Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

Bu sayfada 63 adet Hüseyin Nihal Atsız söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Hüseyin Nihal Atsız alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hüseyin Nihal Atsız
Bu kısımda Hüseyin Nihal Atsız sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Hüseyin Nihal Atsız alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Hüseyin Nihal Atsız Sözleri ( 63 adet )
Bütün dünyada yurt düşmanlarına müsamaha gösteren, hatta onlara mevki ve salahiyet veren tek ülke Türkiye’dir! / Hüseyin Nihal Atsız
Bir Kürt kendini safkan Türk sayıp, Türklük için çalışsa dahi yine ona Kürt muamelesi yapmak gerekir. / Hüseyin Nihal Atsız
Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur. / Hüseyin Nihal Atsız
Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz. / Hüseyin Nihal Atsız
Barış, savaşın başka metotlarla devamı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkler için milliyet her şeyden önce bir kan meselesidir.. Türklük yalnız manevi-ahlaki değil, aynı zamanda maddi (yani fizik, fizyolojik, fizyonomik ve antropolojik) bir şeydir.. Türk olmak için türk ırkının maddi ve manevi hasletlerini tevarüs etmek icap eder..bazılarının söylediği gibi milliyet yalnız anlaşma vasıtası olan dil'in birliği ile izah edilseydi bir istanbul yahudisinin bize bir kırgızdan daha yakın olması lazım gelirdi. Halbuki bütün kanunlara, siyasi ve içtimai hadiselere, propagandalara rağmen biz kırgızı kardeş, yahudiyi de köpek çifit olarak tanıyoruz. Çünkü kırgızın damarındaki kanın kendi damarımızdaki kan olduğunu, yahudinin ise bize düşmanlıkla yuğurulduğunu biliyor, seziyoruz.. / Hüseyin Nihal Atsız
Aslında beynelmilelçi olan sosyalizmin, türkiye'deki mümessilleri de milliyetçi olduklarını söylerler. Hatta orta asya'daki atalarımızla ilgimizi inkar edip bu topraklar üzerinde hititler'den başlayarak üstüste yığılmış olan etnik dokuntulerin karması olduğumuzu ileri sürenler de milliyetçilik davasındadır. / Hüseyin Nihal Atsız
Yalnız kazancımızı, midemizi, maddemizi düşünmeyelim. Bunu hayvanlar da yapar. Daha çok manaya, düşünceye, ülküye dönelim. İnsanlık budur. / Hüseyin Nihal Atsız
Din arabın, hukuk sizin(italyan), harp türklüğündür. / Hüseyin Nihal Atsız
İnsanları insan yapan, büyük bir düşüncenin ardından koşmalarıdır. İnsan, şeref için ve muhteşem saydığı bir gaye için ölmesini bilen yaratıktır. / Hüseyin Nihal Atsız
Sadece hayvanların milliyeti yoktur. / Hüseyin Nihal Atsız
Milli ahlak; bizim için cephelerde kan döken, tarlalarda alınteri akıtan ve nihayet bütçemizi doldurmak için kesesini boşaltan halkımızın, malına ve canına göz dikmemektir. Onun için çalışmayı, kendimiz için çalışmaktan üstün tutmaktır. / Hüseyin Nihal Atsız
Ortak düşüncesi olmayan toplulukta, herkes, yalnız kendi çıkar ve zevkini düşünür. Böyle bir toplulukta fedakarlık, saygı, nezaket kalmaz. Bencillik, kabalık, rüşvet, iltimas ve namussuzluğun türküsü alır yürür. / Hüseyin Nihal Atsız
Tarihi düşmanlar, ancak dışişleri bakanlarının dostudur. Milletin asla. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçüler bugünlük ancak türkçü karakteri olan partileri tutarlar. Türkçülük'den sapan veya taviz veren hiç bir parti türkçüler'ce tutulmaz, tutulamaz. Türkçülüğün ne olduğu açık, seçik ortada bulunduğu için bugünkü tutumları ile hiç bir parti türkçü deği / Hüseyin Nihal Atsız
Tehlikeler nereden gelirse gelsin ve ne kadar büyük olursa olsun, tek çare ve tek ilacı türk ülküsü'dür. / Hüseyin Nihal Atsız
Yüzde yüz türk olduğun gün cihan senindir. / Hüseyin Nihal Atsız
