gece modu

Cemil Meriç Sözleri

Cemil Meriç söylediği en güzel sözler. Cemil Meriç yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İz bırakmadan silinmek, bütün acılarımızla yok olmak. İnsan zekası bu kadar trajik bir sonu zor kabul ediyor. / Cemil Meriç
Paylaş
Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. / Cemil Meriç
Paylaş
Her şeyin yokluğunu çekmeli insan, yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. / Cemil Meriç
Paylaş
Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. / Cemil Meriç
Paylaş
Yaprak ağaçtan düşünce, rüzgarın oyuncağı olurmuş. / Cemil Meriç
Paylaş
Her şeyin yokluğunu çekmeli insan; yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. / Cemil Meriç
Paylaş
Biliyorum ki, iki yaralı kalp, sağlam bir kalp eder. / Cemil Meriç
Paylaş
Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir. / Cemil Meriç
Paylaş
Çıkar konuşunca, vicdan susar. / Cemil Meriç
Paylaş
Karanlığa o kadar alışmışsınız ki,yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! / Cemil Meriç
Paylaş
Evladım! Diye haykırdı; bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yoktur. Namuslu insanlar ve namussuz insanlar vardır. / Cemil Meriç
Paylaş
Karanlığa o kadar alışmışsınız ki,yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! / Cemil Meriç
Paylaş
Gelişmemiş bir ülkede her diplomalı, entelektüel. / Cemil Meriç
Paylaş
Cümleler vardır korkunç bir yer sarsıntısı gibi kıtaları birbirinden ayırır. Kıtaları yani gönülleri. Uçurumlara köprü atan cümleler de vardır. / Cemil Meriç
Paylaş
Hiçbir milletin idraki başka bir milletinkinden, hiçbir ferdin zekası başka bir ferdinkinden daha üstün değildir. / Cemil Meriç
Paylaş
İnancı kişiliğidir insanın. / Cemil Meriç
Paylaş
Türk aydını, tanzimat?tan beri batı kapitalizminin şuursuz simsarı. / Cemil Meriç
Paylaş
Maziden ancak yanarak temizlenilebilir. Gözyaşlarında yıkanılarak temizlenilir. / Cemil Meriç
Paylaş
Halkın seviyesine ineceğiz diye, dilimizi papağanınkine benzetmek, halklaşmak değil, eşekleşmektir. / Cemil Meriç
Paylaş
Yürümesini bilmeyenler, koşanlara kızarlar. / Cemil Meriç
Paylaş
Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benze diye çekmedim. / Cemil Meriç
Paylaş
Birçok kitapları, okumuş olmak, hatta okumuş görünmek için okuyoruz. Bir çoklarını da çevremizden kaçmak için. / Cemil Meriç
Paylaş
Bu memlekette sağcı solcu yoktur, ilerici gerici yoktur. Bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır. / Cemil Meriç
Paylaş
Avam için din, kendi gibi düşünmeyeni yok etmek hürriyetidir. / Cemil Meriç
Paylaş
Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum. / Cemil Meriç
Paylaş
Umrandan habersizdik, medeniyete ısınamadık. İnsanlığın tekamül vetiresini ifade için kendimize layık bir kelime bulduk: uygarlık. Mazisiz, musikisiz bir hilkat garibesi. / Cemil Meriç
Paylaş
Düşüncenin gemlerini biraz bırakınca cinnete ve hikmete beraber gidiyor insan. / Cemil Meriç
Paylaş
Toplum zıvanadan çıkmış. Cinayet cinayeti kovalıyor. Akıl susmuş ve mefhumlar cehennem! Bir raks içinde tepinip duruyor. Sloganlar yönetiyor insanları. İdeolojiler yol gösteren birer harita değil, idrake giydirilen deli gömlekleri. / Cemil Meriç
Paylaş
Memleket bir intihar salgını içindedir. Tek çıkar yol, bu korkunç tefrikaya bir son vermek, çılgınlıklarımızı dizginlemek, başkalarına hürmet etmek ve kinin yerine sevgiyi ikame etmektir. / Cemil Meriç
Paylaş
Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. / Cemil Meriç
Paylaş
Zulüm, bir korkunun ifadesidir. Korkan zalimdir. / Cemil Meriç
Paylaş
Hayatından memnun olan insan veya sınıf, düşünmez. Her düşünce bir kopuştur. / Cemil Meriç
Paylaş
Hepimiz bir hastalığın kurbanıyız, kendimizi başkası sanma hastalığı. / Cemil Meriç
Paylaş
Herkes tarafından anlaşılmak isteyen, hiç kimse tarafından anlaşılmaz. / Cemil Meriç
Paylaş
Çağdaş insan, kökleri kopmuş bir ağaç. Hem kendine yabancı, hem tabiata. / Cemil Meriç
Paylaş
Atatürkçülük asil cumhuriyetin resmi dinidir. Mitosu olmayan sığ, dalsız budaksız bir din. Tam robot dini. / Cemil Meriç
Paylaş
Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır. Haysiyet, şuur ve fedakarlık demek. / Cemil Meriç
Paylaş
Onlar sürü dostum; Zincirlerinden başka kaybedecek neleri var. Karanlıktan geldiler, karanlığa gidiyorlar. / Cemil Meriç
Paylaş
Namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun ise sosyolojiye ihtiyacı yoktur. / Cemil Meriç
Paylaş
Kimlik, kişiliğin zindanıdır. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsaf, dinin yarısıdır. / Cemil Meriç
Paylaş
Kitap cennetin anahtarıdır. / Cemil Meriç
Paylaş
Çok zaman kaybettim. Çok zaman ve biraz ümit. Yaşamak galiba bu. / Cemil Meriç
Paylaş
Ben putperest değilim, kitaba tapmıyorum; içindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki göz yaşı, içindeki tecrübe, içindeki Tanrı çekiyor beni. / Cemil Meriç
Paylaş
Kapitalizmin tek amacı kazançtır. Çeşitli rekabetler at oynatır burada ve insanın insanla sıcak, dostça münasebeti yerine para girmiştir. Kapitalist için müşteri vardır. Kapitalizmin ilk harfi egoizmdir. Artık insan eşyanın emrindedir, eşya insanın değil .Bütün insan münasebetlerini eşyanın arkasından görmek yabancılaşmanın ilki ve en korkuncudur. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsanı insandan ayıran duvarlar yıkılmadıkça, ferdin bir sınıftan ötekine atlaması neye yarar? / Cemil Meriç
Paylaş
İnsan kendini yalnız hissedince felakete düşer. Yalnız değildir herkes aşağı yukarı aynı durumda. Herkes konuşmadığı için bilmiyoruz neler hissettiğini. Bir çokları susar. Sükûtun ne trajediler sakladığını bilmeyiz. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsan kendini yalnız hissedince felakete düşer. Yalnız değildir herkes aşağı yukarı aynı durumda. Herkes konuşmadığı için bilmiyoruz neler hissettiğini. Bir çokları susar. Sükûtun ne trajediler sakladığını bilmeyiz. / Cemil Meriç
Paylaş
Kanun insan haysiyetini kırmamalı diyor Gandhi. Kırıyorsa kanun değil yumruktur. İnsanın haysiyeti düşüncesidir. / Cemil Meriç
Paylaş
Her çağ kendi kelimelerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını. / Cemil Meriç
Paylaş
Hürriyetsizlik her türlü fesadı kolaylaştırır. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsanlar refah ve emniyet peşindedirler, vatan bu iki ihtiyacın sağlandığı yerdir. / Cemil Meriç
Paylaş
Bilinmeyen bir düşman, bilinen on düşmandan daha tehlikelidir. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsafını kaybedenler, hiçbir hakikati bütünüyle kavrayamazlar. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsanlar sorumlulukları ölçüsünde büyürler, sorumlulukları kalmayınca değerleri de kalmaz. / Cemil Meriç
Paylaş
Beni kitaplara kaçıran ne çok insan var. / Cemil Meriç
Paylaş
Herkes tarafından anlaşılmak isteyen, hiç kimse tarafından anlaşılmaz. / Cemil Meriç
Paylaş
Spinoza kırk dört yaşında ölmüş. Nietzsche kırk dört yaşında delirmiş. Ben yolumu kırk dört yaşından sonra buldum. / Cemil Meriç
Paylaş
Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benzeyesin diye çekmedim. / Cemil Meriç
Paylaş
Herkes tarafından kabul edilen bir haksızlığa isyan etmek kolay mı? / Cemil Meriç
Paylaş
Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır. Haysiyet, şuur ve fedakarlık demek. / Cemil Meriç
Paylaş
İrfanımızı maziye bağlayan köprüler yıkılmış. İslamiyet sisler içinde. İhmalin, bilgisizliğin, bühtanın sisleri. / Cemil Meriç
Paylaş
Önünde birçok yollar var: politika bunlardan biri. Belki en aldatıcı olduğu için en cazibi. Mutlakın ve sonsuzun rüyası. Mukaddes bir abes. Bana sorarsan kütüphanene dön, yani kitap ol. Aydınlan ve aydınlat. / Cemil Meriç
Paylaş
Objektiflik namussuzluktur. Ben tarafım; hakikatin tarafıyım. / Cemil Meriç
Paylaş
Bir şair intihar etmek isteyen genç bir kadına dur diyordu. Daha senin için bir şiir bile yazılmadı. / Cemil Meriç
Paylaş
Çıkar konuşunca, vicdan susar. / Cemil Meriç
Paylaş
Her toplum bir kitaba dayanır: ramayana, nesideler nesidesi veya kur'an: senin kitabın hangisi? / Cemil Meriç
Paylaş
Asya'nın bütün evlatları içinde batı'nın ilk benimsediği: zerdüst. / Cemil Meriç
Paylaş
İrfan, kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim. / Cemil Meriç
Paylaş
Her kavganın ezelî mazereti: son kavga olmak. / Cemil Meriç
Paylaş
Gerçek hükümdarlar, ebedi hükümrandırlar. Hazineleri yağma edildikçe zenginleşirler. / Cemil Meriç
Paylaş
Sol ve sağ. çılgın sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit. / Cemil Meriç
Paylaş
Din, bir susuzluk, sonsuza karşı duyulan özlem. Bilgi değil, aşk. / Cemil Meriç
Paylaş
Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza. / Cemil Meriç
Paylaş
Aydın olmak için önce insan olmak lâzim. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer . Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; 'uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessus.. / Cemil Meriç
Paylaş
Polemik zekaların savaşıymış. Zekalar birbiriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, gizli çıkarların savaşı, polemik. Eski bir inancı yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı. Ve her mübariz kendi cephesinde muzaffer. / Cemil Meriç
Paylaş
Dergi hür tefekkürün kalesi. / Cemil Meriç
Paylaş
Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir. / Cemil Meriç
Paylaş
Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir. / Cemil Meriç
Paylaş
Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir? / Cemil Meriç
Paylaş
Ulu camlar fırtınalı diyarlarda yetişir. / Cemil Meriç
Paylaş
Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk: kültür. / Cemil Meriç
Paylaş
İngiliz hodgamdır.bir millet değil de bir yığın.yığın düşünmez, mâruz kalır. Nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince arslanlaşır, nöbet geçirince her mukaddesi unutuverir. / Cemil Meriç
Paylaş
Savaş bir irşat. Savaş, ışıkla karanlığın diyaloğu. Düşman, gözü bağlı olandır. / Cemil Meriç
Paylaş
İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. / Cemil Meriç
Paylaş
Vakit geçmiyor diye şikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkarız. / Cemil Meriç
Paylaş
Mahalle kavgaları, tefekkürün zirvelerine ulaşmamalı. / Cemil Meriç
Paylaş
Ormanı görmedin. ağacı görmedin. rüzgârin önüne savurduğu birkaç kuru yaprağı insan zekasının bütünü sanıyorsun.. / Cemil Meriç
Paylaş
Okumak, iki ruh arasında âsıkane bir mülâkattır. / Cemil Meriç
Paylaş
İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri. / Cemil Meriç
Paylaş
Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsanlar hür doğarlar, eşit haklara sahiptirler; hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu kadar anlamdan yoksun gelmemiştir. / Cemil Meriç
Paylaş
