gece modu

Epiktetos Sözleri

Epiktetos söylediği en güzel sözler. Epiktetos yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Felsefenin kaynağı, kendi yetersizliğini ve güçsüzlüğünü bilmektir. / Epiktetos
Paylaş
Kendini kendin bil, senin durumun başkasını ilgilendirmez, kişi kendini hem kurtarır hem de batırır! / Epiktetos
Paylaş
Dünyada olup biten şeylerin bir kısmı bizim elimizdedir, bir kısmı da elimizde değildir. Elimizde olanlar fikirlerimiz, yaşayışımız, arzularımız, eğilimlerimiz, nefretlerimiz bir kelimeyle bütün hareketlerimizdir. Elimizde olmayanlar; eşya, mülk, şöhret, mevki gibi şeylerdir. Elimizde olanlar tabiatları gereği özgürdürler, hiçbir şey onları durduramadığı gibi onlara engel de olamaz. Elimizde olmayanlar ise zayıf, boyunduruk altında, binlerce engel ve terslik içinde olup bütün bütün bize aykırıdırlar. O halde hatırla ki tabiatları icabı esir olanları hür ve sana bağlı zannediyorsan her adımda engellere rastlayacak, kırılacak ve tanrı'dan da, insanlardan da şikayet edeceksin. Buna karşılık, sen senin olanı benimser ve başkasının olanı da başkasının iradesinde sayarsan, o zaman kimse sana istemediğini yaptıramadığı gibi, istediğini de yapmana engel olamaz. / Epiktetos
Paylaş
Felsefe ile uğraşıyorum! Deme; kendimi kurtarıyorum de! / Epiktetos
Paylaş
Gerçeklerin hafifliği varken, dünyanın kirli ağırlığı altında ezilme! / Epiktetos
Paylaş
İnsanlar bir şeyler yüzünden değil, şeylerle ilgili düşünceleri yüzünden acı çeker. / Epiktetos
Paylaş
Bütün facialara zemin hazırlayanlar, zenginler, zorbalar ve krallardır. / Epiktetos
Paylaş
Sizin gerçekleriniz yürekten gelmiyor, dudaklarda doğuyor. İşte bunun için cılız ve ölüdürler. / Epiktetos
Paylaş
Bir ziyafette, iki misafir ağırlıyor olduğunu hatırla; beden ve ruhu. Bedenine ne verirsen biraz sonra kaybedersin, ruhuna ne verirsen sonsuza kadar seninle kalır. / Epiktetos
Paylaş
Kader önünde sonunda öyle veya böyle günahlarımızın bedelini önümüze koyar. Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlarının bedelini öder. Bunu bilen adam kimseye kızmaz, gücenmez, kimseyi aşağılamaz, kimsenin arkasından konuşmaz, kimseyi itham etmez, kimseden nefret etmez, kimseye kin tutmaz. Bunu bilen adam karşılaştığı aksiliklere şaşmaz. Önüne çıkan maddi-manevi engellerin kendi günahlarından başka bir şey olmadığını bilir. / Epiktetos
Paylaş
Başkalarına ait bir şeye göz koyup haset ediyorsanız, unutmayınız ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir. / Epiktetos
Paylaş
Doğruluğun en güzel meyvesi, ruhun huzurudur. / Epiktetos
Paylaş
Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. / Epiktetos
Paylaş
Başkalarının size hayran olmasına bağımlı olmayın. Bunda hiçbir güç yoktur. Kişisel erdeminiz dışsal bir kaynaktan çıkartılamaz. Kişisel erdeminiz kişisel arkadaşlarınızda bulunmaz, başka insanların size gösterdiği saygıda bulunmaz. Öteki insanlar, sizi sevenler bile, sizin fikirlerinizle uyuşmazlar, sizi anlamazlar ya da sizin coşkunuzu paylaşmazlar. Bu bir yaşam olgusudur. Artık büyüyün! Başka insanların sizinle ilgili ne düşündüklerinden size ne! / Epiktetos
Paylaş
İnsanlar ne yaparlar? Korktukları şeyden titreyerek yerlerinde dururlar ve çektikleri ıstıraptan inleyip şikayet ederler. Bu zayıflıktan ne çıkar, ne elde edilir? Şikayet ve küfür. / Epiktetos
Paylaş
Yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir. / Epiktetos
Paylaş
Güçlükler insan karakterinin ölçüsüdür. İnsanın ne olduğunu onlar gösterir. / Epiktetos
Paylaş
Her insan kendi kendini mutlu etmesini öğrenirse; işte o zaman dünyada ne başkalarının sırtına binip kendini mutlu bir şekilde taşıtan asalak, ne de kötülük yapan biri kalmamış olacaktır! / Epiktetos
Paylaş
Ey köle! Bugün karnınız doyar doymaz yarın olunca karnımı ne ile doyuracağım diye diz çöküp sızlanıyorsunuz. Eğer bugün yiyecek bir şeyin varsa, yarın da olur veya yoksa ölüp gidersin. Kapı hep açık duruyor neden sızlanıyorsun. / Epiktetos
Paylaş
Gücünü aşan rolü üzerinde alırsan, bu rolü, iyi oynamadığın gibi yapabileceğin rolüde terk etmiş olursun. / Epiktetos
