gece modu

Erdem Bayazıt Sözleri

Erdem Bayazıt söylediği en güzel sözler. Erdem Beyazıt yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hep yarınları bekledi bu insanlar, geldiğini hiçbir zaman fark etmediler. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir; pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Günde beş vakit namazı dosdoğru kılmak, bir vakit namazı geçirmektense tüm dünya nimetlerini feda etmeyi göze alabilecek bir şuura ermek gerek.. Özellikle sabah ve yatsı namazlarımızı cemaatle kılma durumuna gelmeden, değil toplumu, nefsimizi bile kurtaracağımızın çok şüpheli olduğunu bilmemiz gerek. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Dünyanın en uzun hüznü yağıyor. Yorgun ve yeniImiş insanIığımızın üstüne. / Erdem Bayazıt
Paylaş
SensizIik bir kuyu imiş onu aşamamışım. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Hep yarınIarı bekIedi bu insanIar, geIdiğini hiçbir zaman fark etmediIer. / Erdem Bayazıt
Paylaş
GözIerinden göğüme sayısız yıIdız akar, Bir güIüşün içimde binIerce Iamba yakar. / Erdem Bayazıt
Paylaş
MüsIüman yürekIer biIirim daha. Kızdı mı cehennem kesiIir sevdi mi cennet. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Önünü aIamıyorum bu kör gidişIerin yoIIarda. Herkes bir yere gidiyor önünü aIamıyorum. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Kimsenin efendisi değiIsin kırIarda Kendinin biIe! Her şeyin köIesisin şehirIerde Kendinin biIe! / Erdem Bayazıt
Paylaş
AIınIar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır, Her kırışığı soruIacak bir hesabı, Her çizgisi tarihten bir yaprağı anIatır. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Her çocuk antik çağ fiIozofIarından bir kaIıntı sanki. / Erdem Bayazıt
Paylaş
KeIimeIer ki tank gibi geçer adamın yüreğinden HarfIer harp düzeni aImıştır mısraIarında. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Hayatı yorumIamak değiI yaptığımız. SürekIi bir hüzün yağmurunda ısIanmak beIki. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Bir şarkı gibisin dünya! çoğu zaman hüzün makamında. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Ya bütün şairIer 'seni' sevmiş, ya da ben her mısrada 'seni' buIuyorum. / Erdem Bayazıt
Paylaş
ÖIümIe tanıştıktan sonra anIadım Sadece bir kimIik beIgesi oIduğunu yaşamanın. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Dervişim dünyaIarı taşırım cebimde Hayat bir eIimde; öIüm diğerinde. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Bir şarkı gibisin dünya! Çoğu zaman hüzün makamında CoşkuIu bazan da Kimi zaman bir öğIe vakti gibi sıkıntıIı ve sabit. / Erdem Bayazıt
Paylaş
İnanca sahip oImak, insan oImanın şartı. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Dağıttıkça çoğaIır bizim zenginIiğimiz. Aşkın bir adı da berekettir! / Erdem Bayazıt
Paylaş
İçimde kaynayan bir mahşer var. / Erdem Bayazıt
Paylaş
YasIan göğsüme sevdiğim Benim gönIüm gök gibidir, açık deniz gibidir Pas tutmaz benim içim, yeryüzü gibidir Toprak gibidir. / Erdem Bayazıt
Paylaş
BiIincindeyim doğan ayın, eriyen karın, akan suyun, ve usuI usuI tükenen zamanın. / Erdem Bayazıt
Paylaş
Yapılan Yorumlar [2 adet]
Büşra:
Ben Cahit Zarifoğlunun Nuri Pakdilin ve Erdem beyazıtın sözleri çok beğeniyorum, çok seviyorum hayranlarıyım... Ve Nuri Pakdile mektup yazıp yollamaya devam edeceğim...
kısmet:
ben sizin sözlerinizi çooook beğendim
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bankacılara hayal gücünü teminat olarak gösteremezsiniz.
Walt Disney Sözleri
Dün için pişman olma! Yarın için asla kaygılanma! Bugünü yaşa! Sadece bugünü yaşa! Bugünü sanki en son gününmüş gibi yaşa! Unutma ki yarın bugüne dün diyeceksin, tıpkı dün bugün için yarın dediğin gibi...
Erdal Demirkıran Sözleri
Ahlaka aykırı unsurlar, hislerimizi rahatsız etmeyecek şekilde dile getirildikleri zaman, bunları gülünç buluruz.
Johann Wolfgang von Goethe Sözleri
Yetenek maçı kazandırır ama zeka ve takım oyunu şampiyonluğu.
Michael Jordan Sözleri
İnsan, ya disipline girmenin ya da pişmanlığın acısını çekmek zorundadır. Ama disiplinin acısı hafif, başarısı büyük; pişmanlığın ise, sonucu başarısızlık, acısı da ağırdır.
Jim Rohn Sözleri
İnsanlara neyi eksik diye değil, hala neyi kaybolmamış diye bak!
Johann Wolfgang von Goethe Sözleri
...kafası düşünmeye müsait kimseler, ancak gelişmiş, işlenmiş, mana bakımından 'yüklü' ve 'dolu' kelimelerden müteşekkil bir kültür dili ile düşünebilirler. Bu imkânlar yoksa, düşünecek kafa da yoktur, yazacak kalem de. Bugün görüldüğü gibi.
Necmettin Hacıeminoğlu Sözleri
Sevdiklerinize zaman ayırın, yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır..
William Golding Sözleri
Bazen kaçmak, yapılacak en mantıklı şeydir.
Daniel Palmer Sözleri
Kuş, cevabı olduğu için değil, şarkısı olduğu için öter.
Maya Angelou Sözleri
Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez, ya da elde edilemez.
Erich Fromm Sözleri
Gerçek demokrasi var olabilmesi için, o kadar insanın toplayacak bir yerin olması gerekirdi.milyonlarca insanı da bir yerde toplayamıyorsanız.temsili demokrasi ile yetinin.
Jean Jacques Rousseau Sözleri
Ölüm hayatın her anında kendini hissettirir, ancak sadece bir defa gelir. Onu idrak etmek, acısını çekmekten daha güçtür.
Jean de La Bruyere Sözleri