Cinayete ses çıkarmayan canının suç ortağıdır. / Cemil Meriç
Paylaş
Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. / Cemil Meriç
Paylaş
Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu. / Cemil Meriç
Paylaş
Kültür, homo ekonomikus'un kanlı fetihlerini gizlemeye çalışan birer şal. / Cemil Meriç
Paylaş
Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. / Cemil Meriç
Paylaş
Dahi, munzevi bir yıldız; anasız doğan çocuk, anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı. / Cemil Meriç
Paylaş
Kendini tanımak, marifetlerin marifeti. / Cemil Meriç
Paylaş
Bu çökmeye hazır medeniyet üç sütun üzerinde duruyor; süngü, açlık, fuhuş. / Cemil Meriç
Paylaş
Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. / Cemil Meriç
Paylaş
Tabular tabular! Her adımda şuura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kapının arkasında, elinde bıçak, bekleyen bir harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayıp, efendim bizde filozof yetişmiyor diye ah u vahlar. / Cemil Meriç
Paylaş
Din, avrupa için bir afyondur, bütün ideolojiler gibi. / Cemil Meriç
Paylaş
Türk aydını yangından kaçar gibi uzaklaşıyor memleketten. Hayır kirlettiği bir odadan kaçar gibi. / Cemil Meriç
Paylaş
Raskölnikov sarsıntı geçiren bir toplumda yapayalnızdır. Dosto gibi. / Cemil Meriç
Paylaş
Şiir ne bir teşrih masasıdır, ne bir teşhir çarmıhı. / Cemil Meriç
Paylaş
Şuuraltı(psikanaliz) her istediğini kolayca elde eden mutlu azınlığın imtiyazı. / Cemil Meriç
Paylaş
Tefekkür vuzuhla başlar,kurtuluş şuurla. / Cemil Meriç
Paylaş
Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir. / Cemil Meriç
Paylaş
Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. / Cemil Meriç
Paylaş
Deha tabiatın en tehlikeli armağanı. / Cemil Meriç
Paylaş
Hapishane, maskelerin çıkarıldığı yerdir. / Cemil Meriç
Paylaş
Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor. / Cemil Meriç
Paylaş
Kültür, kaypaklığı, müphemiyeti ve seyyaliyetiyle avrupa'dır. Tarif edilmeyen, edilemeyen bir kelime. / Cemil Meriç
Paylaş
Slogan, ilkelin ideolojisi. / Cemil Meriç
Paylaş
Birbirini bütün tedaileriyle karşılayan iki kelimeye ne aynı dilde rastlarsınız ne iki ayrı dilde. / Cemil Meriç
Paylaş
Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz'laştıranlardır. / Cemil Meriç
Paylaş
Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. / Cemil Meriç
Paylaş
Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir. / Cemil Meriç
Paylaş
Çatışmasız toplum beraber otlayan, beraber gevis getiren adsız bir sürü. / Cemil Meriç
Paylaş
Batı'nın düşünce tarihi akılla naklin mücadele tarihi. / Cemil Meriç
Paylaş
Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık. / Cemil Meriç
Paylaş
Sevgi garip bir yangın. Yaşaması için büyümesi gerek. O yangına herşeyini atacaksın; zamanını, gururunu, dehanı.! / Cemil Meriç
Paylaş
Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir. / Cemil Meriç
Paylaş
Kâmuş bir millietin nâmusudur. / Cemil Meriç
Paylaş
İnsanlık daima kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk. / Cemil Meriç
Paylaş
Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek. / Cemil Meriç
Paylaş
Düşünceye câzıp ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi. Büyük yazar içinden gelen sesi olduğu gibi haykırandır. Kelimeleri kullanırken avamın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez. / Cemil Meriç
Paylaş
Her çağ kendi kelimelerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını. / Cemil Meriç
Paylaş
Bir ideal için ipe çekilmek, ölümlerin en güzelidir. / Cemil Meriç
Paylaş