Paylaş
Mutluluk, mevcut olmayan bir şeye duyulan hasretle birlikte istikrarlı olarak var olamaz. / Epiktetos
Paylaş
Eğer birinin sizin hakkınızda kötü konuştuğunu duyarsanız, kendinizi savunmaya çalışmak yerine: Açıkçası beni yeterince iyi tanımıyor, zira bahsedebileceği daha bir çok yanlışım var, demelisiniz. / Epiktetos
Paylaş
Zavallı insan, içinde bir tanrı taşıyorsun ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. / Epiktetos
Paylaş
Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, onların altından kalkmakla erişilecek ihtişam da o derece parlak olur. Usta kaptanlar maharetlerini ve saygınlıklarını atlatmış oldukları fırtınalarla elde etmişlerdir. / Epiktetos
Paylaş
Beni zengin yapan, toplumda edindiğim yer değil, kendi yargılarımdır, kendi yanımda taşıdıklarımdır. Yalnızca bunlar tam anlamıyla bana aittir ve elimden alınamazlar. / Epiktetos
Paylaş
Felsefe her anın sonsuz değerine, dikkat etmektir. / Epiktetos
Paylaş
Başıma gelenleri benimsiyor, seviyorum. Zira yasanın benim için istediği şeyler, benim istediklerimden iyidir. / Epiktetos
Paylaş
Birine yaranmak için dış eşyaya bağlanırsan bil ki değerinden düşmüşsündür. Bunun için her işte, her durumda filozof olmak sana yetsin. Filozof olduğunu göstermek istersen kendi kendine görünmeyi üstün tut. Bu sana yeter! / Epiktetos
Paylaş
Başkalarının size hayran olmasına bağımlı olmayın. Bunda hiçbir güç yoktur. / Epiktetos
Paylaş
Yalıtılmış bir varlık değilsin. Unutma ki kozmosun biricik, yeri doldurulmaz bir parçasısın. Sen insanlık bulmacasında, köklü bir parçasın. / Epiktetos
Paylaş
Felsefe, ne olursa olsun yapmaya zorlandığımız ödevlerde cılızlığımızı ve bilgisizliğimizi anlamak ile başlar. / Epiktetos
Paylaş
Konuşmadaki bilgelik ve dinlemedeki kibarlık vasıtasıyla ruhun hazineleri ve kişideki ahlaki olgunluk açığa çıkar. / Epiktetos
Paylaş
ÖLÜM daima gözünüzün önünde olsun, o zaman asla adi endişelere düşmezsiniz ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsiniz. / Epiktetos
Paylaş
Konuşmadaki bilgelik ve dinlemedeki kibarlık vasıtasıyla ruhun hazineleri ve kişideki ahlaki olgunluk açığa çıkar. / Epiktetos
Paylaş
Allah, bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır; bedbaht oluyorlarsa kendi hataları yüzünden oluyorlar. / Epiktetos
Paylaş
Konuşmadaki biIgeIik ve dinIemedeki kibarIık vasıtasıyIa ruhun hazineIeri ve kişideki ahIaki oIgunIuk açığa çıkar. / Epiktetos
Paylaş
Senin bardağını kırdıkIarı vakit, komşunun bardağı kırıIdığı kadar sakin oImaIısın. / Epiktetos
Paylaş
Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir. / Epiktetos
Paylaş
İlk önce kendine ne olacağını sor, sonra ne yapmak gerekiyorsa yap. / Epiktetos
Paylaş
Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi. / Epiktetos
Paylaş
Öfkelenmek ve sızlanmak ahlaka aykırıdır. / Epiktetos
Paylaş
Gerçek anlamda aydınlanmış kişiler, hiçbir zaman başkalarına öykünmez. Bunun yerine onlar kendilerinin önceki halini aşmaya çalışırlar. Başkalarıyla yarışma, kendinle yarış. / Epiktetos
Paylaş
Güneş, ışık ve sıcağından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Sende güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap. / Epiktetos
Paylaş
Bana "ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana değil, eşek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun. / Epiktetos
Paylaş
Fırtınadan korkuyorsun, sanki şu koskoca denizi yutacakmışsın gibi. Oysa seni boğmaya bir fıçı şu yeter. / Epiktetos
Paylaş
Zaman en değerli varlığındır ve asla geri dönmez. / Epiktetos
Paylaş
Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını işte. Böylece her zaman mutlu olursun. / Epiktetos
Paylaş
Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir. / Epiktetos
Paylaş
Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır. / Epiktetos
Paylaş
Yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir. / Epiktetos
Paylaş
Bir insanın bildiğini zannetiği bir şeyi, öğrenmesi imkansızdır. / Epiktetos
Paylaş
