gece modu

Cenap Şahabettin Sözleri

Cenap Şahabettin söylediği en güzel sözler. Cenap Şahabettin yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Vicdan. Onu herkes yüreğinde taşımaz; dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aşkın en tatlı parçaları başındaki ümit ve sonundaki hatıradır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Eskiden kızdığına şimdi gülüyorsan akıllanmışsın demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Eskiden kızdığına şimdi gülüyorsan akılanmışsın demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aldatabileceğinden emin olduğu kimsenin yalanlarını, insan tiksinmeden dinler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler, itiraz edemezler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Neleri bilmediğini bilen çoktur, güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Büyük adamlar memnuniyetle hizmet ederler, fakat kullanılmaya razı olmazlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Zarafetin iki büyük düşmanı çok incelik ve çok kabalıktır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Fakirin zekatı, sabır ile çalışmaktır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Talih, beceriksizlerin maharete verdikleri isimdir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Avam yalanla avutanı, hakikatle korkutana tercih eder. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İlahi adalet, mahkemelerden ümit kesilince akla gelen mercidir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
En geveze kuş umuttur, yüreğimizde hiç susmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan sevdiğinden korkar, ama korktuğunu sevemez. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hayalsiz yürek, petrolsüz lambadır, hiçbir şeyle parlatılamaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Fırtına saçları yolsun, zarar görmem; eğer bana bir fikir getirirse. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim; kölesi değil. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler; fakat kalp daima kendi istediğini söyletir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hakikatı güneşe benzetirler; doğrudur: gözlerimiz yaralar korkusu ile çoğuna bakmayız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
En çok gürültü boş tenekelerden çıkar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Akarsu, ne güzel hayat dersidir: küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gündüz kandılını hazırlamayan, karanlığa razı demektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Söylenmemiş fikir yoktur,diyorlar.bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikayette haksızsın. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Aşk, kalbimizin saygısız mısafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider! / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: ister istemez sözden ziyade söyeyene bakarız.. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür! / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hepimiz ölümün nişanlısıyız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Altından kendini koru, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar. / Cenap Şahabettin
Paylaş
İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ne bütün varını yiyip olmuş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş.. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gölgede duran güneşi göremez. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Balıklar şüphesiz kainat şudur derler; bizim bilgilerimiz de buna benzer. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir.sanırız k..i,genç göründüğümüz nisbette ecelden uzağız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Başımıza bela geldi deriz; halbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, sokup atmak çok güçtür. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Başkası düştü mü, "çürük tahtaya basmasaydı" deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından sıkâyet ederiz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Arapça ve farsçayı atarsak esrârengiz şiir olmaz. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Dans yatay isteklerin, dikey tatminidir. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, basının üstüne alırsan ezilirsin. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız. / Cenap Şahabettin
Paylaş
Yapılan Yorumlar [0 adet]
Henüz yorum yazılmamış.
İlk yorum yazan sen ol!


Bazı Ünlüler (Misafirlerin şu an baktığı)
Ünlülerin Bazı Sözleri (Rastgele)
Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu gör de ceza gününde pişman olma.
Mevlana Sözleri
Aforizma... Hani şu kahvaltıda ekmeğin üzerine sürdüğümüz beyaz ve kıvamlı şey. Sizi beslemez ama tok tutar.
Barış Bıçakçı Sözleri
Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.
Mahatma Gandhi Sözleri
Aşkın bir çok rengi vardır. Mavi, koyu mavi, kapalı mavi, açık mavi, deniz mavisi, havuz mavisi, okyanus mavisi, gökyüzü mavisi. Sen yeter ki iste! Hadi gülümse, bulutlar gitsin!
Sait Faik Abasıyanık Sözleri
Ve bazıları; yokken bile vardır, fazlasıyla.
Edip Cansever Sözleri
Bir adım geri durduğumuzda, ormanı seyretmek için ağaçları bir kenara ittiğimizde, ağaçların değersizliğiyle karşı karşıya kalırız. Daha fazla geri geldiğimizde, ormanı tamamen önemsiz buluveririz. Aynısı bu ülke, yeryüzü, güneş sistemi ve galaksi içinde geçerlidir. Bu evren o denli geniştir ki, biz bir kum taneciğinden daha ufak kalırız. En büyük problemlerimiz bizle birlikte hiçliğe karışır. Biz basitçe, Tanrıların oyuncaklarıyız, yine de Tanrılar oyunlarına bizi layık görmüyorlar bile.
Emil Michel Cioran Sözleri
Demem o ki inançlı olan, her zaman zeki olanı alt eder. Yürek, beyinden üstündür.
Rick Yancey Sözleri
Bir odada ya da bir sabah gökyüzünde bir rastlantı sonucu renk tonunun değişmesi, bir zamanlar sevdiğin ve sana derinden anılar getiren bir parfüm, unutup sonradan hatırladığın bir şiirden bir dize, artık çalmaz olduğun müzik parçasından bir bölüm; Dorian işte bunun gibi şeylere dayanır bütün yaşamımız.
Oscar Wilde Sözleri
Farkındalık olarak kalındığında, yanılgılar biter ve zihin kendi doğal meskeni olan Kalbe geri döner. Hiçbir eğilimin ile mücadele etme . Her zaman an'da olan ve ismi veya şekli olmayan bağlantısız tanıklık eden olarak kal. Onun bir hikayesi yoktur. Bu tavsiyeye uy.
Mooji Sözleri
İnsanın zihni neyle meşgulse rüyasında onu görür. Hele içiniz rahat olmadı mı, gerçeğe ne kadar da uyar rüyalarımız!
Dostoyevski Sözleri
Kervanı kırılmış çölden beterim hancıya yolcuya hasret giderim yüz karası olmuş gönül defterim durülse ne yazar durulmese ne?
Cemal Safi Sözleri
Ne zaman imkansızı seversen, işte o zaman gerçek seversin.
Tolstoy Sözleri
Ne kolay olurdu, kalbimdeki yaraya da iki peçete kafi gelseydi.
Ertürk Akşun Sözleri