gece modu

İsmet Özel Sözleri

İsmet Özel söylediği en güzel sözler. İsmet Özel yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Neyi bastırdıysan göğsüne. Göğsünü soludukça büyüyen odur. / İsmet Özel
Paylaş
Ömrüm, bana Allah'tan başka dost olmadığını öğrenmeme yardımcı oldu. / İsmet Özel
Paylaş
Benim savunduğum şey; beklentisiz bekleyiş. / İsmet Özel
Paylaş
Dilce susup, bedence konuşulan bir çağda, biliyorum kolay anlaşılmıyacak. / İsmet Özel
Paylaş
Neden her şeyin gönlümüzce olmasını istiyoruz da, istemesini bilen bir gönlümüz olmasını istemiyoruz? / İsmet Özel
Paylaş
Keşke aramızdaki mesafeler sadece kilometrelerle ölçülebilen cinsten ibaret olsaydı. / İsmet Özel
Paylaş
Hiç kimse yerinde saymaz; felaketine veya saadetine doğru yürür. / İsmet Özel
Paylaş
Keşke aramızdaki mesafeler sadece kilometrelerle ölçülebilen cinsten ibaret olsaydı. / İsmet Özel
Paylaş
Biz bir şeyleri anlamamaya yemin etmiş gibi yaşıyoruz. / İsmet Özel
Paylaş
Teslimiyet pazarlıksız, İhlas endişesiz, samimiyet gösterişsizdir. / İsmet Özel
Paylaş
Çağımızda sürüleşme, sosyalleşme adı altında gerçekleşiyor. / İsmet Özel
Paylaş
Her kim bir tek hak din vardır, diğerleri külliyen batıldır demiyorsa, o batıl dinlerden birine mensuptur. / İsmet Özel
Paylaş
Hastaneler hastalık, mektepler cehalet, mahkemeler zulüm, piyasalar yoksulluk üretiyor. / İsmet Özel
Paylaş
Ahlaklı davranmak ile akıllı davranmanın birbirini tamamladığını anlayabilmeniz için ciltlerce kitap okumanız gerekmiyor. / İsmet Özel
Paylaş
Yolda yürüyoruz diye asfaltı eleştirme hakkı elimizden alınamaz. / İsmet Özel
Paylaş
Ölümü pahasına olsa bile haram yemiyorsa, o insanı yenemezsiniz. / İsmet Özel
Paylaş
Bir milletin ümidi yoksa kendisi de yoktur. / İsmet Özel
Paylaş
Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacağız demektir. / İsmet Özel
Paylaş
Şiir, parayla aynı kafeste kalamaz. Eğer parayla şiiri aynı kafese koyarsanız biri diğerini yer, yok eder. / İsmet Özel
Paylaş
Gemisini kurtardığı için kaptan olmayı hakettiğini düşünen kişiler bireyciliği göklere çıkardılar. / İsmet Özel
Paylaş
Doğru olmadığını bildiği şeylerin gereğini yerine getiren adam yobazdan başkası değildir. / İsmet Özel
Paylaş
İçinde ölüm korkusunu şiddetle duyanlar, hayattan nefreti de aynı şiddetle içlerinde taşırlar. / İsmet Özel
Paylaş
Kendi sonunun acı bir son olmasından korkanlar, isyan etmektense mizah yapmayı tercih ederler. Mizah cesaret istemez. / İsmet Özel
Paylaş
İnsanoğlu bütün mahlukat içinde kötüye alışabilen tek yaratıktır. / İsmet Özel
Paylaş
Her çıkmaz sokağın çıkmaz olduğunu anlamak için sonuna kadar yürümek zorunda bırakıldık. / İsmet Özel
Paylaş
Sonra ayrılıklar düşüne dalıyoruz; Bize ait olan ne kadar uzakta! / İsmet Özel
Paylaş
Ortalıkta boş gevezelikler biz onlara inanalım diye dolaşır. / İsmet Özel
Paylaş
Allah'a, yalnız Allah'a güvenmek bir iç terbiye işidir. / İsmet Özel
Paylaş
Kafa karışıklığı iyidir, insan bir kafası olduğunu anlar. / İsmet Özel
