gece modu

Carl Sagan Sözleri

Carl Sagan söylediği en güzel sözler. Carl Edward Sagan yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tek kutsal gerçek, kutsal gerçeğin olmamasıdır. / Carl Sagan
Paylaş
Bilimi açıklamamak bana ahlaksızlık gibi geliyor, Aşık olunca bunu tüm dünyaya duyurmak istersiniz. / Carl Sagan
Paylaş
Yalanlara karşı hoşgörünün artması, birçok diğer kötülük için de zemin hazırlar. / Carl Sagan
Paylaş
Bilim ve teknolojiye zarif bir şekilde bağlı olan; ancak bilim ve teknoloji hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeyenlerden oluşan bir toplumda yaşıyoruz. / Carl Sagan
Paylaş
Kaynağı otorite olan fikirler değersizdir. / Carl Sagan
Paylaş
Eğer ki bize bazı şeylerin doğru olduğunu iddia edenlere otorite sahiplerinden şüphe duymamızı sağlayan şüpheci sorular sorma becerisinde değilsek, bu durumda önümüze gelen ilk şarlatan politikacı veya dindara kanmaya açık oluruz. / Carl Sagan
Paylaş
Yeterince uzun zamandır aldatılmışsak, aldatmacayı ortaya koyan her türlü kanıtı reddederiz. / Carl Sagan
Paylaş
Gerçek kafa karıştırıcı olabilir, onu kabul etmek bizi uğraştırabilir, içgüdülerimizin öngördüğü gibi olmayabilir, derinlerde gizli önyargılarımızla çelişebilir, çaresizce doğru olmasını dilediğimiz fikirlerle uzaktan yakından ilgisi olmayabilir. Ancak bizim tercihlerimizin, doğruluğu belirleme gibi bir özelliği yoktur. / Carl Sagan
Paylaş
Herhangi bir şeye inanan birisini ikna edemezsiniz, çünkü inançları kanıta değil, inanmaya duydukları köklü ihtiyaca dayanır. / Carl Sagan
Paylaş
Kendi adımıza düşünemiyorsak, otoriteyi sorgulamak istemiyorsak, o halde güç sahiplerinin elinde oyun hamuruna döneriz. / Carl Sagan
Paylaş
Bilim bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır. Evrenin kuşkuyla sorgulanma tarzıdır. Eğer şüpheci yaklaşmamak için otoriteye kuşkucu sorular soramıyorsak o zaman tam bir kaos içindeyiz. / Carl Sagan
Paylaş
Yerküremize uzaydan baktığımızda, ulusal sınır diye bir şey göremiyoruz, etnik, dinsel ya da ulusal şovenist davranışların sürdürülmesi akıl almaz bir duruma dönüşüyor. / Carl Sagan
Paylaş
Tanrı insanın içini rahatlatan bir masaldır. / Carl Sagan
Paylaş
Yaşam, daima yolunu bulacaktır. / Carl Sagan
Paylaş
Neyin doğru olduğu umrumuzda mı? fark ediyor mu? / Carl Sagan
Paylaş
Hangisi daha alçakgönüllüdür? Açık fikirle evrene bakan ve evren bize ne gösterirse göstersin kabul eden bilim insanı mı, yoksa bu kitapta yazan her şeyin mutlak gerçek olarak kabul edilmesi ve işin içindeki tüm insanların yanılma ihtimalinin görmezden gelinmesi gerektiğini söyleyen biri mi? / Carl Sagan
Paylaş
Hayvanlar fazlasıyla bizim gibiler. / Carl Sagan
Paylaş
Kişi inanmadığı şeylere inanır görünmeyi meslek haline getirecek denli değer yitimine uğramış ve aklının saflığına tecavüz etmişse, her türlü diğer suçu işlemeye de kendini hazırlamış demektir.. / Carl Sagan
Paylaş
Gerçeklerle çelişen her şey dışlanmalı ya da tekrar gözden geçirilmelidir. / Carl Sagan
Paylaş
Cehaletin esenlik getirdiği yerde, zeki olmak budalalıktır. / Carl Sagan
Paylaş
Eskiden cazip olan etnik, cinsel, dinsel şovenizm, ya da milliyetçi ateşi körüklemek artık işe yaramıyor. / Carl Sagan
Paylaş
Dünya, din adamları ve siyasetçilere bırakılırsa insanlık, hiç bir zaman huzur bulamayacak. / Carl Sagan
Paylaş
Kesmek için besi hayvanı yetiştiririz, ormanları yok ederiz; akarsu ve gölleri hiç balık yaşayamayacak kadar kirletiriz; spor olsun diye geyik, kürkü için leopar, gübre yapmak için balina öldürürüz; yunusları dev balık ağları içine hapsedip soluksuz bırakırız; fok yavrularını sopayla öldürürüz ve her gün bir canlı türünün soyunun tükenmesine sebep oluruz. Tüm bu hayvanlar ve bitkiler bizim kadar canlıdır. Sözümona korunan yaşam deği / Carl Sagan
Paylaş
