Mahatma Gandhi Sözleri

Bu sayfada 66 adet Mahatma Gandhi söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Gandi alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Mahatma Gandhi
Bu kısımda Mahatma Gandhi sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Mahatma Gandhi alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Mahatma Gandhi Sözleri ( 66 adet )
Dünya hepimize yeter, fakat hırslarımıza asla. / Mahatma Gandhi
İlk önce seni umursamazlar, sonra sana gülerler, sonra seninle kavga etmeye başlarlar ve sen kazanırsın. / Mahatma Gandhi
Gerçek eğitim insanın kendisindeki en iyiyi ortaya çıkarmasıdır. İnsanlık kitabından daha iyi bir kitap olabilir mi? / Mahatma Gandhi
Mustafa Kemal ingilizleri yeninceye kadar tanrıyı da ingiliz zannediyordum. / Mahatma Gandhi
Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. / Mahatma Gandhi
Özgürlük hiçbir zaman 'her istediğini yapma izni' anlamı taşımamıştır. / Mahatma Gandhi
Sermaye kötü bir şey değildir, kötü olan sermayenin kötüye kullanımıdır. Sermaye o ya da bu şekilde kullanılacaktır. / Mahatma Gandhi
Hind'e hizmet edeceğim diye İngiltere veya Almanya'ya kötülük edemem. Evimin dört bir yandan duvarla kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını istemem. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda. Ama beni önüne katıp götürmemeli. İman bir zindan değildir. Tanrının bütün yaratıklarına açıktır bu iman. Ne ırk ayrılığı tanırım, ne renk ayrılığı. / Mahatma Gandhi
Umutsuzluğa düştüğünüzde tarih boyunca doğruluk ve sevgİ'nin her zaman kazandığını hatırlatırım. Tiranlar ve katiller hep olmuştur. Hatta bir süre yenilmez sanılmışlardır ancak sonunda her zaman kaybederler. / Mahatma Gandhi
Uğrunda ölmeyi göze alacağım birçok dava var, ama uğrunda öldüreceğim hiçbir dava yoktur. / Mahatma Gandhi
Siz yolunuza bakın. Böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. / Mahatma Gandhi
Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm:
Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım.
Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse; onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. / Mahatma Gandhi
Özgürlük, hata yapma hürriyeti içermiyorsa, sahip olmaya değmez. / Mahatma Gandhi
Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. / Mahatma Gandhi
Bu evrende hiç kimse üstün ya da değersiz değildir; bu nedenle üstün bir sınıfa ait olduğunu iddia eden hiç kimse üstün değildir ve kendisinin değersiz olduğuna inanan kimse de cehaletin kurbanıdır. Efendileri tarafından ona değersiz olduğu öğretilmiştir. / Mahatma Gandhi
Bildiğini yaşayamıyorsa insan, yalnızlaşır ve mutsuz olur. Mutluluk, insanın düşündüğü, söylediği ve yaptığı şeylerin uyum içinde olduğu andır. / Mahatma Gandhi
Toleranssızlık kendimize ve davamıza güvenemediğimizin bir işaretidir. / Mahatma Gandhi
Tanrı bile aç bir insana ekmekten başka bir şekilde görünmeye cesaret edemez! / Mahatma Gandhi
Size şiddeti öğretemem, çünkü şiddete inanmıyorum. Size öğretebileceğim tek şey, hayatınız pahasına da olsa hiç kimse karşısında boyun eğmemeniz. / Mahatma Gandhi
Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlülere özgüdür. / Mahatma Gandhi
Öfke bir asittir; durduğu kaba verdiği zarar, döküldüğü herhangi bir şeye verdiği zarardan daha fazla olabilir. / Mahatma Gandhi
Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. / Mahatma Gandhi
Dininiz güzel ama dindarlarınızı anlayamadım. / Mahatma Gandhi
İyi bir lider; Hayallerin Hayal Olmadığına İnanandır. / Mahatma Gandhi
Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir. / Mahatma Gandhi
Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız. / Mahatma Gandhi
Olsa iyi olurdu.. Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna verdiği cevap. / Mahatma Gandhi
Sevginin olduğu yerde hayat vardır. / Mahatma Gandhi
Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur. / Mahatma Gandhi
Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışırlar. / Mahatma Gandhi
Bir insan yaptıklarının toplamıdır. / Mahatma Gandhi
Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar. / Mahatma Gandhi
Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. / Mahatma Gandhi
Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır. / Mahatma Gandhi
Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. / Mahatma Gandhi
Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir. / Mahatma Gandhi
İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz'; yaşam bölünmez bir bütündür.. / Mahatma Gandhi
Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. / Mahatma Gandhi
Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler. / Mahatma Gandhi
Bencilliğin gözü perdelidir. / Mahatma Gandhi
İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki. / Mahatma Gandhi
Hakikat, bir taş kadar sert bir gonca kadar da yumuşaktır. / Mahatma Gandhi
Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür. / Mahatma Gandhi
Basit yasa ki başkaları da varolabilsin. / Mahatma Gandhi
Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun. / Mahatma Gandhi
Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. / Mahatma Gandhi
Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek. / Mahatma Gandhi
Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. / Mahatma Gandhi
Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. / Mahatma Gandhi
Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. / Mahatma Gandhi
Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır. / Mahatma Gandhi
Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür.. Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür.. Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür.. Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür.. Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür.. Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür.. Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür. / Mahatma Gandhi
Kimseye kirli ayaklarıyla, beynimde gezme fırsatı vermem. / Mahatma Gandhi
Bizi yokedecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz "insan" insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. / Mahatma Gandhi
Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır. / Mahatma Gandhi
Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, tanrı bize kendi dilimizde seslenir. / Mahatma Gandhi
Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir. / Mahatma Gandhi
Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür. / Mahatma Gandhi
Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız. / Mahatma Gandhi
Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir. / Mahatma Gandhi
Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir. / Mahatma Gandhi
Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır. / Mahatma Gandhi
Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir. / Mahatma Gandhi
Sayısal çoğunluk önemli değildir, yanında "allah" olan kişi zaten çoğunluk demektir. / Mahatma Gandhi
Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir? / Mahatma Gandhi
Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir. / Mahatma Gandhi
Yorumlar ( 2 Adet ) 💬
Ahmet SayanAhmet Sayan [29744] numaralı söz için:
Doğru söz için , birşey ne denir ki,
Sadece önünde saygı ile eğilip, şapkamızı çıkarıp,
Gereken saygıyı göstermekten, Ve,....
Çok derin bir nefes alarak
Beynin derinliklerine
Dantel gibi işlemekden başka
Metallica fanıMetallica fanı
Çok iyi bir insandı Allah rahmet eylesin
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
24💬
Lady Gaga Lady Gaga