Paylaş
Diyorum hepimizin bir gizIi adı oIsa gerek. BeIki çocuk ve ihtiyar, beIki kadın ve erkek Hepimiz, herbirimiz gizIi bir isimIe adaşız. Yoksa şimdiye kadar hesapIarın tutması Iâzımdı. / İsmet Özel
Paylaş
Çoğumuz sahneden kovuIma korkusuyIa, günIük hayatın verdiği roIe razıdır. / İsmet Özel
Paylaş
Ciddi mesele türkiye'den nakledilen şeyin bal değil de kaymak olmasıdır. Yani türkiye bir türlü yayık olmaktan kurtulup kovan haline dönüşememiştir. Türkiye karıştırıldıkça ve çalkalandıkça kaymak bağlamaktan ötesine güç yetiremeyen bir ülkedir. Dolayısıyla türkiye'den yarar sağlamak isteyen her kimsenin aklına ülkeyi karıştırıp çalkalamak geliyor. Biz türklerde bal yapacak bir örgütlenme olsaydı her birimizde balımıza el uzatanı sokacak bir iğne de olurdu. / İsmet Özel
Paylaş
Orta-doğu ve balkanları avrupa ve amerika'nın tasallutundan kurtarma yükü osmanlı devleti'nin omuzlarındaydı. Önceleri bölgede bir pax-ottomana ihdas etmiş bulunan osmanlıların omuzları zamanla bu yükü kaldıracak güçten mahrum kaldı. Daha doğrusu avrupa ve amerika'nın güçlü oldukları alanla osmanlıların güçlü olduğu alan birbirinden farklıydı. Güçler arasında mahiyet farkı vardı. Kapitalizmin dünyaya sunduğu ölçüler bakımından osmanlı devleti dünyanın en güçsüz devletiydi. Bu güçsüzlüğün kaçınılmaz sonucudur ki osmanlılar tarihten silindi, gitti. Fakat osmanlı devletinin hayat kaynağı sarıh bir biçimde anti-kapitalist olan tarih yükü türkiye'ye kaldı. Türkiye'nin etrafındaki ülkeler bu yükten muaf oldukları için her aşamada avrupa ve amerika oralara musallat oluyor. Karışıklıkların sebebi bu. Türkiye başından tarih yükünü atmaya kalkışamıyor. Sakin kalışının sebebi bu. / İsmet Özel
Paylaş
Siziyi gideren şu. Suyun sızladığını kimseler bilmez.. / İsmet Özel
Paylaş
Sor gücün sormaya yetiyorsa var mıymış, gönlümü bin parçaya böldüğünün bir sebebi. / İsmet Özel
Paylaş
İnsanlar bilgisizlikleri sebebiyle cezaya müstahaktır. Bilgisizlik ancak istikamette gösterilen sebat sebebiyle bağışlanabilir. Nereye gideceğini bilmeyeni bağışlamanın mümkünü yoktur.kimi ki gideceği yerin neresi olduğunu gayet sarıh bir şekilde bilmektedir ve lakin oraya hangi yoldan, hangi vasıtayla ve ne vakit gideceği hakkında malumat noksanlığı çekmektedir, işte onun sergilediği yetersizlik bağışlanabilir ve cezası ertelenebilir. Hatta bir insanın yola çıkma niyeti tereddüde mahal vermeyecek kesinlikte ise onun nasıl, neyle, ne zaman gideceğini bilmemesi tedbirli olduğunun yanı yolculuğu en az zararla nihayete erdirme iradesinin göstergesi gibi yorumlanabilir. / İsmet Özel
Paylaş
Birisi bize yalnızca severseniz anlayabilirsiniz dediyse, her türlü çatışmanın akabinde sağ kalabileceğimizin müjdesini de vermiştir. Sevmek huşu duymanın bir parçasıdır çünkü. Hasyet de anlamanın ön şartıdır. / İsmet Özel
Paylaş
Ağlamadan dillerim dolaşmadan yumruğum çözülmeden gecenin karşısında.. Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı üzerime yüreğimden başka muska takmadan konuşmak istiyorum. / İsmet Özel
