Arthur Schopenhauer Sözleri

Bu sayfada 260 adet Arthur Schopenhauer söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Schopenhauer alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Arthur Schopenhauer
Bu kısımda Arthur Schopenhauer sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Arthur Schopenhauer alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Arthur Schopenhauer Sözleri ( 260 adet )
Her yerde kendi başımıza olduğumuzdan, mutluluğumuzu da kendimiz yaratır ya da buluruz. / Arthur Schopenhauer
İnsanları tanıdığımdan beri, hayvanları severim. / Arthur Schopenhauer
İnsan hayatı, yenileceğinden hiç şüphe etmeksizin, var olmaya çalışmak için harcanmış bir çabadır. / Arthur Schopenhauer
İnsan hayatı, yenileceğinden hiç şüphe etmeksizin, var olmaya çalışmak için harcanmış bir çabadır. / Arthur Schopenhauer
İnsanları tanıdığımdan beri hayvanları daha çok sevmeye başladım. / Arthur Schopenhauer
Terbiyeli adam, terbiyesizle geçinmesini bilendir. / Arthur Schopenhauer
Can sıkıntısı öyle bir derttir ki, birbirini sevmeyen insanları birbirine aratır. / Arthur Schopenhauer
Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur. / Arthur Schopenhauer
İnsanın bu dünyada yalnızlık ve bayağılıktan birini seçmekten başka şansı yoktur. / Arthur Schopenhauer
Bir insanın kötü bir karakter özelliğini unutmak, güçlük ile kazanılmış parayı sokağa atmak gibidir. / Arthur Schopenhauer
Dünyaya acı çekmek için gelmediğimizi, bir şekilde mutluluğu hakettiğimizi ya da dünyanın bizim amaçlarımızı yerine getirmekle yükümlü olduğunu düşünmek, budalaca bir hatadır. Aynı şekilde , ne getirirse getirsin sadece hayatta olmanın iyi bir şey olduğu inancı da bir hatadır. / Arthur Schopenhauer
İnsan hiç değişmez: bir durumda davranmış olduğu gibi, tam aynı şartlar ortaya çıktığında, yine hep öyle davranacaktır. / Arthur Schopenhauer
Hayatın, önemsiz şeylerde olduğu gibi, önemli şeylerde de sürekli bir yalan olduğunu kabul etmek zorundayız. Verdiği sözü tutmuyor hayat; tutsa bile, özlediğimiz şeylerin özlenilmeye değer olmaktan ne kadar uzakta bulunduğunu göstermek için yapıyor bunu. / Arthur Schopenhauer
Kötü niyetli kişilerin kötü niyetlerinin seviyesi asla küçümsenmemelidir. / Arthur Schopenhauer
Birisi, kendisinin benim için, benim ona olduğumdan daha gerekli olduğu düşüncesine kapılırsa; adeta onun bir şeyini çalmışım gibi davranır. İntikam almaya ve o şeye yeniden ulaşmaya çalışacaktır. İlişkideki üstünlük, sadece, ötekine hiçbir biçimde ve türde gereksinim duyulmamasından ve bunu belli etmekten ileri gelir. / Arthur Schopenhauer
Ben kalabalıklar için yazmadım. Çalışmalarımı, zamanın seyrinde nadir rastlanan istisnalar olarak ortaya çıkacak düşünen bireylere miras bırakıyorum. Onlar da benim gibi ya da gemisi batıp ıssız bir adaya çıkan ve kendisinden önce aynı sıkıntıları yaşayan birinin izlerinin, ağaçlardaki bütün papağanlardan ve maymunlardan daha fazla teselli sunduğu bir denizci gibi hissedeceklerdir. / Arthur Schopenhauer
Bir teleskop tiyatro sahnesinde ne kadar işe yarıyorsa, deha da günlük hayatta o kadar işe yarar. / Arthur Schopenhauer
Kadınları tanırım. Evliliği tedarik kurumu olarak görürler. Babam sefil ve zavallı haliyle hasta yatağına mahkumken, yaşlı bir hizmetkarı sevgi görevi denilen vazifesini ona karşı yerine getirmeseydi tek başına kalırdı. O yalnızlık içinde çökerken sevgili anneciğim partiler veriyor, o acı işkenceler çekerken annem eğleniyordu. Kadınların sevgisi budur. / Arthur Schopenhauer
Tüm serseriler arkadaş canlısıdırlar. / Arthur Schopenhauer
Yalnızlık, tüm seçkin zihinlerin yazgısıdır. Zaman zaman bundan yakınacaklardır ama her zaman kötünün iyisi diye bunu seçeceklerdir. / Arthur Schopenhauer
Zevkin değil acısızlığın peşinden koşar akıllı kişi. / Arthur Schopenhauer
Hiçbir para, dolandırıldığımız para kadar yararlı bir biçimde harcanmış değildir; çünkü böylelikle dolaysız bir bilgelik almış oluruz. / Arthur Schopenhauer
İnsan sadece yalnız kalabildiği sürece bütünüyle kendisi olur: demek ki yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmez. Çünkü insan ancak yalnız kaldığında özgürdür. Baskı, her toplumun ayrılmaz arkadaşıdır. / Arthur Schopenhauer
Susma ağacının dallarında huzur meyvesi vardır. / Arthur Schopenhauer
Hiç kuşkusuz yaşam; tadına varılmak için değil, atlatılmak, geride bırakılmak için vardır. / Arthur Schopenhauer
Nasıl ki bir ülkenin barışı ve refahı için gerektiğinde silahlanması ahlakla çelişmiyorsa, aynı şekilde, insanların gerektiğinde yalana başvurmaları ahlakla çelişmemektedir. / Arthur Schopenhauer
Kadınlar, erkeklerden daha fazla şimdi ile meşguldürler. Derin ve ciddi konularda söyleyecekleri pek bir şey olmadığından gerçek bir mutsuzluk duyumsamazlar. / Arthur Schopenhauer
Aptallıkların en büyüğü, sağlığı, mutluluğun diğer herhangi bir türü için feda etmektir. / Arthur Schopenhauer
İhtiyaç içerisinde bulunmak ve sefalet, ıstırap üretir; buna mukabil eğer bir insan sahip olması gerekenlerden daha fazlasına malikse can sıkıntısına düçar olur. Dolayısıyla aşağı sınıftakiler günlerini ihtiyaçları tedarik için sürekli bir mücadele ile, bir başka ifadeyle, ıstırapla geçirirken, yüksek sınıflar can sıkıntısıyla biteviye ve çok kere umutsuz bir savaş halindedirler. / Arthur Schopenhauer
Her aptal insan bir böceği ezebilir. Ama dünyanın bütün profesörleri bir böcek yaratamaz. / Arthur Schopenhauer
Yalnızlığını seven ve onunla dost olan kimse, bir altın damarı bulmuştur. / Arthur Schopenhauer
Bir teleskop tiyatro sahnesinde ne kadar işe yarıyorsa, deha da günlük hayatta o kadar işe yarar. / Arthur Schopenhauer
Entelektüel açıdan yüksek bir insana, yalnızlık ikili bir yarar sağlar: birincisi, kendi kendisiyle olmak ve ikincisi, başkalarıyla birlikte olmamak. Tüm belalar, yalnız kalma yeteneğimizin olmayışından gelir başımıza diyor la bruyere. Arkadaş canlılığı, bizi büyük çoğunluğu ahlaki açıdan kötü ve entelektüel açıdan bön ya da yanlış olan varlıklarla ilişki içine soktuğu için, en tehlikeli ve hatta yıkıcı eğilimlerden biridir. Arkadaş canlısı olmayan biri, böyle varlıklara gereksinmeyen biridir. Kendi başına, topluma gereksinmeyecek denli çok şeye sahip olmak bile yeterince büyük bir mutluluktur; çünkü hemen hemen tüm acılarımız toplumdan kaynaklanır ve mutluluğumuzun sağlıktan sonraki en önemli unsurunu oluşturan zihinsel huzur her toplum tarafından tehlikeye sokulur ve önemli ölçüde bir yalnızlık olmadan var olamaz. Zihinsel huzur mutluluğuna nail olabilmek için, kinikler her türlü mülkten uzaklaşırlar. Aynı amaçla toplumdan uzaklaşan biri, en bilgece yöntemi seçmiştir. / Arthur Schopenhauer
Hayatımızın başlangıcı sonuna göre ne kadar da faklıdır! Başlangıç asılsız umutlarla, çılgınca arzularla, bedensel zevklerin sarhoşlukları ile doludur, fakat kaçınılmaz son bütün uzuvların çözülüp dağılması ve cesetlerden yayılan fena kokulardır. / Arthur Schopenhauer
Aptal birinin sersem bilincinde yansıyan tüm görkem ve hazlar, rahatsız bir hapishanede Don Kişot'u yazan Cervantes'in bilinci karşısında çok yoksuldurlar. / Arthur Schopenhauer
Her gün küçük bir yaşamdır; her uyanış küçük bir doğum, her sabah küçük bir gençlik ve her uyku küçük bir ölümdür. / Arthur Schopenhauer
İnsan, büyük bir hayretle, binlerce yıllık var olmayıştan sonra birden bire var olduğunu görür; bir süre yaşar; ve sonra yeniden yok olması gereken aynı oranda uzun zaman gelir. / Arthur Schopenhauer
Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir. / Arthur Schopenhauer
Onur, kazanılacak değil, kaybedilmemesi gereken bir şeydir. / Arthur Schopenhauer
Hayvanlara karşı acımasız olan insan, iyi insan olamaz! / Arthur Schopenhauer
İnsanları keyifli bir ruh haline sokmanın başınıza gelen kötü bir şeyi anlatmaktan veya kişisel bir zayıflığınızı açıklamaktan daha başka yolları da vardır. / Arthur Schopenhauer
Verdiği sözü tutmuyor hayat; tutsa bile, özlediğimiz şeyin özlenilmeye değer olmaktan ne kadar uzakta bulunduğunu göstermek için yapıyor bunu. Kimi zaman umut, kimi zaman da umulan şey aldatıyor bizi. Bir eliyle verdiğini öteki eliyle alıyor. Uzaklığın büyüsü, cennetler gösteriyor bize. Ama büyülenir büyülenmez, bu cennetlerin uçup gittiğini görüyoruz. Demek ki, mutluluk ya gelecekte ya da geçmişte; şimdiki an, güneşli ovanın üzerinde dolaşan bi küçük buluta benziyor; önü arkası pırıl pırıl bulutun. Ovaya yalnız onun gölgesi düşüyor. / Arthur Schopenhauer
Sayısız başka insanların acılarının ortasında yaşanan mutlu bir geçici bir yaşam, olsa olsa düşünde kral olduğunu gören dilencinin düşüdür. / Arthur Schopenhauer
Güzel ve yüce melodiler duymak, ruhu yıkamak gibidir; insanı bütün pisliklerden, bütün zavallılıklardan ve bayağılıklardan arıtır. / Arthur Schopenhauer
Dünyaya onu gerçekten ve önemli konularda aydınlatmak için gelmiş olan kişi eğer bundan yara almadan kurtulursa kendini şanslı sayabilir. / Arthur Schopenhauer
Seks, çer çöpüyle izinsiz içeri girmekte, devlet adamlarının müzakerelerine ve alimlerin araştırmalarına müdahale etmekte tereddüt etmez. Her gün en değerli ilişkileri mahveder. Daha önce onurlu ve dimdik olan insanların vicdanını çalar. / Arthur Schopenhauer
İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır. / Arthur Schopenhauer
Biz insanlar kasabın gözlerinin süzüp, içlerinden önce birini ardından bir başkasını seçtiği kırda oynaşan kuzuları andırıyoruz; çünkü iyi günlerimizde bizi tam da bu anda hangi felaketin pusuda beklediğini; hangi hastalık, sefalet, işkence ve eziyetin; uzuv, akıl ve can kaybının birdenbire bastırmak için hazırlandığını bilmeyiz. / Arthur Schopenhauer
Zeki insan öncelikle acısızlığa, kötü muameleye maruz kalmamayı, dinginliği ve boş zaman erek edinecektir. Bunun sonucunda, sessiz, mütevazi, ama olabildiğince rahat bırakıldığı bir yaşam arayacak, buna uygun olarak da, sözüm ona insanlarla birkaç tanışıklıktan sonra yalnızlığı, hatta büyük bir zeka söz konusu ise inzivayı seçecektir. Çünkü kişi bizzat kendinde ne denli çok şeye sahipse, dışarıdan da o denli az şeye gereksinim duyar ve diğer insanlar da ona o denli az şey ifade edebilirler. / Arthur Schopenhauer
İçinde ışığı olmayan insanlar, kalabalığa karışıp ışık edinmeye çalışırlar. / Arthur Schopenhauer
İnsanları tanıdığımdan beri, hayvanları severim. / Arthur Schopenhauer
Aptallar için yazanların, geniş bir okur kitlesi olur. / Arthur Schopenhauer
Opera için teleskop, tavşan avı için havan topu ne kadar fazlaysa, günlük hayat meseleleri için de benim aklım ve ruhum o kadar fazla. / Arthur Schopenhauer
Dinler ateş böcekleri gibidir: parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak. / Arthur Schopenhauer
Hissettiğim tek şey düşünmenin giderek daha zahmetli ve yorucu hale geldiğidir. / Arthur Schopenhauer
Dünyada tek bir seçim vardır; kişi ya yalnız olmayı ya da kalabalığı seçer. Çünkü insan başkalarıyla ne kadar az iletişim kurmak zorunda kalırsa o kadar iyi durumda demektir. / Arthur Schopenhauer
Vahşiler birbirini yer, uslular birbirini kandırır, buna da dünyanın gidişatı denir. / Arthur Schopenhauer
İnsanlar akıl ve kalbi olgunlaştırmaktan bin kat daha fazla, kendileri için zenginlik biriktirmeye uğraşırlar. Oysa mutluluk için, şüphesiz ki insanın elindeki şeylerden daha ziyade, insanın içindeki şeyler önemlidir. / Arthur Schopenhauer
