Cemil Meriç Sözleri

Bu sayfada 150 adet Cemil Meriç söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Cemil Meriç alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kısımda Cemil Meriç sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Cemil Meriç alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Cemil Meriç Sözleri ( 150 adet )
İz bırakmadan silinmek, bütün acılarımızla yok olmak. İnsan zekası bu kadar trajik bir sonu zor kabul ediyor. / Cemil Meriç
Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. / Cemil Meriç
Her şeyin yokluğunu çekmeli insan, yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. / Cemil Meriç
Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. / Cemil Meriç
Yaprak ağaçtan düşünce, rüzgarın oyuncağı olurmuş. / Cemil Meriç
Her şeyin yokluğunu çekmeli insan; yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. / Cemil Meriç
Biliyorum ki, iki yaralı kalp, sağlam bir kalp eder. / Cemil Meriç
Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir. / Cemil Meriç
Çıkar konuşunca, vicdan susar. / Cemil Meriç
Karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! / Cemil Meriç
Evladım! Diye haykırdı; bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yoktur. Namuslu insanlar ve namussuz insanlar vardır. / Cemil Meriç
Karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! / Cemil Meriç
Gelişmemiş bir ülkede her diplomalı, entelektüel. / Cemil Meriç
Cümleler vardır korkunç bir yer sarsıntısı gibi kıtaları birbirinden ayırır. Kıtaları yani gönülleri. Uçurumlara köprü atan cümleler de vardır. / Cemil Meriç
Hiçbir milletin idraki başka bir milletinkinden, hiçbir ferdin zekası başka bir ferdinkinden daha üstün değildir. / Cemil Meriç
İnancı kişiliğidir insanın. / Cemil Meriç
Türk aydını, tanzimat'tan beri batı kapitalizminin şuursuz simsarı. / Cemil Meriç
Maziden ancak yanarak temizlenilebilir. Gözyaşlarında yıkanılarak temizlenilir. / Cemil Meriç
Halkın seviyesine ineceğiz diye, dilimizi papağanınkine benzetmek, halklaşmak değil, eşekleşmektir. / Cemil Meriç
Yürümesini bilmeyenler, koşanlara kızarlar. / Cemil Meriç
Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benze diye çekmedim. / Cemil Meriç
Birçok kitapları, okumuş olmak, hatta okumuş görünmek için okuyoruz. Bir çoklarını da çevremizden kaçmak için. / Cemil Meriç
Bu memlekette sağcı solcu yoktur, ilerici gerici yoktur. Bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır. / Cemil Meriç
Avam için din, kendi gibi düşünmeyeni yok etmek hürriyetidir. / Cemil Meriç
Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum. / Cemil Meriç
Umrandan habersizdik, medeniyete ısınamadık. İnsanlığın tekamül vetiresini ifade için kendimize layık bir kelime bulduk: uygarlık. Mazisiz, musikisiz bir hilkat garibesi. / Cemil Meriç
Düşüncenin gemlerini biraz bırakınca cinnete ve hikmete beraber gidiyor insan. / Cemil Meriç
Toplum zıvanadan çıkmış. Cinayet cinayeti kovalıyor. Akıl susmuş ve mefhumlar cehennem! Bir raks içinde tepinip duruyor. Sloganlar yönetiyor insanları. İdeolojiler yol gösteren birer harita değil, idrake giydirilen deli gömlekleri. / Cemil Meriç
Memleket bir intihar salgını içindedir. Tek çıkar yol, bu korkunç tefrikaya bir son vermek, çılgınlıklarımızı dizginlemek, başkalarına hürmet etmek ve kinin yerine sevgiyi ikame etmektir. / Cemil Meriç
Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. / Cemil Meriç
Zulüm, bir korkunun ifadesidir. Korkan zalimdir. / Cemil Meriç
Hayatından memnun olan insan veya sınıf, düşünmez. Her düşünce bir kopuştur. / Cemil Meriç
Hepimiz bir hastalığın kurbanıyız, kendimizi başkası sanma hastalığı. / Cemil Meriç
Herkes tarafından anlaşılmak isteyen, hiç kimse tarafından anlaşılmaz. / Cemil Meriç
Çağdaş insan, kökleri kopmuş bir ağaç. Hem kendine yabancı, hem tabiata. / Cemil Meriç