Paylaş
Celladıma gülümserken çektirdiğim son resmin arkasındaki satırlar. / İsmet Özel
Paylaş
Türkler uğrayabileceği bütün aldatmacalara uğradı. Son ocaktayız. Artık her türk tutturulmesi gereken son ocakta bulunduğu bilincine ermelidir. / İsmet Özel
Paylaş
Türk, söylenmesi gerekeni söyleyendir. / İsmet Özel
Paylaş
Hayal, ipleri elden kaçırmaktır. Oysa öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, o ipin ucu elinizden bir kaçtı mı, hemen bir başkasının eline geçiveriyor. Ondan sonra siz hayal ediyorsunuz, ama bir başkası yaşıyor. / İsmet Özel
Paylaş
İçinde bulunulan müthiş zaman parçasının önemini bir önceki veya bir sonraki zamanla değiştirme yanlışı kimseler yaşamadaki uyanıklığı terketmiş, şimdiki zamanı gölgede bırakıp kendilerini uyuşturmuş kimselerdir. / İsmet Özel
Paylaş
Kimseye ağzının payının verilemediği bir ülkede yaşıyoruz. Uzun yıllar boyunca, en azından son kırk yıldır "yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor" düşüncesi zihnimizi meşgul etti. Bir gün ev sahibinin hırsızı ağzının payını vereceğini ümid ediyorduk. Sosyal değişimin hakkaniyet konusunda bir duyarlık geliştireceği bize mantıklı görünüyordu. Diliyor ve özlüyorduk ki türk toplumunun meşruiyet alanı inkâr edilemeyecek derecede açıklıkla benimsenebilecek. Fakat böyle olmadı. Son birkaç yılda türkiye'yi evi sayanların kimler olduğu ve bu evin ahalisinin kimlerden teşekkül ettiği soruları eskisinden daha muğlak hale geldi. Kimse kimseye ağzının payını veremedi. / İsmet Özel
Paylaş
Yeğâne hakikatin değişme olduğu fikrinden kalkarak hareket edenler günümüzün iri kıyım türklerinin yaptığı gibi paçasını dünya sisteminin döndürdüğü çarklara kaptırıyor ve hayatını birkaç milyar doların sınırları içine futûrsuzca tıkıştırabiliyor. Bir sonraki aşamada kendimizi iri kıyım türklerin gâvur parasıyla kaça gittiklerinin ve ufak tefek türkleri kaça pazarladıklarının keşfine hasretmek mecburiyeti altında hissediyoruz. / İsmet Özel
Paylaş
Türk milleti tarihe damgasını istiklâl harbi ile vurdu. İstiklâl harbi istiklâl marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyle kazanıldı. / İsmet Özel
Paylaş
Otların sarardığı yerlerde güneş kürsünün değdiği tende heves kalmıştır.. / İsmet Özel
Paylaş
Acılar tinladıkça bende hep seni seslendirir. / İsmet Özel
Paylaş
Siyasetin bütün iniş çıkışı bir yandan kurtların, diğer yandan çakalların devlete karşı toplumu, topluma karşı devleti koz olarak kullanışına ayarlanmıştır. Bu iniş çıkıştan başı dönen türk toplumu bir türlü hem güvenliğini, hem de özgürlüğünü bir arada, birlikte istediğini ve biri için diğerini feda etmek mecburiyetinde olmadığını söylemez, söyleyemez. Kurtların kurtluk, çakalların çakallık yapmalarından ülke lehine bir sonuç çıkabileceği ihtimalini hep göz önünde tutar. O kadar ki kurtların çakallaşması, çakalların kurtlaşması türklerde endişe uyandırır. Çünkü onlar da bütün hazırlıklarını hayatlarını yaşamak üzere yapmışlardır. Kurt veya çakal, takılacak birileri olsun isterler. / İsmet Özel
