Sokrates Sözleri

Sokrates

Sokrates söylediği en güzel sözler. Socrates'in yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sokrates Sözleri
Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan daha iyidir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Koparılması mümkün olmayan tek bağ anne ile evlat arasındaki bağdır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan daha akıllıyım.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Ben bilemediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Güvendikçe yenildim, yenildikçe değiştim.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Değişimin sırrı, eski ile savaşmak değil, tüm enerjini yeniyi inşa etmeye odaklamaktır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Kötü insanlar yeyip içmek için yaşarlar. İyi insanlar ise yaşamak için yeyip içerler.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Ben kimseye bir şey öğretemem, yalnızca düşünmeye yöneltebilirim.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz.
Sokrates
Sokrates Sözleri
İnsan ruhunun üstlendiği veya katlandığı her şey, bilgeliğin rehberliği altında olduğu zaman mutluluğa sağduyudan yoksun kaldığında da, felakete götürür.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Ey Atinalılar! Beni dinsizlikle suçluyorusunuz; oysa bilgisizlik daha büyük bir günah değil midir?
Sokrates
Sokrates Sözleri
Tek gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Bir şey, Tanrı emrettiği için mi doğrudur; yoksa doğru olduğu için mi Tanrı onu emreder?
Sokrates
Sokrates Sözleri
Tüm insanların ruhları ölümsüzdür ama dürüst olanların ruhları hem ölümsüz hem de ilahidir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil; hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Atlar at olarak doğar; insanlar insan olarak doğmaz, insan olunur.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Kimse biIe biIe kötü değiIdir. Her kötüIük, yanIış yargıIar ve yanIış düşünceIer, biIgi sanıIan biIgisizIikten doğar.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Bütün sözIerinizi ve hareketIerinizi övenIeri değiI; hataIarınızı nazikçe eIeştirenIeri sadık kabuI edin.
Sokrates
Sokrates Sözleri
İnsan bildiğini öğrenir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?
Sokrates
Sokrates Sözleri
Dürüst bir insan daima çocuk kalır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Ama şimdi ayrılma zamanı geldi, ben ölüme ve siz yaşamlarınıza. Hangimiz için daha iyi olduğunu ancak Tanrı bilir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Güzelliğin anlamı gereği güzel olan her şey güzelleşir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Kainatta tesadüfe, tesadüf edilmez.
Sokrates
Sokrates Sözleri
En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Felsefe hayretle başlar.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.
Sokrates
Sokrates Sözleri
İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Fazilet, ruhun güzelliğidir.Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz,yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.
Sokrates
Sokrates Sözleri
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Savaşlarda çok kez görülür, bir kimse silahlarını atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.
Sokrates
Sokrates Sözleri
Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter..
Sokrates
Daha Fazla Söz Yükle [Toplam Söz 47 adet]
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi yorumları
Bize fiIozofIuk Iazim deqiI deryada birdamIa kadar mutIu oIak yeter
Başkaları, bunları da okudu.