Felsefede, politikada, edebiyatta ya da herhangi bir sanatta olağanüstü olan tüm insanlar, melankoliktir. / Epiktetos
Paylaş
Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. / Epiktetos
Paylaş
Bizler spiritüel bir deneyim yaşayan insanlar değiliz. Biz insanı deneyim yaşayan spiritüel varlıklarız. / Epiktetos
Paylaş
Kader önünde sonunda öyle veya böyle günahlarımızın bedelini önümüze koyar. Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlarının bedelini öder. Bunu bilen adam kimseye kızmaz, gücenmez, kimseyi aşağılamaz, kimsenin arkasından konuşmaz, kimseyi itham etmez, kimseden nefret etmez, kimseye kin tutmaz. Bunu bilen adam karşılaştığı aksiliklere şaşmaz. Önüne çıkan maddi-manevi engellerin kendi günahlarından başka bir şey olmadığını bilir. / Epiktetos
Paylaş
İnsanları tedirgin eden , olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıkları. / Epiktetos
Paylaş
Gömleğinin bir teli nasıl bütün diğer tellere benziyorsa öylece sen de alelade insanlara benzemek istiyorsun! Ben, sadece parlak olduğundan değil, fakat nereden kullanılırsa kullanılsın, orasını güzelleştirdiği için makbul sayılan erguvanı renkte bir kuşak olmak isterim. Niçin bana başkaları gibi olmamı tavsiye ediyorsun? O zaman sadece iplik olacağım, kadife olmayacağım. / Epiktetos
Paylaş
Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen, sahip olduklarına sevinen insan, akıllı bir insandır.! / Epiktetos
Paylaş
Başkalarına ait bir şeye göz koyup haset ediyorsanız, unutmayınız ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir.! / Epiktetos
Paylaş
Yalnız özgür insanların eğitilmesi gerektiğini söyleyen çoğunluğa değil, yalnız eğitimlilerin özgür olduğunu söyleyen düşünürlere inanmalıyız. / Epiktetos
Paylaş
Alışkanlıklara, zıt alışkanlıklarla hakim olunur. / Epiktetos
Paylaş
Sadece eğitimli olanlar özgürdür. / Epiktetos
Paylaş
İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil. / Epiktetos
Paylaş
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun? / Epiktetos
Paylaş
Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. / Epiktetos
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Dünya nasıl olması gerekiyorsa öyle. Kendini kurtaramayanı hiç kimse kurtaramaz.
Cesare Pavese Sözleri
Kendi cenazeme koşuyor gibi korkuyorum. Ama başka şansım yok.
James Patterson Sözleri
Belki de tanrı, seveceğimiz kişiyle tanışmadan bizi yanlış kişilerle tanıştırıyor. Onu tanıdığımızda daha da mutlu olmamız için.
Gabriel Garcia Marquez Sözleri
İnsanları kusurları, zaafları, hattâ bütün kötülükleri ile kabul et. İstidadı varsa ıslahına çalış, yoksa haline bırak, kaderini tâkip etsin.
Refi Cevad Ulunay Sözleri
Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zorunlu oldu mu, insan ne denli büyükse, o kadar çok eğilir.
Victor Hugo Sözleri
Korku, sevgi eksikliğinden başka bir şey değildir. Bir şeyi sevgiyle yap, korkuyu unut. Eğer iyi seversen, korku kaybolur.
Osho Sözleri
Acıların fazlaca olduğu bu dünyada; mutlu uyumak, mutluluk cahilliğidir.
Zata Sözleri
Hiçbir şey ayağınıza gelmez, en azından iyi olan hiçbir şey.herşeyi gidip kendiniz almanız gerekir.
George Bernard Shaw Sözleri
Günlerinizi biçtiğiniz ekinlerle değil, ektiğiniz tohumlarla Değerlendirin.
Robert Louis Stevenson Sözleri
Devletin faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır. Devletin başlıca görevi, kanun ve düzeni sağlamak, özel teşebbüslerin kendi aralarındaki sözleşmelerin yürürlüğünü temin etmek ve rekabetçi piyasaları teşvik etmek suretiyle özgürlüğümüzü korumak olmalıdır. Özgürlüklerin korunması, devletin gücünün sınırlandırılması ve desantralize edilmesi ile mümkündür.
Milton Friedman Sözleri
Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya yeter.
Albert Camus Sözleri
Gören göze güzel, çirkin hepsi bir; âşıklara cennet, cehennem, hepsi bir; ermiş ha çul giymiş, ha atlas; yün yastık, taş yastık, seven başa hepsi bir.
Ömer Hayyam Sözleri
Güler yüzle söylenen bir yalanı bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız.
Denis Diderot Sözleri