Herbert Spencer Sözleri

Bu sayfada 21 adet Herbert Spencer söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Herbert Spencer alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Herbert Spencer
Bu kısımda Herbert Spencer sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Herbert Spencer alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Herbert Spencer Sözleri ( 21 adet )
Hayatın tamamında mesele ne olduğumuz değil, başkaları tarafından nasıl algılandığımızdır. Eğitimde de sorun bilginin kendi değerinde değil, onun başkalarının üzerindeki dış etkisindedir. / Herbert Spencer
Sağlam bir mantığa göre hareket etmiş olmak için, ya yetilerimizin elde edebilecekleri en geniş bilgiyi kabul, yahut da bu bilgiyle daha dar bilgiyi de reddetmek zorundayız. / Herbert Spencer
Evrim teorisinin gerçeklerle yeterince desteklenmediğini düşüncesizce savunanlar, kendi teorilerinin hiçbir gerçekle desteklenmediğini unutmuş görünüyorlar... / Herbert Spencer
Bilim, insan uğraşlarının bütün türleri için en mükemmel bir rehberdir ve yol göstericidir. / Herbert Spencer
Bilim, insan uğraşlarının bütün türleri için en mükemmel rehberdir. / Herbert Spencer
Mesele ne olduğumuz değil, başkaları tarafından nasıl algılandığımızdır. / Herbert Spencer
Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür. / Herbert Spencer
Kuşatıcı ve mükemmel bir dikkat ve gözlem, bütün büyük başarıların temelidir. / Herbert Spencer
Eğer insanlar sahip oldukları serbestlikleri, hürriyetlerinden vazgeçecek şekilde kullanıyorsa, bu insanların kölelerden farkı kalır mı? / Herbert Spencer
Sevgi ve merhamet arasındaki yakınlığın en çok fark edildiği durumlar, sevilenin idealleştirildiği durumlardır. Acı çeken biri ile sempati kurmak, o anda, o kişinin günahlarını hatırlamayı engeller. / Herbert Spencer
Eğer, başka bir seçenek olmaksızın, köle toplum için çalışmaya mecbursa ve mevcut genel birikimden toplumun kendisine uygun gördüğü kadar pay alıyorsa, o halde bu köle toplumun kölesidir. / Herbert Spencer
Tembellik vücudun aptallığı, aptallık zihnin tembelliğidir. / Herbert Spencer
Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz. / Herbert Spencer
Kahramanlara tapınma insan özgürlüğüne en az saygı duyulan yerlerde doruklara çıkar. / Herbert Spencer
Eğitimin yüce amacı bilgi değil eylemdir. / Herbert Spencer
Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıllı olmayan insan hiçbir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz. / Herbert Spencer
Evrenin büyüklüğü ne kadar? Sonsuz. Ama daha kanıtlanmadı. Aşk da öyle... / Herbert Spencer
Tüketicilerin çıkarlarının ve değer yargılarının toplumun yararı için yeterli olmadığı ileri sürülerek her defasında devlet müdahalesinin gerekliliğinden sözedilmektedir.. Tecrübe açık bir şekilde birbiri ardına devlet müdahalesinin doğru olmadığını bize öğretmekte ve tüketicilerin çıkarlarının tüketim mallarının etkin bir şekilde sunulmasının en etkin garantisi olduğunu göstermektedir. / Herbert Spencer
Çalışmasının karşılığında ücret isteyen bir emekçinin, sattığı mal karşısında bir kar bekleyen tüccarın, verdiği tavsiye dolayısıyla muayene ücreti bekleyen bir doktorun, verdiği vaaz karşılığında ?yaşamak için' bir gelir beklentisi içerisinde olan bir rahibin davranışının gerisinde yatan çıkarcılık sadece meşru değildir, aynı zamanda gereklidir. / Herbert Spencer
Devlet müdahalesinin sınırı var mıdır? Ve eğer var ise, sınırı nedir? / Herbert Spencer
Çoğunluğun azınlık tarafından yönetimi tiranlıktır; azınlığın çoğunluk tarafından yönetimi de tiranlıktır. Her iki durumda da senin istediğin gibi değil, bizim istediğimiz gibi yapacaksın' kuralı geçerlidir. / Herbert Spencer
Yorumlar ( 1 Adet ) 💬
ZehraZehra
Çoğunluğun azınlık azınlığın çoğunluk tarafından yönetilmesi Tiranlıktır bu yüzden T.C Laiktir laik kalacaktır
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler