gece modu

Cenap Şahabettin Sözleri

Cenap Şahabettin söylediği en güzel sözler. Cenap Şahabettin yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Vicdan. Onu herkes yüreğinde taşımaz; dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aşkın en tatlı parçaları başındaki ümit ve sonundaki hatıradır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Eskiden kızdığına şimdi gülüyorsan akıllanmışsın demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Eskiden kızdığına şimdi gülüyorsan akılanmışsın demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aldatabileceğinden emin olduğu kimsenin yalanlarını, insan tiksinmeden dinler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler, itiraz edemezler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Büyük adamlar memnuniyetle hizmet ederler, fakat kullanılmaya razı olmazlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Zarafetin iki büyük düşmanı çok incelik ve çok kabalıktır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Fakirin zekatı, sabır ile çalışmaktır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Talih, beceriksizlerin maharete verdikleri isimdir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Avam yalanla avutanı, hakikatle korkutana tercih eder. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İlahi adalet, mahkemelerden ümit kesilince akla gelen mercidir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
En geveze kuş umuttur, yüreğimizde hiç susmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan sevdiğinden korkar, ama korktuğunu sevemez. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hayalsiz yürek, petrolsüz lambadır, hiçbir şeyle parlatılamaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Fırtına saçları yolsun, zarar görmem; eğer bana bir fikir getirirse. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim; kölesi değil. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler; fakat kalp daima kendi istediğini söyletir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hakikatı güneşe benzetirler; doğrudur: gözlerimiz yaralar korkusu ile çoğuna bakmayız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
En çok gürültü boş tenekelerden çıkar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Akarsu, ne güzel hayat dersidir: küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gündüz kandılını hazırlamayan, karanlığa razı demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Söylenmemiş fikir yoktur,diyorlar.bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikayette haksızsın. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aşk, kalbimizin saygısız mısafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider! / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: ister istemez sözden ziyade söyeyene bakarız.. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür! / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hepimiz ölümün nişanlısıyız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Altından kendini koru, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ne bütün varını yiyip olmuş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş.. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gölgede duran güneşi göremez. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Balıklar şüphesiz kainat şudur derler; bizim bilgilerimiz de buna benzer. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir.sanırız k..i,genç göründüğümüz nisbette ecelden uzağız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Başımıza bela geldi deriz; halbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, sokup atmak çok güçtür. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Başkası düştü mü, "çürük tahtaya basmasaydı" deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından sıkâyet ederiz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Arapça ve farsçayı atarsak esrârengiz şiir olmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Dans yatay isteklerin, dikey tatminidir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, basının üstüne alırsan ezilirsin. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Kaybettiklerim arasından en çok aklımı özlüyorum.
Mark Twain Sözleri
Ve Allah, sırf 'seni özleyeyim' diye yarattı...
Mahmut Samet Sözleri
Aşk; uyumadan önceki son şey, uyandığın zamanki ilk şeydir.
İskender Pala Sözleri
Kabirde, mahşerde, hesapta bir arada, yan yana, beraber olmak istemeyeceğin kişiye gönül verme, bağlanma, uzak dur öylesinden!
Ömer Sevinçgül Sözleri
Oysa tek gerçek şu; yeterince uzun yaşarsanız her şeyi, herkesi kaybedersiniz.
John Verdon Sözleri
Nasıl bir halde olduğumu anlamak istiyorsan, gölgene bak sevgili! O kadar yakın ama sana asla dokunamayan!
Cemal Süreya Sözleri
Aslında zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur.
Lucius Annaeus Seneca Sözleri
İnsan bütün bildiklerine rağmen, bütün bildiklerine karşı her gün yeniden başlar.
Emil Michel Cioran Sözleri
İnsanlığı engin bir okyanus olarak düşün , bu okyanustaki her şey, her bir kişi senin ruhaniyatının bir yüzünü yansıtan bir damlacıktır. Unutma: diğerleri senin için sadece bir aynadır. Suçlayacak veya kınayacak hiç kimse yoktur. İnsan daima ve sadece kendisiyle karşılaşır.
Stefano E. D'Anna Sözleri
Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.
Noam Chomsky Sözleri
İnsan, kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisinden aşağıdakini de küçümsediği sürece alım sayılmaz.
İmam Muhammed Bakır Sözleri
Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor.
Ali Şeriati Sözleri
Genellikle yaşamın en güzel bölümleri hemen hiçbir şey yapmadığınız anlardır. Vaktinizi tümüyle ense yaparak geçirirsiniz. Her şeyin anlamsız olduğunu farkettiğiniz zaman, bunun ayrımına varmış olmanız yaşamınızı anlamsız olmaktan kurtarır aslında. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Benimkisi iyimser bir kötümserlik.
Charles Bukowski Sözleri