Atatürkçülük asil cumhuriyetin resmi dinidir. Mitosu olmayan sığ, dalsız budaksız bir din. Tam robot dini. / Cemil Meriç
Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır. Haysiyet, şuur ve fedakarlık demek. / Cemil Meriç
Onlar sürü dostum; Zincirlerinden başka kaybedecek neleri var. Karanlıktan geldiler, karanlığa gidiyorlar. / Cemil Meriç
Namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun ise sosyolojiye ihtiyacı yoktur. / Cemil Meriç
Kimlik, kişiliğin zindanıdır. / Cemil Meriç
İnsaf, dinin yarısıdır. / Cemil Meriç
Kitap cennetin anahtarıdır. / Cemil Meriç
Çok zaman kaybettim. Çok zaman ve biraz ümit. Yaşamak galiba bu. / Cemil Meriç
Ben putperest değilim, kitaba tapmıyorum; içindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki göz yaşı, içindeki tecrübe, içindeki Tanrı çekiyor beni. / Cemil Meriç
Kapitalizmin tek amacı kazançtır. Çeşitli rekabetler at oynatır burada ve insanın insanla sıcak, dostça münasebeti yerine para girmiştir. Kapitalist için müşteri vardır. Kapitalizmin ilk harfi egoizmdir. Artık insan eşyanın emrindedir, eşya insanın değil .Bütün insan münasebetlerini eşyanın arkasından görmek yabancılaşmanın ilki ve en korkuncudur. / Cemil Meriç
İnsanı insandan ayıran duvarlar yıkılmadıkça, ferdin bir sınıftan ötekine atlaması neye yarar? / Cemil Meriç
İnsan kendini yalnız hissedince felakete düşer. Yalnız değildir herkes aşağı yukarı aynı durumda. Herkes konuşmadığı için bilmiyoruz neler hissettiğini. Bir çokları susar. Sükûtun ne trajediler sakladığını bilmeyiz. / Cemil Meriç
İnsan kendini yalnız hissedince felakete düşer. Yalnız değildir herkes aşağı yukarı aynı durumda. Herkes konuşmadığı için bilmiyoruz neler hissettiğini. Bir çokları susar. Sükûtun ne trajediler sakladığını bilmeyiz. / Cemil Meriç
Kanun insan haysiyetini kırmamalı diyor Gandhi. Kırıyorsa kanun değil yumruktur. İnsanın haysiyeti düşüncesidir. / Cemil Meriç
Her çağ kendi kelimelerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını. / Cemil Meriç
Hürriyetsizlik her türlü fesadı kolaylaştırır. / Cemil Meriç
İnsanlar refah ve emniyet peşindedirler, vatan bu iki ihtiyacın sağlandığı yerdir. / Cemil Meriç
Bilinmeyen bir düşman, bilinen on düşmandan daha tehlikelidir. / Cemil Meriç
İnsafını kaybedenler, hiçbir hakikati bütünüyle kavrayamazlar. / Cemil Meriç
İnsanlar sorumlulukları ölçüsünde büyürler, sorumlulukları kalmayınca değerleri de kalmaz. / Cemil Meriç
Beni kitaplara kaçıran ne çok insan var. / Cemil Meriç
Herkes tarafından anlaşılmak isteyen, hiç kimse tarafından anlaşılmaz. / Cemil Meriç
Spinoza kırk dört yaşında ölmüş. Nietzsche kırk dört yaşında delirmiş. Ben yolumu kırk dört yaşından sonra buldum. / Cemil Meriç
Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benzeyesin diye çekmedim. / Cemil Meriç
Herkes tarafından kabul edilen bir haksızlığa isyan etmek kolay mı? / Cemil Meriç
Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır. Haysiyet, şuur ve fedakarlık demek. / Cemil Meriç
İrfanımızı maziye bağlayan köprüler yıkılmış. İslamiyet sisler içinde. İhmalin, bilgisizliğin, bühtanın sisleri. / Cemil Meriç
Önünde birçok yollar var: politika bunlardan biri. Belki en aldatıcı olduğu için en cazibi. Mutlakın ve sonsuzun rüyası. Mukaddes bir abes. Bana sorarsan kütüphanene dön, yani kitap ol. Aydınlan ve aydınlat. / Cemil Meriç
Objektiflik namussuzluktur. Ben tarafım; hakikatin tarafıyım. / Cemil Meriç
Bir şair intihar etmek isteyen genç bir kadına dur diyordu. Daha senin için bir şiir bile yazılmadı. / Cemil Meriç
Çıkar konuşunca, vicdan susar. / Cemil Meriç
Her toplum bir kitaba dayanır: ramayana, nesideler nesidesi veya kur'an: senin kitabın hangisi? / Cemil Meriç
Asya'nın bütün evlatları içinde batı'nın ilk benimsediği: zerdüst. / Cemil Meriç
