gece modu

Lenin Sözleri

Lenin söylediği en güzel sözler. Vladimir İlyiç Lenin yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin gözlerini açın! / Lenin
Paylaş
Sınıfların karşılıklı ilişkisini açığa çıkarmak devrimci partinin baş görevidir. / Lenin
Paylaş
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Paylaş
Parlamento burjuvazinin ahırıdır. / Lenin
Paylaş
Küçük hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır. / Lenin
Paylaş
Teorinin olmayışı, devrimi bir akımın var olma hakkını ortadan kaldırır ve onu eninde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder. / Lenin
Paylaş
İşçiler ve tüm emekçiler aç, çıplak, bitmiş ve tükenmiş bir durumda iken saf demokrasiden, genel olarak demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten söz etmek, emekçiler ve sömürülenler ile alay etmek demektir. / Lenin
Paylaş
Mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir Marksistin bunu unutması suçtur. / Lenin
Paylaş
Din, sermaye kölelerinin insancıl düşlerini, insana daha yaraşan bir yaşam isteklerini içinde boğdukları bir çeşit ruhsal içkidir. / Lenin
Paylaş
Sandıkları yakacak kadar gücünüz yoksa boykotun da bir anlamı yoktur. / Lenin
Paylaş
Devrimler olmaksızın sözde demokratik bir barış, dar kafalı bir ütopyadan başka bir şey değildir. / Lenin
Paylaş
Pazarlar uğruna, yabancı ülkeleri yağmalama özgürlüğü uğruna mücadele; ayrı ayrı ülkelerde devrimci proletaryanın devrimci hareketine ve demokrasiye son verme eğilimi; burjuvazinin yararına, ücretli köleleri birbirine karşı kışkırtarak bütün ülkelerin proleterlerini aldatma, bölme ve katletme eğilimi: işte savaşın biricik gerçek anlamı budur. / Lenin
Paylaş
Bir örgüte karakterini veren eylemin muhtevasıdır. / Lenin
Paylaş
Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır. / Lenin
Paylaş
İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz. / Lenin
Paylaş
İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de. / Lenin
Paylaş
Devlet varsa özgürlük yoktur.özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. / Lenin
Paylaş
Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere. / Lenin
Paylaş
Biz devlet dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı. / Lenin
Paylaş
Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir. / Lenin
Paylaş
Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır. / Lenin
Paylaş
Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. / Lenin
Paylaş
Komünizm zorla kabul ettirilemez. / Lenin
Paylaş
Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır. / Lenin
Paylaş
Şiddet,elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır. / Lenin
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Öztürk:
Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları,genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin göz
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Umut gerçeğin çıplaklığını gizlemek adına doğal bir perdedir.
Alfred Nobel Sözleri
Ayakkabılarımın altı delikti; ama üstü her zaman boyalıydı.
Che Guevara Sözleri
Kulaktan kulağa oynamak kadar ilginçtir aşk aslında. Sen ona 'seni seviyorum' dersin, o başkasına.
Ceyhun Yılmaz Sözleri
Rüyada gördüğüm rüya gibiydin... Gerçekliği bu kadar ulaşılmaz olan...
Mahmut Samet Sözleri
Hak kavramını haksızlık kavramı olmasaydı bilemezdik.
Herakleitos Sözleri
İnsan türü ancak kendini mahvedene hayran olur.
Emil Michel Cioran Sözleri
Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.
Buda Sözleri
Kişi eğer birşeyden bahsetmezse, asla yaşanmamış olur. Olaylara gerçeklik kazandıran ifadedir.
Oscar Wilde Sözleri
Sırrı olmayan bir şeyin çekiciliği de yoktur.
Anatole France Sözleri
Ateş gizlidir, zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar.
Hz Adem Sözleri
Kimi sevsen, senden önce seviImiş,sevmeye mecaIi yok artık ve her başIangıç yeni bir yanıIgı bu sebepten...
Nagehan Karaman Sözleri
Delilik, en sağlam dokunulmazlıktır.
Aziz Nesin Sözleri
Güzel kadınlar için mücevher ne ise, yetenek için de yükseklik odur.
Francois de La Rochefoucauld Sözleri