Yaşayıp yükselmek, ahlaklı ve iradesi sağlam milletlerin hakkıdır. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçülük, büyük türk ilinde türk uruğunun kayıtsız-şartsız hakimiyeti ve istklali ile türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçülük, bir fikir olduğu kadar da inançtır. İnanç olduğu için de tartışmasız, tenkitsiz kabul olunur. Onun tartışılacak ve tenkit olunacak tarafı temeli, esası değil, ayrıntılarıdır. / Hüseyin Nihal Atsız
Kalem, fırça, mermer nedir? Birer oyuncak!şaheserler sungulerle yazılır ancak! / Hüseyin Nihal Atsız
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. / Hüseyin Nihal Atsız
Milletleri millet yapan, uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalarıdır. / Hüseyin Nihal Atsız
Bana insanlardanmı bahsediyorsun? İnsanlar mazide ve tarihin yaprakları arasında kaldılar. Bu gördüklerin birer karikatürden başka bir şey değildir. / Hüseyin Nihal Atsız
Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. / Hüseyin Nihal Atsız
Irkî asaletimiz, enerjimiz ve insanlık meziyetlerimize dünya milletleri ve büyükleri hayran kalırken, bizim kendi milletimizi hiçe saymamız ve kendi kabiliyetlerimizden ümit kesmemiz eğer fena bir kasda makrünsa alçaklık, böyle bir niyete matuf olmadan inanılmış ise kör gözlü bir budalalıktır. / Hüseyin Nihal Atsız
Eski topraklarımızı kurtarmak isteğimiz emperyalizm ise emperyalistiz. Türkistan'ı, idil-ural'ı, azerbaycan'ı, kafkasya'yı, kırım'ı ve türkler'in yaşadığı başka yerleri iş!temek emperyalizm ise kutlu bir düşüncedir. / Hüseyin Nihal Atsız
Herkes barıştan söz ettiği halde herkes savaşıyor. Çünkü herkes kendi yarınını, öbür gününü, daha uzak geleceğini emniyete almak istiyor. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü herkes birbirinden korkuyor. / Hüseyin Nihal Atsız
Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır. / Hüseyin Nihal Atsız
Türk topraklarında yaşamak hakkı yalnız türk'ün olmalıdır. / Hüseyin Nihal Atsız
Ülküsüz millet, şuursuz insan gibidir. / Hüseyin Nihal Atsız
Şerefliler taviz vermezler. Şerefin tavizi yoktur. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçü; eyyamcı ve dalkavuk olamaz. Sert yaşamaktan hoşlanırve en büyük sertliği de nefsine karşı gösterir. / Hüseyin Nihal Atsız
Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık. / Hüseyin Nihal Atsız
Biz türküz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız. / Hüseyin Nihal Atsız
Türk bir vazife için yaratılmıştır. O vazife kainat güzelleştiği zaman biter. / Hüseyin Nihal Atsız
Milletler fedakar fertlerin çokluğu nisbetinde yükselir. / Hüseyin Nihal Atsız
Türk olmak, için mutlaka müslüman olmaya lüzum yoktur. Çünkü bugünkü türkler arasında birkaç yüz bin saman, birkaç yüz bin hıristiyan ve hatta birkaç bin musevi türk (karayımlar) de vardır. Din ayrılığı yüzünden bunları türklük'den çıkarmaya hakkımız yoktur. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkler, türk soyundan gelenlerle türk soyundan gelmişler kadar türkleşip kendini o soya bağlayan ve beyninde hiçbir yabancı ırk düşüncesi bulunmayan fertlerin topluluğudur. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçülük, yükselmek için değil, yükseltmek içindir. / Hüseyin Nihal Atsız
Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlaki, soyunun karışması ile değişebilir. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçü; hiç şüphesiz türk'den olur. Fakat her 'türkçüyüm' diyen türk, türkçü değildir. Samimi olması ve türkçülüğün şartlarına uyması lazımdır. / Hüseyin Nihal Atsız
Bir millet için, büyümekten korkmak kadar ölümcül düşünce olamaz. / Hüseyin Nihal Atsız
Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikacılar, yöneticiler, sanatçılar, aydınlar hiç bir çıkar kaygısına düşmeden, yiğitçe, korkusuzca türkçü söylemlerde, türkçü tavırlarla milletin karşısına çıkarlarsa o gün türkçülük büyük bir utkuya yaklaşır. / Hüseyin Nihal Atsız
