gece modu

Aristoteles Sözleri

Aristoteles söylediği en güzel sözler. Aristo yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur. / Aristoteles
Paylaş
Umut, uyanmış bir insanın düşüdür. / Aristoteles
Paylaş
Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. / Aristoteles
Paylaş
İradene hakim fakat vicdanına esir ol. / Aristoteles
Paylaş
Dost kara günde belli olur. / Aristoteles
Paylaş
En büyük suçlar ve hatalar gerekli olanı değil de , daha fazlasını elde etmek için işlenir. / Aristoteles
Paylaş
İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür. / Aristoteles
Paylaş
Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek eğitimli bir zihnin göstergesidir. / Aristoteles
Paylaş
İnsanların arzularında son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtaların da son olmamasını isterler. / Aristoteles
Paylaş
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz. / Aristoteles
Paylaş
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur. / Aristoteles
Paylaş
Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur. / Aristoteles
Paylaş
Platon'u severim, Sokrates'i de severim ama en çok hakikati severim. / Aristoteles
Paylaş
Canlı yaratık, ilk önce zihin ile bedenden oluşur. Bunlardan birincisi, yöneten; ikincisi, yönetilendir. / Aristoteles
Paylaş
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. / Aristoteles
Paylaş
Kötü insanlar korkudan boyun eğerler, iyi insanlar ise yalnızca sevgiden. / Aristoteles
Paylaş
İnsanlar devamlı olarak özel bir şekilde hareket etmekle özel bir yetenek kazanırlar. / Aristoteles
Paylaş
Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek, eğitimli bir zihnin göstergesidir. / Aristoteles
Paylaş
İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır. / Aristoteles
Paylaş
Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır. / Aristoteles
Paylaş
Kahraman çevresine ölüm yaymaz ama ölüme meydan okur. / Aristoteles
Paylaş
Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez. / Aristoteles
Paylaş
Hayatına bir miktar delilik katmayacaksan, bu dünyaya gelmenin anlamı yok. / Aristoteles
Paylaş
Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür. / Aristoteles
Paylaş
Eflatun'u severim ama gerçeği daha çok severim. / Aristoteles
Paylaş
Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. / Aristoteles
Paylaş
Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir. / Aristoteles
Paylaş
Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar. / Aristoteles
Paylaş
Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. / Aristoteles
Paylaş
Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. / Aristoteles
Paylaş
İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür. / Aristoteles
Paylaş
İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır. / Aristoteles
Paylaş
İnsan politik bir hayvandır. / Aristoteles
Paylaş
İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir. / Aristoteles
Paylaş
Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler. / Aristoteles
Paylaş
Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz. / Aristoteles
Paylaş
İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen. / Aristoteles
Paylaş
Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur. / Aristoteles
Paylaş
İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. / Aristoteles
Paylaş
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler. / Aristoteles
Paylaş
İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe. / Aristoteles
Paylaş
Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak. / Aristoteles
Paylaş
Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız. / Aristoteles
Paylaş
Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz. / Aristoteles
Paylaş
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz. / Aristoteles
Paylaş
Yalnızlık vahşi hayvanlara yada tanrıya mahsustur. / Aristoteles
Paylaş
İyi iki anlama gelir: birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır. / Aristoteles
Paylaş
Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. / Aristoteles
Paylaş
İnsanları iyi yapan yasalardır. / Aristoteles
Paylaş
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür. / Aristoteles
Paylaş
Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır. / Aristoteles
Paylaş
Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir. / Aristoteles
Paylaş
Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur. / Aristoteles
Paylaş
Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır. / Aristoteles
Paylaş
Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır. / Aristoteles
Paylaş
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur. / Aristoteles
Paylaş
Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz. / Aristoteles
Paylaş
Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür. / Aristoteles
Paylaş
Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir. / Aristoteles
Paylaş
Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir. / Aristoteles
Paylaş
Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir. / Aristoteles
Paylaş
İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor. / Aristoteles
Paylaş
Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler. / Aristoteles
Paylaş
Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar. / Aristoteles
Paylaş
Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. / Aristoteles
Paylaş
Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil. / Aristoteles
Paylaş
