gece modu

Max Stirner Sözleri

Max Stirner söylediği en güzel sözler. Max Stirner yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İnsanlar uzun süre hakikate sahip olduklarını sayıklamakla yetindiler, oysa hakikate sahip olabilmek için önce kendilerinin hakiki olmalarının gerekip gerekmediğini ciddi olarak düşünmediler. / Max Stirner
Paylaş
Ben hiçbir hak istemiyorum, bu nedenle de hiçbir hak tanımaya mecbur değilim. Elde etmeye muktedir olduğu elde ederim. Elde edemediğim benim hak alanım dışındadır. / Max Stirner
Paylaş
Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur. / Max Stirner
Paylaş
Gerçeğin kriteri benim, ben ise bir düşünce değilim, düşüncenin üstündeyim yani söylenemez bir şeyim. / Max Stirner
Paylaş
Kendisine sahip olmak için başkalarındaki irade eksikliğine bel bağlayan, başkalarının yarattığı bir şeydir. Efendi kölenin yarrattığı bir şeydir. İtaat sona ererse, efendilikte sona erer. / Max Stirner
Paylaş
Hiçbir şey özgünlüğümü aşamaz! / Max Stirner
Paylaş
Sen kaçıksın be adam! Kafasında büyük şeyler ve tanrılar dünyası kuran ve kurduklarına da inanan sen, hayaletler ülkesi kurup kendini onlara karşı vazifelendiriyorsun, oysa o, sana el sallayan bir idealdir. Senin saplantın var! / Max Stirner
Paylaş
Tanrının da insanlığın da işi kendilerine dayanmaktadır, kendileridir. Benim meselem de benim. Tanrı gibi her şey ve hiçim, biriciğim. / Max Stirner
Paylaş
Şimdi artık o denli dinselleşmişiz ki, 'mahkeme jürisi' Bizi ölümle yargılıyor ve her hizmetçi polis iyi bir Hıristiyan olarak 'görevine başlama yeminiyle' Bizi deliğe tıkıyor / Max Stirner
Paylaş
Ego tek yasadır ve onun dışındaki, herhangi bir kanuna, inanca ya da anlayışa karşı hiçbir yükümlülüğüm yoktur. / Max Stirner
Paylaş
Benim soyum benim, Ben normsuz, yasasız ve örneksizim. / Max Stirner
Paylaş
Hiçbir şey beni ifade edemez. / Max Stirner
Paylaş
Dünya benim mülkiyetimdir. / Max Stirner
Paylaş
Biricik bir sözcüktür ve bir sözcüğün altında düşünülecek bir şey olmalıdır, bir sözcük düşünce içermelidir. Oysa biricik düşüncesiz bir sözcüktür, düşünce içermez. / Max Stirner
Paylaş
Erk ve şiddet sadece bendedir yani güçlü ve şiddetli olandadır. / Max Stirner
Paylaş
Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur. Başkaları sadece benim hakkımı onaylayıp onaylamadıklarını ve bunun onlarca da haklı olup olmadığını yargılayabilirler. / Max Stirner
Paylaş
Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir / Max Stirner
Paylaş
Tahakkümsüzlük, olsa olsa, özgürlük gibi bir saplantıdır. / Max Stirner
Paylaş
Hakikat bir - yaratıktır. / Max Stirner
Paylaş
Tanrı'nın işi, insanlığın işi, gerçeğin işi, iyinin işi, doğrunun işi, özgürlüğün işi ve daha niceleri. Bunların hiçbiri benim işim değildir, benim işim sadece benim olandır ve o genel değil, biriciktir, benim gibi. / Max Stirner
Paylaş
Hazmet kutsal ekmeği ve kurtul. / Max Stirner
Paylaş
Hakikat, sevgili Pilatus, Tanrı'dır ve hakikati arayan herkes Tanrı'yı arar ve över. Tanrı nerede yaşar? Kafanda; başka nerede yaşayabilir ki? / Max Stirner
Paylaş
Beni hiçbir şey aşamaz! / Max Stirner
Paylaş
Ben kimseden hak talep etmiyorum. Bu yüzden kimsenin hakkını kabul etmem gerekmez. / Max Stirner
Paylaş
Hiçbir şey, önünde, kendimi alçaltmamı gerektirecek bir yücelikte değildir! / Max Stirner
Paylaş
Hiçbir şey benden üstün değildir! / Max Stirner
Paylaş
Sen hakikati ararken, kalbin neyi özlemekteydi ki? Efendini! / Max Stirner
Paylaş
Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz? Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım! / Max Stirner
Paylaş
Hiçbir şey beni aşacak yücelikte değildir! / Max Stirner
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
ali:
GuZel sözler max stimer harika
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş.
Tolstoy Sözleri
Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur.
Hz Muhammed Sözleri
Hadiselerin dış yüzüne takılıp kalan kişi gerçeği göremez, ümidini yitirir. Bize perdeyi delip geçecek imani bir bakış gerek.
Ömer Sevinçgül Sözleri
Aslında herkes deli, en deliler de deli olduklarının farkında olmayanlar.
Paulo Coelho Sözleri
Şüphe edeceksen önce kendine bak! Kendine varım diyorsan Allah'tan nasıl şüphe edersin?
Mustafa İslamoğlu Sözleri
Nefsine söz geçiremeyen insan başkasına kul olur.
Muhammed İkbal Sözleri
Hayatınızı sevmediğiniz bir iş için heba etmeyin; tutku size daha iyisini yaptırır.
Donald Trump Sözleri
Almaya hiçbir zaman doyamayacağımız şey sevgidir. Asla yeteri kadar veremediğimiz şey de sevgidir.
Henry Miller Sözleri
İstediğimizi biliyoruz ve bildiğimizi de istiyoruz.
Joseph Goebbels Sözleri
Kitaplar zekanın çocuklarıdır.
Jonathan Swift Sözleri
Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar.
Mevlana Sözleri
Dostluk kanatsız sevgidir.
George Gordon Byron Sözleri
Sevdiği yanındayken şükretmeyeni. Allah geri döndürsün diye yalvartmasını da bilir.
Yusuf Duman Sözleri