gece modu

Epiktetos Sözleri

Epiktetos söylediği en güzel sözler. Epiktetos yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Felsefenin kaynağı, kendi yetersizliğini ve güçsüzlüğünü bilmektir. / Epiktetos
Paylaş
Kendini kendin bil, senin durumun başkasını ilgilendirmez, kişi kendini hem kurtarır hem de batırır! / Epiktetos
Paylaş
Dünyada olup biten şeylerin bir kısmı bizim elimizdedir, bir kısmı da elimizde değildir. Elimizde olanlar fikirlerimiz, yaşayışımız, arzularımız, eğilimlerimiz, nefretlerimiz bir kelimeyle bütün hareketlerimizdir. Elimizde olmayanlar; eşya, mülk, şöhret, mevki gibi şeylerdir. Elimizde olanlar tabiatları gereği özgürdürler, hiçbir şey onları durduramadığı gibi onlara engel de olamaz. Elimizde olmayanlar ise zayıf, boyunduruk altında, binlerce engel ve terslik içinde olup bütün bütün bize aykırıdırlar. O halde hatırla ki tabiatları icabı esir olanları hür ve sana bağlı zannediyorsan her adımda engellere rastlayacak, kırılacak ve tanrı'dan da, insanlardan da şikayet edeceksin. Buna karşılık, sen senin olanı benimser ve başkasının olanı da başkasının iradesinde sayarsan, o zaman kimse sana istemediğini yaptıramadığı gibi, istediğini de yapmana engel olamaz. / Epiktetos
Paylaş
Felsefe ile uğraşıyorum! Deme; kendimi kurtarıyorum de! / Epiktetos
Paylaş
Gerçeklerin hafifliği varken, dünyanın kirli ağırlığı altında ezilme! / Epiktetos
Paylaş
İnsanlar bir şeyler yüzünden değil, şeylerle ilgili düşünceleri yüzünden acı çeker. / Epiktetos
Paylaş
Bütün facialara zemin hazırlayanlar, zenginler, zorbalar ve krallardır. / Epiktetos
Paylaş
Sizin gerçekleriniz yürekten gelmiyor, dudaklarda doğuyor. İşte bunun için cılız ve ölüdürler. / Epiktetos
Paylaş
Bir ziyafette, iki misafir ağırlıyor olduğunu hatırla; beden ve ruhu. Bedenine ne verirsen biraz sonra kaybedersin, ruhuna ne verirsen sonsuza kadar seninle kalır. / Epiktetos
Paylaş
Kader önünde sonunda öyle veya böyle günahlarımızın bedelini önümüze koyar. Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlarının bedelini öder. Bunu bilen adam kimseye kızmaz, gücenmez, kimseyi aşağılamaz, kimsenin arkasından konuşmaz, kimseyi itham etmez, kimseden nefret etmez, kimseye kin tutmaz. Bunu bilen adam karşılaştığı aksiliklere şaşmaz. Önüne çıkan maddi-manevi engellerin kendi günahlarından başka bir şey olmadığını bilir. / Epiktetos
Paylaş
Başkalarına ait bir şeye göz koyup haset ediyorsanız, unutmayınız ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir. / Epiktetos
Paylaş
Doğruluğun en güzel meyvesi, ruhun huzurudur. / Epiktetos
Paylaş
Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. / Epiktetos
Paylaş
Başkalarının size hayran olmasına bağımlı olmayın. Bunda hiçbir güç yoktur. Kişisel erdeminiz dışsal bir kaynaktan çıkartılamaz. Kişisel erdeminiz kişisel arkadaşlarınızda bulunmaz, başka insanların size gösterdiği saygıda bulunmaz. Öteki insanlar, sizi sevenler bile, sizin fikirlerinizle uyuşmazlar, sizi anlamazlar ya da sizin coşkunuzu paylaşmazlar. Bu bir yaşam olgusudur. Artık büyüyün! Başka insanların sizinle ilgili ne düşündüklerinden size ne! / Epiktetos
Paylaş
İnsanlar ne yaparlar? Korktukları şeyden titreyerek yerlerinde dururlar ve çektikleri ıstıraptan inleyip şikayet ederler. Bu zayıflıktan ne çıkar, ne elde edilir? Şikayet ve küfür. / Epiktetos
Paylaş
Yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir. / Epiktetos
Paylaş
Güçlükler insan karakterinin ölçüsüdür. İnsanın ne olduğunu onlar gösterir. / Epiktetos
Paylaş
Her insan kendi kendini mutlu etmesini öğrenirse; işte o zaman dünyada ne başkalarının sırtına binip kendini mutlu bir şekilde taşıtan asalak, ne de kötülük yapan biri kalmamış olacaktır! / Epiktetos
Paylaş
Ey köle! Bugün karnınız doyar doymaz yarın olunca karnımı ne ile doyuracağım diye diz çöküp sızlanıyorsunuz. Eğer bugün yiyecek bir şeyin varsa, yarın da olur veya yoksa ölüp gidersin. Kapı hep açık duruyor neden sızlanıyorsun. / Epiktetos
Paylaş
