Francois de La Rochefoucauld Sözleri

Francois de La Rochefoucauld

Francois de La Rochefoucauld söylediği en güzel sözler. Francois de La Rochefoucauld yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Tüm tutkular bize yanlışlar yaptırır, en gülünç yanlışları da aşk yaptırır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kıskançlık, bir bakıma yerinde ve makul bir şeydir. Çünkü bizim olan veya bizim olduğunu sandığımız bir şeyi muhafaza arzusundan başka bir gayesi yoktur; halbuki haset, başkalarının iyiliğine tahammül edemeyen bir kudurganlıktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Tüm tutkular bize yanlışlar yaptırır, en gülünç yanlışları da aşk yaptırır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Cenaze alaylarının safahat ve gösterişi, ölülere saygıdan çok dirilerin benlik hırsı ile ilgilidir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Başkalarına karşı değişik yüz takınanlar, sonunda kendi yüzlerini unuturlar.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz, büyük kusurlarımız olmadığına herkesi inandırmak içindir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları,
kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kendimizi başkalarından gizlemeye o kadar alışmışızdır ki sonunda kendimizden de gizlenmiş hale gelmişizdir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kendi mutluluğumuza emek vermekten çok, başkalarının bizi mutlu sanmaları için mesai harcarız.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
İhtiyarlık, gençliğin bütün zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Bizi aldatanlara karşı öfke duymamızın nedeni, kendilerini bizden daha zeki sanmalarına ses çıkarmamamızdır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kendimizde her zaman, başkalarının acısına dayanacak gücü buluruz.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kin büyüdükçe, kin sahibi küçülür.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Eğer aşktan söz edildiğini duymasa, hiçbir zaman sevemeyecek insanlar vardır...
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Büyük iyiliklere karşı nankör olmamamız mümkün değildir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Yaptığı tüm kötülükleri bilecek kadar yetenekli insan yoktur.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Evlenmenin iyisi olur ama kusursuzu olmaz.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Bazen sevdiğimizin bize yanıldığımızı belirtmesi, bizi aldatmasından daha ağır gelir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Üstün niteliklerle doğmuş olmanın en gerçek belirtisi, kıskançlık duygusundan yoksun doğmuş olmaktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz, büyük kusurlarımız olmadığına herkesi inandırmak içindir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Aldatılmanın en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmaktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Eğer aşktan söz edildiğini duymamış olsalar, hiçbir zaman sevemeyecek olan insanlar vardır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Gerçek aşk bir hayalet gibidir. Herkes ondan bahseder ama gören çok azdır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Çapkınlıkta en az bulunan şey aşktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Güzel hareketleri övmek, bunlarda bir tür pay sahibi olmak gibidir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Bütün tutkular bize suç işletir ama, bizi en gülünç hatalara düşüren aşktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Bir adamın değeri, büyük yetenekleriyle değil, onları nasıl kullandığına bakılarak ölçülmelidir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Az ama dürüst bir zeka, zamanla çok ama sapık bir zekadan daha fazla can sıkar.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Dine sıkı sıkıya bağlı olmak isteyen çoktur ama, alçakgönüllü olmaya kimse yanaşmaz.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Sevmek sevmemek insanın elinde olmadığına göre, ne âsık sevgilisinin vefasızlığından, ne de sevgili âsığının kayıtsızlığından şikayette haklıdır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kadınların çoğunun dostluktan bir şey anlamamaları, aşkı tattıktan sonra dostluğun yavan gelmesidir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Yaşlanmasını bilen pek az insan vardır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Üstün niteliklerle doğmuş olmanın en gerçek belirtisi, kıskançlık duygusundan yoksun doğmuş olmaktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Dünya üzerinde başarılı olabilmek için, başarılı gibi görünmemizi sağlayan her şeyi yaparız.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Konuşmalara konu sağlayan zekâdan çok güvendir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
İyi bir nasihatten faydalanmak, en az onu vermek kadar sağduyuya ihtiyaç gösterir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kadınların cehennemi yaşlılıktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Menfaat her türlü dili konuşur, her kılığa girer, hatta menfaatlere karşı kayıtsız biri gibi görünmesini de bilir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Birçok kimsedeki hak şevgisi,haksızlığa uğramak korkusundan başka bir şey değildir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
İlk sevdiklerinde kadınlar, âşıklarını severler, ötekilerde ise sevdikleri aşktır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
En cömertçe verilen şey öğüttür.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Eğer başkalarını aşağı görmeseydik başkalarının yüksekten bakmalarından yakınmazdık.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Güzel kadınlar için mücevher ne ise, yetenek için de yükseklik odur.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Ciddiyet, zihin eksikliklerini örtmek için icat edilmiş bir tavırdır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Aşktan tedavi eden birçok ilaç vardır, ama iyileştireceği kesin olanı yoktur.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Dostların çoğu dostlukta, sofuların çoğu da sofuluktan adamı iğrendirirler.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
İnsanların çoğu için teşekkür, sadece daha büyük yardımlar için gizli bir umuttur.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Nasihat etmek kolay, örnek olmak zordur.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Nehirler denizde kayboldukları gibi, erdemler de çıkarda kaybolurlar.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Tevazu iki kere övünme isteğinden başka birşey değildir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Bir zamanlar sevilmeye layık olmuş yaşlı kimseler için en tehlikeli gülünçlük, artık öyle olmadıklarını unutmalarıdır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Düzeltmek istemediğimiz kusurlarımızla övünmeye çalışırız.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kendi kusurlarımızın tam zıtlarıyla övünürüz: iradesiz miyiz, inatçı olmakla övünürüz.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Öyle kusurlar vardır ki, büyük yetenekleri meydana getirirler.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre hareket ederiz.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Pek az kadın vardır ki, değeri güzelliğinden ömürlü olsun.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Gençlerin pekçoğu terbiyesizlik ve kabalıklarını doğallık zannederler.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse, büyük sayılmamalıdır.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Aşkta olduğu gibi dostlukta da, insan bildiği şeylerden çok bilmedikleri yüzünden mutludur.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Doğal görünmek isteği kadar doğallığa engel olan bir şey yoktur.
Francois de La Rochefoucauld
Francois de La Rochefoucauld Sözleri
Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz.
Francois de La Rochefoucauld
Daha Fazla Söz Yükle [Toplam Söz 65 adet]
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi yorumları
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Başkaları, bunları da okudu.