Bir hayvanı anlatırken 'vahşi' deriz, bizden farklı ve korkunçturlar. Fakat kim daha vahşi acaba? Sadece huzur arayan ve şarkılarını söylemek isteyen balinalar mı; yoksa onları avlayıp yok ederek soykırım noktasına getiren insanoğlu mu? / Carl Sagan
Paylaş
Cehaletin mutluluk getirdiği yerde, zeki olmak budalalıktır. / Carl Sagan
Paylaş
Kendinizi iyi hissetmenizi sağladığı sürece bir şeyin doğru olup olmadığını umursamamak; cebiniz doluysa paranın nereden geldiğini boş vermek kadar kötüdür. / Carl Sagan
Paylaş
Bilim insanlarında gördüğüm en belirgin eksiklik, biz ve onlar şeklinde kutuplaşmaya meyilli olmalarıdır. Kimse doğru bilgiyi kendi tekelinde tuttuğunu sanmasın. Sözünüze itibar edenleri kendinizden sayıp, etmeyenleriyse boş inançlılıkla suçlamak asla yapıcı bir tavır olamaz. İşte bu aklımızdakileri karşı tarafa ifade edebilmemizin önündeki en büyük engel ve bizi azınlıkta kalmaya mahkum eden en büyük yanlışımızdır. / Carl Sagan
Paylaş
Öğrencilere okulda evrim konusuna girmeden bitki ve hayvan türleri; otoriteye itaatin rolüne, açgözlülüğe, yetersizliklere ve cehalete değinmeden yalnızca savaşlar, tarihler ve kralları anlatan tarih; elementlerin nereden geldiğine yer verilmeden kimya öğretiliyor. / Carl Sagan
Paylaş
Bilimde sıklıkla bir bilim adamı Evet, bu gerçekten güzel bir argüman, ben hatalıyım deyip sonra kendi fikrini değiştirir ve eski fikrini ondan bir daha asla duyamazsınız. Bilim adamları bunu gerçekten yapar. Olması gerektiği kadar sık olmaz, çünkü bilim adamları da insan ve değişim bazen acı çektiricidir. Ama her gün olur. Bunun gibi bir şeyin siyasette veya dinde en son ne zaman gerçekleştiğini hatırlamıyorum. / Carl Sagan
Paylaş
Yalanlara karşı hoşgörünün artması, birçok diğer kötülük için de zemin hazırlar. / Carl Sagan
Paylaş
Bilim, biliyor görünmeye çalışanların yalanını yüzlerine vurmanın yoludur. Gizemciliğe, batıl inanışlara, işi olmayan yerde karşımıza çıkarıldığında da dine karşı bir siperdir. Değerlerine bağlı kalırsak, yalanla kandırılmaya çalışıldığımızda bizi uyarır. Hayatımızı çok geç olmadan düzeltme olanağı verir. / Carl Sagan
Paylaş
Tanrı fikri; beyaz sakallı dev bir erkeğin gökyüzünden herşeyi idare etmesi gibisinden tasvir edildiği sürece gülünçtür. Yok eğer, Tanrı'dan kastedilen evreni yöneten fizik kanunlarıysa, o zaman kesinlikle Tanrı vardır. Ne var ki; bu Tanrı duygusal olarak insanları pek tatmin etmez ... çünkü Yerçekimi Kanunu'na ibadet etmek saçmadır. / Carl Sagan
Paylaş
Bilim; tecrübeyle eski inanışlara meydan okumak, zihni yeni düşüncelere açmak ve evreni gerçekten olduğu gibi görmektir. Bu nedenle bilim, kimi zaman cesaret gerektirir; en azından geleneksel düşünceleri sorgulayacak kadar cesaret. / Carl Sagan
Paylaş
Bir tek kitap, insanın mucizeler yaratabilme yeteneği olduğunun kanıtıdır. / Carl Sagan
Paylaş
Dünyamızı, sorularımızda ki cesaret ve cevaplarımızda ki derinlik ile anlamlı kılarız. / Carl Sagan
Paylaş
Evrende yalnız olduğumuzu düşünmek, okyanustan bir bardak su alıp balinalar yok demekle aynı şey. / Carl Sagan
Paylaş
Güven verici bir yalan yerine, zor bir gerçeği kucaklamak daha iyidir. / Carl Sagan
Paylaş
Tarihin bize öğrettiği en acı derslerden biri şudur: Eğer yeterince uzun bir süre kandırılarak bir şeye inandırılmışsak, bu kandırılmışlığın kanıtlarını reddetmeye yatkınlaşırız. Artık doğru olanı bulmakla ilgilenmez oluruz. Yapılan kandırma bizi eline geçirmiştir. Bunu kendimize bile itiraf etmek artık fazlasıyla acı verici olacaktır. Bir şarlatan böylesi bir gücü sizin üzerinizde kullanmak üzere bir kere verdiğinizde bir daha onu neredeyse hiç geri alamazsınız. / Carl Sagan
Paylaş
Nereye gittiğimi bilmiyorum fakat 'kendi' yoluma gittiğimi biliyorum. / Carl Sagan
Paylaş
