Karl Marx Sözleri

Bu sayfada 67 adet Karl Marx söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Karl Heinrich Marx alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kısımda Karl Marx sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Karl Marx alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Karl Marx Sözleri ( 67 adet )
Deneyimle sabittir ki, en mutlu insan en çok insanı mutlu edendir. / Karl Marx
Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz. / Karl Marx
Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır. / Karl Marx
Özgürlük; köleler için değil, köle olduğunu bilenler içindir. / Karl Marx
Tarihin tekerleği hep ileriye ve iyiye doğru döner. / Karl Marx
Kadının, erkeğin egemenliğinden kurtuluş derecesi, özgürlüğün en temel göstergesidir. / Karl Marx
Toplumsal reformlar; asla güçlünün zayıflığından ötürü değil, her zaman zayıfın gücünden ötürü gerçekleşir. / Karl Marx
Tarihte ne olmuşsa başka türlüsü olmayacağı için öyle olmuştur. / Karl Marx
Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler. / Karl Marx
Kendini ne kadar azaltırsan o kadar çoğa sahip olursun; çünkü kendine has yaşamın ifadesi ile dış dünyanın ifadesi ters orantılıdır. / Karl Marx
Din gerçek sefaletin ifadesi, gerçek sefalete karşı protesto, ezilen yaratıkların iç geçirmesi, kalpsiz bir dünyanın duygusu, ruhsuz koşulların ruhu. İnsanların afyonudur. / Karl Marx
Din, ezilenlerin iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur! / Karl Marx
Tarih kendini tekrarlar, ilk trajedi, sonra güldürü şeklinde. / Karl Marx
Özel mülkiyet bizi öylesine aptal ve tek yanlı hale getirdi ki, bir nesnenin, ancak bizim için bir sermaye olarak var olduğunda, ya da ona doğrudan sahip olduğumuzda, yediğimizde, içtiğimizde, giydiğimizde, içinde yaşadığımızda vs. Kısaca onu kullandığımızda onun bizim olduğunu düşünürüz. / Karl Marx
'Emek' yakın doğası itibarıyla özgür olmayan, insani olmayan, toplumsal olmayandır, özel mülkiyetin tabi kıldığı ve özel mülkiyeti yaratandır. / Karl Marx
Özel mülkiyetin egemen olduğu yerde, insanların ilişkisi ve kadın erkek ilişkisi bir ticarete dönüşür. / Karl Marx
Her toplumsal çağın, büyük adamlara gereksinmesi vardır ve eğer onları bulamazsa, kendisi yaratır, icat eder. / Karl Marx
Din gerçek sefaletin ifadesi, gerçek sefalete karşı protesto, ezilen yaratıkların iç geçirmesi, kalpsiz bir dünyanın duygusu, ruhsuz koşulların ruhu. İnsanların afyonudur. / Karl Marx
İnsanların aldatıcı mutluluğu olarak dinin kaldırılması, onların gerçek mutluluklarını talep etmektir. / Karl Marx
Halkın hayali mutluluğu olan dinin ortadan kaldırılmasını istemek, halkın gerçek mutluluğunu istemektir. / Karl Marx
İnsan ancak toplum içinde bireye dönüşebilen bir hayvandır. / Karl Marx
Mülkiyetin ilk biçimi, kadın ve çocukların, kocanın kölesi olduğu ailede yatar. / Karl Marx
Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar! / Karl Marx
İnsanlık tarihi bir mücadeledir ama ırklar ya da bireyler değil, sınıflar arasında. / Karl Marx
En sonunda, insanın ayrılmaz parçası olan her şeyin alışveriş ve pazarlık konusu olduğu zaman gelip çattı. Bu, o zamana kadar el değiştiren; fakat ticaret konusu olmayan, erdem, duygu, kanaat, bilgi ve bilinç gibi şeylerin de ticaret konusu olduğu bir zamandır. Tek kelimeyle her şey ticaret konusu oldu. Bu, genel kokuşma ve evrensel ölçekli alışveriş dönemidir. Eğer ekonomik terimlerle ifade etmek gerekirse, bu, maddi olsun manevi olsun, her şeyin gerçek değerinin saptanması için pazara getirildiği bir zamandır. / Karl Marx
İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar, ama onu serbestçe kendi seçtikleri parçaları bir araya getirerek değil, dolaysızca önlerinde buldukları, geçmişten devreden verili koşullarda yaparlar. Tüm göçüp gitmiş kuşakların oluşturduğu gelenek, yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker. / Karl Marx
Açıklanması gereken ya da tarihi bir sürecin sonucu olan şey, canlı ve etkin insanın doğa ile metabolik alışverişinin ve dolayısıyla doğayı mülk edinişinin doğal, inorganik koşullarıyla birliği değil, etkin insanla bu insanın varoluşunun koşullarının birbirinden ayrılmasıdır; ve bu ayrılış tam anlamıyla ilk kez ücretli emekle sermayenin ilişkisinde kendisini ortaya koymuştur. / Karl Marx
Reform, gerçek anlamda teorik bir anlam taşır. İlericilik, önceki zamanlarda rahibin beyninde başladığı gibi, şu anda da bir filozofun beyninde başlamalıdır. / Karl Marx
Radikal olmak, şeyleri kökünden kavramak demektir. Fakat insan için kök, insanın kendisidir. / Karl Marx
Yaşamı belirleyen bilinç değil, ama bilinci belirleyen yaşamdır. / Karl Marx
Lanetlenmeyi göze almayan bir insan hiçbir şey yapamaz. / Karl Marx
Anlatılan senin hikayendir. / Karl Marx
