John Stuart Mill Sözleri

Bu sayfada 36 adet John Stuart Mill söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz John Stuart Mill alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

John Stuart Mill
Bu kısımda John Stuart Mill sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir John Stuart Mill alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
John Stuart Mill Sözleri ( 36 adet )
Cehaletin başlıca nedenlerinden biri çok şey bildiğine inanmaktır. / John Stuart Mill
Tarih, zulümlerle susmak zorunda bırakılmış doğrularla doludur. / John Stuart Mill
Talep edilen kadınlara ayrıcalıklar tanınması değil, erkeklere tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasıdır. / John Stuart Mill
Bir düşünür olarak ilk görevinin, kendisini hangi sonuçlara ulaştırırsa ulaştırsın, aklın izinden ayrılmamak olduğunu kabullenmeyen hiç kimse, büyük bir düşünür olamaz. / John Stuart Mill
Tutucu insanların genel olarak aptal olduklarını söylemiyorum; benim kast ettiğim aptal insanların genel olarak tutucu oldukları. / John Stuart Mill
Özgürlük insanın arzuladığını yapabilmesinden ibarettir. / John Stuart Mill
Bireylerin davranışlarını kurallara göre düzenlemelerini öğütleyen şey, ‘kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına da öyle davran’ ilkesidir. / John Stuart Mill
Özgürlük denmeye değer biricik özgürlük, başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak özgürlüğüdür. / John Stuart Mill
Bir ilke olan özgürlüğün, insanlığın henüz tartışmayı bilmediği bir ortamda uygulanıp uygulanamayacağı meçhuldür. / John Stuart Mill
Özgürlüğün genel ilkeleri kabul edilmediğinde, özgürlük onu hak etmeyenlere verilir. / John Stuart Mill
Başkalarına zarar vermeden bütün yaşam tarzları özgürce deneyimlenmeli, kişi istediği hayatı yaşayabilmelidir. / John Stuart Mill
Bir insan bir konunun tamamını bilmeye yaklaşmasının tek yolunun, her türlü farklı görüşe sahip insanları dinlenmek, her türden zihnin bu konuya bakış biçimlerinin tümünü incelemektir. / John Stuart Mill
Unutulmamalıdır ki, insanlık herkesin kendi istediği gibi yaşamasına tahammül gösterdiği zaman, kişileri başkalarına hoş gelecek şekilde yaşamaya zorladığından daha büyük kazanç elde eder. / John Stuart Mill
Yanlış düşünceler, yanlış eğilimler olay ve kanıtın karşısında zamanla teslim olurlar; ama anlak üzerinde herhangi bir etki oluşturmaları için, olay ve kanıtların algılanması gerekir. / John Stuart Mill
Düşünce özgürlüğü sadece büyük düşünürler yetiştirmek için elzem değildir, aksine sıradan insanların ulaşabileceği en yüksek düşünce seviyesine ulaşması için olmazsa olmazdır. / John Stuart Mill
İnsanın hatalarını tartışma ve deneyim yolu ile düzeltme becerisi vardır. / John Stuart Mill
Eylemler mutluluğu artırmaya yöneldiği ölçüde doğru, mutluluğun tersini üretmeye yöneldiği ölçüde yanlıştır. / John Stuart Mill
Medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde kendi iradesine aykırı bir güç kullanılmasını mazur gösterebilecek tek amaç diğerlerine zarar vermenin engellenmesidir. Fiziksel ve ahlaki manada kişinin kendi iyiliği yeterli bir haklı neden değildir. / John Stuart Mill
Özgürlük ilkesi, bir kimsenin özgür olmamakta özgür olmasını gerektirmez. Bir adamın kendi özgürlüğünü başkasına devretmesine izin vermek özgürlük değildir. / John Stuart Mill
Doğal olmayanın genellikle sadece alışılmış dışı olması ve alışılmış olan her şeyin doğal görünüyor olması ne kadar da doğrudur. / John Stuart Mill
Korkunç olan kötülük, hakikatin parçaları arasındaki şiddetli çarpışma değildir, ancak, hakikatin yarısının sessiz sedasız ortadan kaldırılmasıdır; insanlar her iki yanı dinlemeye zorunlu bırakıldıkça sürekli ümit vardır. / John Stuart Mill
Dünyanın dinsel özgürlük adına nesi varsa, kendilerine borçlu olduğu yazarlar, en çok vicdan özgürlüğünü kaldırılamaz bir hak olarak öne sürmüş, insanoğlunun kendi dinsel inançlarından dolayı, başkalarına hesap verme zorunda olmasını, kesin olarak reddetmişlerdir. / John Stuart Mill
İnanmış bir kişi; sadece çıkarlarına göre hareket eden doksan dokuz kişiye denk toplumsal bir güçtür. / John Stuart Mill
Hakikatin yasaklanması, hakikatten bir şey eksiltmez. / John Stuart Mill
Arzularımı tatmin değil, sınırlandırmak sayesinde mutlu olmayı öğrendim. / John Stuart Mill
Muhafazakarlar aptaldır demiyorum, ama aptalların çoğu muhafazakar. / John Stuart Mill
İster ahlaki ister bilimsel olsun, ilerleme tipik olarak ortodoks düşüncelerden uzaklaşan ve kalabalıklardan kopan bireyden gelir. / John Stuart Mill
İnsanın laneti, ve neredeyse yaşadığı tüm trajedilerin sebebi, onun muazzam, inanılmaza inanabilme kapasitesidir. / John Stuart Mill
Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır; her alandaki katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır. / John Stuart Mill
Memnun bir domuz olmaktansa, memnun olmayan bir insan olmak daha iyidir; memnun bir aptal olmaktansa, memnun olmayan bir sokrates olmak daha iyidir. Ama aptal ya da domuz farklı bir görüşteler ise, bu, onların, meselenin sadece bir yanını bildiklerinden ileri gelmektedir. Diğer taraf ise meselenin iki yanını da biliyor. / John Stuart Mill
İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece. / John Stuart Mill
Mutluluğumu, isteklerimi gidermekte değil; onları kısıtlamakta buldum. / John Stuart Mill
Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur. / John Stuart Mill
Bir milletin değeri, o milleti meydana getirenlerin değerleriyle ölçülür. / John Stuart Mill
Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın. / John Stuart Mill
İnsanlar kötülük yaparlar; arzuları çok şiddetli olduğu için değil, vicdanları çok zayıf olduğu için. / John Stuart Mill
Yorumlar ( 2 Adet ) 💬
MCTMCT
sözleri çok doğru bence. ama bi çok kişi anlayacak kapasitede değil.
ERTANERTAN
DOĞAL OLMAYANIN YALNIZCA ALIŞILMIŞ OLMAYAN ANLAMINA GELDİĞİ ,ANLAŞILMIŞ OLAN HERSEYİN DE DOĞAL GÖZÜKTÜĞÜ GERÇEKTİR
BU SÖZÜ AÇIKLARMISINIZ
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
0💬
Solon Solon