gece modu

Erol Anar Sözleri

Erol Anar söylediği en güzel sözler. Erol Anar yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Eğer bir ülkede hapishane varsa, yönetimi ne olursa olsun o ülke özgür değildir. / Erol Anar
Paylaş
Aşk, cennetin kapısında cehennemi dilenmektir. / Erol Anar
Paylaş
Ne kadar yükseğe çıkarsan, diğer insanlar senin görüş alanında o kadar küçülürler. Fakat sen de diğer insanların görüş alanında o derece küçülürsün. / Erol Anar
Paylaş
Kazanacağına inanmayan birisinin kazandığı zafer, buruktur. / Erol Anar
Paylaş
Küçüldükçe büyüten ve büyüdükçe küçülten şey kibirdir. / Erol Anar
Paylaş
Yabancılaşma, çağdaş insanın en büyük acısıdır. Asıl trajik olan ise insanların yalnızca birbirlerinden ayrıyken değil, birlikte iken bile birbirlerine yabancılaşmalarıdır. / Erol Anar
Paylaş
Dünyanın en sıkıcı duygusu istediği bir şeyin insanın peşnden koşmasıdır. / Erol Anar
Paylaş
Çoğu insan özgürlüğünü karnını doyurmak için satar. Oysa özgürlük, bazı insanlar için ekmekten daha değerlidir. Örneğin Brezilya'da sokakta yaşayan insanların uyuyabilecekleri ve ücretsiz karınlarını doyurabilecekleri enstitüler vardır. Ama sokakta yaşayanların çoğu zorunlu olmadıkça oraya gitmekten kaçınır. Çünkü sokaklarda özgürdürler ve özgürlüklerini ekmekle değiştirmek istemezler. Özgürlük, onu bilmeyenler için çoğu zaman bir şey ifade etmez, ama özgürlüğü bir kez tadanlar ondan asla vazgeçmek istemezler. / Erol Anar
Paylaş
Dünya tarihsel olarak, her gün yeniden inançlarla kurulup, inançlarla yıkılıyor. / Erol Anar
Paylaş
Kafesteki bir kuş bile özgür olduğuna inandırabilir. Bu bir yanılsamadır. Ancak yanılsama, bazen gerçeğin yerine geçer. / Erol Anar
Paylaş
İnsanları kolayca harcayanlar, harcadıkları kişinin aslında kendileri olduklarının farkında değillerdir. / Erol Anar
Paylaş
Karanlık ve derin bir mahzende yüzyıllardır bekleyen kaliteli ve değerli bir şarap sanıyoruz kendimizi. Ama ne yazık ki, şişenin içinde bir damla bile şarap yok. Ama biz hâlâ çok değerli bir şarap olduğumuzu düşünüyoruz. Oysa yalnızca boş bir şişeden ibaretiz. Dışarıdan bakınca dolu görünen, ambalajı güzel, ama boş bir şişe. Bir gün şişe açıldığında ise, ne yazık ki yaşam serüvenimiz de sona ermiş oluyor. / Erol Anar
Paylaş
Özgürlük bence, bu sonsuz yolculukta bir sonuç değil, bir başlangıç noktasıdır: Daha mutlu ve daha yaratıcı olmanın olanaklarını çoğaltan bir başlangıç. / Erol Anar
Paylaş
Ne olduğunu değil, ne olmadığını, ne olacağını degil, ne olmayacağını bilen insan doğru yoldadır. / Erol Anar
Paylaş
Çoğu zaman başkalarının senin bilgilerine ihtiyacı yoktur. Unutma bilgiye ihtiyacı olan sensin, yalnızca sen. / Erol Anar
Paylaş
Cennetteki bir insanın en büyük dileği, bir an önce bu cehennemden kurtulmaktır. / Erol Anar
Paylaş
Her şey ile hiçbir şey arasındaki kapıyı aralayan gerçeğe giden yolu görür. / Erol Anar
Paylaş
İnsanın taşıyabileceği en ağır yük, kendi yüküdür. / Erol Anar
Paylaş
Her şey içimizdeki devleti ve iktidar tutkusunu yenmekle başlıyor. / Erol Anar
Paylaş
Herkes kendisini akıllı sanır. Kendisinin diğerlerinden daha akıllı olmadığını düşünmeye başlayan birisi akıllanmaya da başlamış demektir. Ancak kendisinin diğerlerinden daha akıllı olmadığını fark ettiği için akıllı olduğunu iddia eden birisi tam anlamıyla bir budaladır. / Erol Anar
Paylaş
Özgürlük de mutluluk gibi avuca alındığında sessizce ölür. Sadece özgürlük düşüncesinin peşinden koşmak bile insanı özgürleştirir. / Erol Anar
Paylaş
Kendisini göremeyen ve kendi gerçeğini başkalarından işiten kişi ne kadar da zavallı ve acınasıdır. / Erol Anar