Bilimde, bilim adamlarının sıkça 'biliyor musunuz, bu iyi bir argûman; benim fikrim sanırım yanlış' dediğini duyarsınız. Ve sonra fikirlerini değiştirirler ve onlardan artık eski bakış açısını bir daha duymazsınız. Bunu gerçekten yaparlar. Olması gerektiği kadar sık yapmazlar, çünkü bilim adamları da insandır ve değişiklik çoğu kez zordur. Fakat bilimde her gün olur bu tür birşey. Politika'da veya din'de işe böyle bir şeyin en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bile. / Carl Sagan
Paylaş
Öyle garip kavramlarla yetiştirilmişiz ki, bizden birazcık değişik bir kişi ya da toplumla karşılaşınca, onların bize yabancılığı nedeniyle güvensizlik duyuyoruz ya da nefret ediyoruz. Oysa her bir uygarlığın anıtları ve kültürü, insan olmanın değişik biçimde anlatımından başka bir şey değildir. / Carl Sagan
Paylaş
Kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir. / Carl Sagan
Paylaş
Yanlış bir argûmanin ilacı, daha iyi bir argûmandır. Fikirlerin bastırılması değil. / Carl Sagan
Paylaş
Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir. / Carl Sagan
Paylaş
Bugünü anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir. / Carl Sagan
Paylaş
İnanmak istemiyorum, bilmek istiyorum. / Carl Sagan
Paylaş
Muhteşem bir şey, bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor. / Carl Sagan
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Özgür:
Dünya, din adamları ve siyasetçilere bırakılırsa
insanlık, hiç bir zaman huzur bulamayacak..
---------
Bu sözü anladınız mı? Peki madem anladınız; Ey admin Ey insanlar!! Neden siyasitçilere ve din adamlarına prim veriyorsunuz. Onlara yer veriyorsunuz Onları alkışlıyorsunuz. Onları örnek miş gibi sunuyor takdim ediyorsunuz.?? Neden Demek ki siz gerçekten anlamıyorsunuz. Ve iyiniyetli değilsiniz. Dünya neden cennete dönüşmüyor ?
---------
"Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil,hiçbir şey yapmadan durup izleyenler yüzünden tehlikeli bir yerdir.
Albert Einstein

Admin: Yeni siyasetçi eklemesi yapmıyoruz sitelerimize. Önceden var olanları ise yapılmış yorumlardan dolayı kaldırmıyoruz. Ağırlıklı olarak bilim insanlarına yer vermeye çalışıyoruz.
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Kendine verebileceğin en güzel hediye iyi bir dosttur!
Robert Louis Stevenson Sözleri
'Gerçek' özgürlük kimseye verilemez. İnsan bunu tüm gücüyle içten istemeli ve bedeli her ne olursa olsun onu hak etmek için çaba gösterip kendisi kazanmalıdır. Bunu ancak o zaman elinde tutabilir.
Stefano E. D'Anna Sözleri
İnsanın kendi aleminde yarattığı kişilerin de bir ömrü var. Tasavvur gerçeğe dönüşmeyince solup gidiyor.
Ayfer Tunç Sözleri
Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.
Yunus Emre Sözleri
Dinin hükümranlığını kırmak için biz bilim insanlarının yapabileceği her şey yapılmalıdır. Umarız ki sonunda, uygarlığa en büyük katkımız bu olur.
Steven Weinberg Sözleri
İnsanlar şahsi sorumluluklarının farkına varmadığı sürece, ülkelerinin kalkınması da mümkün olmayacaktır. Her vatandaş yaşamın yaratıcısı olmalı.
Grigory Petrov Sözleri
İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer.
Nizamülmülk Sözleri
Nasılsa inanmak istediklerine inanacaklar, o yüzden kendin ol!
George Bernard Shaw Sözleri
Ve dikkat ettim, susanlar daha iyi anlaşıyorlar.
Sabahattin Ali Sözleri
Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Sîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
Ziya Paşa Sözleri
Özgür doğan insan her yerde zincire vurulmuştur.
Jean Jacques Rousseau Sözleri
Hayır demek istediğinizde hayır deyin. Evet demek istediğinizde evet deyin. Sizin kendiniz olmaya hakkınız var.
Don Miguel Ruiz Sözleri
Kişi başına gelen durumlara karşı tavrını değiştirdiğinde başına gelecek olayların doğası da zamanla değişecektir. Oluşumuz yaşamımızı yaratır.
Stefano E. D'Anna Sözleri