Gücünü aşan rolü üzerinde alırsan, bu rolü, iyi oynamadığın gibi yapabileceğin rolüde terk etmiş olursun. / Epiktetos
Paylaş
Mutluluk, mevcut olmayan bir şeye duyulan hasretle birlikte istikrarlı olarak var olamaz. / Epiktetos
Paylaş
Eğer birinin sizin hakkınızda kötü konuştuğunu duyarsanız, kendinizi savunmaya çalışmak yerine: Açıkçası beni yeterince iyi tanımıyor, zira bahsedebileceği daha bir çok yanlışım var, demelisiniz. / Epiktetos
Paylaş
Zavallı insan, içinde bir tanrı taşıyorsun ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. / Epiktetos
Paylaş
Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, onların altından kalkmakla erişilecek ihtişam da o derece parlak olur. Usta kaptanlar maharetlerini ve saygınlıklarını atlatmış oldukları fırtınalarla elde etmişlerdir. / Epiktetos
Paylaş
Beni zengin yapan, toplumda edindiğim yer değil, kendi yargılarımdır, kendi yanımda taşıdıklarımdır. Yalnızca bunlar tam anlamıyla bana aittir ve elimden alınamazlar. / Epiktetos
Paylaş
Felsefe her anın sonsuz değerine, dikkat etmektir. / Epiktetos
Paylaş
Başıma gelenleri benimsiyor, seviyorum. Zira yasanın benim için istediği şeyler, benim istediklerimden iyidir. / Epiktetos
Paylaş
Birine yaranmak için dış eşyaya bağlanırsan bil ki değerinden düşmüşsündür. Bunun için her işte, her durumda filozof olmak sana yetsin. Filozof olduğunu göstermek istersen kendi kendine görünmeyi üstün tut. Bu sana yeter! / Epiktetos
Paylaş
Başkalarının size hayran olmasına bağımlı olmayın. Bunda hiçbir güç yoktur. / Epiktetos
Paylaş
Yalıtılmış bir varlık değilsin. Unutma ki kozmosun biricik, yeri doldurulmaz bir parçasısın. Sen insanlık bulmacasında, köklü bir parçasın. / Epiktetos
Paylaş
Felsefe, ne olursa olsun yapmaya zorlandığımız ödevlerde cılızlığımızı ve bilgisizliğimizi anlamak ile başlar. / Epiktetos
Paylaş
Konuşmadaki bilgelik ve dinlemedeki kibarlık vasıtasıyla ruhun hazineleri ve kişideki ahlaki olgunluk açığa çıkar. / Epiktetos
Paylaş
ÖLÜM daima gözünüzün önünde olsun, o zaman asla adi endişelere düşmezsiniz ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsiniz. / Epiktetos
Paylaş
Konuşmadaki bilgelik ve dinlemedeki kibarlık vasıtasıyla ruhun hazineleri ve kişideki ahlaki olgunluk açığa çıkar. / Epiktetos
Paylaş
Allah, bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır; bedbaht oluyorlarsa kendi hataları yüzünden oluyorlar. / Epiktetos
Paylaş
Konuşmadaki biIgeIik ve dinIemedeki kibarIık vasıtasıyIa ruhun hazineIeri ve kişideki ahIaki oIgunIuk açığa çıkar. / Epiktetos
Paylaş
Senin bardağını kırdıkIarı vakit, komşunun bardağı kırıIdığı kadar sakin oImaIısın. / Epiktetos
Paylaş
Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir. / Epiktetos
Paylaş
İlk önce kendine ne olacağını sor, sonra ne yapmak gerekiyorsa yap. / Epiktetos
Paylaş
Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi. / Epiktetos
Paylaş
Öfkelenmek ve sızlanmak ahlaka aykırıdır. / Epiktetos
Paylaş
Gerçek anlamda aydınlanmış kişiler, hiçbir zaman başkalarına öykünmez. Bunun yerine onlar kendilerinin önceki halini aşmaya çalışırlar. Başkalarıyla yarışma, kendinle yarış. / Epiktetos
Paylaş
Güneş, ışık ve sıcağından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Sende güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap. / Epiktetos
Paylaş
Bana "ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana değil, eşek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun. / Epiktetos
Paylaş
Fırtınadan korkuyorsun, sanki şu koskoca denizi yutacakmışsın gibi. Oysa seni boğmaya bir fıçı şu yeter. / Epiktetos
Paylaş
Zaman en değerli varlığındır ve asla geri dönmez. / Epiktetos
Paylaş
Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını işte. Böylece her zaman mutlu olursun. / Epiktetos
Paylaş
Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir. / Epiktetos
Paylaş
Kimseyi övmeyen, kimseyi kötülemeyen, kimseden yakınmayan, kimseyi suçlamayan olgun insandır. / Epiktetos
Paylaş
Yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir. / Epiktetos
Paylaş
