gece modu

Mahatma Gandhi Sözleri

Mahatma Gandhi söylediği en güzel sözler. Gandi yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Dünya hepimize yeter, fakat hırslarımıza asla. / Mahatma Gandhi
Paylaş
İlk önce seni umursamazlar, sonra sana gülerler, sonra seninle kavga etmeye başlarlar ve sen kazanırsın. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Gerçek eğitim insanın kendisindeki en iyiyi ortaya çıkarmasıdır. İnsanlık kitabından daha iyi bir kitap olabilir mi? / Mahatma Gandhi
Paylaş
Mustafa Kemal ingilizleri yeninceye kadar tanrıyı da ingiliz zannediyordum. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Özgürlük hiçbir zaman 'her istediğini yapma izni' anlamı taşımamıştır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Sermaye kötü bir şey değildir, kötü olan sermayenin kötüye kullanımıdır. Sermaye o ya da bu şekilde kullanılacaktır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Hind'e hizmet edeceğim diye İngiltere veya Almanya'ya kötülük edemem. Evimin dört bir yandan duvarla kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını istemem. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda. Ama beni önüne katıp götürmemeli. İman bir zindan değildir. Tanrının bütün yaratıklarına açıktır bu iman. Ne ırk ayrılığı tanırım, ne renk ayrılığı. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Umutsuzluğa düştüğünüzde tarih boyunca doğruluk ve sevgİ'nin her zaman kazandığını hatırlatırım. Tiranlar ve katiller hep olmuştur. Hatta bir süre yenilmez sanılmışlardır ancak sonunda her zaman kaybederler. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Uğrunda ölmeyi göze alacağım birçok dava var, ama uğrunda öldüreceğim hiçbir dava yoktur. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Siz yolunuza bakın. Böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm:
Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım.
Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse; onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Özgürlük, hata yapma hürriyeti içermiyorsa, sahip olmaya değmez. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bu evrende hiç kimse üstün ya da değersiz değildir; bu nedenle üstün bir sınıfa ait olduğunu iddia eden hiç kimse üstün değildir ve kendisinin değersiz olduğuna inanan kimse de cehaletin kurbanıdır. Efendileri tarafından ona değersiz olduğu öğretilmiştir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bildiğini yaşayamıyorsa insan, yalnızlaşır ve mutsuz olur. Mutluluk, insanın düşündüğü, söylediği ve yaptığı şeylerin uyum içinde olduğu andır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Toleranssızlık kendimize ve davamıza güvenemediğimizin bir işaretidir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Tanrı bile aç bir insana ekmekten başka bir şekilde görünmeye cesaret edemez! / Mahatma Gandhi
Paylaş
Size şiddeti öğretemem, çünkü şiddete inanmıyorum. Size öğretebileceğim tek şey, hayatınız pahasına da olsa hiç kimse karşısında boyun eğmemeniz. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Zayıflar hiçbir zaman affedemez. Affedebilmek güçlülere özgüdür. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Öfke bir asittir; durduğu kaba verdiği zarar, döküldüğü herhangi bir şeye verdiği zarardan daha fazla olabilir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Dininiz güzel ama dindarlarınızı anlayamadım. / Mahatma Gandhi
Paylaş
İyi bir lider; Hayallerin Hayal Olmadığına İnanandır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Olsa iyi olurdu.. Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna verdiği cevap. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Sevginin olduğu yerde hayat vardır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışırlar. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bir insan yaptıklarının toplamıdır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz'; yaşam bölünmez bir bütündür.. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bencilliğin gözü perdelidir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Hakikat, bir taş kadar sert bir gonca kadar da yumuşaktır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Basit yasa ki başkaları da varolabilsin. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür.. Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür.. Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür.. Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür.. Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür.. Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür.. Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Kimseye kirli ayaklarıyla, beynimde gezme fırsatı vermem. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bizi yokedecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz "insan" insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, tanrı bize kendi dilimizde seslenir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Sayısal çoğunluk önemli değildir, yanında "allah" olan kişi zaten çoğunluk demektir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir? / Mahatma Gandhi
Paylaş
Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir. / Mahatma Gandhi
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Sezmekte ve susmakta usta olmaktır dost!
Friedrich Nietzsche Sözleri
Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı gençliğidir.
Necmettin Erbakan Sözleri
Her insanın karanlığı vardır, kimsenin bilmediği, bazılarının sadece sezebildiği gizli kötü bir karanlık. Durduk yere birilerine zarar verebilen hatta kendine zarar veren bir karanlık.
Ernesto Sabato Sözleri
Tesellisi çok zor sözün.
Sezen Aksu Sözleri
Başka şansınızın olmadığını düşündüğünüzde gitmeniz gereken bir yol varsa durmaksızın o yolda ilerlemeye devam edersiniz.
Servet Saygınoğlu Sözleri
İnsanı savunuyorum çünkü düştüğünü gördüm.
Albert Camus Sözleri
Bin yıl uyuyup tekrar uyansaydım soracağım ilk soru şu olurdu: 'Riemann hipotezi kanıtlandı mı?'
Steven Weinberg Sözleri
Yarını iyileştirmenin tek yolu bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir.
Robin Sharma Sözleri
YALNIZLIK dediğiniz ne ki, insanların en çok olduğu yerdir orası.
Ertürk Akşun Sözleri
Nerede ortaya çıkarsa çıksın erme durumundaki coşku insanın, dünyanın ve kendisinin dışında olmasına dayanır.
Jose Ortega y Gasset Sözleri
Ne zaman inançlı birine rastlasam; ruhunun hangi kusuru, hangi deliliğidir ona bu inançları kazandıran? Diye sorarım kendime.
Emil Michel Cioran Sözleri
Yeterince gece oldu; artık sessizliği sonuna kadar açabilirsiniz.
İbrahim Tenekeci Sözleri
Bazen karanlık insana, aydınlıkta asla söylemeyeceğimiz sözleri söyleme cesareti verir.
Lynne Matson Sözleri