Paylaş
İnsan sık sık arkasını kontrol etmeli; gölgesi ardından geliyor mu diye. Yoksa yaşama henüz bir gölge bile düşüremiyor mu? Bazı insanların gölgesi yoktur. Bazılarının ise kendisi gölge, gölgesi ise kendisidir. / Erol Anar
Paylaş
Özgürlüğü elde edemezsiniz. Özgürlük olabilirsiniz ancak. Özgürlük olmak demek, özgürlüğe olan inanca sahip olmak demektir. / Erol Anar
Paylaş
Sanal gerçeğe dönüşünce, sanal olmuyor artık; gerçek sanal oluyor. / Erol Anar
Paylaş
Evrensel insan olmak demek, kendi öz kimlik ve değerlerini yadsımak degil, tam tersine bu değerlerden yola çıkarak bütünsel evrensel bir boyuta ulaşmak anlamina gelir. Evrensel insan, çok yönlü insandır; psikolojiden felsefeye, sanata edebiyata, birçok alanda öğrenir. Kafası açıktır, dogmatik değildir ve araştırmacıdır. O öğrendikçe bildiğini degil, daha çok bilmediğini düşünür ve bilginin sınırsız olduğunun farkındadır. / Erol Anar
Paylaş
Kendi ayağına takılan pranganın zincirlerinin kısaltılmasına, özgürlüklerinin kısıtlanmasına sevinen, bunu kutlayan bir toplumun ruhu köleleştirilmiştir. Öyle bir topluma özgürlüğünü verseniz de, o gönüllü köle kalmayı tercih eder, çünkü köleliğini içselleştirmiş, ayaklarında zincirler olmadan, birileri kendisini çekip goturmeden yurumeyi bilmemektedir. Gönüllü köle, iki kere köledir. En kötüsü ayağındaki, beynindeki ve boynundaki hegemonik zincirlerinin şakırtısından mutlu olup, üstelik bununla gurur duyanların cogunlukta olduğu bir dünyada yaşamaktır. / Erol Anar
Paylaş
İktidar, hükmetme duygusu ölümcül derecede yabancılaştırıcıdır. İktidar hırsı, görüldüğü yerde yok edilmesi gerekecek kadar tehlikelidir. İktidar duygusu ve hırsını yenebilen bir kişiye artık hiç kimse hükmedemez. Ve artık bu kişi başkalarının değil, kendi üzerinde gerçek iktidara sahiptir; o hükmetmek ve hükmedilmek duygularından arınmıştır. / Erol Anar
Paylaş
Gölgenin hükmü, gölgede geçmez. / Erol Anar
Paylaş
Aşkın en iyi tarifi Binbir Gece Masalları'nda yapılmıştır ve aşk daha çok 'Doğulu' bir kavramdır. / Erol Anar
Paylaş
Özgürlük ile mutluluk arasında bir bağ vardır. Fakat kendisini mutlu hisseden insan, her zaman özgür hissetmeyebilir. Ya da kendisini özgür hisseden insan, her zaman mutlu hissetmeyebilir. / Erol Anar
Paylaş
Her zaman doğru olmayan yine de doğrudur. Paradoks ise doğrunun en açık görünüşüdür. / Erol Anar
Paylaş
Hayat farkına varmadığın sürece bir rüyadan başka bir şey değildir. / Erol Anar
Paylaş
Kendi ölümüne doğru hareket etmeyen tek şey zamanın kendisidir. / Erol Anar
Paylaş
Her şey hiçbir şeydir, hiçbir şeyse her şey değildir. / Erol Anar
Paylaş
Cennet, kendi cehennemini de içinde taşır. Cennetteki cehennem, gerçek cehennemden gerçek cehennemden çok daha kötü ve tercih edilmezdir. / Erol Anar
Paylaş
İnsan bazı durumlarda hani ellerini nereye koyacağını bilemez ya, duyguların taşıyıcısı yürek de böyledir zaman zaman. İnsan bazen duygu yoğunluğu yaşar ve böylesi durumlarda yüreğini nereye koyacağını bilemez. / Erol Anar
Paylaş
Henüz var olmayan hiç var olmayacak anlamına gelmez. Öyleyse yok olan vardır. Var olan ise yok olmaya mahkûmsa, var olan yoktur. / Erol Anar
Paylaş
Var olduğunda yok, yok olduğunda var olan şey aşktır. / Erol Anar
Paylaş
Özgürlük, yarının değil, bugünün şimdiki an'ın sorunudur. Dönüşüm ve değişim de şimdiden, burada başlamalıdır. Bu da iktidarı ele geçirerek ve başka bir baskı mekanizması kurarak değil, hiyerarşiden mümkün olduğunca arınarak, kendi içinde bir gerçek dönüşümden, doğrudan demokrasiden geçer. / Erol Anar