Eğer gündelik küçük olaylarda kişi düşüncesizse ve yalnızca kendi lehine ya da kendisi için uygun olan, başkalarının hakkına zarar veren şeyleri istiyorsa; herkese ait olan şeyi kendisi için ayırıyorsa onun kalbinde adalet duygusu bulunmadığından ve genel anlamda aşağılık biri olduğundan, yalnızca kanun ve zorunluluklarının ellerini bağladığından emin olabilirsiniz. / Arthur Schopenhauer
Dünyadaki her şey: delilik ve bilgelik, zenginlik ve yoksulluk, sevinç ve acı; bunların hepsi boştur, hiçtir. İnsan ölüp gider ve ardında hiçbir şey kalmaz. Ve bu saçmadır. / Arthur Schopenhauer
Hayat, olması gereken bir şeydir ama bir derttir; hiçliğe geçiş ise hayattaki tek mutluluktur. / Arthur Schopenhauer
Dostlar dürüst olduklarını söylerler; oysa düşmanlardır dürüst olan. Bu yüzden onların kınamasından, bir tür acı ilaç olarak, kendimizi iyileştirmekte yararlanmalıyız. / Arthur Schopenhauer
Pek çok insan gereğinden fazla şimdiki zamanda yaşar. Hafif meşrepler; ötekiler ise, gereğinden fazla gelecekte. / Arthur Schopenhauer
Deha öğretilmediği gibi erdem de öğretilemez. / Arthur Schopenhauer
Doğrudan başka hiçbir şey güzel değildir; sadece doğru sevilmeye değerdir. / Arthur Schopenhauer
Dar kafalıları, gerçeklik olmayan bir gerçeklikle son derece de ciddi bir biçimde uğraşan kişiler olarak tanımlardım. / Arthur Schopenhauer
İnsanın içi ne kadar boşsa, dışa o kadar önem verir. / Arthur Schopenhauer
Sıradan insanlar saatin parçaları gibidir. Kurulurlar , ondan sonra neden işlediklerini bilmeden işler dururlar. / Arthur Schopenhauer
Sıradan insanlar saatin parçaları gibidir. Kurulurlar , ondan sonra neden işlediklerini bilmeden işler dururlar. / Arthur Schopenhauer
İstemeyi reddeden insan mutsuzlukları da reddedip bir dinginliğe ulaşır. / Arthur Schopenhauer
İnsanlar kişiliği babadan, zekayı anneden alır. / Arthur Schopenhauer
Kendinde, ölçüde, düzende bulunmayan şeyi, akılla yönetemezsin. / Arthur Schopenhauer
Ölmekte olan bireye şunu diyebiliriz : hiç olmamakla çok daha iyi etmiş olacağın bir şeye veda ediyorsun. / Arthur Schopenhauer
Dinin üstünlüğünün kaynağı; doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görünmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalıktır. / Arthur Schopenhauer
Her insan kendi görüş sahasının sınırlarını, dünyanın sınırları olarak kabul eder! / Arthur Schopenhauer
Dünyada bir cennet yaşamı tatmak isteyenler, hep bir ağızdan: 'bak, uzun bir süre insanlardan kaçtım ve yalnızlık içinde kaldım' demişlerdir. / Arthur Schopenhauer
Her insan kendi görme sahasının sınırlarını dünyanın sınırları kabul eder. / Arthur Schopenhauer
Çoğunluk gibi konuşun, azınlık gibi düşünün. / Arthur Schopenhauer
Hayat ormana benzer, uzaktan bakıldığında güzeldir, ama içine girildiğinde güzelliğini kaybeder. / Arthur Schopenhauer
Şöhret soylu zihinlerin en son zaafıdır. / Arthur Schopenhauer
Bizi rahat bırakan kötülükleri seyretmek bize keyif verir. / Arthur Schopenhauer
Bir şehirde tüm saat kuleleri yanlış ayarlanmışsa kişinin doğruyu göstermesi neye yarar ki? / Arthur Schopenhauer
İnsanın içindekini dışarıdakine feda etmesi, sükunetinin, boş vaktinin ve bağımsızlığının bütününü yahut büyük bölümünü, makam mevki, şan şöhret, unvan ve ihtişam için kurban etmesi muazzam bir budalalık örneğidir. / Arthur Schopenhauer
İnsanlarla kurulan neredeyse bütün bağlar bir kirlenme, bir pislenmedir. Ait olmadığımız acınası yaratıklarla dolu bir dünyaya indik. Daha iyi olan az sayıda insana saygı duymalı ve değer vermeliyiz; gerisine talimat vermek için dünyaya geldik, onlarla arkadaş olmak için değil. / Arthur Schopenhauer
Kendini tecrit ve yalnızlık eğilimini besleyen duygu aristokratça bir duygudur. Aşağılık insanların tümü acınacak biçimde toplumculdur. / Arthur Schopenhauer
Bilinçsizliğin gecesinden hayata uyandığında irade kendisini sonsuz ve sınırsız bir dünyada, hepsi mücadele eden, hepsi acı çeken, biteviye yanılıp sükûtu hayale uğrayan sayısız fert arasında bir fert olarak bulur ve sanki sıkıntılı, eziyet verici bir rüyaymış gibi derhal gerisin geri eski bilinçsizliğe (ölüme) koşar. Yine de o zamana kadar arzusu sınırsız, taleplerinin sonu gelmezdir ve her tatmin edilmiş arzu bir yenisini doğurur. / Arthur Schopenhauer
Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras varolmamaktır. / Arthur Schopenhauer
Her halk birbirini suçlar ve hepsi de haklı. / Arthur Schopenhauer
Vahşiler birbirini yiyor, evcilleşmişler birbirini dolandırıyor. Buna da dünyanın gidişatı deniliyor. / Arthur Schopenhauer
Felsefem bana hiçbir şey kazandırmadı, fakat birçok şeyi kaybetmeme engel oldu. / Arthur Schopenhauer
Hayatın tümü, özü bakımından acıdan başka bir şey değildir. / Arthur Schopenhauer
Gece ve gündüz , siyah ile beyaz gibidir. Gün bize griyi verir. Bazıları içinse pembedir. Hayatın sırrına ermiş biri içinse , tüm günler renksizdir. / Arthur Schopenhauer
Hakikat! Bu dünyada hiçbir kimsenin durumu gıpta edilmeye layık değildir. Herkes ne kadar acınacak bir durumdadır. / Arthur Schopenhauer
İç ısısı yeterince fazla olanlar kızgınlık yaratmamak ya da hissetmemek için toplumdan kaçacaktır. / Arthur Schopenhauer
Mutlu evliliklere nadir rastlanır, bunun nedeni bizzat evliliğin özünde yatar, çünkü evlilikte asıl gözetilen amaç şimdiki değil, gelecek kuşaktır. / Arthur Schopenhauer
Unutma, Kendinde ne denli çok şeye sahipsen, Dışarıdan da o denli az şeye gereksinim duyarsın. / Arthur Schopenhauer
Kanunlar kadınlara erkeklerle eşit haklar verirken, onlara erkek aklı da vermeliydi. / Arthur Schopenhauer
Eğer bizler, olması gereken varlıklar olsa idik tükenmezdik. / Arthur Schopenhauer
Umut, yaşamı anlamlandırır. Umut olmadan yaşam anlamsız ve bir o kadar da değersizdir. / Arthur Schopenhauer
Hayat berbat bir şeydir. Hayatımı onu düşünerek geçirmeye karar verdim. / Arthur Schopenhauer
Basit insan zamanı nasıl öldüreceğini, değerli insan ise nasıl kazanacağını düşünür. / Arthur Schopenhauer
Aslında başkalarının görüşlerine verdiğimiz değer ve bu görüş hakkındaki sürekli endişemiz, neredeyse her mantıklı amacı aşar; öyle ki, bir tür genel yaygınlığı olan ya da daha çok doğuştan gelen bir düşkünlük olarak görülebilir. Yapıp ettiğimiz her şeyde, neredeyse her şeyden önce başkalarının görüşü gözetilir ve daha yakından baktığımızda, yaşadığımız tüm kaygıların ve korkuların bu görüş hakkındaki endişemizden kaynaklandığını görürüz. Çünkü, bizim hastalıklı bir hassaslıkta olduğu için sık sık hastalanan tüm özgüvenimizin, tüm kibirliliğimizin ve iddialarımızın ve aynı zamanda tüm gösterişimizin ve böbürlenmemizin temelinde başkalarının görüşü yatmaktadır. Lüks, bu endişe ve düşkünlük olmadan, olduğu şeyin onda biri bile olamazdı. Her türlü gurur, türü ve etki alanı ne denli değişik olursa olsun, her onur duygusu ve onur düşkünlüğü buna dayanır. / Arthur Schopenhauer
İnsanların büyük bir çoğunluğu, tabiatları gereği yeme içme ve çiftleşme dışında herhangi bir konuda ciddi olamayacak biçimde yaratılmışlardır. / Arthur Schopenhauer
Toplum; aptal kafaların sığ ve yavan gevezeliklerini, büyük beyinlerin düşüncelerinden daha ikna edici bulur. / Arthur Schopenhauer
Hayat, olmaması gereken bir hataydı. / Arthur Schopenhauer
Gerçekte tanrı var olsaydı, bunca kötülüğe ve düzensizliğe çözüm bulmuş olurdu. / Arthur Schopenhauer
Yaşamak insana verilen en büyük cezadır, hayat bir düş kırıklığından, bir aldatmacadan başka bir şey değildir. / Arthur Schopenhauer
İnsanoğlunun en büyük suçu doğmuş olmaktır. / Arthur Schopenhauer
İnsanlar, çıkarları değiştiğinde zihniyetlerini ve davranışlarını çabucak değiştirirler; niyetleri öyle dar bir sürede değişir ki, buna itiraz etmemek için daha dar görüşlü olmak gerekir. / Arthur Schopenhauer
Din tıpkı kör birinin elinden tutan ve götüren kör bir kimseye benzer. Kendi göremediğinden tek amacı hedefine ulaşmaktır. her şeyi görmek değil... / Arthur Schopenhauer
Nasıl ki bir gemide yol alınırken ileri gidildiği ancak geriye bakıldığında ve kıyıdaki nesnelerin küçüldüğü görülünce anlaşılıyorsa; İnsan yaşının ve yaşlanmasının farkına, giderek daha üst yaşlardaki kişilerin kendisine genç görünmelerinden varabilir. / Arthur Schopenhauer
Kişisel güzellikleri, güzel ve gösterişli giysiler, incik boncuklar, tantana ve şatafat kadınların büyüklenme vesilesidir. Kadınların toplum içindeki payının bu kadar büyük olmasının sebebi budur. Böylesine savurgan ve ölçüsüz olma temayüllerinin arkasında da bu yatar ki muhakeme kabiliyetleri ne kadar zayıf ise bu o kadar fazla olur. / Arthur Schopenhauer
Acı çekmeyi reddediyor, kendi acına bir saat bile katlanamıyorsan, çekebileceğin bütün sıkıntıları önlemeye çalışıyorsan; acıyı, hoşnutsuzluğu nefret edilecek, kötücül, yok edilmesi gereken şeyler olarak algılıyor, bunları yaşantının kusurları gibi görüyorsan, o zaman rahatlık dinine inanıyorsun demektir. Siz rahatlık düşkünleri, insan mutluluğuyla ilgili ne az şey bilirsiniz! Mutluluk, mutsuzluğun kardeşi, hatta ikizidir. Bu ikisi ya bir arada büyür ya da sizin yaşantınızda olduğu gibi hiç büyümez; hep küçük kalır. / Arthur Schopenhauer
Zeki insan, eğlenceli ve coşku dolu düşünceleriyle tenha yerleri gözler. / Arthur Schopenhauer
Her yerde bir düşman çıkıyor karşımıza; hayat, silah başında öldüğümüz sürekli bir savaştan başka bir şey değil. / Arthur Schopenhauer
Mutluluk, büyük bir aldatmacadır. / Arthur Schopenhauer
En kötü huylarımızdan biri, Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünmemiz, Ve eksik olanları daima düşünmemiz! / Arthur Schopenhauer
Güneşin batışını ister ceza evinden, ister bir saraydan görelim hepsi birdir. / Arthur Schopenhauer
Birisi herkes tarafından anlaşılıyorsa sıradan beyinlere hitap ediyor demektir. / Arthur Schopenhauer
Doğa ile tarih ne yapmış olursa olsun, insan kim olursa olsun, nelere sahip olursa olsun, kişi yaşamın özündeki acıyı başından atamaz. Acıyı sürgün etmek için dur durak bilmeyen çabalar , acının biçimini değiştirmekten başka bir işe yaramaz. / Arthur Schopenhauer
Her şeyin farkında olan, her şeyi anlayan ve her şeyi tanıyan bir varlık olduğunu düşünürsek, ölümden sonra var olmaya devam edip etmeyeceğimiz sorusu, bu varlık için muhtemelen hiçbir anlam taşımayacaktır. / Arthur Schopenhauer
Merhamet ahlakın temelidir. / Arthur Schopenhauer
Dehanın içinde yaşayıp çalıştığı adam gözlerinden ayırt edilir. Onda gözler capcanlı, sağlam, dengeli, düşünceliliğin, seyre dalışın damgasını taşır. Bu az sayıda dahinin portresinden görülebilir. Doğa onu sayısız milyonlar arasından, şurada burada üretmiştir. / Arthur Schopenhauer
Dürüst olan düşmanlardır; dostlar değil. / Arthur Schopenhauer
Dahiler sık sık şiddetli duygusal patlamaların , akıl dışı tutkuların eline düşerler. / Arthur Schopenhauer
Bir bilgi dalı olarak felsefe, neye inanmamız gerektiği veya neye inanabileceğimiz ile zerre kadar ilgili değildir; onun tek ilgilendiği şey, ne bilebileceğimizdir. Bilgi, inançtan çok daha sert ve sağlamdır, dolayısıyla bu ikisi çarpışacak olursa inanç parçalanır. / Arthur Schopenhauer
Filozofluk, hayatın bazı sorunlarını kuramsal değil, pratik anlamda çözmektir. / Arthur Schopenhauer
Ölüm, insanın gafletten büyük kurtuluşudur. / Arthur Schopenhauer