Toplumun kalabalıkları ve onlar gibi düşünenler benim kitabımı okumasınlar; hem ben, ona hiç el sürmemelerini alışkanlıklarına uyarak eserimi yanlış anlamalarına yeğ tutarım. / Karl Marx
İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değildir; tersine insanların bilinçlerini belirleyen onların varlıklarıdır. / Karl Marx
Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen. Ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterlidir. / Karl Marx
Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve en sonunda insanlar yaşamın gerçek koşullarıyla ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor. Modern burjuva toplumu, böylesine kudretli üretim ve mübadele araçlarının bir araya getirmiş olan bu toplum, yer altı güçlerini kontrol edemez bir büyücüye benziyor. / Karl Marx
Cimri aklını kaçırmış bir kapitalisttir, kapitalist ise aklı başında bir cimri. / Karl Marx
İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler. / Karl Marx
İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar. / Karl Marx
Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan o kadar çoksun demektir ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür. / Karl Marx
Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. / Karl Marx
Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtir. / Karl Marx
Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. / Karl Marx
Fikir, çıkardan ayrı tutulduğu her zaman içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır. / Karl Marx
Yalnız yaşayanlardan değil, ölülerden de çekeceğimiz var. / Karl Marx
Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insanı şekilde biçimlenmelidir. / Karl Marx
Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı. / Karl Marx
Din, bunalmiş mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur. / Karl Marx
Tarihin tekerleği hep ileriye ve iyiye doğru döner. / Karl Marx
Aşacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır. / Karl Marx
İnsan gelişmesinin alanı zamandır. / Karl Marx
İşe fiilen başlar başlamaz, artık, emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması sözkonusu olamaz. / Karl Marx
Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş birşeylerin olması gerekir. / Karl Marx
İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır. / Karl Marx
Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir. / Karl Marx
Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir. / Karl Marx
Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir. / Karl Marx
Eğer dış görünüş ve şeylerin özü aynı olsaydı, o zaman bilime gerek kalmazdı. / Karl Marx
Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler. / Karl Marx
Dünyanın bütün işçileri, birleşin! Zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz birşeyiniz yok! / Karl Marx
İnsan gelişmesinin alanı zamandır. / Karl Marx
Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir. / Karl Marx
Dağınık olan sistem değil, sistemin çarkları haline dönüşmeye meyıllı olan insan aklı. / Karl Marx
Almanya'nın ve geriye kalan batı kıta avrupası'nın toplumsal istatistikleri, ingiltere'dekilere oranla acınacak durumdadır. Ama gene de, arkasındaki medüza başını şöyle bir görmemize yetecek kadar perdeyi aralıyorlar. Hükümetlerimiz ve parlamentolarımız, ingiltere'deki gibi, zaman zaman, ekonomik koşulları inceleyecek komisyonlar kursa; bu komisyonlara gerçeği araştırmak için aynı biçimde tam yetkiler verilse; bu görevler için ingiltere'nin fabrika denetmenleri,halk sağlığı konusundaki sağlık raportörleri, kadınlar ile çocukların sömürülmesi, konut ve beslenme konularını inceleyen komiserler gibi yetenekli, tarafsız ve saygın insanlar bulunabilse; bizdeki durumu görüp dehşete düşerdik. Perseus, avladığı devler kendisini görmesin diye sihirli bir başlık giyerdi. Biz ise, devlerin varlığını görmemek için, sihirli başlığı gözlerimize ve kulaklarımıza kadar indiriyoruz. / Karl Marx
Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. / Karl Marx
Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı. / Karl Marx
Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir. / Karl Marx
Yorumlar ( 5 Adet ) 💬
AygünAygün
5 mayıs da doğdu aynı benim gibi
Metallica fanıMetallica fanı
5 mayıs doğumlu büyük şahsiyet. O da bir boğa burcu.
UĞURUĞUR
HAYATA DAİR HİSSE ALAN VAR DİNE KARŞIDA İSTEDİĞİNİZ ĞİBİ İSTİFADE EDİN. HANĞİSİ İŞİNİZE GELİYORSA ÖZÜDE BU.
ÖzgürÖzgür
İnsanların aldatıcı mutluluğu olarak dinin kaldırılması, onların gerçek mutluluklarını talep etmektir.
Karl Marx
tekin hazırcıtekin hazırcı
Karl Marks bence tüm yaptıklarıyla saygıyı fazlasıyla hak etmiş tarihteki çok büyük dehalardan biri belkide en önemlisidir.
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler