gece modu

Jean Paul Sartre Sözleri

Jean Paul Sartre söylediği en güzel sözler. Jean-Paul Charles Aymard Sartre yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Gülüşünü elimden geldiği kadar uzun zaman tuttum aklımda. Üç yıl önce onu da kaybettim. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Sonunda kendim olabilmek için değişiyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Beni sevdiğiniz yok, ama sıkışınca da bana başvurmaktan geri kalmazsınız. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Sırtım olmasın isterdim; ben onları görmediğim zaman insanların bana bir şeyler yapmalarından hoşlanmıyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Birisini sevmeye kalkışmak,önemli bir işe girişmek gibidir.Enerji, kendini veriş,körlük ister. Hatta başlangıçta bir uçurumun üzerinden sıçramanın gerektiği bir an vardır. Düşünmeye kalkarsa atlayamaz insan. Bundan böyle artık bu gerekli sıçrayışı yapmayacağımı biliyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Birbirinden uzak kalmak, birlikte olmanın yalnızca başka bir çeşididir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsanlar. İnsanları sevmek gerek. İnsanlar hayranlık duyulacak yaratıklardır. Kusmak istiyorum. Ve birden tamam işte. Bulantı. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Bütün istediğim biraz kesinlikti. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Bütün istediğim biraz kesinlikti. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan, nasıl yaşayacağı dışında, hemen hemen her şeyi çözer. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her şeyin cevabı bulundu. Nasıl yaşamak gerektiği dışında. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan yalnız yaşayınca bir şey anlatmanın bile ne olduğunu unutuyor: dostlarla birlikte inanılabilir şeyler de ortadan kayboluyor. Olaylar da öyle. İnsan onlara da aldırmaz oluyor. Bir bakıyorsunuz konuşan insanlar çıkıyor ortaya, bir bakıyorsunuz çekip gidiyorlar. Başını sonunu duymadığınız hikayelere dalıyorsunuz. Duyduğunuzu anlatın deseler kötü tanıklık edersiniz. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Düşünce özgürlüğünün olmaması, düşündüğünü söyleyememek değildir, düşünememektir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Yalnızlık; düşündüklerinizin kafanızın duvarlarına çarpıp içeride kalmasıdır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her yanda tertemiz, gülümseyen, ama gözleri tükenmiş, boşalmış yüzler. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her şeyi ciddiye alıyordum, sanki ölümsüzmüşüm gibi. / Jean Paul Sartre
Paylaş
En büyük günah pişmanlıktır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Ezilenler arasında din adamı yoktur. Din adamları, ezen sınıf ya da ırkların asalağıdırlar. / Jean Paul Sartre
Paylaş
her renk sonsuzluğa varır
her canlı kendiyle örtüşür
her şey mutludur kendiyle
bilgi, bilinmek için değildir
her düşünce bir tür uykudur
kendisizlikten ibarettir insan. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Savaşları zenginler çıkarır, fakirler ölür. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Savaş bir hastalık değildir. Savaş, katlanılmaz bir felakettir, çünkü insana insan eliyle gelir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Cellatlarına saygı duyan kurbanlardan nefret ediyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Aydın olarak görevim düşünmektir. Hiçbir engel tanımadan, tehlike karşısında bile kendime bir sınır koymadan, koydurtmadan düşünmek. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Özgürlük ancak her şey anlamını yitirdiği zaman ortaya çıkabilir; çünkü anlam, ne tür olursa olsun, yalnızca ideolojik bir kabuktur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan olmanın ilk koşulu, bir şiddet eylemine katılmayı dolaylı ya da dolaysız reddetmektir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Kimileri için bir hiçken, başkası için her şeysin. Her şey olmayı umarken, bir bakıyorsun ki. Hiçsin! / Jean Paul Sartre
Paylaş
Şu ölümlü dünyada insanın yalnızca iki buçuk dakikası vardır: biri gülümsemek için, biri acı çekmek için ve yalnızca yarım dakika sevmek için. Çünkü sevmeye ayrılan bu son dakikanın ortasında ölür insan. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Hayat daha absürt oldukça ölüm daha katlanılmaz olur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Şimdi kimse için hiçbir şey düşündüğüm yok, sözcük aramak gibi kaygım bile kalmadı. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Yaşam, bireyin kendisi tarafından sorumluluğu alındığı zaman nitelikli yaşanır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Aydın insanın görevi, düşünmek, hiçbir engel tanımadan, tehlike karşısında bile kendine bir sınır koymadan, koydurtmadan düşünen insandır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Bilinç, kendisini bir şey yapmak isteyen ve en yüksek tutkusu Tanrı olmak olan varlıktaki deliktir. Bilinç daima olduğunun ötesinde bir şeydir. özgür olmaya mahkumdur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Olmak istediğimiz kimseyi yaratırken, herkesin nasıl olması gerektiğini de tasarlarız. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Felsefe yapmak, vazgeçmeyi öğrenmektir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Şu ölümlü dünyada insanın yalnızca iki buçuk dakikası vardır: biri gülümsemek için, biri acı çekmek için ve yalnızca yarım dakika sevmek için. Çünkü sevmeye ayrılan bu son dakikanın ortasında ölür insan. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan hiç, hiçbir zaman istediğini yapamıyor, sürüklenip gidiyor. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Dinimi bulmuştum artık. Hiçbir şey bir kitaptan daha önemli görünmüyordu bana. Kitaplığı, bir tapınak olarak görüyordum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Varoluş özden önce gelir. İnsan önce vardır; sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü o, özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle: Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirlenme yolu kapanmaz, her zaman açıktır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Aslında zeka bir gerekliliktir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Önce, başlangıçların gerçek başlangıçlar olması gerekiyordu. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Hayal gücümle kanatlanıp uçtuğumda, asıl yakalamak istediğim şey gerçeklikti. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her biri, belirli bir süre için hayatının anlamını, ötekinin hayatında buluyor. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Tanrıya inanmıyorum ben, varlığı bilim tarafından yalanlanmış bulunmaktadır. Ama toplama kamplarında insanlara inanmayı öğrendim. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan yataktan midesi altüst, kusarak kalktıktan ve önünde, tekrar yatağa serilene kadar geçireceği on beş uzun, bıktırıcı saat olduktan sonra özgür olmuş olmamış ne çıkardı. Özgürlük insanın yaşamasına yardım etmiyor. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Özgürlük ancak her şey anlamını yitirdiği zaman ortaya çıkabilir; çünkü anlam, ne tür olursa olsun, yalnızca ideolojik bir kabuktur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her biri, belli bir süre için hayatının anlamını, ötekinin hayatında buluyor. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Bana ait sözcükler olsun isterdim. Ama kullandığım bu sözcükler, bilmiyorum kaç bilinçte sürüklendi. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Marksçılar varoluşçuluğu eylemsizlik ve öznelcilikle, katolikler ise kötümserlik ve bireycilikle suçluyorlardı. Üstelik 'varoluşçuluk' sözcüğünü herkes başka bir anlamda kullanıyordu. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Başka bir deyişle, varoluşçuluk sözcüğü belli bir düşünme biçimini, özel bir davranışı, ruhsal bir akımı göstermektedir. Daha doğrusu, Jean Wahl'ın deyişiyle, belli bir iklimi ve ortak bir havaya belirtmektedir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Elbette, bir şeyin tanımlanamaması yok olduğunu göstermez onun. Nitekim aşkı, şiiri, elektriği de tanımlayamıyoruz ama yok da sayamıyoruz. Çünkü her gün onların çeşitli belirtileriyle karşılaşıyoruz: Tıpkı, sık sık varoluşçu ürünlerle karşılaştığımız gibi. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Başlangıç olmadığı gibi, son da yoktur. Bir kadın, bir dost, bir kent bir kerede terk edilemez. Hepsi birbirine benzer zaten. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Öldüğümü öğrenince ağlayacaktı; aylar boyunca yaşamdan hiç tat almayacaktı. Ama ne de olsa, ölecek olan gene bendim işte. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Bir dinim yok, bir dinim olsaydı, bu Ali Şeriati'nin dini olurdu. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Özgürlük ancak her şey anlamını yitirdiği zaman ortaya çıkabilir; çünkü anlam, ne tür olursa olsun, yalnızca ideolojik bir kabuktur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her biri, belli bir süre için hayatının anlamını, ötekinin hayatında buluyor. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Bir kadın, bir dost, bir kent bir kerede terk edilemez. Hepsi birbirine benzer zaten. / Jean Paul Sartre
Paylaş
ÖzgürIük ancak her şey anIamını yitirdiği zaman ortaya çıkabiIir; çünkü anIam, ne tür oIursa oIsun, yaInızca ideoIojik bir kabuktur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Özgürlük ancak her şey anIamını yitirdiği zaman ortaya çıkabilir; çünkü anIam, ne tür oIursa oIsun, yaInızca ideoIojik bir kabuktur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Sanıyorlar ki korkak ya da kahraman olarak dünyaya gelir insan; anasından nasıl doğmuşsa öyle kalır, hiç değişmez. Neden böyle düşünüyorlar dersiniz? Neden olacak, işlerine gelmiyor da ondan: öyle ya korkak doğmuşsanız suç sizin mi? Bu durumda kim ne diyebilir size? Hiç kimse! Onun için üzülmeyin yaşamanıza bakın. Öte yandan kahraman doğmuşsanız yine kimse suçlayamaz sizi, üstünüze toz konduramaz. İçiniz rahat etsin, ölünceye değin kahraman kalacaksınız. Kahraman gibi yiyecek, kahraman gibi içeceksiniz! / Jean Paul Sartre
Paylaş
Hayata yapılacak o kadar çok hata varki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok.. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Sırtım olmasın isterdim; ben onları görmediğim zaman insanların bana bir şeyler yapmalarından hoşlanmıyorum. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Yalnızlık; düşündüklerinizin kafanızın duvarlarına çarpıp tekrar içerde kalmasıdır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar olur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsanoğlu özgürlüğe yazgılıdır; çünkü, bir kere dünyaya atıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Umutsuzluk; insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastlerin en korkuncudur, umutsuzluk manevi bir intihardir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Bir şey sona ermek için başlamıştır. Serüven uzamaya gelmez. Ona anlam veren ölümdür yalnız. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Resmi payeleri hep reddettim. Legion d'honneur'ü de kabul etmemiştim. Fransız akademisine de girmedim. Yazar kendisinin bir kuruma dönüştürülmesini reddetmelidir. Bu onur verici bir paye dahi olsa bunlar kişisel nedenlerim. Ayrıca şu da var: ben iki kültürün barış içinde bir arada yaşayabilmesi için uğraşıyorum. Elbette çelişki ve çatışma var ve olmalı. Burjuva bir ailede yetiştiğim halde sosyalist oldum. Sempatim ondan yanadır. Bir de bu yüzden , bu ödülü verenlerin konumundan dolayı , kabul edemem. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Nesnelerin bir ters yüzü vardı, insan aklını kaçırdığı zaman bunu görürdü. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan özgürlüğe mahkumdur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak düşündüğünü söyleyememek değil hiç düşünememiş olmaktır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İntihar kaçış değil, reddediştir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Niçin bu kadar içiyorsun? Kederlerimi boğmak için. O kadar içtin ki,kederleriniz hala boğulmadı mı? Maalesef yüzmeyi öğrenmişler. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Birini sevmeye, koyulmak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister. Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Cehennem başkalarıdır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan, uğrunda ölümü göze alabileceği bir şey bulmadığı müddetçe, insan değildir, adam değildir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Benim gibi yaşlı bir devrimciye böyle bir ödül vermek, kapitalizmin öç alma girişiminden başka bir şey değildir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Aşk; iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır.boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkumdur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsan sahip olduklarının toplamı değil,fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
İnsanlar kahramanları oynuyorlar; çünkü korkaklar. Azizleri oynuyorlar; çünkü kötü ruhlular. Suikastçiyi oynuyorlar; çünkü yanıbaşlarındaki komşularını öldürmek için yanıp tutuşuyorlar. İnsanlar oynuyorlar; çünkü doğuştan yalancılar. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Varolmak susamadan içmek gibi bir şeydir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Kötülük, ancak tam hızla giderken dengede kalabiliyordu, bisiklette olduğu gibi.. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her varoluşan nedensiz doğar ve rastlantı sonucu olur. Kendimi geriye doğru bırakıp gözlerimi kapadım. Ama görüntüler hemen, etekleri tutuşup sıçradılar ve kapalı gözlerimi varoluşlarla doldurmaya geldiler. Varoluş kişinin terk edemeyeceği bir doluştur. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Varlığında,varlığın var olmasının söz konusu olduğu bir varlık olarak var olan bir varlığım. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Her seçis bir vazgeçiştir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Hayat üç bölümdür: dünyayı değiştireceğini sandığın, değişmeyeceğini anladığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Dostluk, birbiri hakkında hüküm vermek demek değildir. Dostluk, inanmak demektir. / Jean Paul Sartre
Paylaş
En büyük günah pişmanlıktır. / Jean Paul Sartre
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bir seni görsün istiyorsan gözüm, bir beni görmeli gözün.
Özdemir Asaf Sözleri
Muhatabına değer verebilirsin ama üstüne düşmemelisin. Taşıyamaz, nazlanır, seni kendisine müptela sanır.
Ömer Sevinçgül Sözleri
Arkandakileri görmezden gel, önünde koskocaman bir hayat var.
Selena Gomez Sözleri
Kimsin nesin derseniz, Türküm, Müslümanım, Türkiyeliyim.
Cem Karaca Sözleri
Tek kişilik miydi ki bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.
Tolstoy Sözleri
Ne yollardan geçtiğini bilseydim seni o yollarda beklerdim.
Emre Karataş Sözleri
Dünyanın, üstünüzdeki uyutucu etkisinden en ufak bir uzaklaşmanız, şimdiye kadar inandığınız her şeyi yıkacaktır ve hayatın yanıltıcı kesinlikleri ile beraber görünen dengesini çözüp aydınlatacaktır. Kendinizi gözlemleyin.
Stefano E. D'Anna Sözleri
Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.
Mahatma Gandhi Sözleri
Şampiyon olduğum zaman,eski kot pantolonumu üzerime geçirip,eski bir şapka takip,sakal bırakarak,beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni,sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadarda yürüyeceğim.bulduğumda da onu 1 milyon dolarlık arazime tepeden bakan 250bin dolarlık evime götürüp,cadillac arabalarımı,havanın yağmurlu olduğu günlerde kullandığım kapalı havuzumu göstereceğim ve ona 'işte bunların hepsi senin,çünki beni ben olduğum için seviyorsun' diyeceğim.
Muhammet Ali Sözleri
Öncelikle anlaşılmaya ihtiyacımız vardır. Bu durum sevilme ihtiyacımızı da karşılamış olur.
Servet Saygınoğlu Sözleri
Bizim zamanımızda her şey şahaneydi.
Sezen Aksu Sözleri
Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadir.
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kendi varlığının farkına vardığın an iyilik seni bir gölge gibi takip eder. O zaman iyi olmak için bir çabaya gereksinim yoktur; iyilik senin doğan olur.
Osho Sözleri