İrfan, kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim. / Cemil Meriç
Her kavganın ezelî mazereti: son kavga olmak. / Cemil Meriç
Gerçek hükümdarlar, ebedi hükümrandırlar. Hazineleri yağma edildikçe zenginleşirler. / Cemil Meriç
Sol ve sağ. çılgın sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit. / Cemil Meriç
Din, bir susuzluk, sonsuza karşı duyulan özlem. Bilgi değil, aşk. / Cemil Meriç
Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza. / Cemil Meriç
Aydın olmak için önce insan olmak lâzim. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer . Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; 'uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessus.. / Cemil Meriç
Polemik zekaların savaşıymış. Zekalar birbiriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, gizli çıkarların savaşı, polemik. Eski bir inancı yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı. Ve her mübariz kendi cephesinde muzaffer. / Cemil Meriç
Dergi hür tefekkürün kalesi. / Cemil Meriç
Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir. / Cemil Meriç
Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir. / Cemil Meriç
Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir? / Cemil Meriç
Ulu camlar fırtınalı diyarlarda yetişir. / Cemil Meriç
Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk: kültür. / Cemil Meriç
İngiliz hodgamdır. bir millet değil de bir yığın. yığın düşünmez, mâruz kalır. Nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince arslanlaşır, nöbet geçirince her mukaddesi unutuverir. / Cemil Meriç
Savaş bir irşat. Savaş, ışıkla karanlığın diyaloğu. Düşman, gözü bağlı olandır. / Cemil Meriç
İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. / Cemil Meriç
Vakit geçmiyor diye şikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkarız. / Cemil Meriç
Mahalle kavgaları, tefekkürün zirvelerine ulaşmamalı. / Cemil Meriç
Ormanı görmedin. ağacı görmedin. rüzgârin önüne savurduğu birkaç kuru yaprağı insan zekasının bütünü sanıyorsun.. / Cemil Meriç
Okumak, iki ruh arasında âsıkane bir mülâkattır. / Cemil Meriç
İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri. / Cemil Meriç
Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel. / Cemil Meriç
İnsanlar hür doğarlar, eşit haklara sahiptirler; hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu kadar anlamdan yoksun gelmemiştir. / Cemil Meriç
Cinayete ses çıkarmayan canının suç ortağıdır. / Cemil Meriç
Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. / Cemil Meriç
Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu. / Cemil Meriç
Kültür, homo ekonomikus'un kanlı fetihlerini gizlemeye çalışan birer şal. / Cemil Meriç
Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. / Cemil Meriç
Dahi, munzevi bir yıldız; anasız doğan çocuk, anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı. / Cemil Meriç
Kendini tanımak, marifetlerin marifeti. / Cemil Meriç
Bu çökmeye hazır medeniyet üç sütun üzerinde duruyor; süngü, açlık, fuhuş. / Cemil Meriç
Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. / Cemil Meriç
Tabular tabular! Her adımda şuura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kapının arkasında, elinde bıçak, bekleyen bir harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayıp, efendim bizde filozof yetişmiyor diye ah u vahlar. / Cemil Meriç
Din, avrupa için bir afyondur, bütün ideolojiler gibi. / Cemil Meriç
Türk aydını yangından kaçar gibi uzaklaşıyor memleketten. Hayır kirlettiği bir odadan kaçar gibi. / Cemil Meriç
Raskölnikov sarsıntı geçiren bir toplumda yapayalnızdır. Dosto gibi. / Cemil Meriç
Şiir ne bir teşrih masasıdır, ne bir teşhir çarmıhı. / Cemil Meriç
Şuuraltı(psikanaliz) her istediğini kolayca elde eden mutlu azınlığın imtiyazı. / Cemil Meriç
