Napolyon Sözleri

Napolyon

Napolyon söylediği en güzel sözler. Napolyon Bonapart yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Napolyon Sözleri
Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Dünya çok acı çekiyor. Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden!
Napolyon
Napolyon Sözleri
Ahmaklar geçmişten, akıllılar bugünden, çılgınlar gelecekten bahseder.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Düşmanınızı asla hata yaparken rahatsız etmeyin.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Eğer kalbim, karşılık görmeden sevecek kadar bayağılaşırsa, onu dişlerimle parçalarım.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Gerçek dostlar yıldızlara benzer, karanlık çökünce ilk onlar gözükürler.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Henüz okuldayken bir arkadaşının savaş çıktığında nasıl ata bineceğini sorarak kısa boyuyla alay etmesi üzerine. Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanmaya mahkum gök taşlarıdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Süngü ile her şeyi yapabilirsiniz; fakat tek bir şey yapamazsınız, üstüne oturamazsınız.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Gerçekler, büyük ruhlu insanları besler, küçük ruhları ise yaralar.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Kendimden başka hiç kimse düşüşümden sorumlu değildir. Ben, kendimin en büyük düşmanı, felaketli kaderimin nedeniyim.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Fransız devrimini kibir gerçekleştirdi; özgürlük sadece kılıfıydı.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Yapıcı eleştiri, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İhtilallerde iki çeşit insan vardır: İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Ölüm her gün etrafımda kanat çırpıyor... Hayat bu kadar gürültüye değer mi?
Napolyon
Napolyon Sözleri
Hiç kimse,içten duymadığı fikirleri kabule zorlanmamalıdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Ben durum ve şartların eseriyim, daima onlarla beraber yürüdüm.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsanın en büyük sanatı zamandır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Akıl ve zekanın ne olduğunu çok araştırdım. Nihayet bunun düşünceli cür'etten başka bir şey olmadığını anladım.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Zafer geçici, belirsizlik ebedidir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bir filozofu hiçbir şey yapmak mümkün değildir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayana benzer.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Beni sevmenizi değil, bana canla başla hizmet etmenizi istiyorum.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Moral, benim gibi bir adam için hiçbir şey ifade etmez.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İhtilallerde iki çeşit insan vardır: İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Her zafer zafer değildir, her yenilgi de yenilgi değildir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Talihi olanın horozu da yumurtlar.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Kirli çamaşırlar aile içinde yıkanmalıdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, size dünyayı esir alayım.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Ahlaksız insan başaramayacağı işi üstlenen insandır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Mutsuzluk dehanın ebesidir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsan üniformasının adamı olur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Zafer; savaşta kovalayan, aşkta ise kaçan erkeğindir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanatının bir aksiyonudur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Din sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir şeydir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Devlet yalnız mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Hayatın iniş ve çıkışlarından, erkeklerin sıkıntılarını azaltmak için kadınlara büyük işi düşer.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Mümkün olduğu kadar çok düşün, düşündüğünü de hep yap.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En tehlikeli danışman onurdur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Makam hırsı, insanların başlıca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakatını göstermeye çalışır; fakat bir kere en yüksek dereceye vardıktan sonra da, rahattan başka bir şey düşünülemez.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Herkes kendisinde olmayan şey için savaşır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bir tek düşmanla sık sık dövüşmemelisin, yoksa ona bütün savaş sanatını öğretirsin.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Milletleri kendi arzuları hilafında kurtarmak lazımdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İyi bir asker, her zaman en kötü ihtimalleri düşünmelidir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En kısa yol bilinen yoldur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsanlar hayalleriyle idare edilirler.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Diplomat iyi giyinmiş bir polis kuvvetidir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Erdem en ağır topun yanındadır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En tahammül edilmez zorbalık, küçük adamlarınkidir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Barış demekle dünyada barış olmaz.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar yükselemez.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En iyi asker çarpışmadan ziyade yürümesini bilendir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsanı yükselten iki şey vardır: Korku ve merak.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İyi bir ziraate dayanan maliye asla yıkılmaz.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Harp benim elimde anarşinin taban tabana zıddı bir şey olmuştur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Genel olarak kabullenmek zorunda kaldım.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En korkulacak an zafer anıdır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Aslında büyük bir soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul'u elinde tutacaktır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Savaşa ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunluğumu gidermeye çalıştığım zamanlarda okuduğum ve bana en çok zevk veren kitaplardır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Asker olmak, sonra asker olmak, yine de asker olmak gerek.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Ölümle sürgüne tek başına gidilir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En iyi lider, en iyi umut taciridir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bir toplumun gelişmesini görmek için, önce o toplumdaki kadınlara bakınız.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
En büyük suç umutsuzluktur.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsanın kendisinin değil iyi günlerinin dostları vardır.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Emir vermek kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sağlayabilmektir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Askerler! Tarih size bakıyor.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Büyük eylemler hiçbir zaman rastlantının ve talihin eseri değildir; her zaman tertip işidir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Bağnazlığı kökünden yok etmek için uyutmak gerekir.
Napolyon
Napolyon Sözleri
İnsanlar rakamlar gibidir; ancak durumlarına göre kıymet alırlar.
Napolyon
Napolyon Sözleri
Benim asaletim benimle başlar. Çocuklarımın, benden alacakları asaletle satacakları çalım ise hiçbir zaman benimki kadar haşmetli olmayacaktır.
Napolyon
Daha Fazla Söz Yükle [Toplam Söz 138 adet]
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi yorumları
Bunlari dedem de söylüyo
eğer yaşıyor olsaydı bu sözlerinizden mutlu olurdu
Bunuda söyler Para para para
2. sayfanın 4. sözüne bayıldım
çok etkileyici sözler söylemiş napolyon
Başkaları, bunları da okudu.