Paylaş
Kafirle çatışmayı göze alan müslüman'a 'türk' denir. / İsmet Özel
Paylaş
Türkiye devlet olarak bilgiden inhiraf ve sahici bilgiye biganelik bakımından dünyada yalnız değildir. Türkiye'nin dünyada biricik olduğu husus "millî kültür" konusunda millî müktesebatının ve millî mevcudiyetinin zıddı istikamette ilerleyişidir. Sahiciliğin dünyanın her yerinde devlet himayesinden yararlanmadığını gözlemleyebilirsiniz. Sahicilik her zaman avaredir. Ne var ki sahiciliğin devlet tarafından bir tehlike olarak algılandığı ve kifayetsiz muhterisler tarafından düşman ilan edilip devlete ihbar edildiği yegane ülke türkiye'dir. Sahtecilikle gününü gün edenler bir gün sahiciliğin onlara öldürücü bir nihaî darbe indireceğinden korkuyorlar. / İsmet Özel
Paylaş
İnsanlar ciddiye alınmak için deli taklidi yapıyor.. / İsmet Özel
Paylaş
Uzak nedir? Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir. / İsmet Özel
Paylaş
İnsan için önüne çıkan bütün yollar yürünebilir yollar ise, o insan artık kaybolmuştur. / İsmet Özel
Paylaş
Eğer öte dünyada makbul olacağı kabul edilen vasıflar bu dünyada üstünlük tesis etmenin aleti haline gelmiş ise ahiret sarf edilmiş olur. / İsmet Özel
Paylaş
Türk toprağının üstün niteliklerle donatılması görevi savsaklanmış, vatan toprakları bakımsız bırakılmış, türkler türkleri ihmal etmiştir. Türk olmayanlar tarafından telkin edilen sözde milliyetçilik bu noktaları gözden uzak tutuyor. Savsaklama hangi alanda ve ne zaman başlamış? Vatan topraklarının bakımsızlığından kimler yararlanmış? Kimlerin ihmaliyle felâkete giden yol genişletilmiştir? Bunları konuşalım. Türkiye düşmanlarının elimize tutuşturduğu siyaset reçetesini yırtıp atalım. / İsmet Özel
Paylaş
Şiir okumanın hasadı ancak bilinmeyen eski ile tanısılmamış yeni arasında toplanır. / İsmet Özel
Paylaş
Ey kalbim ey suları usul usul yükselen gizli deniz içimiz damar damar parçalansa da dışımız lal gibi sessiz. / İsmet Özel
Paylaş
Oğul vermeyen bir arı kovanı gibidir türkiye. Bal yapmaz bir arı türünün kovanı. / İsmet Özel
Paylaş
Usta ölmeden bana bir oyun öğret.. İnsan olayım.. / İsmet Özel
Paylaş
Eğer kürtler asimile edilmezse ve aleviler sünnileştirilmezse türkiye cumhuriyeti haritadan silinir. / İsmet Özel
Paylaş
Anadolu'nun asilleri bu toprakların vatanlaştırılmasında öncü rolü oynayan kimlerse hep onlar olmuştur. Anadolu'nun vatanlaştırılması ile işlâmlaştırılması yüzyıllar boyunca at başı giden iki eğilim olmuştur. Bu bakımdan istiklâl harbi ve cumhuriyetin ilâni istisna değildir. Söz konusu eğilimlerin yan yana ve birbirlerine güç aktaran, birbirlerinden güç devşiren unsurlar oluşu hem istiklâl harbinde ve hem de cumhuriyetin ilânında gerçekleşmiştir. Biz türkler topraklarımıza mahsus asaleti bu iki eğilimin kesiştiği noktalarda belirginleşen davranışlarda arıyoruz. Beklediğimiz kesişme beklediğimiz asilleri getiriyor. Nerede vatanlaştırma ve işlâmlaştırma birbirinden uzak düşüyorsa orada asaletin kaybolduğunu gözlüyoruz. Bir insanın asaletini kaybetmesi de bu iki eğilimi birbirinden kopardığı, bu eğilimleri çıkar kapısı haline getirmesiyle gerçekleşiyor. / İsmet Özel
