakk'ın evliyâsının nazarının altındadır.
Nazım Kıbrısi Sözleri
Bizim üçüncü önceliğimiz eğitime birinci önceliği vermektir.
George Walker Bush Sözleri
İnsanların umutlarıyla oynama, belki de sahip oldukları tek şey odur.
Konfüçyus Sözleri
Kimileri sonsuz geceye doğar...
William Blake Sözleri