Aristoteles Sözleri

Aristoteles

Aristoteles söylediği en güzel sözler. Aristo yazdığı veya söylediği sözleri bu sayfada okuyabilir ve beğendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar
Aristoteles Sözleri
Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Umut, uyanmış bir insanın düşüdür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İradene hakim fakat vicdanına esir ol.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Dost kara günde belli olur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
En büyük suçlar ve hatalar gerekli olanı değil de , daha fazlasını elde etmek için işlenir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek eğitimli bir zihnin göstergesidir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanların arzularında son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtaların da son olmamasını isterler.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Platon'u severim, Sokrates'i de severim ama en çok hakikati severim.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Canlı yaratık, ilk önce zihin ile bedenden oluşur. Bunlardan birincisi, yöneten; ikincisi, yönetilendir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kötü insanlar korkudan boyun eğerler, iyi insanlar ise yalnızca sevgiden.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanlar devamlı olarak özel bir şekilde hareket etmekle özel bir yetenek kazanırlar.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bir düşünceyi kabullenmeden aklında bulundurabilmek, eğitimli bir zihnin göstergesidir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kahraman çevresine ölüm yaymaz ama ölüme meydan okur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hayatına bir miktar delilik katmayacaksan, bu dünyaya gelmenin anlamı yok.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Eflatun'u severim ama gerçeği daha çok severim.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsan politik bir hayvandır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Yalnızlık vahşi hayvanlara yada tanrıya mahsustur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İyi iki anlama gelir: birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanları iyi yapan yasalardır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve açılardan uzak durur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Dost; kişinin ikinci benliğidir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Bir 'dost' kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Umut insanı uyandıran bir rüyadır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Umut, uyanık adamın rüyasıdır.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İradene hakim fakat vicdanına esir ol.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Şiir, daha felsefıdır ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
Aristoteles
Aristoteles Sözleri
Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.
Aristoteles
Daha Fazla Söz Yükle [Toplam Söz 106 adet]
Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi yorumları
O kadar kiymetli sözler ki, yasamima kilavuz olan gerceklerinizi ruhuma yüregime yaziyorum..Tek erdem bilgidir ögreniyorum ve mutluyum..:))
Başkaları, bunları da okudu.