Aristoteles Sözleri

Bu sayfada 106 adet Aristoteles söylediği en güzel sözleri okuyabilirsiniz. Okuduğunuz Aristo alıntılarının beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu kısımda Aristoteles sözleri ve alıntıları bulunmaktadır. Eğer bu sayfada herhangi bir Aristoteles alıntısında hata olduğunu düşünüyorsanız, çekinmeden bizimle irtiabata geçiniz.
Aristoteles Sözleri ( 106 adet )
Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur. / Aristoteles
Umut, uyanmış bir insanın düşüdür. / Aristoteles
Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. / Aristoteles
İradene hakim fakat vicdanına esir ol. / Aristoteles
Dost kara günde belli olur. / Aristoteles
En büyük suçlar ve hatalar gerekli olanı değil de , daha fazlasını elde etmek için işlenir. / Aristoteles
İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür. / Aristoteles
Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek eğitimli bir zihnin göstergesidir. / Aristoteles
İnsanların arzularında son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtaların da son olmamasını isterler. / Aristoteles
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz. / Aristoteles
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur. / Aristoteles
Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur. / Aristoteles
Platon'u severim, Sokrates'i de severim ama en çok hakikati severim. / Aristoteles
Canlı yaratık, ilk önce zihin ile bedenden oluşur. Bunlardan birincisi, yöneten; ikincisi, yönetilendir. / Aristoteles
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. / Aristoteles
Kötü insanlar korkudan boyun eğerler, iyi insanlar ise yalnızca sevgiden. / Aristoteles
İnsanlar devamlı olarak özel bir şekilde hareket etmekle özel bir yetenek kazanırlar. / Aristoteles
Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek, eğitimli bir zihnin göstergesidir. / Aristoteles
İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır. / Aristoteles
Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır. / Aristoteles
Kahraman çevresine ölüm yaymaz ama ölüme meydan okur. / Aristoteles
Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez. / Aristoteles
Hayatına bir miktar delilik katmayacaksan, bu dünyaya gelmenin anlamı yok. / Aristoteles
Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür. / Aristoteles
Eflatun'u severim ama gerçeği daha çok severim. / Aristoteles
Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. / Aristoteles
Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir. / Aristoteles
Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar. / Aristoteles
Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. / Aristoteles
Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. / Aristoteles
İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür. / Aristoteles
İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır. / Aristoteles
İnsan politik bir hayvandır. / Aristoteles
İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir. / Aristoteles
Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler. / Aristoteles
Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz. / Aristoteles
İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen. / Aristoteles
Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur. / Aristoteles
İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. / Aristoteles
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler. / Aristoteles
İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe. / Aristoteles
Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak. / Aristoteles
Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız. / Aristoteles
Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz. / Aristoteles
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz. / Aristoteles
Yalnızlık vahşi hayvanlara yada tanrıya mahsustur. / Aristoteles
İyi iki anlama gelir: birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır. / Aristoteles
Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. / Aristoteles
İnsanları iyi yapan yasalardır. / Aristoteles
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür. / Aristoteles
Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır. / Aristoteles
Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir. / Aristoteles
Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur. / Aristoteles
Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır. / Aristoteles
Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır. / Aristoteles
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur. / Aristoteles
Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz. / Aristoteles
Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür. / Aristoteles
Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir. / Aristoteles
Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir. / Aristoteles
Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir. / Aristoteles
İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor. / Aristoteles
Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler. / Aristoteles
Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar. / Aristoteles
Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. / Aristoteles
Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil. / Aristoteles
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. / Aristoteles
Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir. / Aristoteles
Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve açılardan uzak durur. / Aristoteles
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. / Aristoteles
İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar. / Aristoteles
Dost; kişinin ikinci benliğidir. / Aristoteles
Bir 'dost' kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur. / Aristoteles
Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. / Aristoteles
Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz. / Aristoteles
Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın. / Aristoteles
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. / Aristoteles
Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür. / Aristoteles
Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır. / Aristoteles
Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür. / Aristoteles
En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir. / Aristoteles
Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır. / Aristoteles
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. / Aristoteles
Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır. / Aristoteles
Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur. / Aristoteles
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler. / Aristoteles
Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez. / Aristoteles
Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir. / Aristoteles
Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. / Aristoteles
Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir. / Aristoteles
Umut insanı uyandıran bir rüyadır. / Aristoteles
Umut, uyanık adamın rüyasıdır. / Aristoteles
Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir. / Aristoteles
İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol. / Aristoteles
İradene hakim fakat vicdanına esir ol. / Aristoteles
İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum. / Aristoteles
Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur. / Aristoteles
Şiir, daha felsefıdır ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder. / Aristoteles
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. / Aristoteles
Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır. / Aristoteles
Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır. / Aristoteles
Yetinmesini bilenler mutludur. / Aristoteles
Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz. / Aristoteles
Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. / Aristoteles
Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. / Aristoteles
Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. / Aristoteles
Yorumlar ( 3 Adet ) 💬
ilknurilknur
çok güzel sözler
öğrenciöğrenci
hepside birbirinden çok anlamlıydı
GÜLTENGÜLTEN
O kadar kiymetli sözler ki, yasamima kilavuz olan gerceklerinizi ruhuma yüregime yaziyorum..Tek erdem bilgidir ögreniyorum ve mutluyum..:))
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
4💬
Canan Tan Canan Tan
16💬
Rihanna Rihanna