Tefekkür vuzuhla başlar, kurtuluş şuurla. / Cemil Meriç
Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir. / Cemil Meriç
Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. / Cemil Meriç
Deha tabiatın en tehlikeli armağanı. / Cemil Meriç
Hapishane, maskelerin çıkarıldığı yerdir. / Cemil Meriç
Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor. / Cemil Meriç
Kültür, kaypaklığı, müphemiyeti ve seyyaliyetiyle avrupa'dır. Tarif edilmeyen, edilemeyen bir kelime. / Cemil Meriç
Slogan, ilkelin ideolojisi. / Cemil Meriç
Birbirini bütün tedaileriyle karşılayan iki kelimeye ne aynı dilde rastlarsınız ne iki ayrı dilde. / Cemil Meriç
Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz'laştıranlardır. / Cemil Meriç
Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. / Cemil Meriç
Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir. / Cemil Meriç
Çatışmasız toplum beraber otlayan, beraber gevis getiren adsız bir sürü. / Cemil Meriç
Batı'nın düşünce tarihi akılla naklin mücadele tarihi. / Cemil Meriç
Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık. / Cemil Meriç
Sevgi garip bir yangın. Yaşaması için büyümesi gerek. O yangına herşeyini atacaksın; zamanını, gururunu, dehanı.! / Cemil Meriç
Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir. / Cemil Meriç
Kâmuş bir millietin nâmusudur. / Cemil Meriç
İnsanlık daima kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk. / Cemil Meriç
Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek. / Cemil Meriç
Düşünceye câzıp ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi. Büyük yazar içinden gelen sesi olduğu gibi haykırandır. Kelimeleri kullanırken avamın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez. / Cemil Meriç
Her çağ kendi kelimelerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını. / Cemil Meriç
Bir ideal için ipe çekilmek, ölümlerin en güzelidir. / Cemil Meriç
Kelime : senin yıldızların kelimeler, şöyle raksetsinler, alev saçlarıyla sonsuz bahçesinde hayallerinin. kelime ormanda uyuyan dilber; şair uzaklardan gelen şehzade. öyle seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler. yıldızlar tanrı'ya yetmiş mi? Kelimeler ben / Cemil Meriç
Tarihin mimarı: isyan, kadere, zamana, insana. / Cemil Meriç
Biterek ölmek güzel şey, başlamadan ölmek korkunç. / Cemil Meriç
Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. / Cemil Meriç
Mütercim, mutlak'ı arayan bir çılgın, 'felsefe taşı'nı bulmaya çalışan bir simyagerdir. / Cemil Meriç
Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. / Cemil Meriç
Yığın düşünmez, maruz kalır. / Cemil Meriç
O kadar yalnızdım ki karanlıklardan iblis'in eli uzansa minnetle sıkardım. / Cemil Meriç
Kitap, istikbale yollanan mektup. smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. / Cemil Meriç
Aldatmayan tek sevgili var dünyada: mutlak güzel. / Cemil Meriç
Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır. / Cemil Meriç
Tarihimiz, mührü sökülmemiş bir hazine. / Cemil Meriç
Havarilerini yaratamayan isa'nın yeri timarhanedir, tarih değil. / Cemil Meriç
Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var. / Cemil Meriç
Yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var. / Cemil Meriç
Kelam, bütünüyle haysiyettir. / Cemil Meriç
Kronoloji: aptalların tarihi. / Cemil Meriç
Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya. / Cemil Meriç
Avrupa tarihi, bir sınıf kavgası tarihidir. / Cemil Meriç
Sağ ve sol: anladım ki bu iki kelime, aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. / Cemil Meriç
Yorumlar ( 2 Adet ) 💬
kendini tanımak marifetlerin marifetkendini tanımak marifetlerin marifet [2355] numaralı söz için:
bu söz ne anlama geliyor
İsmetİsmet [2330] numaralı söz için:
Hangi kitap?
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler