gece modu

Seyyid Kutub Sözleri

Seyyid Kutub söylediği en güzel sözler. Seyyid Kutub yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yarısı dünya, yarısı ahiret için çarpan kalple yaşayamam. / Seyyid Kutub
Paylaş
Şirin görünmek için İslamı onlara asla olduğundan başka göstermeyeceğiz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Bizim görevimiz yaşadığımız bu toplumu değiştirebilmek için, ilk önce kendi benliğimizi değiştirmektir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Yasalar hitap ettiği toplumun yapısına uymaz, insanların ruhi isteklerini ve maddi ihtiyaçlarını karşılamaz ve hayatla birlikte yürümez ise, yasalara karşı gelinir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Irkçılığa değil, taassuba değil, toprağa değil, bayrağa değil, menfaate değil, ganimete değil Allah'a davet et! / Seyyid Kutub
Paylaş
Namaz, kul ile Allah arasında bir bağ ve buluşmadır.
Namaz; kalbin kuvvet aldığı, ruhun Allah'a bağlılığını hissettiği, nefsin dünya hayatının değerlerinden daha üstün değerler bulduğu bir bağdır. / Seyyid Kutub
Paylaş
Onlara hoş görünmek derdine düşerek İslamı olduğundan başka bir biçimde kesinlikle sunmayacağız insanlara. / Seyyid Kutub
Paylaş
Hayat, yılların sayısına göre değil, bilincin derinliğine göre yaşanır. / Seyyid Kutub
Paylaş
İnanan kimse değerlerini, düşüncelerini, ölçülerini insana dayandırmaz. Bu nedenle insanların kendisini yanlış anlamaları karşısında üzüntüye kapılmaz. Aksine o bütün söz konusu kavramlarını insanların Rabb?i olan Allah?a dayandırır. / Seyyid Kutub
Paylaş
İslam'da ne başkasına boyun eğme Ne de boyun eğdirme söz konusudur..! / Seyyid Kutub
Paylaş
Ferd şuurunda yerleşmeyen adalet, kanunla sağlanamaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Kimin İçin Öldüyseniz, Ödülünüzü Ondan Bekleyin! / Seyyid Kutub
Paylaş
Kalem sahibi kimseler birçok büyük işler yapabilirler.
Ancak, fikirlerinin yaşaması pahasına kendilerini feda etmeleri şartıyla. / Seyyid Kutub
Paylaş
Yazılar ölü gerçeklerdir. Ne zaman yaşanırsa o zaman dirilirler... / Seyyid Kutub
Paylaş
İnsanlığın değil devletlerin önemli olduğu fikri hakim oldukça insanlar birbirlerine karşı en işlenmez cinayetleri işleyip giderler. Mücrimlere de büyük kahraman ünvanı verilir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Kalem sahibi kimseler, birçok işleri yapabilirler ancak; fikirlerin yaşaması pahasına kendilerini feda etmek şartıyla. / Seyyid Kutub
Paylaş
La ilahe illallah yaşam biçimidir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Sadece kendini düşünen insanlar çok mutlu olabilirler. Ama küçük olarak yaşarlar ve küçük olarak ölürler. / Seyyid Kutub
Paylaş
Bir milletin iki nesli birbirine i'tikad yönünden muhâlefet ederse, aradaki bütün bağlar kesilir. Hatta i'tikad ipi kopunca karı ile koca, baba ile evlât arasındaki bağlar dahi kopar. / Seyyid Kutub
Paylaş
Allah Yolunda Yaptığım Bir iş için asla özür dilemem. / Seyyid Kutub
Paylaş
Allah'a giden yolun sorumluluğunu bilen yolcular geri dönmez ve umutsuzluğa kapılmazlar. / Seyyid Kutub
Paylaş
İnsanları kötülüklerden alıkoymayan namaz, bırakın onları Allah'a yaklaştırmayı, ancak Allah'tan uzaklaştırır. / Seyyid Kutub
Paylaş
Batılılardan nefret ediyorum, Amerika'dan nefret ediyorum; ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan müslümanlardan nefret ediyorum. / Seyyid Kutub
Paylaş
İnsanlar kendi menfaatleri için kötülüğe alet olmayacakları, sömürmek için nüfuz sağlamaya gerek duymayacakları bir düşünceye hizmet etmelidirler. / Seyyid Kutub
Paylaş
Acaba Müslümanlar nasıl zevkle yiyip içiyorlar, nasıl rahat uyuyorlar? Din kardeşleri en aşağılık en rezil insanların ellerinde en kötü işkenceleri görürken, çeşit çeşit zillete layık görülürken? / Seyyid Kutub
Paylaş
Ya dünyayı kuşatacak zafer !
Ya da ALLAH'a sunulacak şehadet. / Seyyid Kutub
Paylaş
Birlik olmuş 3 kişi birlik olamamış 100 kişiden daha aktifdir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Aşağılık bir yöntem kullanılarak, şerefli bir hedefe varılmaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Üzerinde 'Lailahe illallah' sancağı dalgalanmadıkça hiçbir toprak parçası Allah için kurtarılmış olmaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Üzerine 'La İlahe İllallah' bayrağı dikilmeyen hiçbir toprak parçası Allah adına kurtarılmış değildir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Kuşkusuz Kur'an, ancak eylem için bilgi edinme ruhu ile kendisine yönelen ruha açar bütün zenginliklerini. / Seyyid Kutub
Paylaş
Gecenin en karanlık olduğu an, şafağa en yakın olduğu andır... / Seyyid Kutub
Paylaş
Ümmet elbet bir gün doğacak. Hiç bir doğum da acısız olmaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Siz tağutlar ancak bedenlere hükmedebilirsiniz. Düşüncelere asla! / Seyyid Kutub
Paylaş
İslam şehvetlerin her an uyarılmadığı; kan ve et tepkilerinin her vakit tahrik edilmediği temiz bir toplum kurmayı gaye edinir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Bu yol zor bir yol.
Güller ve çiçeklerle döşeli bir yol değil.
Dikenlerle bezeli kanlarla süslenmiş bir yol. / Seyyid Kutub
Paylaş
O yol!... Bütün putları yeryüzünden yok etme yolu, insanları yalnız Allah'a kul etme yolu. İnsanları kula kulluktan kurtarıp kulların yaradanına kul ettirme yolu.. İnsanları zorla inancını kabul etttirme yolu değil. Fertlere baskı yapan siyasi iktidarları devirme yoludur. / Seyyid Kutub
Paylaş
Bir zenginin cennete gitmesi, bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur. / Seyyid Kutub
Paylaş
Onlar Amerikancı İslam'ı istiyorlar. Onlar abdesti bozan şeylere fetva veren, ama Müslümanların siyasi, iktisadi ve ictimai durumlarına fetva vermeyen İslam'ı istiyorlar. / Seyyid Kutub
Paylaş
Ferd şuurunda yerleşmeyen adalet, kanunla sağlanamaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Hayata hükmetmeyen İslam, İslam değildir. Onu hayatına geçirmeyen Müslüman, Müslüman değildir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Kardeşim sen parmaklıklar arkasında da olsan özgürsün Sen prangalara vurulsan da özgürsün Allah'tan başkasına boyun eğme. / Seyyid Kutub
Paylaş
Aşağılık bir yöntem kullanılarak, şerefli bir hedefe ulaşılamaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Müminin dünyası öylesine geniş, öylesine kapsamlı, öylesine derin, öylesine yüce, öylesine güzel, öylesine mutlu bir dünyadır ki, onun yanında inanmayanların dünyaları, küçük, sönük, düşük, değersiz karanlık ve mutsuzluk dünyasına dönüşür. Bu ise gerçekten büyük bir hüsrandır. Hem de ne hüsran. / Seyyid Kutub
Paylaş
Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, bir tağutun hükmünü asla onaylamayacaktır. / Seyyid Kutub
Paylaş
Bütün cahiliyetler, kulların kullara kulluğu ve Allah'tan başkalarının ilahlaştırılması temeline dayanır. / Seyyid Kutub
Paylaş
Şirin görünmek için, İslamı onlara asla olduğundan başka göstermeyeceğiz... / Seyyid Kutub
Paylaş
Kuran-ı kerim, bu ümmetin canlı kitabı ve öğüt veren rehberidir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Ben Allah yolunda yaptığım bir iş için asla özür dilemem. / Seyyid Kutub
Paylaş
Babamın en çok dikkat ettiği şey, bizim ruhumuza ahiret duygusunu yerleştirmekti. / Seyyid Kutub
Paylaş
Puta tapıcılık, sadece dikilen bir ağaca veya yontulan bir taşa tapınmak değil; hatta ondan daha fazlasıyla kaldırılan bayraklar, flamalar, işaretler ve bunların arkasına gizlenen güçler, nüfuzlar ve isteklerdir. / Seyyid Kutub
Paylaş
Tevhid olmadan vahdet olmaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
Gerçek köleler; boyunduruk zincirlerini kafalarında değil, benliklerinde duyanlardır. / Seyyid Kutub
Paylaş
Şeytanın atıyla cennete koşulmaz. / Seyyid Kutub
Paylaş
İnsanlar, ahirette hesaba çekileceklerini bildikleri halde yeryüzünde Allahın şeriatından başka bir şeriatla hükmettiklerinde öbür dünyada, hükmettikleri ve hükmüne tabi oldukları beşeri sisteme uygun cezalandırılacaklarını mı, yoksa hükmetmedikleri gibi hükmüne de başvurmadıkları ilahi şeriata uygun hesaba çekileceklerinimi zannediyorlar? / Seyyid Kutub
Paylaş
Ya Hak, ya batıl
Ya Kurtuluş, ya hüsran... / Seyyid Kutub
Paylaş
İslam devleti hakim olduğunda ilk yapılması gereken, üzerine cübbe sarık giymiş caminin bir tarafında yıllarca miskin miskin oturup ''nefisle mücadele ediyorum'' diyenlerin üzerindeki o cübbeyi çıkarıp "hadi artık hareket zamanı geldi" demek olmalı. / Seyyid Kutub
Paylaş
İslam bütünüyle bir hayat sistemidir. Ona tamamen tabi olanlar mümin olur. Tek bir hükümde de olsa ondan başkasına uyanlar imanı bırakmış, Allah'ın uluhiyyetine tecavüz etmiş ve Allah'ın dininden çıkmış sayılır. / Seyyid Kutub
Paylaş
Sözlerimiz, hareketsiz ve cansız birer ceset gibidirler.
Eğer onların uğruna ölürsek, işte o zaman dipdiri ayağa kalkar ve canlılar arasında yaşarlar. / Seyyid Kutub
Paylaş
Tek hakikat, onu kalblere işlemek ve etkili hale gelinceye dek haykırmaktır. / Seyyid Kutub
Paylaş
Yapılan Yorumlar [1 adet]
Düşünür:
Heeey cem efendi çalma kapını çalarlar kapını yemeyenin malını yerler sonunda senin karında bir nefis taşıyor elalemin karılarının arkasından bakacağına karının gözlerine adam akıllı bir bak
Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Eldiven giyen kedi fare tutamaz.
Osman Pamukoğlu Sözleri
Herkesin gerçeği kendine acı. Herkesin acısı kendine biricik.
Şükrü Erbaş Sözleri
İnsanlar arasında kalbime en yakın olan, bir ülkesi olmayan kral ve dilenmeyi bilmeyen fakirdir.
Halil Cibran Sözleri
Ölüm beni ahbabımdan ayırmıyor, belki yüzde doksan dokuz ahbabın bulunduğu güzel bir aleme götürüyor.
Said Nursi Sözleri
Ne umut korkudan vazgeçebilir, ne de korku umuttan.
Baruch Spinoza Sözleri
Bütün diğer değerler insan haysiyetine hizmet ettikleri ve bunun davasını sürdürdükleri ölçüde değerdir. Başka insanlarda insanlığı öldürerek hayatta kalmaya çalışan kişi, kendi insanlığının ölümünden sonra hayatta kalmış demektir.
Zygmunt Bauman Sözleri
Cesaretiniz var mı? Yürekli misiniz? Tanıklar önündeki cesaret değil, hiç bir tanrının tanıklık etmediği bir münzevi cesareti gerekli. Soğuk gönüllülere, körlere, sarhoşlara yürekli demem ben. Korkuyu bilen ama korkuyu yenendir, uçurumu gören ama ona gururla bakandır yürekli kişi.
Friedrich Nietzsche Sözleri
Her ağızda, her telde fanilik diriltisi , sonunda tek bir şarkı, tabutun gıcırtısı !!
Necip Fazıl Kısakürek Sözleri
Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim.
Sezai Karakoç Sözleri
Bu kanunlar sayesinde hans'ların hasanlardan daha kıymetli olduğunu öğreniyoruz.
Sedat Peker Sözleri
Eli ekmek tutan herkes savaşa! Gözlerini tutanlar, bırakın gitsin.
Eren Ali Gül Sözleri
Muhakkak ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Fani olan sizi şımartıp azdırmasın, baki olandan alıkoymasın. Siz, bakiyi fani olana tercih ediniz. Dünya sonludur, dönüş Allah?adır. Allah?tan korkunuz.
Hz Osman Sözleri
Ey hisam! Hz.mesih(isa) havarilerine dedi ki; küçük ve ehemmiyetsiz sayılan günahlar şeytanın tuzaklarından biridir. Şeytan onları size küçük ve ehemmiyetsiz gösteriyorlar, böylece onlar çoğalıyor ve sizi kuşatıyor.
İmam Musa Kazım Sözleri