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. / Aristoteles
Paylaş
Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir. / Aristoteles
Paylaş
Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve açılardan uzak durur. / Aristoteles
Paylaş
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. / Aristoteles
Paylaş
İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar. / Aristoteles
Paylaş
Dost; kişinin ikinci benliğidir. / Aristoteles
Paylaş
Bir 'dost' kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur. / Aristoteles
Paylaş
Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. / Aristoteles
Paylaş
Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz. / Aristoteles
Paylaş
Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın. / Aristoteles
Paylaş
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. / Aristoteles
Paylaş
Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür. / Aristoteles
Paylaş
Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır. / Aristoteles
Paylaş
Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür. / Aristoteles
Paylaş
En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir. / Aristoteles
Paylaş
Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır. / Aristoteles
Paylaş
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. / Aristoteles
Paylaş
Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır. / Aristoteles
Paylaş
Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur. / Aristoteles
Paylaş
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler. / Aristoteles
Paylaş
Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez. / Aristoteles
Paylaş
Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir. / Aristoteles
Paylaş
Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. / Aristoteles
Paylaş
Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir. / Aristoteles
Paylaş
Umut insanı uyandıran bir rüyadır. / Aristoteles
Paylaş
Umut, uyanık adamın rüyasıdır. / Aristoteles
Paylaş
Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir. / Aristoteles
Paylaş
İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol. / Aristoteles
Paylaş
İradene hakim fakat vicdanına esir ol. / Aristoteles
Paylaş
İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum. / Aristoteles
Paylaş
Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur. / Aristoteles
Paylaş
Şiir, daha felsefıdır ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder. / Aristoteles
Paylaş
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. / Aristoteles
Paylaş
Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır. / Aristoteles
Paylaş
Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır. / Aristoteles
Paylaş
Yetinmesini bilenler mutludur. / Aristoteles
Paylaş
Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz. / Aristoteles
Paylaş
Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. / Aristoteles
Paylaş
Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. / Aristoteles
Paylaş
Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. / Aristoteles
Paylaş
Yapılan Yorumlar [2 adet]
öğrenci :
hepside birbirinden çok anlamlıydı
GÜLTEN:
O kadar kiymetli sözler ki, yasamima kilavuz olan gerceklerinizi ruhuma yüregime yaziyorum..Tek erdem bilgidir ögreniyorum ve mutluyum..:))
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Bir kadın olmadan yaşanmayacağı doğru değildir. Bir kadın olmadan yaşanmış olunmaz sadece.
Karl Kraus Sözleri
Ümit kötüdür işkenceyi uzatır.
Friedrich Nietzsche Sözleri
Sevgilin olabilecek birçok insan olabilir; fakat sevdiğin olabilecek insan bir tanedir.
Bob Marley Sözleri
İyi bir ad ve iyi bir öğüt, babanızın size verebileceği tek şeydir.
Harry Truman Sözleri
Tüm belalar, yalnız kalma yeteneğimizin olmayışından gelir başımıza.
Jean de La Bruyere Sözleri
O ki; rüyana gireceğim diye söz verdi. Nice yıllar geçiyor ki bu söz yüzünden gözüme uyku girmedi.
İskender Pala Sözleri
Bilinçsizliğin gecesinden hayata uyandığında irade kendisini sonsuz ve sınırsız bir dünyada, hepsi mücadele eden, hepsi acı çeken, biteviye yanılıp sükûtu hayale uğrayan sayısız fert arasında bir fert olarak bulur ve sanki sıkıntılı, eziyet verici bir rüyaymış gibi derhal gerisin geri eski bilinçsizliğe (ölüme) koşar. Yine de o zamana kadar arzusu sınırsız, taleplerinin sonu gelmezdir ve her tatmin edilmiş arzu bir yenisini doğurur.
Arthur Schopenhauer Sözleri
Kalbimde sıkıntılı bir huzur var ve dinginliğim tamamen kaderime razı olmamdan kaynaklanıyor.
Fernando Pessoa Sözleri
Sağlam çocuklar yetiştirmek, bozulmuş yetişkinleri düzeltmekten daha kolaydır.
Dostoyevski Sözleri
Bir kadını güldürebiliyorsanız, her şeyi yaptırabilirsiniz.
Marilyn Monroe Sözleri
Sen kıştan sağ çıkmasa ilkbaharın ardından ağlamayacağı şu aptallardan birisin.
J. R. R. Tolkien Sözleri
İsterim ki çocuk sadece babasının kazandığını harcayan, anasının pişirdiğini yiyen, kardeşinin hazırladığını giyen biri olmasın: yâni yaşamak için kişisel en küçük çaba göstermeyip, en yakınlarına da başkalarına da asalak durumuna düşmesin. Çünkü yaşamak için daima başkalarına muhtaç olursa onun bırakınız hayvan, bir nebatdan bile farkı kalmaz.
Nazik Erik Sözleri
İnsanoğlunun tüm saçma korkuları arasında en saçması, geleceğe duyulan korkudur. Korkmakla geleceği kontrol altına alamayız. Aldığımızı sansak da alamayız. Kaygılar ve korkular, bir falcının kehanetleri kadar etkisizdir. Ama biz yine de bu duygulardan vazgeçmeyiz.
Erica Jong Sözleri