Tam bir insan olan kişi kusursuz bir insandır; bir parça değil, bir bütünlük oluşturur ve bu yüzden kendisiyle yetinir. / Arthur Schopenhauer
İki kişiyi geçince toplum bana dayanılmaz gelir. / Arthur Schopenhauer
Kişi zeki olduğu ölçüde yalnızlaşır. / Arthur Schopenhauer
Nasıl gemide giderken ilerlememiz kıyıdaki nesnelerin geri çekilmesiyle, dolayısıyla da küçülmesiyle kendini belli ediyorsa, ihtiyarlamamız da büyük yaşlardaki insanların bize genç görünmeleriyle kendini belli eder. / Arthur Schopenhauer
Eğer hayata küçük ayrıntılarıyla bakacak olursak ne kadar gülünç görünür. Mikroskopta görülen bir damla su gibidir, tek hücrelilerle kaynayan tek bir damla. Telaşla koşuşturup birbirleriyle mücadele etmelerine nasıl güleriz. İster bu şu damlasında isterse insan hayatının küçük süresi içinde olsun bu korkunç etkinlikler komik bir etki yaratıyor. / Arthur Schopenhauer
Doğa, insan türünü ikiye bölerken çizgiyi ortadan çekmemiştir. / Arthur Schopenhauer
Kibar ve dostça davranarak insanları esnek ve itaatkar yapabilirsiniz: bu yüzden sıcaklık balmumu için neyse kibarlık da insan doğası için odur. / Arthur Schopenhauer
Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla akın akın gelen arzulara teslim olduğumuz sürece.. Kalıcı mutluluğa ya da huzura hiçbir zaman kavuşamayız. / Arthur Schopenhauer
Her şey dinin yanında: vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık.. Ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık. / Arthur Schopenhauer
Mantıkla beslenmeyen şey mantıkla yönetilemez. / Arthur Schopenhauer
Gelişimimiz için bir aynaya ihtiyacımız vardır. / Arthur Schopenhauer
Mutlu bir hayat olanaksızdır; insanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır. / Arthur Schopenhauer
Birbirlerini en çok büyüleyenler, birbirlerini en çok tamamlayanlardır. / Arthur Schopenhauer
Dinler ateşböcekleri gibidir: parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak. / Arthur Schopenhauer
Herkes kendinde eksik olanı sever. / Arthur Schopenhauer
İnsanın somut olarak yaşadığı hayatın yanı sıra her zaman soyut olarak ikinci bir hayat yaşaması dikkate değer ve önemlidir.. Sakince enine boyuna düşünme alanında, önceden onu tamamen ele geçiren ve yoğun bir şekilde etkileyen şeyler soğuk, renksiz ve uzak görünür: o yalnızca bir seyirci ve gözlemcidir. / Arthur Schopenhauer
İnsanların kader dedikleri çoğu zaman sadece kendi kendilerine yaptıkları aptal oyunlar. / Arthur Schopenhauer
Eğer dalaverecilerin oyuncağı ve soytarıların maskarası olmak istemiyorsak, ilk kural içine kapanık ve ulaşılmaz olmaktır. / Arthur Schopenhauer
Benim gibi bir adam dünyaya geldiğinde geriye istenecek tek şey kalır - bütün hayatı boyunca olabildiğince kendisi gibi olması ve entelektüel güçler için yaşaması. / Arthur Schopenhauer
Kütüphaneler insanlığın tek güvenilir ve kalıcı olan belleğidir. / Arthur Schopenhauer
İleriyi önceden görebilseydik, çocukların ölüme değil, hayata mahkum olan, ama henüz cezalarının ne anlama geldiğini bilmeyecek kadar bilinçsiz olan masum mahkumlar olduğunu görebilirdik. Yine de her insan ileri yaşlara.. "bugün kötü ve her gün daha da kötüleşecek, ta ki en kötüsü olana kadar," denilebilecek bir hayat durumuna ulaşmak ister. / Arthur Schopenhauer
Hayat bir parça nakış işlemesine benzetilebilir. Hayatının ilk yarısındaki herkes işlemenin ön tarafını görür, ikinci yarısında ise tersini. İkincisi o kadar güzel değildir, ama daha öğreticidir, çünkü iplerin birbirine nasıl bağlandığını görmemizi sağlar. / Arthur Schopenhauer
İnsanlarla uğraşmada üstünlüğe ulaşmanın tek yolu onlardan bağımsız olduğunuzu göstermenizdir. / Arthur Schopenhauer
Dünyanın özü kötüdür. Yapılması gereken en iyi şey yaşam istencini reddetmektir. / Arthur Schopenhauer
İnsanlarla kurulan neredeyse bütün bağlar bir kirlenme, bir pislenmedir. Ait olmadığımız acınası yaratıklarla dolu bir dünyaya indik. Daha iyi olan az sayıda insana saygı duymalı ve değer vermeliyiz; gerisine talimat vermek için dünyaya geldik, onlarla arkadaş olmak için değil. / Arthur Schopenhauer
İnsanın davranışları üç temelden gelir, bu temellere dayanmaksızın üzerimizde etkili olabilecek bir güç düşünülemez. Bunların birincisi bencillik kendi iyiliğinden başka bir şey düşünmez ve sınırsızdır, ikincisi kötü ruhluluktur başkasının koyuluğunu ister / Arthur Schopenhauer
Gençliğin güzelliği olmasa bile çekicidir; ihtiyar güzellik çekici değildir. / Arthur Schopenhauer
İsteklerimizi sınırlamalıyız, arzularımızı dizginlemeli, öfkemizi bastırmalı, bireyin sahip olmaya değecek şeylerden yalnızca sınırlı bir paya erişebileceği gerçeğini akıldan çıkarmamalıyız. / Arthur Schopenhauer
Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir. / Arthur Schopenhauer
Krallar taçlarını ve asalarını geride bıraktılar, kahramanlar da silahlarını. Ama aralarındaki, görkemlilikleri dışlarına taşan, bunu dışarıdaki şeylerden almayan büyük insanlar, büyüklüklerini yanlarında götürdüler. / Arthur Schopenhauer
Hayat maliyetleri karşılamayan bir iştir. / Arthur Schopenhauer
Bazılarının bencil sevgisi nefretinden daha acı vericidir. / Arthur Schopenhauer
Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz. Eksik olanları ise daima. / Arthur Schopenhauer
Dinler halk için gerekli, ve onlar için paha biçilmez bir iyilik. / Arthur Schopenhauer
Seks, çerçopüyle izinsiz içeri girmekte, devlet adamlarının müzakerelerine ve alimlerin araştırmalarına müdahale etmekte tereddüt etmez. Her gün en değerli ilişkileri mahveder. Daha önce onurlu ve dimdik olan insanların vicdanını çalar. / Arthur Schopenhauer
Gerçek tekeşlilik taraftarları nerede? Hepimiz anlık yaşıyoruz ve çoğumuz sürekli çokeşliyiz. Ve her erkek pek çok kadına ihtiyaç duyduğu için birden fazla kadını geçindirmesinin onun sorumluluğu olmasından daha adil bir şey olamaz. / Arthur Schopenhauer
Çok insan kafaları olmadığı için kafayı bozmuyor. / Arthur Schopenhauer
Acı çekenler ile acı çektirenler aynıdır. / Arthur Schopenhauer
İki ayaklı hayvanların sıradan sohbetleri kadar kısır ve sıkıcı bir sohbeti sürdürmektense hiç konuşmamak daha iyi. / Arthur Schopenhauer
Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiçbir şeyi olmayandır. / Arthur Schopenhauer
İnsanoğlu benden hiç unutamayacağı birkaç şey öğrendi. / Arthur Schopenhauer
En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ama bunun en büyük budalalığımız olduğunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez. / Arthur Schopenhauer
Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir. / Arthur Schopenhauer
Hayat berbat bir şeydir. Hayatımı onu düşünerek geçirmeye karar verdim. / Arthur Schopenhauer
Bir insanın kendine ait olan, onu yalnızlığa giderken eşlik eden ve kimsenin ona verip ve kimsenin ondan alamayacağı şey: bu, sahip olduğu her şeyden veya onun başkasının gözünde ne olduğundan çok daha esaslıdır. / Arthur Schopenhauer
Benim gibi insanlar tarafından geride bırakılan fikirler, anıtlar hayattaki en büyük zevkimdir. Kitaplar olmasa uzun zaman önce umutsuzluğa gömülürdüm. / Arthur Schopenhauer
Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz. / Arthur Schopenhauer
Şükür ki yüz tane ahmak bir araya gelse bir tane akıllı adam etmez. / Arthur Schopenhauer
Birisi sizin için gerçekten çok değerli ise, bunu ondan sanki bir suçmuş gibi gizleyin. Bu hoş birşey değildir ama doğrudur. Çünkü , bırakın insanları, köpekler bile büyük dostluklara katlanamazlar. / Arthur Schopenhauer
Karşımızdakinin yalnızca kendi budalalığımız, kusurumuz ve kötülüğümüz olduğunu akıldan çıkarmayarak her insan budalalığına, kusuruna ve kötülüğüne hoşgörülü bir şekilde yaklaşmalıyız. / Arthur Schopenhauer
Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur / Arthur Schopenhauer
Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür / Arthur Schopenhauer
Alışkanlık zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif ,sonra kırılmayacak kadar güçlü olur. / Arthur Schopenhauer
Akıllı olan, sohbet sırasında ne hakkında konuştuğundan ziyade kiminle konuştuğunu düşünerek hareket edecektir. Bunu yaptığı takdirde sonradan pişman olacağı hiçbir şey söylemeyeceğinden emindir. / Arthur Schopenhauer
Sayfaların arasında gözyaşları, ağlama, dişlerin birbirine çarpması ve karşılıklı katletmenin korkunç gümbürtüsü olmayan felsefe, felsefe değildir. / Arthur Schopenhauer
Yahudiler yalancıların üstadlarıdır. / Arthur Schopenhauer
İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitaptır, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir. / Arthur Schopenhauer
Beyin olanca gücüyle ilerlerken, cinsel sistemlerin korkunç etkinliği daha uykuda olduğu için çocukluk, hayatımız boyunca özlemle geri dönüp baktığımız masumiyet ve mutluluk dönemi, hayatın cennetidir, kayıp cennet. / Arthur Schopenhauer
Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme. / Arthur Schopenhauer
Fakat iç ısısı yeterince fazla olanlar sıkıntı ve kızgınlık yaratmamak veya hissetmemek için toplumdan kaçacaktır. / Arthur Schopenhauer
Başkalarının fikirlerine aşırı derecede önem vermek, herkeste var olan bir manyaklık. / Arthur Schopenhauer
Herşeyden önce, erkeğin doğası gereği aşkta vefasızlığa, kadının ise sürekli sadakate eğilimli olduğu gerçeği bu incelemeye girer. Erkeğin aşkı, doyum bulduğu andan itibaren belirgin bir biçimde azalır.. Hemen hemen bütün öteki kadınlar onu, sahip olmuş olduğu kadından daha fazla çekerler.. Erkek değişiklik özler! Kadının aşkı ise, özellikle o andan sonra artmaya başlar! / Arthur Schopenhauer
Sırrım konusunda sessizliğimi korursam benim esirim olur; eğer ağzımdan kaçırırsam ben onun esiri olurum. Sessizlik ağacında huzur meyveleri yetişir. / Arthur Schopenhauer
Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak için burada olduğumuzu sandığımızdır. / Arthur Schopenhauer
İnsanın hayatı, yenileceğinden hiç şüphe etmeksizin, var olmaya çalışmak için harcanmış bir çabadır. / Arthur Schopenhauer
Cinsel birleşmedeki esrime hali. İşte bu! Her şeyin gerçek özü ve nüvesi bu, varoluşun amacı ve hedefi. / Arthur Schopenhauer
Otuz yaşıma gelene kadar öyle olmayan yaratıklara eşitimmış gibi davranmaktan bıkıp usandım. Bir kedi genç olduğu sürece kağıt toplarla oynar, çünkü onların canlı ve kendine benzer bir şey olarak görür. İnsan denen iki ayaklı hayvanlar da benim için aynı şeyi ifade ediyor. / Arthur Schopenhauer
Bir dahi kendi çağında gezegenlerin yolunu aydınlatan bir kuyrukyıldız gibi parlar.. Kültürünün normal seyriyle el ele gitmez: tam tersine çalışmalarını önündeki yolun çok ilerisine savurur. / Arthur Schopenhauer
Hayatın ilk elli yılı metin, geri kalanı yorumdur. / Arthur Schopenhauer
İnsanların çoğu hayatlarının sonunda geriye dönüp baktıklarında molalarda yaşadıklarını görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan geçip giden şeyin aslında hayatları olduğunu gördüklerinde şaşırırlar. Ve böylece umutlarla kandırılan insan ölümün kollarına koşar. / Arthur Schopenhauer
Yazgı kartları karıştırır, biz de oynarız. / Arthur Schopenhauer
Dünyaya bakış açımızın sağlam temelleri ve derinlik veya sığlığı çocukluk yıllarında oluşur. Bu görüş daha sonra özenle düzeltilir ve mükemmel hale getirilir, ama özde değişmeden kalır. / Arthur Schopenhauer
Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker.. Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi. / Arthur Schopenhauer
Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur. / Arthur Schopenhauer
Büyük hayat düşünün öznesinin bir olduğunu ve görüngülerin tüm çeşitliliğinin zamana ve mekana bağlı olduğunu kendimize hatırlatırsak, o devasa düşünceye olan korkumuz azalacaktır. Hepsi kocaman bir rüya ve onu her bir yaratık görür: ama hayatındaki bütün karakterler de onunla birlike o rüyayı görür. / Arthur Schopenhauer
Kendi tecrübenin avantajı büsbütün kesinliğe sahip olmandır. / Arthur Schopenhauer
Gençliğimizdeki neşelilik ve karamsarlığa kapılmama hali, kısmen hayat tepesine tırmanıyor ve tepenin öteki tarafındaki ölümü görmüyor olduğumuz gerçeğine dayanır. / Arthur Schopenhauer
Merhamet ahlakın temelidir. / Arthur Schopenhauer
Birisi hayatı boyunca büyük bir çocuk gibi kalmayıp ciddi, makul ve mantıklı bir adam olursa, dünyanın çok işe yarar ve adamakıllı bir vatandaşı olabilir ama dahi olamaz artık. / Arthur Schopenhauer
Evlenmek, haklarını ikiye bölmek ve görevlerini ikiye katlamak demektir. / Arthur Schopenhauer
Hiçbir şey onu telaşlandırıp heyecanlandıramaz artık. Bizi dünyaya bağlayan ve bizi kaygı, yakıcı arzu, öfke ve korku dolu olan bizi) sürekli acı içinde ileri geri sürükleyen binlerce istenç bağı: o hepsini kesip paramparça etti. Gülümseyerek geriye, şu anda oyunun sonuna gelmiş bir satranç oyuncusu gibi kayıtsızca önünde duran bu dünyanın düşsel görüntüler geçidine bakıyor. / Arthur Schopenhauer
Bana yapılan haksızlık bana hiçbir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez. / Arthur Schopenhauer
Birbirlerini en çok teşhir edenler, birbirlerini en çok itmam edenlerdir. / Arthur Schopenhauer
Türdesi yaratıklarla temelli olarak ilişki kurmaktan kaçınan çok mutlu bir adam o / Arthur Schopenhauer
Hakikat, onu arzu etmeyenin boğazına sarılan bir fahişe değildir. Hatta o kadar çekingen bir güzeldir ki, onun için herşeyini feda etmiş olan bile onun lütufundan emin olamaz. / Arthur Schopenhauer
Tüm istekler ihtiyaçtan, dolayısıyla yoksunluktan, dolayısıyla ıstıraptan doğar. / Arthur Schopenhauer
Çiçek yanıt verdi: seni aptal! Görülmek için mi açtığımı sanıyorsun? Kendi zevkim için açılıyorum, başkaları için değil, çünkü hoşuma gidiyor. Aldığım zevk var olmaktan ve açmaktan ibaret. / Arthur Schopenhauer
Olabildiğince az şey dilemek ve çok şey öğrenmek istiyorum. / Arthur Schopenhauer
İnsanları tanıdığımdan beri hayvanları severim. / Arthur Schopenhauer
Tarih hep aynıdır, yalnız hep farklı. / Arthur Schopenhauer
Başkalarına benzemeye çalışarak benliğimizin dörtte üçünü kaybederiz. / Arthur Schopenhauer
Yanlış bir görüşü geri almak onu savunmaktan daha çok kişilik gerektirir. / Arthur Schopenhauer
Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür. / Arthur Schopenhauer
Kısa süre sonra kurtların bedenimi yiyeceği düşüncesine dayanabiliyorum, ama felsefe profesörlerinin benim felsefemi kemirdikleri düşüncesi ürpermeme neden oluyor. / Arthur Schopenhauer
Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur. / Arthur Schopenhauer
Felsefe yüksek bir dağ yoludur.. İşsiz bir yoldur ve yukarı çıktıkça daha da işsızlaşır. Bu yolu her kim izlerse hiç korkmamalı, her şeyi geride bırakmalı ve kış karında güvenle ilerlemelidir.. Kısa süre içinde altındaki dünyayı görür; kumsalları ve bataklıkları gözünün önünden kaybolur, düzgün olmayan noktaları düzelir, yırtıcı sesleri artık kulağına ulaşmaz. Ve yuvarlaklığını da görür. Kendisi her zaman saf ve serin dağ havasındadır ve güneşi görür, oysa aşağıdaki herkes gecenin karanlığıyla kuşatılmıştır. / Arthur Schopenhauer
Zekam bana değil, dünyaya aittir. / Arthur Schopenhauer
Çoğu hakikat sadece kimsenin sorunu ele alacak ve üstüne gidecek cesareti bulamamasından dolayı ortaya çıkmıyor. / Arthur Schopenhauer
Ben kalabalıklar için yazmadım.. Çalışmalarımı, zamanın seyrinde nadir rastlanan istisnalar olarak ortaya çıkacak düşünen bireylere miras bırakıyorum. Onlar da benim gibi ya da gemisi batıp işsiz bir adaya çıkan ve kendisinden önce aynı sıkıntıları yaşayan birinin izlerinin, ağaçlardaki bütün papağanlardan ve maymunlardan daha fazla teselli sunduğu bir denizci gibi hissedeceklerdir. / Arthur Schopenhauer
Avrupa'nın bilgili adamlarına ve filozoflarına: sizin için fichte gibi çenesi düşük birisi bütün zamanların en büyük düşünürü kant'ın eşitidir ve hegel gibi ise yaramaz, arsız bir şarlatan derin düşünür olarak değerlendirilir. Bu yüzden sizin için yazmıyorum. / Arthur Schopenhauer
Her aptal çocuk bir böceği ezebilir. Ama dünyanın bütün profesörleri bir böcek yaratamaz. / Arthur Schopenhauer
Kendi çıkarımız hükmü tamamıyla yanlış kılar. / Arthur Schopenhauer
En tesadüfü bile uzak bir yoldan gelen gerekli olandır. / Arthur Schopenhauer
Belirli bir kışkırtma yokken bile, olmayan tehlikeleri aradığım huzursuz bir endişe hali içindeyim; bu durum benim için en ufak dertleri sınırsız derecede büyütüyor ve insanlarla ilişkiyi çok zor hale getiriryor. / Arthur Schopenhauer
Tek tanrılı toplumlarda ateizm ya da allahsızlık, ahlak yoksunluğu ile eş anlamlı olmuştur. / Arthur Schopenhauer
Önemsememek önemsenmeyi getirir. / Arthur Schopenhauer
Şöhret edinilmeli, fakat onurun sadece kaybolmamasına dikkat etmek yetecektir. / Arthur Schopenhauer
Dünya, 15 yasından küçük çocuklara din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz. / Arthur Schopenhauer
Yıkmak düzeltmekten, yalan söylemek ispatlamaktan daha kolaydır. / Arthur Schopenhauer
Ölümden sonra doğduğundan önce neysen o olacaksın. / Arthur Schopenhauer
