gece modu

Jean Jacques Rousseau Sözleri

Jean Jacques Rousseau söylediği en güzel sözler. Jean-Jacques Rousseau yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Kalbimin ve aklımın aynı insana ait olmadığını söyleyebilirim. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Avuntuyu, umudu ve sessizliği ancak kendimde bulduğum için ölene dek yalnızım. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Binlerce şeye bağlanmaya çalışıp, birer birer elimden kaçırdıktan ve tek başıma kaldıktan sonra, tekrar kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Onlardan asla nefret etmiyorum, çünkü nefret etmeyi beceremem, ama hak ettikleri aşağılamayı duymaktan ve bunu onlara göstermekten kendimi alıkoyamıyorum. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Hiç kimsenin kendi yapamadığı bir şeyi başkasından istemeye hakkı yoktur. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Acıyı bilmeyen insan, ne insanlığa acımayı ne de acımanın tadını bilir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Boş yere ileri zamanlara ertelediğim umutlarım beni bugünün insanlarının oyuncağı yapıyordu. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Hakları ve zevkleri ellerinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanlarını koyar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Birlikte ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Birlikte ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Özgür doğan insan her yerde zincire vurulmuştur. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Aşk gibi nefret de insanı aptallaştırır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Bir çok kişi için dine mensup olmak demek, doğduğu ortamdaki dine mensup olmak demektir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Dinler, kim ne derse desin, insanların eliyle ve aracılığıyla oluşmuştur. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Başımıza gelen herhangi bir belada, tesirinden çok niyete bakarız. Damdan düşen bir kiremit bizi daha çok yaralar, fakat kötü bir elin attığı taş kadar kederlendirmez; taş hedefe değmeyebilir, fakat niyet yapacağını yapar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
İnsan, özgür doğar ama hayatın her anında zincire mahkum edilir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Hürriyet, insanı asil yapar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Can sıkıntısı, mutlu insanlara özgü bir hastalıktır. Ortada hiçbir sebep yokken ağlıyor, bir yaprak veya kuşun çıkardığı sesten ürküyor, çok güzel bir yaşantının içinde olmama rağmen gelgitler yaşıyordum. Bütün bunlar huzur fazlalığından doğan can sıkıntısının eseriydi. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Mutlak bir sessizlik, kedere sürükler. Bu ölümün görüntüsüdür. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
İyi yönetilen bir devlette cezalar azdır. Bunun nedeni bağışlamaların çokluğu değil, suçluların azlığıdır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Kıyamet borusu istediği zaman çalsın! Ben elimde bu kitapla, yüce yargıcın huzuruna çıkacak ve yüksek sesle şöyle diyeceğim: İşte böyle yaptım, böyle düşündüm, böyle oldum. İyiyi de, kötüyü de aynı içtenlikle söyledim. Hiçbir kötülüğü saklamadım, hiçbir iyiliği eklemedim; eğer bazı önemsiz süsler kullandığım olduysa, bu ancak bellek kusurumdan ileri gelen boşluğu doldurmak için olmuştur. Doğru olabileceğini bildiğim şeyi doğru saydım, yanlış olduğunu bildiğim şeyi asla. Kendimi nasılsam öyle gösterdim. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Bir çok kişi için dine mensup olmak demek, doğduğu ortamdaki dine mensup olmak demektir. İnsan nadir olarak ondan bir şey eksiltir ve ya ona ekler. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Akıl ve yargı yavaş yavaş gelir, ön yargılarsa sürüyle ve koşar adım gelir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
İnsanın ilk uyacağı yasa, varlığını korumak; yapacağı ilk şey de kendine borçlu olduğu özeni göstermektir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Bazen küçük bir bakış insana dünyaları verir. Bazen küçük bir bakış insanı cehennemin derinliklerine yollar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Tabiat hiçbir zaman biz aldatmaz, birbirini aldatan daima insandır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Önce çocuğun duyu organları eğitilmelidir. Bu da ancak oyunla mümkündür. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Mülkiyet denen şeytan, dokunduğu her şeyi bozar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Müzik, nesneleri doğrudan doğruya temsil etmez; ama insanın ruhunda onları gördüğümüz zaman hissettiğimiz duyguların aynını uyandırır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
İngilizler özgür olduğunu düşünürler. Oysa, onlar sadece parlamento üyelerini seçerken özgürdürler. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Özgürlük hiçbir yönetim biçiminde yoktur, özgür insanın yüreğindedir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Cehennemi başka bir dünyada aramaya ne gerek var? Cehennem zaten bu dünyada kötülerin yüreğindedir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Oy çokluğu yasasının kendisi bile, bir anlaşmanın ürünüdür ve en azından bir kez olsun, oy birliğini gerektirir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Mutsuzluk, şüphesiz çok büyük bir öğretmendir, fakat bu öğretmen; derslerini pahalıya ödetir ve faydası da parasına değmez. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Oy çokluğu yasasının kendisi bile, bir anlaşmanın ürünüdür ve en azından bir kez olsun, oy birliğini gerektirir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Yakınmadan acı çekmeyi öğrenelim. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Köleler zincirler içinde her şeyi; hatta onlardan kurtulma isteğini bile yitirirler. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
İyi yönetilen bir devlette cezalar
azdır. Bunun nedeni bağışlamaların
çokluğu değil, suçluların azlığıdır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Herkes canının istediği görüşü benimsemekte özgürdür; egemen varlığın bunu bilip öğrenmeye hakkı yoktur. Çünkü öbür dünyada hiçbir yetkisi olmadığı için, halkını orada bekleyen şey onu ilgilendirmez. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Köle durumuna düşen yurttaşlar özgürlüklerini ve istemlerini yitirdikleri zaman korku ve dalkavukluk oyları alkışa çevirir; artık görüşüp konuşma yoktur, ya hayran olmak ya da lanet etmek vardır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
İnsanın özgürlüğü; isteği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasıdır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu aslında. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Politika ve ahlâki farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Bireysel aşkım için dünyayı veririm,özgürlüğüm içinde aşkımı veririm. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Daimi barışın tesis edilmesi tamamen ülkelerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın tesisi tüm ülkeler için yarar sağlar. Barış için uluslararası bir federasyon oluşturulduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve barışı gerçekleştirebilir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar, hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Ağır söz veren hızlı iş yapar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Ey büyük filozoflar, bu faydalı dersleri siz yalnız kendi çocuklarınıza, kendi dostlarınıza verin ne olur! Hem siz fikirlerinizin meyvasını daha çabuk elde edersiniz, hem de bizim çocuklarımız sizin meşhebinize girmek tehlikesinden kurtulmuş olur. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Genel istem yok edilemez. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Eğer insanlar tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Başımıza gelen herhangi bir belâda, tesirinden çok niyete bakarız. Damdan düşen.. Bir kiremit bizi daha çok yaralar. Fakat kötü bir elin attığı taş kadar kederlendirmez.taş hedefe değmeyebilir;fakat niyet yapacağını yapar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır da. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Yalnız şunu soracağım: felsefe nedir? En tanınmış filozofların kitaplarında bulduğumuz nedir? Onları dinlerken insan kendini, bir pazar yerinde avaz avaz çağıran bir sürü madrabaz arasında sanır; her biri bana gelin, bana gelen aldanmaz diye bağırır durur. Kimi, cisimlerin mevcut olmadığını, her şeyin tasavvurda yaşadığını iddia eder; kimi maddeden gayri olmadığını ileri sürer ve allah dünyanın kendisidir der. Birisi ispata kalkar ki dünyada iyilik kötülük yoktur, hayır ve şer birer kuruntudan ibarettir. Öteki der ki, insanlar birer, canavardır; birbirlerini parçalayıp yemeleri cürüm sayılmaz. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Sabır acıdır ama meyvası tatlıdır. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Gerçek demokrasi var olabilmesi için, o kadar insanın toplayacak bir yerin olması gerekirdi.milyonlarca insanı da bir yerde toplayamıyorsanız.temsili demokrasi ile yetinin. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Şefkatin en büyük amili analardır. Hayatımdaki bütün hatalarım ana terbiyesi görmeyişimden ileri gelmiştir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
İnsanlar ömür kısadır derler ama, yine de onu kısaltmak için ellerinden geleni yaparlar. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Empoze edilen sosyal sistemin eşitsizliği ve modern otoriter devletin kısıtlamaları insanları birbirlerini desteklemek yerine sömürmeye götürmektedir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Ey yüce gönüllü yalan! Gerçek hiç sana tercih edilebilecek kadar güzel olmuş mudur? / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Hiç bir şey çıkar gruplarının etkisinden daha tehlikeli değildir. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Mutsuzluk, şüphesiz çok büyük bir öğretmendir, fakat bu öğretmen; derslerini pahalıya ödetir ve faydası da parasına değmez. / Jean Jacques Rousseau
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bir takım tekir kuşlar getirip Hasan'ın boynuna sarıyorlardı.
Ömer Seyfettin Sözleri
Merak etme genç dostum; Öyle birisi gelecek ki ve daha önce üzüldüğün tüm gidenlere, gittikleri için teşekkür edeceksin.
Ertürk Akşun Sözleri
'Korku, sürekli sizi itmeye çalışan bir canlı gibidir. Onunla baş edemediğiniz sürece altında ezilmeye mahkûm olursunuz.'
Servet Saygınoğlu Sözleri
Görmemiştir kimseler canın tenden gittiğini. Ben gözümle gördüm ; işte şu giden canım benim!
Nedim Sözleri
Kadınlar saldırarak kendilerini savunurlar. Saldırır saldırmaz da tuhaf bir biçimde teslim olurlar.
Oscar Wilde Sözleri
Ey hisam! Doğru konuşanın ameli de temiz olur.
İmam Musa Kazım Sözleri
Ayrılık bulaşmış üzerime. Ne yapsam da çıkmıyor sen lekesi...
Emre Karataş Sözleri
Bazıları hiçbir şeye inanmıyorlar ve bununla gurur duyuyorlar. Diğerleri, kendi menfaatlerine olan ve kitlelere iman görüntüsü altında inanmaya ikna ettikleri şeylere inanır görünüyorlar. Geriye kalan büyük çoğunluk ise kendilerine uygulanan hipnotizmayı iman olarak kabul ediyorlar ve inançsız yöneticiler ve ikna edicilerin kendilerinden istediği her şeye köle gibi itaat ediyorlar.
Tolstoy Sözleri
Git işte, git arkana bakmadan. Git sevgilim buralardan, başımı belaya sokmadan.
Adem Özbay Sözleri
Bir tırtılın hareket kabiliyeti bile Allah'ın varlığına delildir.
Kadir Mısıroğlu Sözleri
Bu dünya, belki de bir başka gezegenin cehennemidir.
Aldous Huxley Sözleri
İnsan en çok zamanın ağır mı, yoksa çabuk mu geçtiğini farketmediği an kendisini iyi hisseder.
İvan Turgenev Sözleri
Hayatın kendisi uyanıkken görülen rüyadır.
Henry David Thoreau Sözleri