Max Stirner Sözleri

Bu sayfada 29 adet Max Stirner söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Max Stirner alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kısımda Max Stirner sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Max Stirner alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Max Stirner Sözleri ( 29 adet )
İnsanlar uzun süre hakikate sahip olduklarını sayıklamakla yetindiler, oysa hakikate sahip olabilmek için önce kendilerinin hakiki olmalarının gerekip gerekmediğini ciddi olarak düşünmediler. / Max Stirner
Ben hiçbir hak istemiyorum, bu nedenle de hiçbir hak tanımaya mecbur değilim. Elde etmeye muktedir olduğu elde ederim. Elde edemediğim benim hak alanım dışındadır. / Max Stirner
Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur. / Max Stirner
Gerçeğin kriteri benim, ben ise bir düşünce değilim, düşüncenin üstündeyim yani söylenemez bir şeyim. / Max Stirner
Kendisine sahip olmak için başkalarındaki irade eksikliğine bel bağlayan, başkalarının yarattığı bir şeydir. Efendi kölenin yarrattığı bir şeydir. İtaat sona ererse, efendilikte sona erer. / Max Stirner
Hiçbir şey özgünlüğümü aşamaz! / Max Stirner
Sen kaçıksın be adam! Kafasında büyük şeyler ve tanrılar dünyası kuran ve kurduklarına da inanan sen, hayaletler ülkesi kurup kendini onlara karşı vazifelendiriyorsun, oysa o, sana el sallayan bir idealdir. Senin saplantın var! / Max Stirner
Tanrının da insanlığın da işi kendilerine dayanmaktadır, kendileridir. Benim meselem de benim. Tanrı gibi her şey ve hiçim, biriciğim. / Max Stirner
Şimdi artık o denli dinselleşmişiz ki, 'mahkeme jürisi' Bizi ölümle yargılıyor ve her hizmetçi polis iyi bir Hıristiyan olarak 'görevine başlama yeminiyle' Bizi deliğe tıkıyor / Max Stirner
Ego tek yasadır ve onun dışındaki, herhangi bir kanuna, inanca ya da anlayışa karşı hiçbir yükümlülüğüm yoktur. / Max Stirner
Benim soyum benim, Ben normsuz, yasasız ve örneksizim. / Max Stirner
Hiçbir şey beni ifade edemez. / Max Stirner
Dünya benim mülkiyetimdir. / Max Stirner
Biricik bir sözcüktür ve bir sözcüğün altında düşünülecek bir şey olmalıdır, bir sözcük düşünce içermelidir. Oysa biricik düşüncesiz bir sözcüktür, düşünce içermez. / Max Stirner
Erk ve şiddet sadece bendedir yani güçlü ve şiddetli olandadır. / Max Stirner
Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur. Başkaları sadece benim hakkımı onaylayıp onaylamadıklarını ve bunun onlarca da haklı olup olmadığını yargılayabilirler. / Max Stirner
Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir / Max Stirner
Tahakkümsüzlük, olsa olsa, özgürlük gibi bir saplantıdır. / Max Stirner
Hakikat bir - yaratıktır. / Max Stirner
Tanrı'nın işi, insanlığın işi, gerçeğin işi, iyinin işi, doğrunun işi, özgürlüğün işi ve daha niceleri. Bunların hiçbiri benim işim değildir, benim işim sadece benim olandır ve o genel değil, biriciktir, benim gibi. / Max Stirner
Hazmet kutsal ekmeği ve kurtul. / Max Stirner
Hakikat, sevgili Pilatus, Tanrı'dır ve hakikati arayan herkes Tanrı'yı arar ve över. Tanrı nerede yaşar? Kafanda; başka nerede yaşayabilir ki? / Max Stirner
Beni hiçbir şey aşamaz! / Max Stirner
Ben kimseden hak talep etmiyorum. Bu yüzden kimsenin hakkını kabul etmem gerekmez. / Max Stirner
Hiçbir şey, önünde, kendimi alçaltmamı gerektirecek bir yücelikte değildir! / Max Stirner
Hiçbir şey benden üstün değildir! / Max Stirner
Sen hakikati ararken, kalbin neyi özlemekteydi ki? Efendini! / Max Stirner
Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz? Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım! / Max Stirner
Hiçbir şey beni aşacak yücelikte değildir! / Max Stirner
Yorumlar ( 2 Adet ) 💬
BarışBarış
Bu adamı anlamak ve onun yolundan gitmek güç.
aliali
GuZel sözler max stimer harika
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
1💬
Mete Han Mete Han