İhsan Fazlıoğlu Sözleri

Bu sayfada 37 adet İhsan Fazlıoğlu söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz İhsan Fazlıoğlu alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İhsan Fazlıoğlu
Bu kısımda İhsan Fazlıoğlu sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir İhsan Fazlıoğlu alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
İhsan Fazlıoğlu Sözleri ( 37 adet )
Kendini ihmal edip başkalarına dikkat kesilen kişi, daha yaşarken bedenini mezara çevirir, aklını çöle. / İhsan Fazlıoğlu
Kendini ihmal edip başkalarına dikkat kesilen kişi, daha yaşarken bedenini mezara çevirir, aklını çöle. / İhsan Fazlıoğlu
Kendini ihmal edip başkalarına dikkat kesilen kişi, daha yaşarken bedenini mezara çevirir, aklını çöle. / İhsan Fazlıoğlu
Niyet sahibi dertli bir kişinin adım atması mekanı yola dönüştürür; kişiyi de basit bir yürüyenden, yolcuya. / İhsan Fazlıoğlu
Halis bir niyet ile çıktığın yolda yaptığın yanlışlar doğruna azık olur. / İhsan Fazlıoğlu
İnsanın yeryüzünde kendini yabancı hissetmesi, yaşamı hayatından bir parçasından, ölümden ayrı düşünmesiyle ilgilidir; çünkü ölümden ayrı düşen yaşan anlamsızdır; anlamsızlık ise insan için trajedidir. / İhsan Fazlıoğlu
Hakikati bir ideoloji içinde idrak etmek, kuşu bir kafes içinde tanımaya benzer. / İhsan Fazlıoğlu
Gece çayı, zifiri karanlıkla demlenir; dert ile tatlandırılır; hüzün ile içilir. Ve kitap okumakla anlamlandırılır. / İhsan Fazlıoğlu
Maneviyatı olmayan bir toplum vicdansızlaşır, birbiri ile savaşır; fikriyatı olmayan bir toplum ise gayesini kaybeder, iddasızlaşır. / İhsan Fazlıoğlu
Yalnızca kullanılmayan uzuvlar değil kullanılmayan duygular da körelir. Aklınız ile kalbinizi sürekli kullanınız; biri bilgidir diğeri sevgi. / İhsan Fazlıoğlu
Gerçeklerle yüzleşmeyenler, hayallerle avunurlar. / İhsan Fazlıoğlu
Uğruna ölümü göze alacağı kadim değeri bulunmayan millet tarihten silinir; ancak yenilenmeyen millet de en nihayet yeni karşısında yenilir. / İhsan Fazlıoğlu
Yürürken yolun sonuna odaklananla dostluk etme; çünkü kestirmeyi bulduğunda seni yüzüstü bırakır; zira dostluk sona değil, yola nisbetledir. / İhsan Fazlıoğlu
Konuşabileceğin biri varsa 'yalnız' değilsindir; ama dertleşeceğin biri varsa arkadaşın; hemhal olabileceğin biri varsa dostun var demektir. / İhsan Fazlıoğlu
Kişi, başkalarını yok ederek değil, ancak kendi varlığının kalitesini artırarak başarılı olabilir. / İhsan Fazlıoğlu
Kibir, kişinin sahip olduklarını hak etmediği korkusundan kaynaklanır. / İhsan Fazlıoğlu
Yeryüzünde en tehlikeli kişi, kendi varlığını, başkalarının yokluğuna bağlı görendir. / İhsan Fazlıoğlu
Hayreti olmayanın ilmine itibar; gayreti olmayanın ameline itimad etme. / İhsan Fazlıoğlu
Yaşamı bırakan rezil olur, yaşama küsen sefil, yaşama direnen ise asil. / İhsan Fazlıoğlu
Tek marifeti milletinin tarihi tecrübesi ile anlam değer dünyasını tahkir olan aydınlar, bu millet için kağıt israfı ve eğitim zayiatıdır. / İhsan Fazlıoğlu
Millet kendisini bir arada tutan anlam-değer dünyası çözülünce yıkılır. / İhsan Fazlıoğlu
İster birey, ister toplum düzeyinde olsun, bir millete aidiyet o milletin yaşadığı maddi coğrafyada 'bulunmak' değildir; tersine bir millete ait olmak demek, o milletin kavram - örgüsüne mensup olmak demektir. 'Anlam-daş' olamayan bireyler, 'vatandaş', 'yurttaş', hatta 'dildaş' olsalar bile 'bir-millet' olamazlar; olsa olsa 'çıkar-daş' olabilirler. / İhsan Fazlıoğlu
Toprak altında iken dümdüz yatabilmek için toprak üstünde iken dimdik durabilmek gerekir. / İhsan Fazlıoğlu