Vefat etme ihtimali için burada itiraf ediyorum ki, alman ulusunu taşkın aptallığı yüzünden küçümsüyorum ve ona ait olmaktan utanıyorum. / Arthur Schopenhauer
Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey bir hiç. / Arthur Schopenhauer
Para deniz suyuna benzer, ne kadar çok içersen o kadar çok ona susarsın. / Arthur Schopenhauer
Her mesele kabul edilene kadar üç aşamadan geçer: ilkinde gülünç duruma düşürülür. İkincisinde ona karşı mücadele edilir. Üçüncüsünde tabii sayılır. / Arthur Schopenhauer
İnsan, büyük bir hayretle, binlerce yıllık varolmayistan sonra birdenbire var olduğunu görür; bir süre yaşar; ve sonra yeniden yok olması gereken aynı oranda uzun zaman gelir. / Arthur Schopenhauer
İnsanları keyifli bir ruh haline sokmanın başınıza gelen kötü bir şeyi anlatmaktan veya kişisel bir zayıflığınızı açıklamaktan daha başka yolları da vardır. / Arthur Schopenhauer
En değersiz gurur, milli gururdur. Bu, onunla gurur duyandaki bireysel özelliklerin yoksunluğunu ele verir. Çünkü insan neden milyonlarca insanlarla paylaştığı bir özelliğe tutunma gereği duyarbilirki başka türlü? Dikkate değer kişisel niteliklere sahip olan, sürekli göz önünde bulundurduğu ülkesinin hatalarını açıkça görebilecektir. Ama dünyada gurur duyabilecek hiçbir şeyi olmayan her zavallı aptal gurur duyabilmek için son çare olarak ait olduğu ülkesi ile gurur duyar. / Arthur Schopenhauer
Aşık olan herkes sonunda zevke ulaştıktan sonra olağandışı bir düş kırıklığı yaşayacaktır; ve bu kadar büyük bir özlemle arzuladığı şeyin diğer cinsel tatminlerden daha fazla bir şeye neden olmadığını görüp şaşkına dönecek, böylece kendisini bu ilişkiden fazla yararlanmış olarak görmeyecektir. / Arthur Schopenhauer
Ne sevgiye ne de nefrete yol açmamak dünya bilgeliğinin yarısıdır: hiçbir şey söylememek ve hiçbir şeye inanmamak da öteki yarısı. / Arthur Schopenhauer
Sonsuz uzayda etrafında bir düzine daha küçük kürenin döndüğü yuvarlak, ortası sıcak, üzerindeki küflü tabakanın canlı ve bilinçli varlıklar ürettiği soğuk sert bir kabukla kaplı sayısız aydınlık küre - bu .. Gerçek dünya / Arthur Schopenhauer
Her halk diğer halkları kötüler ve hepsi de haklı. / Arthur Schopenhauer
Hayatının son dönemindeki hiçbir insan, samimiyse ve bütün melekleri yerindeyse, her şeyi yeniden yaşamak istemez. Bunu yapmaktansa tamamen yok olmayı tercih eder. / Arthur Schopenhauer
Dikensiz gül yoktur ama gülsüz pek çok diken vardır. / Arthur Schopenhauer
Üstün, nadir bulunan zekaya sahip insanlar yalnızca yararlı olan bir işe girmeye zorlandıklarında en güzel resimlerle süslenip sonra da mutfak kabı olarak kullanılan değerli bir vazoya benzer. / Arthur Schopenhauer
İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır. / Arthur Schopenhauer
Şu dünyayı tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: "bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hi / Arthur Schopenhauer
Büyük acılar daha önemsizlerinin hissedilmesini engeller ve tersine, büyük acıların yokluğunda en küçük dertler ve sıkıntılar bile bize büyük acı verir. / Arthur Schopenhauer
Yetenek başkalarının vuramadığı hedefi vuran nişancı gibidir; dahi ise başkalarının göremediği bir hedefi vuran bir nişancı. / Arthur Schopenhauer
Kim ne derse desin, mutlu insanın en mutlu ani, uykuya daldığı andır ve mutsuz bir insanın en mutsuz ani, uykudan uyandığı andır. İnsan hayatı, bir tür hata olmalı. / Arthur Schopenhauer
Bilincimiz ruhun sadece yüzeyi, ki yerkürenin sadece yüzeyini bildiğimiz gibi onun da içini değil, sadece kabuğunu biliyoruz. / Arthur Schopenhauer
İnsan tabii ki istediğini yapabilir, ama istediğini isteyemez. / Arthur Schopenhauer
Soğuk bir kış sabahı çok sayıda kırpı donmamak için hep birlikte ısınmak üzere bir araya toplanır. Ama kısa süre sonra oklarının birbirleri üzerindeki etkilerini görüp yeniden ayrılırlar. Isınma gereksinimi onları bir kez daha bir araya getirdiğinde okları yine kendilerine engel olur ve iki kötü arasında gidip gelirler, ta ki birbirlerine katlanabilecekleri uygun mesafeyi bulana kadar. Bunun gibi, insanların hayatlarının boşluğundan ve tekdüzeliğinden kaynaklanan toplum gereksinimi onları bir araya getirir, ama nahoş ve tiksinti verici özellikleri onları bir kez daha birbirinden ayırır. / Arthur Schopenhauer
Yorumlar ( 10 Adet ) 💬
BabaHorozBabaHoroz
Amca, aynı benim kafadanmış.
EtsEts [32971] numaralı söz için:
Cümle yarım kalmış.
Admin: Uyarınız için teşekkür ederiz. Eksik kalan kısmı tamamlanmıştır.
AntinicatAntinicat
Üstteki Nicat denilen kişinin inanma meselesi ile Schopenhauer'in büyük dehasını zırva bir şekilde karşılaştırmış.
NicatNicat
Allaha inanmamissa ne dediyse ve ne yaptiysa su heyatta hepsi cope atilmis.!
OnurOnur
Şu adamla düşüncelerimiz hemen hemen örtüşüyor onu okumak beni biraz olsun acımı azaltıyor (gemisi çoktan batmış bir insan olarak)
osman aydoğanosman aydoğan
İnsanı insan yapan şey mutsuzluktur, eğer mutsuzluk olmasaydı hala ağaç tepelerinde ve mağaralarda mutlu mutlu yaşıyor olurduk...
nesibenesibe
Her okuduğum cümlesi ile beni şiddetle sarsan, hayatımı alt üst eden adam
Ümran ÇolakoğluÜmran Çolakoğlu [28726] numaralı söz için:
Yaşarken bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Cahillik artıkça dine eğilim artıyor. Yol göstericinin bilim olduğuna inanmış toplumlar bilmek isteyen ve dolayısiyla raştıran, sorgulayan, şüphe eden çalışan fertlerden oluşur.
OoooooOooooo
Dünyanın en yoksul insanı paradan başka hic bir şeyi olmayandır A.Schopenhauer
aydanaydan
Yani cok anlamli sozler tabi ki de anlayana
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
0💬
Jean Reno Jean Reno