Kelime : senin yıldızların kelimeler, şöyle raksetsinler, alev saçlarıyla sonsuz bahçesinde hayallerinin.kelime ormanda uyuyan dilber; şair uzaklardan gelen şehzade.öyle seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler.yıldızlar tanrı'ya yetmiş mi? Kelimeler benim sudaki gölgem, okşayamam onları, öpemem. Bir davet olarak güzel kelime ve muhterem. Gönülden gönüle köprü, asırdan asıra merdiven. Kelime kendimi seyrettiğim dere. Kelime sonsuz, kelime adem. / Cemil Meriç
Paylaş
Tarihin mimarı: isyan, kadere, zamana, insana. / Cemil Meriç
Paylaş
Biterek ölmek güzel şey, başlamadan ölmek korkunç. / Cemil Meriç
Paylaş
Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. / Cemil Meriç
Paylaş
Mütercim, mutlak'ı arayan bir çılgın, 'felsefe taşı'nı bulmaya çalışan bir simyagerdir. / Cemil Meriç
Paylaş
Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. / Cemil Meriç
Paylaş
Yığın düşünmez, maruz kalır. / Cemil Meriç
Paylaş
O kadar yalnızdım ki karanlıklardan iblis'in eli uzansa minnetle sıkardım. / Cemil Meriç
Paylaş
Kitap, istikbale yollanan mektup. smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. / Cemil Meriç
Paylaş
Aldatmayan tek sevgili var dünyada: mutlak güzel. / Cemil Meriç
Paylaş
Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır. / Cemil Meriç
Paylaş
Tarihimiz, mührü sökülmemiş bir hazine. / Cemil Meriç
Paylaş
Havarilerini yaratamayan isa'nın yeri timarhanedir, tarih değil. / Cemil Meriç
Paylaş
Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var. / Cemil Meriç
Paylaş
Yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var. / Cemil Meriç
Paylaş
Kelam, bütünüyle haysiyettir. / Cemil Meriç
Paylaş
Kronoloji: aptalların tarihi. / Cemil Meriç
Paylaş
Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya. / Cemil Meriç
Paylaş
Avrupa tarihi, bir sınıf kavgası tarihidir. / Cemil Meriç
Paylaş
Sağ ve sol: anladım ki bu iki kelime, aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. / Cemil Meriç
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Kötülük akılda yer etmiş, inatçı ve ancak mucize ile iyileşebilen bir ruh hastalığıdır.
Novalis Sözleri
Samimi olmayı vaadedebilirim, tarafsız olmayı asla.
Johann Wolfgang von Goethe Sözleri
Mutluluğu kendime dert edindim.
Federico Garcia Lorca Sözleri
Kölemiz yaptığımız hayvanları, eşitimiz olarak değerlendirmek, hoşumuza gitmiyor.
Charles Darwin Sözleri
Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.
Hz Ali Sözleri
Büyük annemin dediği gibi, ömür boyu hiç özel bir şey yaşayamamaktansa, birkaç haftalık harika bir şey yaşamak daha iyidir.
Lynne Matson Sözleri
Sahte olurum ya da gülünç düşerim diye, yaşamayı bir türlü beceremedik.
Oğuz Atay Sözleri
Barış ile kölelik arasında çok büyük fark vardır barış huzur dolu bir özgürlüktür.kölelik ise yanlız savaşarak değil ölümü bile göze alarak uzak tutulması gereken her türlü kötülüğün en kötüsüdür.
Marcus Tullius Cicero Sözleri
Bana gelen herkes her gün lavman olmalıdır.
George Gurdjieff Sözleri
En büyük acı, olay anında hissettiğin değil, olayın üzerinden bir zaman geçtikten sonra, yapacağın hiçbir şey kalmadığında hissettiğindir. Ama zaman her acının çaresidir derler. Gel gör ki, ömrümüz bu önermenin doğruluğunu sınamaya vefa etmiyor hiçbir zaman.
Jose Saramago Sözleri
Sevgi demek, haklı bulmak, hoş görmek, görmezden gelmek ve bağışlamak demektir.
Maksim Gorki Sözleri
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola agulu asi bal ile yağ ede bir söz.
Yunus Emre Sözleri
Benim gibi olmanı istemem, kendin gibi olmalısın.
Ömer Sevinçgül Sözleri