Aşırı övenler ile aşırı sövenlerin ortak noktası, hep saklayacak bir şeyleri olmalarıdır. Saklayan, korumak için dikkati uçlara çeker çünkü. / İhsan Fazlıoğlu
Yeryüzünde en tehlikeli kişi, kendi varlığını, başkalarının yokluğuna bağlı görendir. / İhsan Fazlıoğlu
Hüzünlenmeyen kişi aldırmaz kişidir. Hiç bir şey yapamayan en azından hüzünlenmelidir; çünkü hüzün insanı diri tutar. / İhsan Fazlıoğlu
İnsan yaşamında bir kez de olsa kendine şu soruyu sorup yanıtlamalıdır: Sahip olduğum her şeyi kaybettiğimde beni ayakta tutacak olan nedir? / İhsan Fazlıoğlu
Aklında fikir olmayanın, dilinde küfür; kalbinde muhabbet olmayanın elinde şiddet olur. / İhsan Fazlıoğlu
Ömrünün bir döneminde, öğrenmenin zorluğuna katlanmayan, yaşamının tümünde cehaletinin utancına sabr etmek zorunda kalır. / İhsan Fazlıoğlu
Zekasını başkalarının yanlışlarını bulmaya yoğunlaştıran bir kişi, bir süre sonra kendi doğrularını da kaybediyor. / İhsan Fazlıoğlu
Kabile kafası ile düşünenler, milletin vicdanını his edemezler... Kabile çadırını korurken, milletin evini yakar; kül ederler. / İhsan Fazlıoğlu
Dünyanın ahlakça en dibe vuran kişisi, dostunun özelini araştıran ve ayıbını biriktirendir. / İhsan Fazlıoğlu
İnsanların hangi dilde konuştuğuna değil, hangi dilde sustuğuna dikkat ediniz. / İhsan Fazlıoğlu
Dürüst insan 'çare' bulamadığında, derin bir sukûta bürünür; hesabı olan ise sürekli kendini kandıracak 'bahaneler' üretir. / İhsan Fazlıoğlu
Kendi oyununu kuramayan milletler, başka milletlerin kendilerine kurduklarını vehmettikleri oyunları anlamakla zaman kaybederler. / İhsan Fazlıoğlu
Bir insanın sureti, siretinde ortaya çıkar. Bu nedenle, bir kişiyi tanımak istiyorsanız, yoluna, yoldaşına, yol alış tarzına bakınız. / İhsan Fazlıoğlu
Günümüzde dini pratiğin öznesi insan değil piyasadır; bu nedenle din insanı dönüştürmüyor; vicdanını rahatlatıp daha ahlaksız kılıyor. / İhsan Fazlıoğlu
Yorumlar ( 1 Adet ) 💬
Hamdi TopuzHamdi Topuz [34434] numaralı söz için:
MEVLİD-İ NEBEVİMİZ MÜBAREK OLSUN AMIİİN. İslâmiyet, selm ve müsalemettir; dâhilde niza ve husumet istemez
Ey Âlem-i İslâmî! Hayatın ittihadda. Ger ittihad istersen düsturun bu olmalı:
"HÜVEL HAKKU" yerine "HÜVE HAKKUN" olmalı. "HÜVEL HASEN" yerine "HÜVEL AHSEN" olmalı...
Her müslim kendi meslek, mezhebine demeli: "İşte bu haktır, başkasına ilişmem. Başkaları güzelse, benim en güzelidir."
Dememeli: "Budur hak, başkaları battaldır." Ya "Yalnız benimkidir güzeli; başkaları yanlıştır, hem çirkindir."
Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor, sonra maraz oluyor, niza ondan çıkıyor. Derd ile dermanlar
Taaddüdü hak olur, hak da taaddüd eder. Hâcat ve ağdiyenin tenevvüü hak olur, hak da tenevvü eder.
İstidad, terbiyeler, tekessürü hak olur, hak da tekessür eder. Bir madde-i vâhide, hem zehir ve hem panzehir.
İki mizaca göre mesail-i fer'îde hakikat sabit değil, izafî ve mürekkeb, mükellefîn mizaclar
Ona bir hisse verip, ona göre ederek tahakkuk ve terekküb, her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder.
Mezhebinin hududu tayinini bırakır temayül-ü mizaca; taassub-u mezhebî tamime sebeb olur.
Tamimin iltizamı sebeb olur nizaa. İslâmiyet'ten evvel tabakat-ı beşerde derin uçurumlar,
Hem tebâud-ü acibi istedi bir vakitte taaddüd-ü enbiya, tenevvü-ü şerâyi', müteaddid mezhebler.
Beşerde bir inkılab İslâmiyet yaptırdı, beşer tekarüb etti, Şer' etti ittihad, vâhid oldu Peygamber.
Seviye bir olmadı; mezheb taaddüd etti. Terbiye-i vâhide kâfi geldiği zaman, ittihad eder mezhebler...
Sözler (RNK) - 775
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
3💬
Ali Nesin Ali Nesin
0💬
Leukippos Leukippos