Bir insanın bildiğini zannetiği bir şeyi, öğrenmesi imkansızdır. / Epiktetos
Paylaş
Felsefede, politikada, edebiyatta ya da herhangi bir sanatta olağanüstü olan tüm insanlar, melankoliktir. / Epiktetos
Paylaş
Kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. / Epiktetos
Paylaş
Bizler spiritüel bir deneyim yaşayan insanlar değiliz. Biz insanı deneyim yaşayan spiritüel varlıklarız. / Epiktetos
Paylaş
Kader önünde sonunda öyle veya böyle günahlarımızın bedelini önümüze koyar. Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlarının bedelini öder. Bunu bilen adam kimseye kızmaz, gücenmez, kimseyi aşağılamaz, kimsenin arkasından konuşmaz, kimseyi itham etmez, kimseden nefret etmez, kimseye kin tutmaz. Bunu bilen adam karşılaştığı aksiliklere şaşmaz. Önüne çıkan maddi-manevi engellerin kendi günahlarından başka bir şey olmadığını bilir. / Epiktetos
Paylaş
İnsanları tedirgin eden , olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıkları. / Epiktetos
Paylaş
Gömleğinin bir teli nasıl bütün diğer tellere benziyorsa öylece sen de alelade insanlara benzemek istiyorsun! Ben, sadece parlak olduğundan değil, fakat nereden kullanılırsa kullanılsın, orasını güzelleştirdiği için makbul sayılan erguvanı renkte bir kuşak olmak isterim. Niçin bana başkaları gibi olmamı tavsiye ediyorsun? O zaman sadece iplik olacağım, kadife olmayacağım. / Epiktetos
Paylaş
Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen, sahip olduklarına sevinen insan, akıllı bir insandır.! / Epiktetos
Paylaş
Başkalarına ait bir şeye göz koyup haset ediyorsanız, unutmayınız ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir.! / Epiktetos
Paylaş
Yalnız özgür insanların eğitilmesi gerektiğini söyleyen çoğunluğa değil, yalnız eğitimlilerin özgür olduğunu söyleyen düşünürlere inanmalıyız. / Epiktetos
Paylaş
Alışkanlıklara, zıt alışkanlıklarla hakim olunur. / Epiktetos
Paylaş
Sadece eğitimli olanlar özgürdür. / Epiktetos
Paylaş
İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil. / Epiktetos
Paylaş
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun? / Epiktetos
Paylaş
Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır. / Epiktetos
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
İnsanların yüzde doksanı yaşamazlar, sadece vardırlar.
Oscar Wilde Sözleri
Tanrım beni dostlarımdan koru, düşmanlarımla ben kendim başa çıkarım.
Grigory Petrov Sözleri
Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül et. Onları hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde bir düşmanlık besleme; hiç kimseye hiddet ve şiddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de 'insan-ı Kamil' mertebesine erersin.
Hz Ali Sözleri
Saygınlık, dilenciler üzerinde otoritesini uygulamakla değil, zengin ve mutlu insanları yönetebilmekle sağlanır.
Sir Thomas More Sözleri
İnsanlar aşkın kör olduğunu söylerler çünkü aşkı bilmezler. Ben onlara sadece aşkın gözleri olduğunu söylüyorum. Aşk dışında her şey kördür...
Osho Sözleri
Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gülbeşeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir.
Şemsi Tebrizi Sözleri
Başkalarının karısına kız kardeş gözüyle, başkasının servetine bir yığın toprak gözüyle ve bütün yaratıklara kendi canını taşıyorlarmış gibi bakan kimse gerçekten akıllı bir kişidir.
Peyami Safa Sözleri
Aşk 'sabır'dır belki, ama asla 'tahammül' değil.
Can Dündar Sözleri
İnsanlardan beklentiyi azaltmak demek dertleri azaltmak demektir. Beklenti demek dert demektir çünkü.
Dücane Cündioğlu Sözleri
'Life is pain' Hayat acıtır.
Gregory House Sözleri
Bir balığa karada yürümenin ne olduğunu anlatabilir misiniz? Karada bir günlük yürüyüş, onun hakkında bin yıl konuşmaktan iyidir. İş hayatı da böyledir.
Warren Buffett Sözleri
Ölüm, her bir bireyin onu bir başkasına geçirme gibi bir olanak olmaksızın kendi başına karşılaması gereken tekil bir deneyimdir.
Martin Heidegger Sözleri
Bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi; şimdi güzelliklerin bile çirkin.
Özdemir Asaf Sözleri