Said Nursi Sözleri

Said Nursi

Said Nursi söylediği en güzel sözler. Bediüzzaman Said Nursi yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar
Said Nursi Sözleri
Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Dünyalık dostlar ve rütbeler, ancak kabir kapısına kadardır!
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Harama nazar, nisyan (unutkanlık) verir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Zahiren çirkin perdeler altında, gayet güzel neticeler var.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz. Dinsiz dünyada hayır yoktur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz mazide, birimiz müstakbelde, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsak biz birbirimizle beraberiz.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İnsan bilmediği ve yetişemediği şeye düşmandır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ahireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden; aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Biz, hizmetle mükellefiz. neticeleri ve muvaffakıyet, cenab-ı hakk'a aittir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Sen, ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin! Fahirlenme; salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf katipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam (son derece düzenli) şu memleket hakimsiz olur?
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ve ziyaretgah-ı ebedisi olan Cennete çağırılıyorsunuz. Öyleyse, kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Yakın bir istikbalde kahhar bir el size cezanızı tamamen vermekle, masumların intikamını alacaktır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ben ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz yaşayamam.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Allah'a tevekkül edene Allah kafidir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalp eder.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarma ya koşuyorum.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Sanatlı bir eser, Sanatkarı icab eder.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi: dar-ı saadette edebi bir gençliktir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Herkesin, bu alemden bir alemi var. Direği, kendi hayatıdır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kur'an hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır, hem sadırlara şifa, mü'minlere hüda ve rahmettir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslamiyet'in olacaktır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: 'Fanîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim, gayrı istemem.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ey insan! İnsan isen, şu güzelliklere, tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma; çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma!
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Allah'a abd ve hizmetkar olana, her şey hizmetkar olur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak Ve hâkim, hakaik-i Kur'aniye ve imaniye olacak.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın karı değil.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Mü'minin ruhunda adâvet, kin, vahşet yoktur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Başla yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl. Amin!
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mûcidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İnadın gözü, meleği şeytan görür.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Bir şey ya bizzat güzeldir, ya neticeleri itibariyle güzeldir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
TAŞ gibi kadınların, TOPRAK olacağı bir gün gelecek ! Sizler baktınız. Günahlardan başka ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim?
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Büyük işlerde yalnız kusurları gören, cerbezelik (hilekarlık) ile aldanır veya aldatır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Nasihat istersen ölüm yeter. evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Evet, Kur'ân'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden, ebede gidecektir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İnsanın en fazla ihtiyacını temin eden, kalbine mukabil bir kalbin bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübâdele etsinler ve lezâizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde yek diğerine muâvin ve yardımcı olsunlar.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın karı değil.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Başkasının kusuru, insanın kusuruna senet ve özür olamaz.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları 'Bismillâh' der, sert olan taş ve toprağı deler, geçer.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İslamiyette imandan sonra en yüksek hakikat namazdır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Risale-i Nur'un hedefi doğrudan doğruya ahirettir. Dünya ile alışverişi yoktur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kadere iman eden kederden emin olur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müflis olarak kabre gidiyorum; keşke aklımı başıma alsaydım.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kabrin arkası için çalışınız, hakiki saadet ve lezzet ondadır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Dünya ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşrû dairedeki keyfe iktifa ediniz; o, keyfinize kâfidir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et ta çok gelsin.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Bazen, ateş sudan daha iyi temizlik yapar.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç, ihtiyar farkı yoktu.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Dost istersen Allah yeter. Evet, o dost ise her şey dosttur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ramazan orucu hakiki ve halis azametli ve umumi bir şükran anahtarıdır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ölüm beni ahbabımdan ayırmıyor, belki yüzde doksan dokuz ahbabın bulunduğu güzel bir aleme götürüyor.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ben kimin sanatıyım; bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İnsanın en birinci üstadı annesidir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kadere iman eden, kederden kurtulur. Kudsi düsturun kendine rehber et! Hevesli akılsız çocuklar gibi, geçici, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma!
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kaderin her şeyi güzeldir hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır çirkinlik de güzeldir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Gururu bırak, aczini anla. Malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
İnce bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Saçlarım adedince başlarım bulunsa, hergün biri kesilse, hakikat-i Kur'âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kimin için Allah var, ona herşey var; ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, hiçtir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza'a iltica etmemek gerektir.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, islamın sadaşı olacaktır
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kur'an kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara sıfadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-i kur'andır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Azametli bahtsız bir kit'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmın reçetesi; ittihad-ı işlâmdir .
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.
Said Nursi
Said Nursi Sözleri
Milletimin imanını selamette görürsem, cehennem'in alevleri arasında yanmaya razıyım!
Said Nursi
Daha Fazla Söz Yükle [Toplam Söz 123 adet]
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi yorumları
Hem ihtimal var ki, mübarek soba, benim teessüratımı ve tazarruatımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım bana haber veriyor ki: "Bu zindan ve hapishaneden gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı."
said i nursi 14.şua
said matriksi
kurşun geçirmeyen ilk ve son kürt. neden toptaşı tımarhanesine tıkıldı acaba diye soranlara cevabımız olsun.
bir kez öyle oldu ki: aynı dakikada 3 kurşun birden geldi bana. tam ölecek yerlere yöneldi kurşunlar. sonra bana üçü de isabet ettiği halde tesir etmediler.
sikke-i tasdik-ı gayb
Hakikatı gösterecek ve kurtuluşa eriştirecek olan nüthiş sözler...
Başkaları, bunları da okudu.