Paylaş
Gerçeğe ulaştığını sanan, gerçeğe ulaşmış değildir. Gerçeğe ulaştığını sanan, yalnızca gerçekten uzaklaşmıştır. / Erol Anar
Paylaş
Aynanın sırları döküldüğünde, o artık cam olmuştur. İnsanın tüm sırları döküldüğünde, kalmadığında ise, o artık kişisel özelliğini ve değerini kaybetmiştir. / Erol Anar
Paylaş
Hemen şimdi ve burada olmayan özgürlük, gelecekte de olmayacaktır. / Erol Anar
Paylaş
Anlam arayışı, yüreğe yapılan bir yolculuktur. Yaşam nedir? Bu soruyu sorduğun anda anlam arayışı serüvenin de başlamış demektir. / Erol Anar
Paylaş
Cennetteki bir insanın dileği, bir an evvel bu cehennemden kurtulmaktır. / Erol Anar
Paylaş
Doğru, yanlış kişinin ağzında bile doğruluğundan bir şey yitirmez. / Erol Anar
Paylaş
Bu dünyada herkes varlığıyla bir boşluk doldurur, ancak yokluğuyla bir boşluk yaratacak hiç kimse yoktur ve olmamıştır da. Belki bazı kişiler için boşluk oluştursa da, hayatın kendisinde bir boşluk yaratmaz. / Erol Anar
Paylaş
Bir kentin ölümü, bir insanın ölümünden çok daha trajiktir. Ve kentler öldüğünde geride yaşayan bir şey kalmaz. / Erol Anar
Paylaş
İnsanların çoğu usta birer boş yergi avcısıdır. İnsanların birisini yermek için en küçük fırsatı, nasıl olağanüstü bir çabayla yakaladıklarını görmek şaşırtıcıdır. Çoğu insan, kendi değerini başkalarını yermekle yükselttiğini düşünür. Oysa başkasını boş yere yerdiğinde bir şeyler kazandığını düşünen insan, kendi değerini düşürmekten başka bir şey yapmadığını anladığında, o insan için artık çok geç olacaktır. / Erol Anar
Paylaş
Ölümün, yaşamın ve zamanın üzerinde olan tek bir şey varsa, o da henüz doğmamış olandır. / Erol Anar
Paylaş
Her şey ile hiçbir şeyin ortasında aşılmaz bir uçurum vardır. / Erol Anar
Paylaş
Aynı anda var olan ve aynı anda yok olan bir şey varsa o da zamandır. Zaman, hem var hem yoktur; yokluğu anlamsızlaştırandır. / Erol Anar
Paylaş
Yalnızlık nevrotiktir. Nevrotik olmak yaratıcı olmayı tetikleyebilir. Yaratıcı olmak ölümü kısıtlamaktır, onu kendi topraklarına çekilmeye zorlama girişimidir. / Erol Anar
Paylaş
Başkalarıyla kendi gerçeğini paylaşan insanın duymak istediği tek şey, kendisine itiraf edemediği gerçekleri başkasının ağzından duyma istediğidir. / Erol Anar
Paylaş
Yanına yaklaşıldıkça büyüyen birisi değil, yanından uzaklaşıldıkça büyüyen bir insan olmalısın. / Erol Anar
Paylaş
Hiç, var olanın içindedir. / Erol Anar
Paylaş
Aşk bazen inkâr edilir, ama aşk inkârın inkârıdır. / Erol Anar
Paylaş
Çoğu zaman insanları gözümüzde olduklarından daha fazla büyütür ve onlara dürbünün büyük gösteren tarafından bakarız. Sonra ise şu ya da bu nedenle, aynı insanlara, dürbünün ters, yani uzak gösteren tarafından bakarız. Sonuçta o insanlara ya onları gözümüzde büyüterek ya da küçülterek bakmış oluruz. Bu da bizim ikili ilişkilerimizdeki, yanılsama ve paradoksumuzdur. / Erol Anar
Paylaş
Bu dünyada hiçbir şey yoktur ki, biz denemeden çok önce birileri tarafindan denenmemiş olsun. / Erol Anar
Paylaş
Kapitalizm, paranın sevgi üzerindeki iktidarıdır. / Erol Anar
Paylaş
Kapitalizm insanın tüm zamanını çalmakta ve böylece onu köleleştirmektedir. İnsanların artık daha fazla para kazanmaktan başka bir amacı yoktur, bu daha fazla para daha az entelektüel faaliyet, daha az insani yaşamdır. / Erol Anar
Paylaş
Beklemeye değer tek şey ölümdür. / Erol Anar
Paylaş
Dünyanın en sıcak şeyi insan sıcağıdır; dünyanın en soğuk şeyi insan soğuğudur. / Erol Anar
Paylaş
Platon, 'felsefenin kaynağı şaşırmadır.' der. Günümüzde içinde yaşadığımız 'postmodern çağ'da, artık hiçbir söz, davranış ve herhangi başka bir şey insanları şaşırtmıyor. Şaşırma duygusunu yitiren insan, kolay kolay tepki de vermez. Öyleyse dünya insanlığı, şaşırma duygusu ile birlikte felsefesini yitirmiş demektir. Felsefesini yitirmiş bir toplum, yolunu ve hayatın anlamını da yitirmiş anlamına gelir. / Erol Anar
Paylaş
Bulma çabasından arınmış bir arama, kişiyi kendisine yaklaştırır. / Erol Anar
Paylaş
Yürekte ve beyinde yankısını bulabilen ve hayata anlam yükleyen her şey güzeldir. / Erol Anar
Paylaş
Birçok eski inanışa göre insanın bu dünyada sahip olduğu tek şey kendi bedenidir. Ama çağımız insanına bakıldığında, bugün insanların sahip olamadığı tek şeyin kendi bedenleri olduğu görülür. Kendi bedenleri dışındaki her şeye sahip olsalar da bu insanlar, hiçbir zaman kendi gerçeklerini göremeyeceklerdir. / Erol Anar
Paylaş
Herkesin denizi kendisine okyanustur. / Erol Anar
Paylaş
İçinde yaşadığımız çağ, her ne kadar 'bilgi ve enformasyon çağı' olarak nitelense de özünde anti-entelektüel bir çağdır. Bu ilk bakışta bir paradoks olarak görünse de, yadsınamaz bir gerçektir. / Erol Anar
Paylaş
İktidar kavramını iyi anlayabilmek, çözümleyebilmek ve yakın geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilmek için yapılması gereken ilk şey, tekrar ve tekrar tarih okumaktır. Tarih yalnızca dünün değil, bugünün ve yarının öyküsünü de içinde barındırır görebilene. Bundan sonra neler olacağını kişilere değil, tarihe sorunuz, bütün yanıtlar orada zamanın tozlarının altında gizlidir. / Erol Anar
Paylaş
Kâğıt kayıklarda tükettiğimiz kâğıttan hayatlara benziyor ömürlerimiz. / Erol Anar
Paylaş
Zaman kavramı kadar insanları şaşırtan ve onlara sonsuzluktaki kahredici çaresizliklerini derinden duyumsatan bir başka kavram daha yoktur. / Erol Anar
Paylaş
Her şey insanların kim tarafından olursa olsun yönetilmeyi reddettikleri ve inisiyatif aldığı zaman farklı olacak. / Erol Anar
Paylaş
Ölüme teslim olacağım, ama hayata asla. / Erol Anar
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Mohi:
yazılarını servrek olduğum yazar
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Kimileri sonsuz geceye doğar...
William Blake Sözleri
Hayır, ben değilim bu acıyı çeken, başka biri. Ben yürek yetiremedim. Kara, kapkara örtülere sarsınlar olup biten her şeyi, Söndürüp karartsınlar sokak lambalarını da, Gece.
Anna Ahmatova Sözleri
Şehitlerimiz bizim onurumuzdur.
Kemal Kılıçdaroğlu Sözleri
Dünya hepimize yeter, fakat hırslarımıza asla.
Mahatma Gandhi Sözleri
Unutmak için en iyi çare unutmaya çalışmak değil, çalışmamaktır.
Peyami Safa Sözleri
Her şey basit olmalıdır. Tümüyle basit. Teatral olmamaktır esas olan.
Anton Çehov Sözleri
Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz, ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.
Oscar Wilde Sözleri
Karakterinize şöhretinizden daha çok önem verin. Çünkü karakteriniz,aslında neyseniz odur. Oysa şöhretiniz, başkaları sizi ne sanıyorsa odur.
John Robert Wooden Sözleri
Bir insanın mensup olduğu milleti sevmesi, ırkçılık değildir.
Kadir Mısıroğlu Sözleri
Kötü insan yoktur. İyi niyeti suistimal edile edile kötüleştirilmiş insan vardır.
Burak Aksak Sözleri
Dinci akımların çaresi laiklik ve demokrasidir. Türkiye de buna öncülük eden bir devlettir.
Bülent Ecevit Sözleri
Bilirsin sigarayı da kalem tuttuğum gibi tutarım. Ondan tüter sevda sözleri..
Cemal Süreya Sözleri
Erteleme artık, başla mücadelene. Sonra yaparım deme! Duaların eylemdeyken kabule yakındır, bekledikçe değil!
Aşkım Kapışmak Sözleri