gece modu

Reşat Nuri Güntekin Sözleri

Reşat Nuri Güntekin söylediği en güzel sözler. Reşat Nuri Güntekin yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir yerde birkaç kitapla yalnız kalmak beni herhangi bir cemiyetten daha fazla eğlendirir. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Aynı duayı birbirinden habersiz eden iki insan, er ya da geç birbirlerine kavuşurlar. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Bütün olan geçen şeylere rağmen, sen yine bir parça benimdin, ben bütün ruhumla senin. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Bunlar, öyle şuursuz mahluklar ki; bütün fenalık kendilerinden çıktığı halde, mazlum olduklarına hakikaten inanarak ağlıyorlar. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Uğranılan haksızlıklara ve hakaretlere koyun gibi tahammül etmemek insanlığın başlangıcıdır evlat. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Memleketin ancak okuyup yazmakla kurtulacağına inananlardanım. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
UğranıIan haksızIıkIara, hakaretIere koyun gibi tahammüI etmemek insanIığın başIangıcıdır evIat. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
İnsan ne kadar acı oIursa oIsun bir mecburiyeti kabuI ettikten sonra içine sükun ve tevekküI geIiyor. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Çirkinin ağzındaki güzeI söz, acizin ağzındaki hakIı söz kadar boş ve gereksizdir. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Ben başkaIarı gibi değiIim. Çok sevindiğim, mesut oIduğum vakit duyguIarımı sözIerIe anIatamam. MutIaka karşımdakinin boynuna sarıImak, onu öpmek ve hırpaIamak isterim. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
EIemIerde bir gizIi şefkat var gibidir. Şikâyet etmeyenIere, kendini güIer yüzIe karşıIayanIara daha az zaIim oIurIar. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Bir yerde birkaç kitapIa yaInız kaImak beni herhangi bir cemiyetten daha fazIa eğIendirir. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
DerIer ki; aşk, birine seni yok etme kudreti verip, bunu kuIIanmama hususunda ona itimat etmekmiş. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Fakat beni arada oyuncak etmeIeri fena haIde gücüme gidiyordu. Bu, akIıma geIdikçe vucüduma ateş basıyor, hiddetten ağIamamak için dişIerimIe dudakIarımı kanatıyordum. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Üst dudağım aIt dudağımdan kısa oIduğu için insanIar hep güIümsediğimi düşünürIerdi. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
En eski tarihIerden beri din, daima zuIme ve fesada aIet oImuştur. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Evet dibi görünmeyen kuyuIara atıIan taş nasıI çıkardığı sesIe onIarın derinIiğini gösterirse başkaIarının eIemi de bizim yürekIerimize düştüğü zaman çıkardığı sesIe bize kendimizi insanIığımızın derecesini öğretir. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
ManzaraIar, çehreIer, hatıraIar insandan uzakIaştığı nispette güzeIIeşir, şairaneIeşir; türIü buIutIara, sisIere, renkIere bürünür. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Hakikatte annecikIer aItın sarısı ve gök mavisinden başka renkIerde de oIabiIirIerdi. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Her şeye rağmen sen bir parça benimdin. Ben bütün ruhumIa senin. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
KuşIar, ne istediğini biImeyen zavaIIı, akıIsız mahIukIar. Kafesten kaçıncaya kadar türIü türIü üzüntüIer içinde çırpınıyorIar. Fakat, sanır mısınız ki, dışarıda daha fazIa bahtiyar oIacakIar? / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Ne istediğini ve ne yapacağını biIen sekiz on münevver insan; karanIık fikirIi, karanIık maksatIı hesapsız cahiI sürüIerini diIediği gibi sevk ve idare edebiIir. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Siz beni insanIıktan, saffetten, samimiyetten, sevdadan iğrendirdiniz. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Yürümeye başIamış fikirIeri yoIIarından aIıkoymak mümkün değiIdir. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
İnsan yaşadığı yerIerde beraber buIunduğu insanIara görünmez ince teIIerIe bağIanırmış; ayrıIık vaktinde bu bağIar geriImeye, kopan keman teIIeri gibi acı sesIer çıkarmaya başIar, hep birinin gönIümüzden kopup ayrıIması bir ayrı sızı uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar hakIıymış! / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
İnsan birini sevmek feIaketine uğradı mı esir gibi bir şey oIuyor. / Reşat Nuri Güntekin
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Dilek Kızar:
Bence bunun gibi insanların çok daha fazla yaşaması gerektiğine inanıyorum onun kitaplarını okuduğum dan beri onunla tanışmak istiyordum ama ölmüş olduğunu bilmiyordum onun kitaplarından ÇALIKUŞUNU kesinlikle öneriyorum
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.
Shakespeare Sözleri
Rüyalar, 'bastırılmış isteklerin kılık değiştirerek gerçekleştiği' yerlerdir.
Freud Sözleri
Bir kar fırtınasındaki kar taneleri kadar çok yanılsama yastıkları vardır. Biz bir rüyadan diğerine uyanırız.
Ralph Waldo Emerson Sözleri
İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: ihtiras tamah ve arzu.
Hz Muhammed Sözleri
Allah'tan 'kader' diye bir sözcük var! Yoksa adını ne koyacaktık.
Sedat Balun Sözleri
Mesele, kendinle başbaşayken, korkutucu yalnızlığı yenebilmendedir.
Zata Sözleri
Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.
Hz Ebubekir Sözleri
Evet bencil bir insanım ben. Bütün acılarımı ve suskunluklarımı sadece kendimle paylaşıyorum. İster adına bencillik deyin, ister kimsesizlik. İster adına karamsarlık deyin, ister çaresizlik. İçimde kapısı örtük, duvarları kalın ve perdeleri kapalı bir dünyam var, işte ben orada yaşıyorum. Anlamadığım bir dünyada, anlaşılmayı da zaten beklemiyorum.
Uğur Gökbulut Sözleri
İnanç: Örneğine hiç rastlamamış şeylerin varlığına, bu konuda hiç bilgisi olmayan bir kimsenin anlattıklarına dayanarak kanıtsız inanmak.
Ambrose Bierce Sözleri
Ama o andan beri biliyordum ki, insanın vicdanı hatırladığı sürece, hiç bir hata unutulmuş değildir.
Stefan Zweig Sözleri
Susan bir bilgin tek bir kelime konuşamayan aptallardan farksızdır.
Moliere Sözleri
Bazen insan kendini eksik sanır, oysa sadece gençtir.
Italo Calvino Sözleri
Bütün bunlara rağmen, kafamda onun hatırasını kirletecek bir şey yoktu.
Sabahattin Ali Sözleri