Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani

Abdülkadir Geylani söylediği en güzel sözler. Abdulkadir Geylani yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Abdülkadir Geylani Sözleri
Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Yerini bilmeyene kader yerini öğretir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
İmanı kuvvetli olanın, imtihanı ağır olur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sıkıntı çekmeyen insanda hayır yoktur. Sıkıntılar Allah'ın kırlangıç kuşlarıdır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Her kapının önünde hevesle bekleyenler; hiçbir kapıdan içeri giremeyenlerdir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kalbin dünya'ya bağlı olduğu müddetçe mutlu olacağını sanma, sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömür ise kısadır, korkarım uyandığın vakit sabah olmuştur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Halinizi iyi düşünün, şimdi belli şey yok; yarın toz kalkar, kimin atlı ve kimin yaya olduğu görülür.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ey arşının örtüsünde büyüklüğünü ve şânını izhar eden Allah'ım! Hiçbir mevcûdun yüceliğine ulaşamayacağı sıfatların hürmetine, Senden kader sırrının karşıma çıkardığı her şeyde, fikir soğukluluğunun izlerini silip süpüren bir yakınlık niyâz ederim. Öyle ki, bütün vaktim seninle güzelleşsin, bütün vaktimi senin rızan için güzelleştireyim.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Mürid tevbesinin gölgesinde, mürâd ise rabbının inayetinin gölgesinde kâimdir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Tövbe, yönetim değişikliğidir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bâtin bilgisi, seninle rabbin arasındaki ışıktır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kur'an'ın iki yönü vardır: o'nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatidir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise allah'ın dışındaki her yerde gariptir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfîlerin yolculukları hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bir şeyi hatırlamak allah'ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Eğer o'nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da o'nun gayrisini o'nun vasıtasıyla bilirdiniz.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele rabbınızın kapısından hiç ayrılmayınız.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da rablerinden bilir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Zâhır fikhini öğren, sonra bâtin fikhina yönel.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, allah erlerinin ağzından alınır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkâni yok, ahireti sevmiş olamaz.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Allah'ı tanıyan o'nu sever. O'nu seven o'na uyar.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Herşeyde o'nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi o'nun ismindendir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Resulullah hariç her mahluk perdedir; resulullah ise kapıdır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ey rabbim! Bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ârif, allah'a her an bir öncekine göre daha yakındır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakıyı unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sâlihlerden birisine 'neyi arzu ediyorsun?' Diye sorulduğunda, 'arzu etmemeyi arzu ediyorum.' Diye cevap verdi.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Belâlar kula cenab-ı hakk'in kapısını çalmayı öğretir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Allah'ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp ışıtır, ne de kulağına ayıp gider.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfîler ahırete göre akıllı, dünyaya göre delidirler.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bu işin başı allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu allahü teâlânin kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ahireti isteyene dünyada zuhd gerekir; allah'ı isteyene ise ahirette zuhd gerekir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Tasavvuf yolu zâhırî ve bâtinî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kur'an'dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Allah'ı bilen kimsenin o'na karşı iradesi kalmaz.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi allahü teâlâdir. Senin düşüncen, rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları ortucu ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfîlerden biri demiş ki: fâsığın yüzüne ancak ârif kullar güler.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, allah ise seni senin menfaatin için ister.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kalp kitab ve sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Allah'a ancak, o'ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise şükûn.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına hakk'in zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi rabbını zikreder.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Şöyle denilmiştir: 'şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zindikliktir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Allah'tan başka herşey puttur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfîler allah teâlâ'nin kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahsedeni, halkı değil hâlik'i isterler.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ey mümin! Ne oluyor ki, seni, komşunu; yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki, bu senin imanını zayıflatır. Mevlânin yanında kıymetin kalmaz. Seni, allahü teâlânin gazabına uğratır. Hz. Muhammed; "allahü teâlâ, hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır, buyurdu" diye bildirmiştir. Resul-i ekrem bir hadis-i şerifte; "ateş ödünü yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer" buyurdu. Sen, haset ettiğin kimseyi, hangi ve ne hususta haset ediyorsun. Onun kısmeti için mi, yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu, allahü teâlânin ona kısmet olarak verdiği şeyde haset ediyorsan, ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse, allahü teâlânin kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu, allahü teâlânin bu ihsanından dolayı haset etmekle, ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu, sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki allahü teâlâ sana zulmetmez. Allahü teâlâ senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini, senden alıp başkasına vermez.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Teslim ol, rahat bul.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i ekrem; hayat, ahiret hayatıdır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
İnsan allah'a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Zâhır ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtin ilimleri ise görünmeyen kısmın.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfî bâtınını ve zâhırını allah'ın kitabına ve resulunun sünnetine uyarak aritandır. O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarini terkeder.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Rabbınızın kereminden dileyin, icabet etse de etmese de o'ndan isteyin. Çünkü o'ndan istemek ibadettir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfîler niçini, nasılı, yap yapma'yı unutarak, kendilerini rablerinin önüne atmışlardır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfîlerden biri demiş ki: insanlar hakkında allah'a uy, allah hakkında insanlara uyma!
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kulun kalbi rabbine erince rabbi onu kimseye muhtaç etmez.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, allahü teâlâdandir. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsil olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için resul-i ekrem; "mümin, müminin aynasıdır" buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sabır, hayrin temelidir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; "mümin kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sıddık gözünün, güneş ve ayın değil, allah'ın nuruyla bakar.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Derdi de yaratan o'dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah'ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Allah'ın takdirini o'nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, allah ise sırların sevgilisidir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, hak (c.c.) da bir topluluğa aittir.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen âlimlere sor.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
O'nu tanısaydınız, o'nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Kalp sırra, sır da hakk'a itimat ederek şükûn bulur.
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Geylani Sözleri
Ey rabbim! Bütün şükretme acizliğimle sana şükretmek istiyorum.
Abdülkadir Geylani
Daha Fazla Söz Yükle [Toplam Söz 101 adet]
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi yorumları
Her şeye canını sıkma ey gönül ne bu dertler kalıcı nede bu ömür.
Allah'ın adını büyük yazın lütfen. O'dan daha özel yoktur.
Allah razı olsun geylani hz.lerinden
Biliyoruz ama gene de aldanıyoruz; dünya fani!
Bize rehber olacak güzel şeyler söylüyor Geylani!
Başkaları, bunları da okudu.