Paylaş
Nasıl hıristiyan ve yahudiler sinelerinden bilhassa xvii. Yüzyıl sonrasında hasıl ettikleri modernlik karşısında çaresiz kalışlarının faturasını yüzyıllar boyunca işlâm'a ödetme yolunu tutmuşlarsa türkiye'nin sağcıları ve solcuları da cumhuriyetin ilanı üzerinden daha bir yüzyıl geçmeden ufuksuz kalışlarının acısını türk topraklarından işlâmcilik tezini silmek suretiyle çıkarmak istiyorlar. / İsmet Özel
Paylaş
Yarım yüzyıldır olup bitenden anlaşılan şu ki türk siyasetinde yön tayin edici gibi görünen yaklaşımları benimseyenler gerçekte yön saptırıcı bir güce mahsus gizli niyetin kurbanı olmuşlardır. Bağlanmanın kıymetini bilmeyenler sosyalizmle, işlâmcilıkla, türkçülükle gemlendikleri hissiyle hareket ederek onlara çözüldükleri, koptukları taktirde dünyalığa kavuşabileceklerini vadeden beynelmilel iktidarın sultası altına girmişlerdir. / İsmet Özel
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Gerçek, ona layık olana söylenir.
Amin Maalouf Sözleri
Hakikat, sevgili Pilatus, Tanrı'dır ve hakikati arayan herkes Tanrı'yı arar ve över. Tanrı nerede yaşar? Kafanda; başka nerede yaşayabilir ki?
Max Stirner Sözleri
Hayatta dürüst ve mahcup kalabilmek için ne kadar da çok yoruluyorsun kalbim.
Sait Köşk Sözleri
Bir yapıt oluştururken en son bulduğumuz şey, en başa neyin konulması gerektiğidir.
Blaise Pascal Sözleri
Alem çiçek olsa arı ben olsam, Dost elinden tatlı bal bulamadım.
Pir Sultan Abdal Sözleri
Bedenlerimizi şekle sokmak için ne çok uğraş veriyoruz. Halbuki beyinlerimizi, düşünce ve algılarımızı geliştirmek için çabamız ne kadar az..
Elif Şafak Sözleri
Yaşayanların bir çoğu ölümü hak ediyor. Ve ölenlerin bir kısmı da yaşamayı hak ediyor. Yaşamı onlara verebilir misin? O halde öyle hak, hukuk adına ölüm buyurmakta çok acele etme.
J. R. R. Tolkien Sözleri
Bireyselliğimiz bizim tek varlığımızdır. Onu güvenlik uğruna ya da tüm toplumun çıkarları uğruna değiş tokuş etmeye, elden çıkarmaya razı olanlar bulunabilir. Ama onu koruyan, hayatın buruk yollarında onu hep yanında taşıyan, sevgide, düşüncede ona sadık kalan, sabah yıldızınca kutsanır.
Tom Robbins Sözleri
Yarınını tehlikeye atabilecek eğlencelerden uzak dur.
George Herbert Sözleri
Unutma, kafa bir köle olarak çok güzel bir koledir. Çok işine yarar. Ama bir sahip olarak tehlikelidir ve bütün hayatını zehirler.
Osho Sözleri
Bu ülkede gazetelerin 2. Sayfasında ünlülerin nasıl yaşadıkları, 3. Sayfasında unsuzlerin nasıl öldükleri yer alır.
Can Dündar Sözleri
Kendi kaderini kontrol et, yoksa bunu başkası, senin adına yapacaktır!
Jack Welch Sözleri
Rabbim bana öyle bir eş nasip et ki, onun müslümanlığının mükemmelliğine bakıp, kendi müslümanlığıma çeki düzen vereyim.
Hz Ali Sözleri