Çünkü biz artık insaniyet ve barış değil, milliyetçilik ve savaş istiyoruz. İnsaniyetperverlik köpekliktir. İnsaniyet milliyetçilikle asla uyuşamaz. İnsaniperverlik yüksek gurur ve haysiyet duygularına zıttır. İnsaniyetperverlik domuz katolik papazının ve sinsi protestan misyonerinin kendi alçakça maksatlarına âlet edindikleri bir tuzaktır. Hayır! Biz barışta da değiliz. Biz savaşçıyız. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce olan ülkü asla değişmediği halde siyaset yani taktik her zaman değişir. / Hüseyin Nihal Atsız
Ülkü; ilk önce, insanların gönüllerinde, gönüllerin derinliklerinde doğar ve kendini önce destanlarda gösterir. Sonra şuura geçer, büyük kılavuzlar tarafından açıklanır. Daha sonra da büyük kahramanlar, onu gerçekleştirmek için büyük hamleler yapar. Bu hamleler sırasında da ülkülü millet, kahramanların ardından gönül isteği ile koşar. Bütün bu uğraşmalar arasında da millet yürür, önce manen sonra maddetten ilerler, olgunlaşır, erginleşir. / Hüseyin Nihal Atsız
Dünyadaki bütün milletler, yabancı devlet hakimiyetinde kalan soydaşlarını kendileriyle birleştirmek için silahlı ve silahsız savaşlar yaparlar. Bunun adı emperyalizm değildir, irredantelizmdir ki makbul bir davranıştır. / Hüseyin Nihal Atsız
Milliyetçiliğin zamanı geçmez, dünyada milletler ve diller kaldıkça, milliyetçilik de kalacaktır. / Hüseyin Nihal Atsız
Yahudiler tam bir arap ülkesi haline gelen filistin'den nasıl arapları sürerek orada bir yahudi çoğunluğu yaptılarsa, biz de aynı şeyi yaparak bize ait olan toprakları mutlaka türkleştirmek zorundayız. / Hüseyin Nihal Atsız
Topluluklar, fedakar fertlerinin çokluğu nispetinde yükselir. / Hüseyin Nihal Atsız
Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeğe tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir türk'üm. Siyasi, içtimai mezhebim türkçülük'dur. / Hüseyin Nihal Atsız
Bana göre ticanılık, nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur. / Hüseyin Nihal Atsız
Türk bünyesini mikroptan temizleyecek en güzel tedavi usulü: katlıâm. / Hüseyin Nihal Atsız
Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, aile, adet, anane ve her şeyde milli olalım. / Hüseyin Nihal Atsız
Türkçüler için izmir'i kurtarmak için yapılan savaşla kıbrıs'ı kurtarmak için yapılacak savaş arasında hiç bir fark yoktur. Çünkü türk milleti bir bütün olduğu için türkçülük ancak ve yalnız bütün türkler'i içine alan bir milliyetçilik davasını ülkü edini / Hüseyin Nihal Atsız
Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın. / Hüseyin Nihal Atsız
Ümit, en sonra terk olunan şeydir. ümitlerimiz kırık değildir. Uğrunda çalışanlar, ızdırap çekenler, ölenler bulundukça türkçülük mutlaka zafer olacaktır. / Hüseyin Nihal Atsız
Bir kurt kendini safkan türk sayıp, türklük için çalışsa dahi yine ona kürt muamelesi yapmak gerekir. / Hüseyin Nihal Atsız
Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir. / Hüseyin Nihal Atsız
Bir millet bağımsızlığını, hürriyetini ve sınırlarını kaybedebilir, hatta yıllar boyunca başka bir milletin esareti altında yaşamak zorunda kalabilir ama bütün bu unsurlar o milletin yok olmasına etken olamaz. Ancak kendi dilini kaybetmiş bir millet yok olmaya mahkumdur. / Hüseyin Nihal Atsız
Bir millet, büyümek ve iş yapabilmek için kendisinin büyük bir millet olduğu inancını duymalıdır. / Hüseyin Nihal Atsız
Maddileşmiş bir insan vatan için olur mu? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı? / Hüseyin Nihal Atsız
Yorumlar ( 0 Adet ) 💬
Henüz yorum yazılmamış.

İlk yorum yazan sen ol!

Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
Turk net davet kodu
2💬
Martialis Martialis
0💬
Enya Enya